open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2013  № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 449/22981

Про впорядкування умов оплати праці працівників комунальної установи "Агенція з підготовки та проведення в місті Донецьк чемпіонату світу - 2013 з легкої атлетики серед юнаків"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 13 від 16.05.2013}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників комунальної установи "Агенція з підготовки та проведення в місті Донецьк чемпіонату світу - 2013 з легкої атлетики серед юнаків" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників комунальної установи "Агенція з підготовки та проведення в місті Донецьк чемпіонату світу - 2013 з легкої атлетики серед юнаків" (далі - Агенція);

Схему тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців Агенції.

2. Надати право керівнику Агенції в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах установлювати:

2.1 конкретні розміри посадових окладів працівникам Агенції відповідно до схем тарифних розрядів та доплат і надбавок до них, затверджених цим наказом;

2.2 посадові оклади заступників керівника Агенції, заступників керівників структурних підрозділів на 5-15 відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

2.3 надбавки працівникам:

2.3.1 у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2.3.2 за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” - у розмірі 40 відсотків, “заслужений” - 20 відсотків посадового окладу;

2.3.3 за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” - у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” - 15 відсотків, “майстер спорту” - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником організації;

2.3.4 за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2.4 доплати працівникам:

2.4.1 у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Агенції, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

2.4.2 у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

2.4.3 за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Агенції.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника, його заступників визначається за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством;

3. Надати право керівнику Агенції в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

3.1 надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3.2 затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівника Агенції, його заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів у межах наявних коштів на оплату праці.

4. У разі коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати, працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

5. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби молоді та спорту України Глущенка С.В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
28.02.2013 № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 449/22981

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників комунальної установи "Агенція з підготовки та проведення в місті Донецьк чемпіонату світу - 2013 з легкої атлетики серед юнаків"

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________
Примітки:1.У 2013 році посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 852 гривні.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених  посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".


2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
{Примітка із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства молоді та спорту № 13 від 16.05.2013 - застосовується з 01.01.2013}

Директор департаменту
економіки та фінансуванняС.В. Даниленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
28.02.2013 № 293

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців комунальної установи "Агенція з підготовки та проведення в місті Донецьк чемпіонату світу - 2013 з легкої атлетики серед юнаків"

Посади

Тарифні розряди

Керівник

14

Начальник відділу

11

Головний фахівець

10

Провідний професіонал

9

Професіонали та фахівці
І категорії
ІІ категорії
без категорії8
7
6

Директор департаменту
економіки та фінансуванняС.В. Даниленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: