open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2013  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 417/22949

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 132 від 06.04.2017}

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, та їх Розміру

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К.О. Єфименка.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
Є.А. Пронченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.02.2013 № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2013 р.
за № 417/22949

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

6. Структурні підрозділи Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на публічну інформацію обсягом більш як 10 сторінок подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (далі - Заявка), до структурного підрозділу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті структурний підрозділ Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, передає структурному підрозділу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до структурного підрозділу або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Директор Департаменту
автомобільного транспортуД.В. Петухов
Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами
на публічну інформацію, розпорядником
якої є Державна інспекція України
з безпеки на наземному транспорті

ЗАЯВКА № ____________
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

____________________________________________________________________________
(назва документа)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

___________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи


Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


Виконавець:
______________________
                 (посада)_______________
(підпис)_______________
(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу, у якого знаходиться запитувана інформація:______________________
                   (посада)

_______________
(підпис)

_______________
(П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами
на публічну інформацію, розпорядником
якої є Державна інспекція України
з безпеки на наземному транспорті

Надавач послуг: Державна інспекція України з безпеки
                              на наземному транспорті
Реєстраційний рахунок: 35215002005699
МФО банку: 820019
Код за ЄДРПОУ: 37994305
Платник: ____________________________________
                 ____________________________________


РАХУНОК № ___________
від "___" ____________ 20 __  року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

___________________________________________________________________________
(назва документа)

___________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
РАЗОМ
Усього до сплати __________________________________________________________
                                                                                                                (сума словами)

_________________________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець:
______________________
(посада)_______________
(підпис)_______________
(П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: