open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

04.03.2013  № 88


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2013 р.
за № 483/23015

Про організацію у Службі безпеки України виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", частин другої, третьої статті 12, частини першої статті 13 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", пункту 7 частини першої статті 40 та статті 46 Кодексу законів про працю України, з метою підвищення у Службі безпеки України ефективності професійного відбору кадрів, своєчасного виявлення та профілактики психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, фактів вживання наркотичних засобів або психотропних речовин НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію у Службі безпеки України виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби безпеки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

Голова Об'єднаного комітету
профспілок СБ України


Р. БогатирьоваВ.І. РатушнякВ. Шатілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
04.03.2013  № 88


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2013 р.
за № 483/23015

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію у Службі безпеки України виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок виявлення у Службі безпеки України (далі - СБУ) осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, серед співробітників-військовослужбовців СБУ (далі - військовослужбовці), які проходять військову службу в підрозділах Центрального управління, регіональних органах, навчальних та інших закладах, науково-дослідних та інших установах, організаціях, навчальному військовому підрозділі СБУ у складі іншого навчального закладу, Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ), працівників, які уклали трудовий договір із СБУ (далі - працівники), кандидатів на військову службу до СБУ, кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах СБУ (військових навчальних підрозділах СБУ вищих навчальних закладів України), інших вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб СБУ за державним замовленням, та кандидатів на працевлаштування в СБУ (далі - кандидати).

1.2. Терміни, що використовуються у цій Інструкції, мають такі значення:

консультація лікаря-нарколога - консультація, що проводиться лікарем-наркологом лікувально-профілактичного закладу СБУ з метою підтвердження або непідтвердження факту незаконного вживання особою наркотичних засобів або психотропних речовин, психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин та передбачає огляд особи, направлення її на додаткові обстеження (визначення рівня гаммаглутамілтрансферази, швидкий імунохроматографічний тест на виявлення наркотичних речовин тощо), наркологічне медичне обстеження, лікування;

медичне обстеження - комплекс медичних заходів, визначених цією Інструкцією, що проводяться лікувально-профілактичними закладами СБУ та наркологічними закладами Міністерства охорони здоров’я України з метою виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини;

наркологічний заклад - заклад, що має право проводити медичний огляд та медичне обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, згідно з переліком, визначеним Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, узгодженим з Міністерством охорони здоров’я України;

наркологічний медичний огляд - медичний огляд у наркологічному закладі особи, стосовно якої є підозра щодо незаконного вживання нею наркотичних засобів або психотропних речовин, з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

наркологічне медичне обстеження - медичне обстеження особи, яка незаконно вживає наркотичні засоби або психотропні речовини, що проводиться в стаціонарних умовах наркологічного закладу за направленням лікаря-нарколога лікувально-профілактичного закладу СБУ з метою підтвердження (або непідтвердження) встановленого лікарем-наркологом діагнозу "психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин".

1.3. Виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, проводиться з метою підвищення ефективності професійного відбору кадрів, своєчасного виявлення психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, фактів вживання наркотичних засобів або психотропних речовин при:

1.3.1. Виконанні військовослужбовцями та працівниками посадових (функціональних) обов’язків (інструкцій) за місцем проходження військової служби, роботи.

1.3.2. Проходженні військовослужбовцями, працівниками та кандидатами у лікувально-профілактичному закладі СБУ або наркологічному закладі:

профілактичного наркологічного огляду в лікувально-профілактичних закладах СБУ відповідно до Інструкції про порядок проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів у Службі безпеки України, затвердженої наказом СБУ від 17 липня 2012 року № 310, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1330/21642 (далі - Інструкція про порядок проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів у Службі безпеки України);

медичного огляду військово-лікарськими комісіями (далі - медичний огляд ВЛК) лікувально-профілактичних закладів СБУ відповідно до Положення про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженого наказом Центрального управління СБУ від 26 жовтня 2012 року № 482/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244 (далі - Положення про медичний огляд у Службі безпеки України);

поглибленого медичного обстеження відповідно до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління СБУ від 18 травня 2012 року № 196, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 червня 2012 року за № 918/21230 (далі - Інструкція про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України);

медичного огляду чи медичного обстеження у лікувально-профілактичному закладі СБУ при особистому зверненні до лікаря відповідно до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженої наказом СБУ від 08 жовтня 2007 року № 718, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за № 1238/14505 (далі - Інструкція про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України);

медичного огляду у лікувально-профілактичному закладі СБУ відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (далі - Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій);

наркологічного медичного огляду або наркологічного медичного обстеження в наркологічних закладах відповідно до Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1998 року за № 482/2922 (далі - Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами).

1.4. У разі якщо військовослужбовець, працівник відмовляється від добровільного медичного обстеження, ним подається відповідний рапорт (заява):

начальнику органу, підрозділу, закладу СБУ, у якому він проходить службу, працює, - при направленні на медичне обстеження зазначеним начальником органу, підрозділу, закладу СБУ;

начальнику лікувально-профілактичного закладу СБУ - при направленні на медичне обстеження медичним працівником лікувально-профілактичного закладу СБУ.

При відмові військовослужбовця, працівника подати зазначений рапорт (заяву) особою, визначеною начальником органу, підрозділу, закладу СБУ із числа присутніх при відмові осіб, або медичним працівником лікувально-профілактичного закладу СБУ, визначеним начальником лікувально-профілактичного закладу СБУ із числа присутніх при відмові медичних працівників, складається акт у довільній формі про факт відмови військовослужбовця, працівника від добровільного медичного обстеження. Акт підписується особою, яка його складала, та іншими особами, які були присутні при відмові військовослужбовця, працівника.

Зазначений рапорт (заява) або акт, якщо він складався, долучається до особової справи військовослужбовця, працівника та є підставою для прийняття керівником органу, підрозділу, закладу СБУ рішення з урахуванням стану особи.

1.5. У разі якщо кандидат відмовляється від добровільного медичного обстеження, ним подається відповідна заява начальнику лікувально-профілактичного закладу СБУ.

При відмові кандидата подати зазначену заяву медичним працівником лікувально-профілактичного закладу СБУ, визначеним начальником лікувально-профілактичного закладу СБУ із числа присутніх при відмові медичних працівників, складається акт у довільній формі про факт відмови кандидата від добровільного медичного обстеження. Акт підписується особою, яка його складала, та іншими особами, які були присутні при відмові кандидата.

ІІ. Організація та порядок проведення медичного обстеження військовослужбовців, працівників та кандидатів

2.1. Медичне обстеження проводиться у випадку:

2.1.1. Наявності в особи:

ознак наркотичного сп’яніння: порушення координації рухів; виражене тремтіння пальців рук; різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя (почервоніння обличчя або неприродна блідість); неадекватна поведінка; звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло; сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови;

симптомів психічної або фізичної залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин, виявлених у лікувально-профілактичному закладі СБУ;

позитивних результатів досліджень щодо наявності вірусу гепатиту "В", "С", ВІЛ, проведених в лікувально-профілактичних закладах.

2.1.2. Наявності обґрунтованої підозри вживання особою наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря - на підставі інформації, наданої цією та іншими особами, інших фактів.

2.2. У випадку виявлення у військовослужбовця, працівника ознак наркотичного сп’яніння, визначених у абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, під час виконання посадових (функціональних) обов’язків, інструкцій за місцем проходження військової служби, роботи начальник органу, підрозділу, закладу СБУ зобов’язаний:

вжити заходів щодо недопущення військовослужбовця до виконання посадових (функціональних) обов’язків, відсторонити працівника від роботи для запобігання можливому заподіянню шкоди собі або іншим особам, інтересам службової діяльності, роботи;

викликати лікаря лікувально-профілактичного закладу СБУ (іншого лікувально-профілактичного закладу) для огляду особи та надання їй невідкладної медичної допомоги;

скласти акт про огляд особи за підписом не менше ніж трьох осіб, у тому числі лікаря лікувально-профілактичного закладу СБУ (іншого лікувально-профілактичного закладу), який оглядав особу;

запропонувати особі пройти добровільний наркологічний медичний огляд у наркологічному закладі та забезпечити прибуття особи до такого закладу у супроводі співробітника органу, підрозділу, закладу СБУ - у разі встановлення лікарем відсутності показань до надання невідкладної медичної допомоги;

повідомити органи внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" - у разі непроходження військовослужбовцем або працівником наркологічного медичного огляду добровільно;

направити особу протягом 3-х робочих днів з дня встановлення факту наркотичного сп’яніння на консультацію до лікаря-нарколога лікувально-профілактичного закладу СБУ у супроводі співробітника органу, підрозділу, закладу СБУ з наданням результатів наркологічного медичного огляду, проведеного в наркологічному закладі, службової характеристики військовослужбовця, характеристики працівника.

2.3. Військовослужбовці та працівники, стосовно яких виникла обґрунтована підозра щодо вживання ними наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу при виконанні посадових (функціональних) обов’язків (інструкцій) за місцем проходження військової служби або роботи, направляються начальником відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ на консультацію до лікаря-нарколога із зазначенням підстав для направлення, наданням службової характеристики військовослужбовця, характеристики працівника.

2.4. При виявленні у військовослужбовця, працівника ознак наркотичного сп’яніння, визначених у абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, під час проходження ним медичного огляду, обстеження у лікувально-профілактичному закладі СБУ згідно з абзацами другим - шостим підпункту 1.3.2 пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції начальник цього закладу на підставі інформації, отриманої від лікаря-нарколога або лікаря іншої спеціальності, після встановлення відсутності підстав для надання невідкладної медичної допомоги зазначеному військовослужбовцю чи працівнику негайно інформує про це начальника відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ для вжиття заходів, передбачених абзацами четвертим-сьомим пункту 2.2 цього розділу.

2.5. У разі виявлення у військовослужбовця, працівника симптомів психічної або фізичної залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин, позитивних результатів досліджень щодо наявності вірусу гепатиту "В", "С", ВІЛ згідно з абзацами третім, четвертим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу та під час проходження ними медичного огляду, обстеження в лікувально-профілактичному закладі СБУ згідно з абзацами третім - шостим підпункту 1.3.2 пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції, такі особи направляються лікарем-терапевтом цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки військово-медичної служби Військово-медичного управління СБУ органу, підрозділу, закладу СБУ) на консультацію до лікаря-нарколога із зазначенням у медичній документації підстав для направлення.

2.6. Про результати консультації лікаря-нарколога начальником лікувально-профілактичного закладу СБУ надається письмова інформація начальнику відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ.

2.7. Військовослужбовці, працівники з симптомами психічної або фізичної залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин згідно з абзацом третім підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, що виявлені лікарем-наркологом лікувально-профілактичного закладу СБУ під час проведення профілактичного наркологічного огляду згідно з абзацом другим підпункту 1.3.2 пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції, направляються цим лікарем на наркологічне медичне обстеження до наркологічного закладу.

2.8. У разі виявлення у кандидатів ознак наркотичного сп’яніння, визначених у абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, під час проходження медичного огляду ВЛК згідно з абзацом третім підпункту 1.3.2 пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції або медичного огляду згідно з абзацом шостим підпункту 1.3.2 пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції, зазначені медичні огляди призупиняються, а особі пропонується добровільно пройти додаткові обстеження та (або) наркологічний медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, з метою підтвердження або непідтвердження стану наркотичного сп’яніння.

Медичні огляди після отримання результатів додаткових обстежень та (або) наркологічного медичного огляду продовжуються з винесенням постанови відповідно до Положення про медичний огляд у Службі безпеки України або наданням медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

2.9. Кандидатам з симптомами психічної або фізичної залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин згідно з абзацом третім підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, що виявлені лікарем-наркологом лікувально-профілактичного закладу СБУ під час проведення профілактичного наркологічного огляду згідно з абзацом другим підпункту 1.3.2 пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції, пропонується добровільно за направленням цього лікаря-нарколога пройти додаткові обстеження та (або) наркологічне медичне обстеження відповідно до Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, з метою підтвердження або непідтвердження діагнозу "психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин".

ІІІ. Врахування результатів медичного обстеження

3.1. Документально оформлені результати медичного обстеження долучаються до особової справи військовослужбовця, працівника та є підставою для прийняття керівником органу, підрозділу, закладу СБУ рішення відповідно до законодавства України.

3.2. У разі встановлення у військовослужбовця, працівника за результатами наркологічного медичного обстеження, проведеного в наркологічному закладі відповідно до Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин начальник лікувально-профілактичного закладу СБУ інформує про це начальника відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ для прийняття рішення відносно:

військовослужбовців - про направлення на медичний огляд ВЛК відповідно до Положення про медичний огляд у Службі безпеки України;

працівників - щодо виконання посадових інструкцій.

3.3. У разі встановлення психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин при проходженні медичного огляду у кандидатів на:

військову службу до СБУ, денну (очну) форму навчання у вищих військових навчальних закладах СБУ (військових навчальних підрозділах СБУ вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб СБУ за державним замовленням, - виноситься постанова ВЛК відповідно до Положення про медичний огляд у Службі безпеки України;

працевлаштування в СБУ - надається медична довідка відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

3.4. Документально оформлені результати, що підтверджують факти перебування кандидата у стані наркотичного сп’яніння або вживання ним наркотичних засобів або психотропних речовин, надсилаються головою ВЛК або лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу СБУ співробітнику підрозділу кадрового забезпечення, який направив особу на медичний огляд, для врахування при визначенні категорії професійної придатності кандидата.

Начальник
Військово-медичного
управління

І. Лурін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: