open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2013 N 68
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2013 р.

за N 749/23281

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення

форми державного статистичного спостереження

N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики праці та
отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці",
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26
жовтня 2009 року N 404 ( z1212-09 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 15 грудня 2009 року за N 1212/17228, такі зміни:
1.1. У розділі III: пункти 3.7 та 3.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.9-3.18
уважати відповідно пунктами 3.7-3.16; пункт 3.8 доповнити реченням такого змісту: "Для працівників,
прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють
більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток
розраховується пропорційно до встановленої для них тривалості
робочого дня, але не більше норми, що діє на підприємстві."; у пункті 3.11 слово "додаткових" замінити словом "інших";
слова "або з частковим збереженням" виключити.
1.2. У розділі V: абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції: "5.3. У рядках 6020-6110 здійснюється розподіл кількості
працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів
нарахованої їм заробітної плати. До заробітної плати включаються
всі суми, нараховані за звітний місяць відповідно до пунктів
2.1-2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати
( z0114-04 ). При цьому не враховуються суми перерахунків,
здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не
належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики
заробітної плати), зокрема допомога по тимчасовій
непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Суми,
нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині,
що припадає на звітний місяць."; пункт 5.5 доповнити реченням такого змісту: "У цьому рядку
також відображається кількість працівників, для яких запроваджено
підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали
норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний
місяць."; у абзаці другому пункту 5.7 слово "трирічного" виключити та
після слова "віку" доповнити словами "передбаченого чинним
законодавством"; слова "може бути урахований" замінити словом
"ураховується".
1.3. У розділі VI: у пункті 6.1 слово "трирічного" виключити та після слова
"віку" доповнити словами "передбаченого чинним законодавством"; абзац другий пункту 6.4 після слів та цифр "У рядку 7040"
доповнити словом та цифрою "графи 1".
1.4. Пункт 7.2 розділу VII доповнити абзацом другим такого
змісту: "Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на
які поширюється дія колективного договору (угоди), у цьому рядку
відображається наявність відповідної кількості колективних
договорів (угод).".
2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: