open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2011 N 49
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2011 р.

за N 1071/19809

Про порядок видачі довідок про те,

що товари, які ввозяться для будівництва

та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року

з футболу в Україні, не виробляються в Україні

або виробляються, але не відповідають технічним

характеристикам світового рівня

Відповідно до пункту 2 Порядку ввезення на митну територію
України товарів (крім підакцизних) для будівництва та оснащення
аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні, які (операції з ввезення яких)
звільняються від сплати ввізного мита та обкладення податком на
додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.08.2011 N 898 ( 898-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Порядок видачі довідок про те, що товари, які ввозяться для
будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, не
виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
технічним характеристикам світового рівня (додається); форму довідки про те, що товари, які ввозяться для
будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, не
виробляються в Україні або виробляться, але не відповідають
технічним характеристикам світового рівня (додається).
2. Уповноважити підписувати довідку або лист щодо
неможливості її видачі директора департаменту зовнішньоекономічної
діяльності. У разі відсутності директора департаменту
зовнішньоекономічної діяльності довідку або лист щодо неможливості
її видачі підписує особа, що його заміщує.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності подати в
установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту зовнішньоекономічної діяльності.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

09.09.2011 N 49
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2011 р.

за N 1071/19809

ПОРЯДОК

видачі довідок про те, що товари,

які ввозяться для будівництва

та оснащення аеропортів, які є об'єктами

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року

з футболу в Україні, не виробляються в Україні

або виробляються, але не відповідають

технічним характеристикам світового рівня

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі Міністерством
економічного розвитку і торгівлі (далі - Міністерство) довідок про
те, що товари (крім підакцизних), які ввозяться на митну територію
України у митному режимі імпорту для будівництва та оснащення
аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні, та під час такого ввезення
звільняються від сплати ввізного мита, а операції з їх ввезення -
від обкладання податком на додану вартість (далі - товари), не
виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
технічним характеристикам світового рівня (далі - довідка).
2. Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів -
суб'єктів господарювання незалежно від форми власності.
3. Для одержання довідки суб'єкти господарювання надсилають
до Міністерства такі документи: 1) лист-звернення щодо видачі довідки у довільній формі на
офіційному бланку суб'єкта господарювання за підписом керівника
(або особи, яка виконує його обов'язки), скріплений печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності); 2) засвідчені підписом керівника (або особи, яка виконує його
обов'язки) та печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання
копії та офіційні переклади (у разі коли документи укладено лише
іноземною мовою): зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма додатками
та специфікаціями, який є підставою для ввезення товару на митну
територію України; технічного паспорта або іншого документа заводу - виробника
товару, зокрема з визначенням технічних характеристик цього
товару; документа, що підтверджує участь суб'єкта господарювання у
виконанні Державної цільової програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010
N 357 ( 357-2010-п ); довідки, виданої замовником будівництва аеропорту, який є
об'єктом фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні, про те, що товари включені до проектно-кошторисної
документації; довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ); 3) оригінал експертного висновку Торгово-промислової палати
України або регіональної торгово-промислової палати щодо
визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ).
4. Достовірність інформації, наведеної в поданих на розгляд
документах, забезпечують установа, яка їх видала, та суб'єкт
господарювання, за зверненням якого надається довідка.
5. Підготовку довідки здійснює департамент
зовнішньоекономічної діяльності Міністерства.
6. Довідка або лист щодо неможливості її видачі протягом
30 календарних днів з дати реєстрації документів у Міністерстві
надсилається засобами поштового зв'язку або видається
безпосередньо суб'єкту господарювання чи його представникові за
умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на
його отримання та документа, що посвідчує особу.
7. Розгляд поданих документів здійснюється у такому порядку: відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
здійснює аналіз наданих документів на відповідність законодавству; департамент промислової політики здійснює розгляд документів
на предмет того, що товари, які ввозяться на митну територію
України для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні,
не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
технічним характеристикам світового рівня; відділ політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі
готує довідку, що товари, які ввозяться на митну територію України
для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, не
виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
технічним характеристикам світового рівня, або обґрунтовану
відмову в його видачі (у формі листа).
8. Якщо результати розгляду поданих документів не дають
можливості прийняти обґрунтоване рішення щодо видачі довідки,
Міністерство може звернутися до галузевих центральних органів
виконавчої влади, Торгово-промислової палати України та інших
спеціалізованих (експертних) установ або підприємств для отримання
інформації стосовно виробництва товарів в Україні та їх
відповідності технічним характеристикам світового рівня,
необхідної для видачі довідки. У такому разі строк видачі довідки,
зазначений у пункті 6 цього Порядку, продовжується до надходження
інформації від вказаних установ або підприємств, але не більше ніж
на 30 календарних днів, про що Міністерство письмово повідомляє
заявника.
9. Довідка не видається у разі, якщо: документи подано з порушенням вимог пункту 3 цього Порядку; за результатами розгляду встановлено, що товари виробляються
в Україні та відповідають технічним характеристикам світового
рівня; положення зовнішньоекономічного договору (контракту) та
додатків і специфікацій до нього щодо номера і дати цих
документів, назви товару, його маркування, кількісних і вартісних
показників, а також технічних характеристик не узгоджуються між
собою та/або з технічним паспортом, іншим документом заводу -
виробника товару; подані документи містять неповну та/або недостовірну
інформацію та/або не відповідають законодавству.
10. У разі неможливості видачі довідки заявникові
надсилається лист з обґрунтуванням причин, передбачених пунктом 9
цього Порядку.
11. Рішення Міністерства щодо неможливості видачі довідки
може бути оскаржене в порядку, установленому законодавством
України.
12. Довідка або лист щодо неможливості її видачі оформлюється
на бланку Міністерства та реєструється в порядку, визначеному для
реєстрації вихідної кореспонденції.
13. У разі усунення причин щодо неможливості видачі довідки
суб'єкт господарювання може повторно звернутися до Міністерства
для отримання довідки.
14. Довідка дійсна до завершення митного оформлення товару,
але не більше як один рік з дати її видачі. Після завершення цього
строку суб'єкт господарювання може повторно звернутися за
довідкою.
15. У разі виявлення недостовірної інформації в документах,
на підставі яких видано довідку, Міністерство приймає рішення про
її скасування з дати видачі, про що протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття такого рішення письмово повідомляє суб'єкта
господарювання та Державну митну службу із зазначенням підстави.
16. У разі зміни найменування суб'єкта господарювання довідка
підлягає переоформленню. Для переоформлення довідки суб'єкт
господарювання зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до
Міністерства: лист-звернення, оформлений відповідно до підпункту 1 пункту 3
Порядку; довідку, що підлягає переоформленню; копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ), засвідчені в порядку, визначеному
підпунктом 2 пункту 3 Порядку.
17. Переоформлення довідки здійснюється Міністерством
протягом п'яти робочих днів з дати подання документів до
Міністерства. Після переоформлення попередня довідка вважається
недійсною.
18. Довідка видається безоплатно.
19. Довідка не може бути передана іншим суб'єктам
господарювання.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

09.09.2011 N 49
Форма

ДОВІДКА

про те, що товари, які ввозяться

для будівництва та оснащення аеропортів,

які є об'єктами фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу в Україні,

не виробляються в Україні або виробляються,

але не відповідають технічним характеристикам

світового рівня

Видано __________________________________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта

господарювання, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер

облікової картки платника податків, або серія та номер

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

номера облікової картки платника податків та повідомили

про це відповідний орган державної податкової служби

і мають відмітку у паспорті))
Договір (контракт) ______________________________________________

(номер, дата, загальна сума договору

(контракту), номери специфікацій та номери

додаткових договорів, укладених на момент

отримання довідки)
Постачальник (виробник) _________________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я,

по батькові), країна)
Предмет довідки _________________________________________________

(із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД

та назви товару відповідно до договору

(контракту), його кількості та вартості)
Примітка ________________________________________________________
__________________________ __________ ____________________
(посада відповідальної (підпис) (прізвище, ім'я, по

особи Міністерства батькові)
економічного розвитку і торгівлі України)
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: