open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2013 N 67
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2013 р.

за N 755/23287

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення

форми державного статистичного спостереження

N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики праці та
отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці",
затвердженої наказом Держкомстату від 26 жовтня 2009 року N 403
( z1211-09 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15
грудня 2009 року за N 1211/17227, такі зміни:
1.1. У розділі II: абзац другий пункту 2.2 після слів "у тому числі звільнених"
доповнити словами та цифрами ", а також поновлених на посаді за
рішенням суду (стаття 235 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (далі - КЗпП))"; пункт 2.7 доповнити новим реченням такого змісту: "У цьому
рядку відображається також оплата працівнику за час вимушеного
прогулу, що нарахована за рішенням суду в розмірі середнього
заробітку при поновленні його на посаді (стаття 235 КЗпП)
( 322-08 ), якщо він продовжує працювати на підприємстві.".
1.2. У розділі III: в абзаці першому пункту 3.1 слова "грудень - січень" замінити
словами "січень - грудень", а слова "листопад - січень" замінити
словами "січень - листопад"; пункт 3.4 викласти в такій редакції: "3.4. У рядку 2040 відображається сума заборгованості з
виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,
строк виплати яких минув до кінця звітного періоду, аналогічно
порядку, передбаченому в пункті 3.1 цього розділу Інструкції. Вона
враховує кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на виплату застрахованим особам: допомоги по
тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання,
а також кошти підприємства з оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності (уключаючи непрацездатність, пов'язану з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням)."; у пункті 3.6: в абзаці першому слова та цифри "код статті бюджетної
класифікації 1111 - заробітна плата" замінити словами та цифрами
"код статті бюджетної класифікації ( v0011201-11 ) 2111 -
заробітна плата"; в абзаці другому слова та цифри "код статті бюджетної
класифікації 1341 - виплата пенсій і допомоги" замінити словами та
цифрами "код статті бюджетної класифікації ( v0011201-11 ) 2710 -
виплата пенсій і допомоги"; в абзаці першому пункту 3.7 слова та цифри "код статті
бюджетної класифікації 1111 - заробітна плата" замінити словами та
цифрами "код статті бюджетної класифікації ( v0011201-11 ) 2111 -
заробітна плата".
2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату В.Коломієць

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: