open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2013  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 416/22948

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 84 від 03.03.2017}

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної, юридичної особи, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К.О. Єфименка.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
Є.А. Пронченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.02.2013 № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 416/22948

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

1. Запит на отримання публічної інформації подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

3. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник публічної інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

5. Запит на публічну інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті.

6. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, поштової адреси, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Директор Департаменту
автомобільного транспортуД.В. Петухов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.02.2013 № 114

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної, юридичної особи, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Розпорядник інформації

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
пр. Повітрофлотський, 76а, м. Київ, 03151

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Для фізичних осіб: прізвище, імя та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

Для юридичних осіб: найменування юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону

Для обєднання громадян, що не мають статусу юридичної особи: найменування обєднання громадян, що не має статусу юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону


Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується


Загальний опис інформації, що запитується


Відповідь прошу надати у визначений законом строк:


Поштою

/вказати поштову адресу/

Факсом

/вказати номер факсу/

Електронною поштою

/вказати E-mail/

В усній формі

/вказати номер телефону/

Необхідне підкреслити

Контакти запитувача


Дата запиту


За умови подання запиту в письмовій формі - підпис запитувача


__________
Примітки:1. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 03151, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 76а (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
на електронну адресу: danilova@uti.gov.ua;
телефаксом: (044) 351-47-48;
телефоном: (044) 351-47-94.


2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу або посадових осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 76а, каб. 349.


3. Форму запиту можна отримати в Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 76а, каб. 349, або на офіційному веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (uti.gov.ua).


4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації, який є зручним для запитувача.


5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.


9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


10. У задоволені запиту може бути відмовлено у таких випадках:


10.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.


10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.


10.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток.


10.4. Не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Директор Департаменту
автомобільного транспортуД.В. Петухов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: