open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.02.2013 N 176
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 квітня 2013 р.

за N 701/23233

Про затвердження Змін до Інструкції

про порядок приймання іспитів для отримання

права керування транспортними засобами

та видачі посвідчень водія

Відповідно до статей 15, 52-1 Закону України "Про дорожній
рух" ( 3353-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від
08 травня 1993 року N 340 ( 340-93-п ) "Про затвердження Положення
про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами", від 31 січня 1992 року N 47
( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів" та з метою організації видачі міжнародних
посвідчень водія Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок приймання
іспитів для отримання права керування транспортними засобами та
видачі посвідчень водія ( z0074-10 ), затвердженої наказом МВС
України від 07 грудня 2009 року N 515 ( z0072-10 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 74/17369
(із змінами), що додаються.
2. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України
(Астапкович В.І.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

22.02.2013 N 176
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 квітня 2013 р.

за N 701/23233

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок приймання іспитів

для отримання права керування

транспортними засобами та видачі посвідчень водія

( z0074-10 )

1. Доповнити Інструкцію ( z0074-10 ) після розділу III новим
розділом IV такого змісту: "IV. Порядок видачі та обміну міжнародного посвідчення водія 4.1. Міжнародне посвідчення водія видається Центром строком
на 3 роки на підставі національного посвідчення водія (за заявою
його власника), але не більше строку дії національного посвідчення
водія. Оформлення та видача здійснюються у строк до п'яти робочих
днів з дня подання необхідних документів. 4.2. Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія
особи подають до Центру: заяву, зразок якої наведений у додатку 17 до цієї Інструкції; ксерокопію національного посвідчення водія та пред'являють
оригінал цього посвідчення; фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері. Після перевірки поданих документів посадова особа Центру
одразу повертає заявнику національне посвідчення водія. 4.3. Під час оформлення документів для видачі або обміну
міжнародних посвідчень водія проводяться перевірки за відповідними
інтегрованими інформаційно-пошуковими системами раніше виданих
посвідчень водія, наявності осіб, яких позбавлено права керування
транспортними засобами, документів, які знаходяться у розшуку,
осіб, які перебувають у розшуку. За результатами перевірок
отримані матеріали долучаються до документів. Посадові особи
Центру засвідчують результати перевірок особистими підписами
(із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові). Перевірки
проводяться в межах строку, визначеного пунктом 4.1 цього розділу. 4.4. Після проведення перевірок на заяві посадовою особою
робиться чіткий письмовий напис про прийняте щодо видачі або
обміну міжнародного посвідчення водія рішення, який
підтверджується підписом із зазначенням прізвища, ім'я, по
батькові і дати. У разі відмови у видачі або обміні міжнародного посвідчення
водія до заяви вноситься запис із зазначенням причин та підстав
відмови, а саме: позбавлення права керування транспортним засобом; особа перебуває в розшуку; посвідчення водія знаходиться в розшуку; встановлення факту підробки національного посвідчення водія; закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату
отримання міжнародного посвідчення водія; невідповідність персональних даних заявника. 4.5. Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів
буде встановлено, що вони позбавлені права керування транспортними
засобами, національне посвідчення водія посадовими особами
вилучається і надсилається до Центру за місцем проживання особи на
зберігання до закінчення строку такого позбавлення. Строк
позбавлення права керування транспортними засобами в цьому випадку
обчислюється відповідно до вимог статті 321 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ). 4.6. Якщо особи, які бажають отримати (обміняти) міжнародне
посвідчення водія, перебувають у розшуку або подане ними
національне посвідчення водія знаходиться в розшуку чи має ознаки
підробки, то таке посвідчення вилучається, а щодо таких осіб
вживаються заходи в порядку, передбаченому чинним законодавством
України. 4.7. Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія
здійснюється без складання іспитів. Облік виданих (обміняних)
міжнародних посвідчень водія ведеться в книзі видачі (обміну)
міжнародних посвідчень водія (додаток 18) та реєстрі міжнародних
посвідчень водія (додаток 19). 4.8. Міжнародне посвідчення водія видається власнику під
особистий підпис у книзі видачі (обміну) міжнародних посвідчень
водія. Національне посвідчення водія, на підставі якого було
видано міжнародне, не вилучається. 4.9. Міжнародне посвідчення водія у разі пошкодження підлягає
обміну, а в разі втрати повторно видається з відміткою "Дублікат"
в порядку, визначеному пунктами 4.2-4.7 цього розділу. При пошкодженні міжнародного посвідчення водія разом із
документами, зазначеними у пункті 4.2 цього розділу до Центру
подається пошкоджене міжнародне посвідчення водія.". У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом V.
2. У тексті Інструкції ( z0074-10 ):
2.1. У пункті 1.3 розділу I слова
"реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції
(далі - РЕП ДАІ)" замінити словами "Центрах надання послуг,
пов'язаних з використанням автотранспортних засобів
(далі - Центр).".
2.2. Абревіатуру "РЕП ДАІ" замінити словом "Центр" у
відповідних відмінках.
3. Доповнити Інструкцію ( z0074-10 ) новими додатками 17-19,
що додаються.
Начальник Департаменту
Державної автомобільної інспекції
полковник міліції В.І.Астапкович

Зразок Додаток 17

до Інструкції про порядок

приймання іспитів

для отримання права

керування транспортними

засобами та видачі

посвідчень водія

( z0074-10 )

Начальникові ____________________________________________________

(найменування Центру, П.І.Б. керівника)
від гр. _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові латинськими літерами)
Дата народження ___________ Місце народження ____________________ _________________________________________________________________
Національне посвідчення водія ___________________________________

(серія, номер)
Дата видачі ___________, строк дії ______________________________
Ким видано ______________________________________________________ _________________________________________________________________

ЗАЯВА
Прошу видати (обміняти) мені міжнародне посвідчення водія: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Заявник ____________ /___________________/

(підпис) (П.І.Б.)
_________________

(дата)
Рішення працівника Центру: ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(зміст рішення, підпис, прізвище,

ініціали працівника Центру, дата)
Проведено перевірку за відповідними інтегрованими
інформаційно-пошуковими системами.
_______________________________

(підпис, прізвище, ініціали

працівника Центру, дата)

Додаток 18

до Інструкції про порядок

приймання іспитів

для отримання права

керування транспортними

засобами та видачі

посвідчень водія

( z0074-10 )

КНИГА

видачі (обміну) міжнародних посвідчень водія

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Прізвище,| Дата, |Реєстрація|Серія, номер |Категорія| Дата видачі |Ким видане |Серія, номер|Дата видачі |Підпис| з/п|ім'я, по | місце | місця |національного| | (обміну) |(обміняне) |міжнародного| (обміну) | | |батькові |народження|проживання| посвідчення | |національного|національне|посвідчення |міжнародного| | | | | | водія | | посвідчення |посвідчення| водія |посвідчення | | | | | | | | водія | водія | | водія | | ---+---------+----------+----------+-------------+---------+-------------+-----------+------------+------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+---------+----------+----------+-------------+---------+-------------+-----------+------------+------------+------| | | | | | | | | | | | ---+---------+----------+----------+-------------+---------+-------------+-----------+------------+------------+------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 19

до Інструкції про порядок

приймання іспитів

для отримання права

керування транспортними

засобами та видачі

посвідчень водія

( z0074-10 )

РЕЄСТР

міжнародних посвідчень водія

з __________________ по _____________________

(серія, номер) (серія, номер)
(формується за кожною сотнею міжнародних посвідчень водія)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище|Ім'я| По | Дата | Місце |Реєстрація| Серія, | Дата видачі |Ким видане |Категорія|Серія, номер|Дата видачі | з/п| | |батькові|народження|народження| місця | номер |національного|національне| |міжнародного| (обміну) | | | | | | |проживання|національного| посвідчення |посвідчення| |посвідчення |міжнародного| | | | | | | | посвідчення | водія | водія | | водія |посвідчення | | | | | | | | водія | | | | | водія | ---+--------+----+--------+----------+----------+----------+-------------+-------------+-----------+---------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+--------+----+--------+----------+----------+----------+-------------+-------------+-----------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | ---+--------+----+--------+----------+----------+----------+-------------+-------------+-----------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: