open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2013  №  74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 408/22940

Про затвердження Порядку забезпечення надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою удосконалення системи інформаційного та консультаційного обслуговування осіб, які звернулися до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності, що додається.

2. Департаменту праці та зайнятості (Лазебна М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова Державної санітарно-епідеміологічної
служби України,
головний державний санітарний лікар України


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


Голова Державної інспекції України
з питань праці


Міністр доходів і зборів України


Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

М.Ю. Бродський


А.М. Пономаренко


Г.В. Осовий


О. Мірошниченко
В. Яцкін


О.В. Клименко


І.Ю. Бісюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
21.02.2013  № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 408/22940

ПОРЯДОК
забезпечення надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у районі, місті, районі у місті (далі - територіальний орган) консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.

2. Консультацію, яка полягає у безоплатному наданні інформації з питань організації та провадження підприємницької діяльності, може отримати будь-яка особа, яка звернулася до територіального органу із заявою про надання консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності (далі - заява) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Територіальний орган реєструє заяву в журналі обліку консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності (далі - журнал обліку), що ведеться за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

3. Консультації надаються з питань:

законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання;

ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності;

податкового законодавства;

відкриття рахунків у банківських установах;

пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин;

оформлення документів щодо купівлі (оренди) земельних ділянок, приміщень для провадження підприємницької діяльності;

отримання банківських кредитів, іншої фінансової допомоги;

з інших питань, що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності.

4. Для надання консультацій з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, залучаються спеціалісти органів державної влади (за згодою відповідно до пункту 5 цього Порядку).

До консультацій можуть залучатись за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

5. Перелік спеціалістів формується та затверджується щороку до 10 лютого територіальним органом на підставі кандидатур, поданих органами державної влади до 01 лютого.

До зазначеного переліку можуть вноситися зміни на підставі пропозицій органів державної влади.

6. Територіальний орган організовує надання консультацій особі шляхом:

групування питань, зазначених у заявах, визначення виду консультації (індивідуальна або у групі) та узгодження з органом державної влади графіка надання консультацій;

узгодження з особою способу отримання консультацій;

повідомлення не пізніше ніж за 7 робочих днів до дня надання консультації особи про час та дату отримання консультацій.

7. Індивідуальні консультації можуть надаватися відповідальними спеціалістами органів державної влади на особистому прийомі, зокрема в приміщенні територіального органу, в письмовій формі, в телефонному режимі та з використанням електронних засобів.

У разі якщо відповідно до поданих заяв порушуються подібні питання, територіальний орган організовує надання консультацій у групі.

8. Консультація може бути надана не пізніше 30 календарних днів з дати звернення особи до територіального органу із заявою.

9. Територіальний орган повідомляє орган державної влади, спеціалістом якого було надано консультацію, про скарги та побажання осіб.

10. Консультації надаються з дотриманням вимог Законів України "Про засади запобігання і протидії корупції" та "Про захист персональних даних".

Директор департаменту
праці та зайнятостіМ. Лазебна
Додаток 1
до Порядку забезпечення
надання територіальними органами
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції,
консультацій особам з питань
організації та провадження
підприємницької діяльності

ЗАЯВА
про надання консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності

_____________________________________________________________________________
                                                          (П.І.Б. особи, яка має потребу в консультації)

_____________________________________________________________________________
                                                          (місце проживання та контактний телефон)

Фізична особа - підприємець

так

ні

Зміст питання, що потребує консультації:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________
                     (дата)

____________________________
(підпис)

________________________*
                         (П.І.Б.)


__________
*При заповненні заяви спеціалістом
територіального органу вказати його П.І.Б.Додаток 2
до Порядку забезпечення
надання територіальними органами
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції,
консультацій особам з питань
організації та провадження
підприємницької діяльності

ЖУРНАЛ
обліку консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності

_______________________________________________________
(найменування територіального органу)

на ____________ рік

№ з/п

Дата реєстрації потреби в консультації

П.І.Б., місце проживання та телефон особи, яка має потребу в консультації

Фізична особа - підприємець (так/ні)

Питання, що потребує роз’яснення

Спосіб надання консультації: особистий прийом;
у телефонному режимі; письмово; електронними засобами

Дата надання консультації

Час надання консультації

Місце надання консультації

Вид консультації: індивідуальна, групова

П.І.Б. відповідальної особи, посада, найменування органу державної влади, контактний телефон

Результат консультації

консультація отримана (так/ні)

потреба в додатковій консультації (так/ні)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: