open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. № 158
Київ

Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин

{Назва із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 531 від 24.07.2013
№ 1013 від 28.12.2016
№ 606 від 09.08.2017
№ 985 від 18.12.2017
№ 1155 від 27.12.2018}

Відповідно до підпунктів 229.6.12 і 229.6.13 пункту 229.6, підпунктів 229.7.14 і 229.7.15 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України бензол (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України метанол технічний (метиловий спирт) (код згідно з УКТЗЕД 2905 11 00 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 2;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України толуол (код згідно з УКТЗЕД 2707 20 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 3;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ксилол (код згідно з УКТЗЕД 2707 30 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 4;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру, який класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00 (коди згідно з УКТЗЕД 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 5;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 6.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 606 від 09.08.2017}

11. Квоти, встановлені цією постановою, поширюються на підприємства, які отримують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, виробляють та передають у рамках єдиного технологічного циклу такі речовини у межах однієї юридичної особи або ввозять речовини на митну територію України.

{Постанову доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 606 від 09.08.2017}

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України бензол (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з бензолу 

Обсяги квот бензолу, тис. тонн

00191035

ПАТ “Ясинівський коксохімічний завод”

бензол кам’яновугільний для синтезу
толуол кам’яновугільний
сольвент кам’яновугільний
фракція головна рафінату
фракція інденкумаронова
фракція легка сірковуглецевовмісна
сольвент - нафта чорна

60,2

32598706

ПрАТ “Макіївкокс”

компонент моторних палив ароматичний
сольвент кам’яновугільний
фракція головна сирого бензолу
фракція інденкумаронова
сольвент - нафта чорна

15,7

00203826

ПАТ “Азот”

капролактам

6

36999957

ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Зоря”

бензол кам’яновугільний

50

31272173

ПрАТ “Єнакієвський коксохімпром”

компонент моторних палив ароматичний

5,1

31297266

ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Інкор і КО”

сольвент кам’яновугільний
фракція головна сирого бензолу коксохімічного виробництва
залишки кубові ректифікації сирого бензолу

4

00191224

ПрАТ “Запоріжкокс”

бензол кам’яновугільний для синтезу
бензол кам’яновугільний технічний
сольвент кам’яновугільний
компонент моторних палив ароматичний
залишки кубові ректифікації
смолка кисла
сольвент - нафта чорна
фракція інденкумаронова
толуол
ксилол
розчинник марки “Арома”

36

00203625

Запорізьке державне підприємство “Кремнійполімер”

хлорбензол

1,2

33270581

ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”

адипінова кислота

26,9

05393079

ПрАТ "Южкокс"

бензол кам’яновугільний технічний
компонент моторних палив ароматичний
сольвент кам’яновугільний
фракція інденкумаронова
фракція головна сирого бензолу
залишки кубові ректифікації
сольвент - нафта чорна

19,012

35293197

ТОВ “Метахім”

бензол сирий кам’яновугільний
паливо котельне коксохімічне
компонент моторних палив ароматичний
кубові залишки ректифікації

20

36962995

ТОВ “Альтер Групп”

сольвент кам’яновугільний кубові залишки

18

33129683

ТОВ “Карпатнафтохім”

бензол нафтовий
толуол
ксилол
стирол

147*

__________
* Сумарний обсяг щорічних квот на отримання від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, вироблення та передачу в рамках єдиного технологічного циклу в межах однієї юридичної особи або ввезення на митну територію України ТОВ “Карпатнафтохім” бензолу (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості становить не більше 147 тис. тонн.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 531 від 24.07.2013, № 1013 від 28.12.2016, № 606 від 09.08.2017, № 985 від 18.12.2017, № 1155 від 27.12.2018}
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України метанол технічний (метиловий спирт) (код згідно з УКТЗЕД 2905 11 00 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з метанолу технічного (метилового спирту)

Обсяги квот метанолу технічного (метилового спирту), тис. тонн

33578130

ТОВ “Карпатсмоли”

карбамідоформальдегідний концентрат
формалін технічний

18

05761614

ПАТ “Концерн Стирол”

карбамідоформальдегідний концентрат
очищена стічна вода

20

33270581

ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”

оцтова кислота
формалін технічний
полівініловий спирт
полівінілацетатна дисперсія
пластифікатор диметилфталату
полівінілацетатний лак
очищена стічна вода

120

05761264

ПАТ “Шосткинський завод хімічних реактивів”

хімічні реактиви

0,2

31368897

ТОВ “Фармхім”

діоксидин
мебгідролін
етилового ефіру 6-бром-5-гідрокси-1-метил-
4-диметиламінометил-2-фенілтіометиліндол-
3-карбонової кислоти гідрохлорид моногідрат

0,275

00203826

ПАТ “Азот”

очищена стічна вода

0,33

05761620

ПАТ “Дніпроазот”

очищена стічна вода

0,395

30168850

державне підприємство “Смоли”

іонообмінні смоли
метилаль

1,1

33129683

ТОВ “Карпатнафтохім”

гідрування фракції етан-етиленової суміші для виробництва етилену і поліетилену

0,1

32257423

ПрАТ “Завод тонкого органічного синтезу “Барва”

деемульгатор полімеру оксирану з метилоксираном, ефір з 1, 2-етандіолом)

0,1

00152307

ПАТ “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта”

метил-трет-бутиловий ефір

5,7

32292929

ПрАТ “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія”

метил-трет-бутиловий ефір

8,8

36332535

ТОВ “Катоіл Плюс”

метилові ефіри жирних кислот
гліцерин
олива альтернативна БІО-5А

0,78

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1013 від 28.12.2016, № 985 від 18.12.2017}
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України толуол (код згідно з УКТЗЕД 2707 20 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з толуолу

Обсяги квот толуолу, тис. тонн

37168244

ТОВ “Кіровоградпостач”

органічні розчинники

2

30012738

ТОВ "Імпульс"

смола стирол акрилова
смола 188

0,175

32741978

ТОВ "Лакофарбовий завод "Аврора"

фарба для дорожньої розмітки
розчинник Р-4

0,08

02969797

ПАТ "Янтар"

фарба для дорожньої розмітки

0,00055

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 985 від 18.12.2017}
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ксилол (код згідно з УКТЗЕД 2707 30 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з ксилолу

Обсяги квот ксилолу, тис. тонн

37168244

ТОВ “Кіровоградпостач”

органічні розчинники

2

30012738

ТОВ "Імпульс"

лаки ПФ
смоли спеціального призначення

2,15

32741978

ТОВ "Лакофарбовий завод "Аврора"

напівфабрикатні лаки алкідні, алкідно-уретанові
ґрунтовки, емалі, лаки алкідні, епоксидні, хлорвінілові, алкідно-уретанові
розчинник № 646
розчинник "1 А-А"

0,1434

00393703

Спільне підприємство ПрАТ "Софрахім"

напівфабрикатні алкідні лаки

0,106

38028661

ТОВ з іноземними інвестиціями "Атолл Пеінт Україна"

емалі
лаки
розріджувачі

0,046

21875464

ТОВ промислове підприємство "ЗІП"

фарби
ґрунти
змивки
розчинники

0,0051

37192591

ТОВ "АДВЕНТ ІВЕСТ"

емаль антикорозійна
ґрунтовка-лак для каменю
розчинник
фарба для басейнів
фарба для бетонних підлог

0,23

37168270

ТОВ "Прогрес-2010"

емалі
лаки і емалі алкідні
емалі і ґрунтовки на основі вінілових полімерів
емалі кремнієорганічні
емалі декоративні
емалі і ґрунтовки алкідні прискореного висихання
емалі і ґрунтовки органорозчинні
ґрунт-емалі
фарби для розмічування доріг і фарбування бетонних підлог

0,046

02969797

ПАТ "Янтар"

смола ПФ-034
напівфабрикатні алкідні лаки
розчинники

0,017

{Постанову доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 985 від 18.12.2017}
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру, який класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00 (коди згідно з УКТЗЕД 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з ефірів та їх похідних

Обсяги квот ефірів та їх похідних, тис. тонн

05761264

ПАТ “Шосткинський завод хімічних реактивів”

4,6-динітро-2-(2-гідроксиетил) амінофенол

0,003

{Постанову доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують із сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00)

Обсяги квот сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), тис. тонн

33129683

ТОВ “Карпатнафтохім”

бензол нафтовий
толуол
ксилол
стирол

147*

30012738

ТОВ "Імпульс"

лаки ПФ
смоли спеціального призначення

0,601

32741978

ТОВ "Лакофарбовий завод "Аврора"

напівфабрикатні лаки алкідні, алкідно-уретанові
ґрунтовки, емалі, лаки епоксидні, хлорвінілові, алкідно-уретанові
розчинник № 646
розчинник "1 А-А"

0,16

00393703

Спільне підприємство ПрАТ "Софрахім"

напівфабрикатні алкідні лаки

0,454

37168270

ТОВ "Прогрес-2010"

емалі і ґрунтовки на основі вінілових полімерів
емалі кремнієорганічні
емалі декоративні
емалі і ґрунтовки алкідні прискореного висихання
емалі і ґрунтовки органорозчинні

0,068

02969797

ПАТ "Янтар"

спецґрунт, смола ПФ-034

0,012

21875464

ТОВ промислове підприємство "ЗІП"

фарби
ґрунти
розчинники

0,0176

33752928

ТОВ “Фабрика агрохімікатів”

пестициди;
агрохімікати

1

__________
* Сумарний обсяг щорічних квот на отримання від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, вироблення та передачу в рамках єдиного технологічного циклу в межах однієї юридичної особи або ввезення на митну територію України ТОВ “Карпатнафтохім” бензолу (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00) та сумішей ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості становить не більше 147 тис. тонн.

{Постанову доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 606 від 09.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 985 від 18.12.2017, № 1155 від 27.12.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: