open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2013  № 327/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
27 лютого 2013 р.
за № 331/22863

Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1530/5 від 12.09.2014}

Відповідно до абзаців сьомого та дев’ятого частини першої статті 3 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, що додається.

2. Рекомендувати арбітражним керуючим, призначеним судом розпорядниками майна, при здійсненні аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства, його становища на ринках та аналізу фінансового становища керуватися Порядком проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженим цим наказом.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.02.2013 № 327/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
27 лютого 2013 р.
за № 331/22863

ПОРЯДОК
проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

1. Аналіз фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361).

Для здійснення Аналізу державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, Міністерством юстиції України (далі - Мін’юст України) та підготовки висновків щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Висновки) можуть бути залучені спеціалізовані організації та спеціалісти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 року № 27 “Про залучення організацій та спеціалістів до забезпечення здійснення повноважень державного органу з питань банкрутства”.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

Арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна, проводить Аналіз до проведення перших зборів кредиторів. Проведення Аналізу державним органом з питань банкрутства не звільняє арбітражного керуючого від обов’язку проведення Аналізу того самого підприємства.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

2. Проведення Аналізу або підготовку Висновків на запити господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, прокуратури чи іншого органу, який здійснює кримінальне провадження, інших уповноважених органів, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадку вчинення незаконних дій у разі банкрутства або фіктивного банкрутства, а також органу управління державним майном у разі запиту щодо державного підприємства та підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків (далі - суб’єкт запиту), здійснюють структурний підрозділ Мін’юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту України), або територіальні органи Мін’юсту України.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

3. Структурний підрозділ Мін’юсту України або територіальний орган Мін’юсту України у разі проведення Аналізу звертається з листом до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або боржника, стосовно якого проводиться Аналіз, щодо надання документів, необхідних для його проведення. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) на запит структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України зобов’язаний надати документи, необхідні для проведення Аналізу.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

4. Запит надсилається до структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України за місцезнаходженням боржника.

5. Запит щодо підготовки Висновків повинен містити: найменування суб’єкта запиту, його місцезнаходження; дату надсилання запиту; підставу для підготовки Висновків.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

У разі направлення запиту до нього додається Аналіз, а також документи, на підставі яких проведений Аналіз.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

6. У разі відсутності документів, визначених в абзаці другому пункту 5 цього Порядку, структурний підрозділ Мін’юсту України або територіальний орган Мін’юсту України звертається з листом до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або боржника, стосовно якого готуються Висновки, щодо надання документів, необхідних для підготовки Висновків. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) на запит структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України зобов’язаний надати документи, необхідні для підготовки Висновків.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

7. Висновки готуються протягом 30 календарних днів після реєстрації запиту та викладаються в інформаційному листі за підписом керівника структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України (у разі підготовки Висновків територіальним органом Мін’юсту України).

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

У разі звернення структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або боржника щодо надання додаткових документів Висновки готуються протягом 30 календарних днів з дня реєстрації листа, яким додатково надіслані такі документи.

8. Лист структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України направляється суб’єкту запиту не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1530/5 від 12.09.2014}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: