open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. № 130
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 192 від 18.06.2014
№ 401 від 24.06.2016
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року
№ 1048 від 20.12.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 130

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мін’юст.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Координаційний центр, його територіальні відділення - центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) оплату послуг та відшкодування витрат (оплату діяльності) з надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатів, які надавали таку допомогу протягом поточного бюджетного періоду, а також адвокатів, які розпочали надавати таку допомогу до початку поточного бюджетного періоду і надавали її до виникнення визначених законом підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 192 від 18.06.2014}

{Підпункт 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 192 від 18.06.2014}

3) оплату праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги у кримінальних провадженнях (кримінальних справах), які до 1 січня 2013 р. здійснювали захист за призначенням слідчого, прокурора, слідчого судді (суду), а також адвокатів, які розпочали здійснювати такий захист до 1 січня 2013 р. і здійснюють його до закінчення кримінального провадження (кримінальної справи);

4) оплату послуг перекладачів (сурдоперекладачів), які залучаються центрами для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам права на таку допомогу відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 401 від 24.06.2016}

4. Оплата послуг та відшкодування витрат (оплата діяльності) адвокатів за рахунок бюджетних коштів, передбачені підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, здійснюються центрами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189).

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 192 від 18.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 24.06.2016}

5. Оплата праці адвокатів за рахунок бюджетних коштів, передбачена підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється центрами в розмірі 2,5 відсотка місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за годину роботи адвоката під час здійснення кримінального провадження.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Підставою для оплати праці адвокатів з надання правової допомоги громадянам у кримінальних провадженнях (кримінальних справах) у таких випадках є постанова слідчого, прокурора чи ухвала слідчого судді (суду) та оформлена ними згідно з додатком 1 до цього Порядку довідка про участь адвоката у кримінальному провадженні (кримінальній справі).

Копія відповідної постанови (ухвали) та довідка про участь адвоката у кримінальному провадженні (кримінальній справі) подаються керівнику адвокатського об’єднання (адвокатського бюро) або адвокату, якщо він працює індивідуально, який складає довідку-розрахунок у трьох примірниках згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Керівник адвокатського об’єднання (адвокатського бюро) або адвокат надсилає один примірник довідки-розрахунка слідчому, прокурору чи слідчому судді (суду), який долучає його до кримінального провадження, другий - подає центру, третій - зберігається у справах адвокатського об’єднання (адвокатського бюро, адвоката). До кожного примірника довідки-розрахунка додаються документи, на підставі яких вона складена.

{Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 192 від 18.06.2014}

{Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 192 від 18.06.2014}

Центри проводять перевірку отриманих від адвокатських об’єднань (адвокатських бюро, адвокатів) довідок-розрахунків та документів, що до них додаються, і в разі виявлення помилок у розрахунку суми коштів, що підлягає виплаті адвокату, або інших помилок, у зв’язку з чим неможливо здійснити оплату, такі документи повертаються для доопрацювання із зазначенням причини повернення.

Центри перераховують бюджетні кошти адвокатським об’єднанням (адвокатським бюро, адвокатам) протягом 30 днів після одержання від них довідок-розрахунків та документів, що до них додаються.

51. Оплата послуг перекладачів (сурдоперекладачів) за рахунок бюджетних коштів, передбачена підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється центрами на підставі укладених договорів щодо надання послуг перекладу, у тому числі з фізичними особами - підприємцями/юридичними особами, згідно з вимогами цивільного законодавства.

{Порядок доповнено пунктом 51 згідно з Постановою КМ № 401 від 24.06.2016; в редакції Постанови КМ № 1048 від 20.12.2017}

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Перерахування бюджетних коштів адвокатським об’єднанням (адвокатським бюро, адвокатам) здійснюється на підставі поданих ними документів.

8. Заборгованість за бюджетними зобов’язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства, підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

9. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток 1
до Порядку

ДОВІДКА
про участь адвоката у кримінальному провадженні (кримінальній справі) (видається один раз на місяць)


Додаток 2
до Порядку

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
про розмір коштів, що підлягають виплаті адвокатуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 130

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 50 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 6, ст. 284).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 79 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 12, ст. 447).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 569 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 48, ст. 1888).

4. Пункт 60 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1194 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 99, ст. 4011).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: