open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2013  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 452/22984

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 402 від 07.04.2015}

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» і відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 20 серпня 2010 року № 143 «Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 року за № 942/18237.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Романов В.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
С.Г. Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.02.2013  № 344,
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
28.02.2013  № 281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 452/22984

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

1.2. Цей Порядок визначає обсяг та порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) та суб’єктом державного фінансового моніторингу - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для підвищення ефективності здійснення нею нагляду за додержанням вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму фондовими біржами, компаніями з управління активами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів (крім банків) - суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - Суб’єкти), нагляд за якими здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

II. Інформація, що надається Держфінмоніторингом України

2.1. Держфінмоніторинг України надає Комісії інформацію щодо ефективності заходів, що вживаються Суб’єктами, нагляд за якими здійснює Комісія, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме:

статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом України від Суб’єктів;

статистичні дані щодо помилок, допущених Суб’єктами при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

інформацію про стан обліку Суб’єктів у Держфінмоніторингу України;

інформацію про виявлені Держфінмоніторингом України факти, що можуть свідчити про порушення Суб’єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

інформацію про складені Держфінмоніторингом України протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами Суб’єктів, та результати їх розгляду;

відомості про аналіз Держфінмоніторингом України методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2.2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом, надаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

2.3. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом України та Комісією здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ до інформації або документів під час їх надання, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

III. Терміни надання інформації

3.1. Інформація, що передається Держфінмоніторингом України Комісії, використовується нею виключно в службових цілях при здійсненні нагляду за додержанням Суб’єктами вимог законодавства і не може підлягати розголошенню.

3.2. Держфінмоніторинг України надає Комісії визначену інформацію:

відповідно до абзаців другого - четвертого пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

відповідно до абзацу п’ятого пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку - протягом місяця з дня виявлення таких фактів;

відповідно до абзацу шостого пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку - протягом трьох робочих днів після отримання від судового органу інформації про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення;

відповідно до абзацу сьомого пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку - щороку до 1 березня року, що настає за звітним.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук

Директор Департаменту
контрольно-правової роботи
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

О.П. Мисюра

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: