open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2011 р. № 967
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 853 від 12.09.2012
№ 275 від 30.03.2016
№ 333 від 18.05.2017}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 р. № 967

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономрозвитку в державному бюджеті за програмою “Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку” за напрямом збереження та функціонування національної еталонної бази (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ № 275 від 30.03.2016}

2. Бюджетні кошти використовуються з метою збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази (державні еталони та лінійно-геодезичний полігон).

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства - зберігачі державних еталонів, що перебувають у сфері управління Мінекономрозвитку та включені до мережі головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до його рішення.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виконання регламентних ремонтно-відновлювальних робіт з утримання апаратури та засобів вимірювальної техніки, що входять до складу державних еталонів;

2) придбання витратних матеріалів і комплектувальних частин для забезпечення функціонування та проведення ремонту еталонних комплексів і апаратури (в тому числі електричної та теплової енергії, води, рідкого азоту, рідкого гелію);

3) проведення:

проектних робіт з модернізації систем кондиціонування;

аналізу технічного стану державних еталонів та ведення документації;

поточного ремонту і здійснення заходів щодо збереження в належному стані будівель, у яких розміщуються об'єкти лінійно-геодезичного полігону, приміщень та інших об'єктів інженерно-технічної інфраструктури з метою створення стабільних умов для збереження державних еталонів;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 18.05.2017}

повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, що входять до складу державних еталонів;

4) модернізацію систем кондиціонування (монтаж та налагодження);

5) забезпечення охорони державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону і здійснення контролю за дотриманням правил протипожежної безпеки під час їх експлуатації та зберігання;

6) удосконалення інформаційно-аналітичної системи державних еталонів.

41. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, визначаються щороку в паспорті бюджетної програми.

{Порядок доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

6. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує план заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, із зазначенням найменування, підстави, мети, дати проведення, відповідальних за виконання та граничних обсягів видатків.

Копія плану заходів з кошторисом витрат, пов'язаних з підготовкою та здійсненням заходів, відповідними розрахунками та обґрунтуванням подається Мінфіну у двотижневий строк після його затвердження.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

Одержувачі бюджетних коштів надсилають один раз на півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, головному розпорядникові бюджетних коштів інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ № 333 від 18.05.2017}

7. Бюджетні кошти розподіляються відповідно до поданих одержувачами бюджетних коштів обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат та використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 18.05.2017}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012}

9. У разі зменшення бюджетних призначень головний розпорядник бюджетних коштів з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року здійснює відповідне коригування обсягу видатків для збереження та функціонування національної еталонної бази.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється їх одержувачем в установленому законом порядку.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012}

11. Бюджетні кошти використовуються в межах бюджетних призначень згідно з планом заходів, зазначеним у пункті 6 цього Порядку, на відповідний рік.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

Під час виконання робіт із збереження та функціонування національної еталонної бази обов'язково враховуються умови щодо:

виконання робіт одержувачами бюджетних коштів до закінчення календарного року;

недопущення включення до собівартості робіт витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх виконанням, або необґрунтованого збільшення їх вартості.

Приймання виконаних робіт здійснюється на підставі актів здачі-приймання.

{Абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспорта бюджетної програми (в тому числі за результативними показниками), звітування одержувачів бюджетних коштів перед головним розпорядником з поданням інформації про виконання плану заходів, зазначеного у пункті 6 цього Порядку, та досягнуті результати, а також контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: