open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2013  № 178/190


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2013 р.
за № 350/22882

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 379/496 від 12.05.2016}

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу "Молоде покоління за безпеку дорожнього руху"

Відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про дорожній рух", "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року" та з метою запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, організації змістовного дозвілля школярів і молоді НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу "Молоде покоління за безпеку дорожнього руху", що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати участь дітей у конкурсі.

3. Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (Астапкович В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ УкраїниВ.Ю. Захарченко

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту УкраїниД.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
22.02.2013  № 178/190


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2013 р.
за № 350/22882

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу "Молоде покоління за безпеку дорожнього руху"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу "Молоде покоління за безпеку дорожнього руху" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою привернення уваги суспільства до проблем безпеки дорожнього руху, формування в дітей безпечних навичок поведінки на вулично-дорожній мережі, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього руху, зміцнення позитивного іміджу органів внутрішніх справ.

1.3. Завдання Конкурсу:

залучити широкий загал дітей шкільного віку до вивчення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та пропагування їх серед населення та однолітків;

закріпити знання з безпечної поведінки на дорозі;

створити умови для творчої самореалізації учнів.

1.4. Організаторами Конкурсу є:

Міністерство внутрішніх справ України (далі - МВС України);

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

До участі в організації та проведенні Конкурсу організатори можуть залучати інші органи державної влади, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші заінтересовані підприємства, установи й організації (за згодою).

ІІ. Умови проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться поетапно щороку протягом вересня - травня.

1-й етап - районний, міський - проводиться впродовж вересня - квітня;

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські - проводиться у квітні;

3-й етап - фінальний - проводиться у травні.

2.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, дитячих будинків віком від 5 до 17 років включно.

2.3. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:

перша категорія - автори робіт віком від 5 до 9 років;

друга категорія - автори робіт віком від 10 до 13 років;

третя категорія - автори робіт віком від 14 до 17 років.

2.4. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості - малюнок або твори декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) та фотографія.

2.5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають тематиці Конкурсу. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію малюнка (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права надалі. Роботи використовуються МВС України та його територіальними органами для організації акцій, фестивалів, нарад, презентацій, виставок, для транслювання на телебаченні, висвітлення на сайті, для передачі в дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, а також для використання в соціальній рекламі та під час проведення профілактичних заходів тощо.

2.6. Малюнки подаються на Конкурс у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, фломастерами, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А2. Роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

2.7. Твори декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) подаються на Конкурс у довільній формі.

2.8. Фотографії подаються на Конкурс у довільній формі. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А3. Роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

2.9. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або у додатку до роботи) необхідно зазначити:

назву роботи;

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання автора;

найменування навчального закладу, контактний телефон його керівника.

2.10. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

актуальність та повнота розкриття тематики;

авторська позиція;

оригінальність оформлення;

ступінь самостійності автора у виконанні роботи;

якість роботи;

естетичний вигляд роботи.

ІІІ. Організація Конкурсу

3.1. 1-й етап проводиться районними та міськими підрозділами Державної автомобільної інспекції (далі - ДАІ) МВС України та управліннями (відділами) освіти. Конкурсні роботи для підведення підсумків надсилаються учасниками до районних та міських управлінь (відділів) освіти.

3.2. Журі визначає переможців. Конкурсні роботи переможців відбіркових районних та міських етапів Конкурсу, які посіли перше місце у трьох вікових групах, районними та міськими підрозділами ДАІ разом із відповідними копіями протоколів журі направляються до управлінь (відділів) Державної автомобільної інспекції (далі - У(В)ДАІ) головних управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для участі у 2-му етапі Конкурсу. Від кожного району та міста має надійти не більше дев'яти творчих робіт.

3.3. 2-й етап проводиться У(В)ДАІ головних управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві та Севастополі й управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.4. Журі визначає переможців. До 5 травня роботи переможців другого етапу, які посіли перші місця за трьома напрямами, направляються для участі в третьому етапі Конкурсу за адресою: Київ, вул. Лук'янівська, 62, Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України (далі - ДДАІ МВС України), (всього дев'ять робіт).

3.5. 3-й етап - фінальний - проводиться ДДАІ МВС України та МОНмолодьспортом України в місті Києві.

3.6. Строки, місце проведення 3-го етапу Конкурсу та порядок нагородження визначаються організаторами, про що учасники інформуються додатково.

Журі визначає перше, друге, третє місця відповідно до вікових категорій та категорій робіт.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. До складу організаційного комітету входять представники ДДАІ МВС України, МОНмолодьспорту України та інших заінтересованих міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

4.2. Склад організаційного комітету:

голова комітету координує роботу з підготовки та проведення Конкурсу;

секретар комітету веде документацію;

члени організаційного комітету підпорядковані голові.

4.3. Організаційний комітет:

забезпечує якісну підготовку та проведення Конкурсу;

визначає організаційні умови та порядок проведення Конкурсу;

організовує роботу з проведення Конкурсу;

вносить пропозиції щодо нагородження учасників Конкурсу;

сприяє висвітленню проведення та результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

V. Журі Конкурсу

5.1. Склад журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців Конкурсу.

5.2. До складу журі включаються працівники ДАІ, представники освітянської галузі, засобів масової інформації, мистецтвознавці, представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

5.3. Склад журі:

голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список переможців і призерів Конкурсу;

секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів Конкурсу;

члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців Конкурсу.

VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній віковій категорії відповідно до критеріїв оцінювання та за відповідним напрямом творчих робіт.

6.2. Підсумки Конкурсу підбиваються на кожному етапі. Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами. Переможці нагороджуються дипломами та призами. Крім того, журі та організатори можуть установлювати спеціальні нагороди окремим учасникам, які виявили оригінальність та креативний підхід до виконання робіт.

VII. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Начальник Департаменту
Державної автомобільної
інспекції

В.І. Астапкович

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

О.В. Єресько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: