open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2013 року № 46

Про деякі питання організації роботи Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області

До Центральної виборчої комісії 19 лютого 2013 року надійшло звернення Самарівського сільського голови Штика М.В. стосовно дострокового припинення повноважень депутатів Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області (далі - Самарівська сільська рада) та призначення проміжних виборів до зазначеної ради Самарівською сільською виборчою комісією Ратнівського району Волинської області (далі - Самарівська сільська виборча комісія).

На запит Центральної виборчої комісії 25 та 27 лютого 2013 року надійшли документи проведеного голосування пропозиції про відкликання депутатів Самарівської сільської ради, зокрема копії таких постанов Самарівської сільської виборчої комісії: від 5 квітня 2012 року № 1 щодо прийняття протоколу зборів виборців виборчого округу № 5, від 9 квітня 2012 року № 2 щодо прийняття протоколів зборів виборців виборчих округів № 2, 6, 12, 14, від 9 квітня 2012 року № 3 щодо результатів збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради виборчого округу № 5, від 11 квітня 2012 року № 4 щодо прийняття протоколу зборів виборців виборчого округу № 15, від 13 квітня 2012 року № 5 щодо результатів збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради виборчих округів № 2, 6, 12, 14, від 14 квітня 2012 року № 6 щодо результатів збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради виборчого округу № 15, від 22 квітня 2012 року № 7 щодо призначення у відповідних виборчих округах голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 26 квітня 2012 року № 8 щодо утворення виборчих дільниць для голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 26 квітня 2012 року № 9 щодо утворення дільничних виборчих комісій для голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 30 квітня 2012 року № 10 щодо затвердження кошторису на проведення голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 10 січня 2013 року № 11 щодо скасування постанови № 7 від 22 квітня 2012 року про призначення у відповідних виборчих округах голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 10 січня 2013 року № 12 щодо призначення дня голосування у відповідних виборчих округах пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 14 січня 2013 року № 13 щодо утворення виборчих дільниць для голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 14 січня 2013 року № 14 щодо утворення дільничних виборчих комісій для голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 14 січня 2013 року № 15 щодо затвердження тексту і форми бюлетеня і форми протоколів про результати голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 25 січня 2013 року № 16 та № 17 щодо затвердження нового складу дільничних виборчих комісії для голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, від 30 січня 2013 року № 18 щодо припинення повноважень депутатів Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області та від 8 лютого 2013 року № 1 щодо призначення на 7 квітня 2013 року проміжних виборів депутатів Самарівської сільської ради в одномандатних виборчих округах № 2, 5, 6, 12, 14, 15 у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутатів.

Частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Центральна виборча комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина друга статті 1 зазначеного Закону).

Розглянувши наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія встановила.

Порядок відкликання депутата місцевої ради встановлено розділом V Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Так, згідно з частиною першою статті 38 вказаного Закону право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям) об’єднань громадян, їхніх місцевих осередків, які відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.

Таким чином, Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" передбачено право внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради відповідній місцевій раді та суб’єктам висування кандидатів у депутати місцевих рад, що знаходяться на території відповідного виборчого округу.

Разом з тим, Центральна виборча комісія зауважує, що Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон), відповідно до якого обиралися депутати Самарівської сільської ради і який на сьогодні регулює порядок організації підготовки і проведення місцевих виборів, не передбачає права зборів виборців висувати кандидатів у депутати місцевих рад, що унеможливлює наявність у зазначеного суб’єкта права вносити пропозиції про відкликання депутатів.

Розгляд питання про відкликання депутата місцевої ради територіальною виборчою комісією регламентовано статтею 39 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об’єднань громадян, їхніх місцевих осередків з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради розглядає це питання на своєму засіданні і приймає відповідне рішення (частина перша статті 39 зазначеного Закону).

Відповідно до частини другої статті 39 вказаного Закону в разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна комісія може відмовити в прийнятті протоколу зборів виборців.

Водночас Самарівською сільською виборчою комісією при розгляді питання щодо прийняття протоколів "зборів виборців одномандатних виборчих округів № 2, 5, 6, 12, 14, 15" стосовно внесення пропозиції про відкликання депутатів Самарівської сільської ради Касянчука О.Т., Михайлевич Л.В., Косенка М.М., Гусак Г.М., Штика В.П., Сидорука В.В. не враховано, що пропозицію про відкликання вказаних депутатів місцевої ради внесено неналежним суб’єктом, що є порушенням порядку внесення такої пропозиції.

Таким чином, постанови Самарівської сільської виборчої комісії від 5 квітня 2012 року № 1, від 9 квітня 2012 року № 2 та від 11 квітня 2012 року № 4 щодо прийняття протоколів зборів виборців відповідних виборчих округів є неправомірними та підлягають скасуванню.

Крім того, Центральна виборча комісія вважає за необхідне зазначити, що положення статей 38, 42, 46 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" пов’язують порядок проведення зборів виборців, зборів (конференцій) об’єднань громадян чи їхніх місцевих осередків, підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, утворення дільниць для голосування та дільничних комісій, складання списків виборців для голосування, а також оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та їх членів з окремими положеннями Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 року № 14/98-ВР. Указаний Закон втратив чинність згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року № 1667-IV, який у свою чергу втратив чинність відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10 липня 2010 року № 2487-VI.

Отже, встановлена Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" процедура відкликання депутата місцевої ради передбачає застосування норм закону, який втратив чинність.

Водночас чинний Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", яким визначено основні засади, організацію і порядок проведення місцевих виборів, не передбачає можливості застосування встановлених ним виборчих процедур під час підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради.

Таким чином, норми інституту відкликання депутата місцевої ради потребують узгодження як між собою, так і з нормами виборчого законодавства України. Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернути увагу Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на викладену проблему.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Частиною третьою статті 20 Закону встановлено, що територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Повноваження сільської виборчої комісії визначено статтею 25 Закону.

Враховуючи викладене, Самарівська сільська виборча комісія при організації підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутатів Самарівської сільської ради діяла поза межами повноважень, визначених законами України.

Отже, постанови Самарівської сільської виборчої комісії, прийняті щодо організації підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутатів Самарівської сільської ради, що надійшли до Центральної виборчої комісії, є незаконними.

Крім того, Самарівською сільською виборчою комісією 30 січня 2013 року прийнято постанову № 18, якою припинено повноваження депутатів Самарівської сільської ради Касянчука О.Т., Михайлевич Л.В., Косенка М.М., Гусак Г.М., Штика В.П., Сидорука В.В., обраних в одномандатних виборчих округах відповідно № 2, 5, 6, 12, 14, 15.

Частиною четвертою статті 141 Конституції України встановлено, що статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Згідно з частиною другою статті 4 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Порядок та підстави дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад встановлено статтею 5 вказаного Закону.

Разом з тим, Конституцією України та законами України територіальна виборча комісія не наділена повноваженнями приймати рішення щодо припинення повноважень депутатів відповідної місцевої ради.

Таким чином, постанова Самарівської сільської виборчої комісії від 30 січня 2013 року № 18 є такою, що суперечить законодавству України та прийнята з перевищенням повноважень територіальної виборчої комісії.

Відповідно до частини п’ятої статті 14 Закону проміжні вибори депутата призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.

З огляду на те, що вищезазначена постанова не відповідає вимогам законодавства, у Самарівської сільської виборчої комісії не було правових підстав приймати постанову від 8 лютого 2013 року № 1 щодо призначення на 7 квітня 2013 року проміжних виборів депутатів Самарівської сільської ради в одномандатних виборчих округах № 2, 5, 6, 12, 14, 15 у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутатів.

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Пунктом 5 частини першої статті 24 Закону також визначено, що Центральна виборча комісія може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення скасувати таке рішення.

Отже, постанови Самарівської сільської виборчої комісії стосовно призначення, підготовки та проведення голосування пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради, а також призначення проміжних виборів депутатів Самарівської сільської ради в одномандатних виборчих округах № 2, 5, 6, 12, 14, 15 підлягають скасуванню.

Водночас згідно з частиною третьою статті 29 Закону повноваження всього складу територіальної виборчої комісії може бути достроково припинено в установленому законом порядку, зокрема, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів у разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, зазначеного та інших законів України.

Наявна в Центральній виборчій комісії інформація дає підстави встановити систематичні та грубі порушення Самарівською сільською виборчою комісією положень Конституції України і законів України, що свідчить про неможливість виконання своїх обов’язків існуючим складом комісії.

З метою забезпечення дотримання законів України та принципів виборчого процесу, недопущення порушення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження усього складу Самарівської сільської виборчої комісії.

У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, установлених відповідно статтями 22 і 23 Закону, відповідна виборча комісія, яка сформувала (утворила) цю виборчу комісію, протягом двох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад виборчої комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому Законом, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (частина шоста статті 29 Закону).

З огляду на те, що згідно з вимогами статті 22 Закону склад Самарівської сільської виборчої комісії було сформовано Ратнівською районною виборчою комісією Волинської області, Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов’язати Ратнівську районну виборчу комісію Волинської області затвердити новий склад Самарівської сільської виборчої комісії.

Центральна виборча комісія також звертає увагу Самарівської сільської виборчої комісії, що відповідно до частин першої, двадцять першої статті 27 Закону територіальні виборчі комісії організовують свою роботу, зокрема здійснюють ведення діловодства, згідно з вимогами цього Закону в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

Постановами Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 та № 351 затверджено відповідно Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів і Порядок організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Частиною першою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу, в тому числі територіальними виборчими комісіями.

Згідно з частиною п’ятнадцятою статті 27 Закону, пунктом 2.9 Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350, рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії, найменування рішення, дату та місце його прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, резолютивну частину. Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні.

Разом з тим, постанови Самарівської сільської виборчої комісії, що надійшли до Центральної виборчої комісії, оформлені з порушенням вищезазначених вимог Закону і рішень Центральної виборчої комісії, зокрема вони не містять власних найменувань, місця їх прийняття, мотивувальних частин із посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, та підписані головою Самарівської сільської виборчої комісії і секретарем цієї комісії.

Крім того, за змістом статті 49 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" витрати, пов’язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Згідно із частиною першою статтею 91 Закону особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом.

Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" нагляд за додержанням і застосуванням законів покладається на прокуратуру.

Статтею 6 вказаного Закону регламентовано, що органи прокуратури України вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне направити звернення Самарівського сільського голови Штика М.В. з доданими до нього матеріалами, а також матеріали, що надійшли на запит Центральної виборчої комісії від Самарівської сільської виборчої комісії, до прокуратури Волинської області для перевірки вказаних у них обставин та реагування відповідно до законів України.

Враховуючи викладене, згідно з частиною третьою статті 19, статтею 22, пунктом 5 частини першої статті 24, частиною дев’ятнадцятою статті 27, частинами третьою, шостою статті 29, частиною першою статті 91 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 13 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанови Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області:

- від 5 квітня 2012 року № 1;

- від 9 квітня 2012 року № 2 та № 3;

- від 11 квітня 2012 року № 4;

- від 13 квітня 2012 року № 5;

- від 14 квітня 2012 року № 6;

- від 22 квітня 2012 року № 7

- від 26 квітня 2012 року № 8 та № 9;

- від 30 квітня 2012 року № 10;

- від 10 січня 2013 року № 11 та № 12;

- від 14 січня 2013 року № 13, 14, 15;

- від 25 січня 2013 року № 16 та № 17;

- від 30 січня 2013 року № 18;

- від 8 лютого 2013 року № 1.

2. Встановити факт систематичних та грубих порушень Конституції України і законів України Самарівською сільською виборчою комісією Ратнівського району Волинської області.

3. Достроково припинити повноваження всього складу Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області у зв’язку із систематичними і грубими порушеннями цією комісією Конституції України та законів України.

4. Ратнівській районній виборчій комісії Волинської області довести до відома суб’єктів подання кандидатур членів Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області, повноваження яких достроково припинено, інформацію про можливість подання до Ратнівської районної виборчої комісії Волинської області кандидатур для включення до складу Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області замість вибулих.

5. Зобов’язати Ратнівську районну виборчу комісію Волинської області протягом двох днів затвердити новий склад Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області.

6. Звернути увагу нового складу Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області (після його затвердження) на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України.

7. Надіслати звернення Самарівського сільського голови Штика М.В. з доданими до нього матеріалами, а також матеріали, що надійшли на запит Центральної виборчої комісії від Самарівської сільської виборчої комісії Ратнівського району Волинської області, до прокуратури Волинської області.

8. Копії цієї постанови надіслати Ратнівській районній виборчій комісії Волинської області, Самарівській сільській виборчій комісії Ратнівського району Волинської області, Самарівській сільській раді Ратнівського району Волинської області, а також до прокуратури Волинської області.

9. Копію цієї постанови надіслати Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

10. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісіїВ.ШАПОВАЛ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: