open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2013  № 91


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2013 р.
за № 479/23011

Про затвердження Регламенту подання інформації про проведення рубок деревини у лісах

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року № 208-р «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, що додається.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (Томахін М.Л.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державної
екологічної інспекції України

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України


М.Ю. БродськийВ.М. СівецьП.Б. Жила

І.Ю. Бісюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
05.03.2013  № 91


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2013 р.
за № 479/23011

РЕГЛАМЕНТ
подання інформації про проведення рубок деревини у лісах

І. Загальні положення

1.1. Цей Регламент визначає порядок збору та подання до Мінприроди України:

1.1.1. Інформації про проведення власниками лісів та лісокористувачами заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства.

1.1.2. Картографічної інформації про ліси і таксаційні описи лісових ділянок.

1.2. Картографічна інформація про ліси і таксаційні описи лісових ділянок подаються Держлісагентством України до Мінприроди України в електронній формі.

ІІ. Порядок подання інформації про заготівлю деревини

2.1. Власники лісів та лісокористувачі подають Мінприроди України щороку до 10 січня перелік лісових ділянок, відведених для заготівлі  деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства, в поточному році за формою, наведеною в додатку 1 цього Регламенту. У разі необхідності проведення в поточному році рубок на лісових ділянках, які не включені до переліку, інформація подається за цією самою формою в тижневий строк після відведення цих ділянок під рубку.

2.2. Перелік лісових ділянок, запланованих для заготівлі деревини на 2013 рік подається до Мінприроди України в місячний термін з дня набрання чинності цього Регламенту за формою, наведеною в додатку 1 цього Регламенту.

IІІ. Порядок подання картографічної інформації про ліси і таксаційні описи лісових ділянок

3.1. Держлісагентство України щороку до 1 травня подає Мінприроди України в електронній формі картографічну інформацію про ліси і таксаційні описи лісових ділянок.

3.2. Формат, структура файлів з картографічною інформацією про ліси і таксаційними описами лісових ділянок, програмне забезпечення для роботи з такими файлами визначаються спільно Держлісагентством України та Мінприроди України.

IV. Порядок опрацювання одержаної інформації

4.1. За результатами опрацювання та аналізу одержаної інформації Мінприроди України, у разі необхідності подає Держекоінспекції України перелік лісових ділянок, на яких необхідно провести перевірку законності вирубки за формою, наведеною у додатку 2 до цього Регламенту.

4.2. Держекоінспекція України щокварталу подає Мінприроди України інформацію про результати перевірок та вжиті заходи.

Директор Департаменту
охорони природних ресурсівМ.Л. Томахін
Додаток 1
до Регламенту подання інформації
про проведення рубок деревини у лісах

ПЕРЕЛІК
лісових ділянок, відведених для заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства у 20__ році

Власник лісу/лісокористувач

_____________________
(найменування
(прізвище, ім’я, по батькові))

_____________________
(місцезнаходження
(місце проживання))

Місцезнаходження ____________________________________________________________
                                                                         (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)

в ___________________________________________ області (Автономній Республіці Крим)

Рік базового лісовпорядкування __________

№ з/п

Найменування лісництва

Категорія (група) лісів

Вид, спосіб рубки

Головна порода

№ кварталу

№ виділу, підвиділу

Площа, га

Запас деревини, куб.м

Підстава для призначення рубки, площа га

загальний

ліквідний

матеріали лісовпорядкування

обстеження власника лісу /лісокористувача


1. Рубки головного користуванняРазом
2. Рубки формування та оздоровлення лісівРазом
3. Інші рубки, пов'язані і не пов'язані з веденням лісового господарства

Разом
УсьогоВласник лісу/лісокористувач

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор Департаменту
охорони природних ресурсівМ.Л. Томахін
Додаток 2
до Регламенту подання інформації
про проведення рубок деревини у лісах

ПЕРЕЛІК
лісових ділянок, на яких необхідно провести перевірку законності вирубки

№ з/п

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) власника лісу /лісокористувача

Місцезнаходження (місце проживання)

Найменування лісництва

Категорія (група) лісів

Вид, спосіб рубки

№ кварталу

№ виділу, підвиділу

Площа, га

Підстава для проведення перевірки

Примітка


Разом

Уповноважена особа

___________
(посада)

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор Департаменту
охорони природних ресурсівМ.Л. Томахін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: