open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2013  № 65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2013 р.
за № 404/22936

Про затвердження Інструкції щодо оформлення охоронних зобов’язань на території та об’єкти природно-заповідного фонду

Відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», підпунктів «е», «к» підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, з метою удосконалення системи охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо оформлення охоронних зобов’язань на території та об’єкти природно-заповідного фонду, що додається.

2. Охоронні зобов’язання, оформлені та видані до набрання чинності цим наказом, є чинними та не підлягають переоформленню, крім випадків, передбачених пунктом 3.4 розділу ІІІ Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту заповідної справи (Канцурак В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів - керівника апарату Мормуля Д.Д.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
25.02.2013  № 65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2013 р.
за № 404/22936

ІНСТРУКЦІЯ
щодо оформлення охоронних зобов’язань на території та об’єкти природно-заповідного фонду

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

1.2. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо оформлення охоронних зобов’язань стосовно забезпечення режимів охорони та збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення.

1.3. Охоронним зобов’язанням оформляється передача під охорону території чи об’єкта природно-заповідного фонду з визначенням переліку зобов’язань щодо забезпечення додержання встановленого режиму охорони та збереження.

1.4. Охоронні зобов’язання на території та об’єкти природно-заповідного фонду (далі - охоронне зобов’язання) оформляються органами, уповноваженими згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд України» (далі - уповноважені органи), землекористувачам (землевласникам) у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частини, які створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають (далі - території та об’єкти природно-заповідного фонду).

ІІ. Зміст охоронного зобов’язання

2.1. Охоронне зобов’язання друкується державною мовою на бланку уповноваженого органу у двох примірниках за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

2.2. В охоронному зобов’язанні зазначаються:

дата та порядковий номер реєстрації охоронного зобов’язання;

статті Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та реквізити розпорядчого документа, яким створено (оголошено) територію чи об’єкт природно-заповідного фонду, відповідно до якого оформляється охоронне зобов’язання;

повне найменування (для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові) землекористувача (землевласника), на земельних ділянках якого розташована(ий) територія чи об’єкт природно-заповідного фонду або його частина;

категорія та найменування території чи об’єкта природно-заповідного фонду;

площа території чи об’єкта природно-заповідного фонду, що передається під охорону та збереження;

місце розташування території чи об’єкта природно-заповідного фонду;

перелік зобов’язань, які покладаються на землекористувача (землевласника): дотримуватись встановленого режиму для території (об’єкта) природно-заповідного фонду, не здійснювати заборонену господарську діяльність, вживати заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та шкідливого впливу на територію (об’єкт) природно-заповідного фонду, дотримуватися вимог щодо використання території (об’єкта) природно-заповідного фонду, забезпечити охорону та збереження цінних природних комплексів території (об’єкта) природно-заповідного фонду.

2.3. Охоронне зобов’язання підписується керівником та засвідчується гербовою печаткою уповноваженого органу.

ІІІ. Порядок оформлення та видачі охоронних зобов’язань

3.1. Оформлення охоронних зобов’язань здійснюється у місячний строк після затвердження положень про відповідні території чи об’єкти природно-заповідного фонду.

3.2. До охоронного зобов’язання додаються завірені в установленому законодавством порядку уповноваженим органом копії картографічних оглядових матеріалів меж території, що передається під охорону.

3.3. Підготовлені згідно з вимогами розділу ІІ цієї Інструкції охоронні зобов’язання реєструються уповноваженим органом у журналі реєстрації видачі охоронних зобов’язань.

3.4. Охоронне зобов’язання підлягає переоформленню у разі:

зміни форм власності на землю, на якій розташована(ий) територія чи об’єкт природно-заповідного фонду;

зміни землекористувача (землевласника) у межах території чи об’єкта природно-заповідного фонду;

внесення змін до положення про територію чи об’єкт природно-заповідного фонду стосовно режиму охорони та збереження.

3.5. Після реєстрації (перереєстрації) перший примірник охоронного зобов’язання видається землекористувачу (землевласнику) із супровідним рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.6. Зареєстрований другий примірник охоронного зобов’язання зберігається в уповноваженому органі.

Директор Департаменту
заповідної справиВ.В. Канцурак
Додаток
до Інструкції щодо оформлення
охоронних зобов’язань на території
та об’єкти природно-заповідного фонду

ОХОРОННЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: