open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 вересня 2011 р. N 992

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 35 ( 35-2015-п ) від 04.02.2015 }
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2010 р. N 1149

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2010 р. N 1149 ( 1149-2010-п ) "Деякі питання розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 97, ст. 3441; 2011 р., N 2, ст. 104) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2011 р. N 992
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 грудня 2010 р. N 1149 ( 1149-2010-п )

1. Пункт 2 після слів "передує планованому" доповнити словами
і цифрами "та індексується на коефіцієнт 1,5".
2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним та місцевими бюджетами ( 1149-2010-п ),
затвердженій зазначеною постановою:
1) пункти 6 і 7 викласти у такій редакції:
"6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика
доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RD ), проводиться

izak межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України,
визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на планований
бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за
такою формулою:
RD = (K х N х D ) / N ,

izak i5 i3 u5 u3
де K - індекс відносної податкоспроможності

i5 дміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після
коми), який визначається за такою формулою:
K = (D / N ) / ((сума)D / N ),

i5 ri i3 ri u3
D = D х (N + N + N ) х K х Z х F /

ri u5 i1 i2 i3 i4 i o
/ (N + N + N ),

u1 u2 u3
де D - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів),

ri акріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах
прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України,
визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на планований
бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;
D - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), u5 акріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний
період;
N , N , N , N , N , N - чисельність наявного населення u1 u2 u3 i1 i2 i3 країни та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний
рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за
базовим);
K - індекс відносної податкоспроможності i4 дміністративно-територіальної одиниці, який визначається за
такими формулами:
якщо K > K , то K = K - (2 х (K - K ) +

i3 i1 i4 i3 i1 i2
+ (K - K )) / 3 - ((K - K ) + (K - K )) / 2;

i2 i3 i1 i2 i2 i3
якщо K < K , то K =

i3 i1 i4
InKi3-(2х(InKi1-InKi2)+(InKi2-InKi3))/3-((InKi1-InKi2)+(InKi2-InKi3))/2, E
де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно
дорівнює 2,71828182846;
In - натуральний логарифм;
K , K , K - індекси відносної податкоспроможності i-тої i1 i2 i3 дміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового
періоду, які визначаються за такими формулами:
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ];

i1 i1 i1 i1 u1 u1 u1
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ];

i2 i2 i2 i2 u2 u2 u2
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ],

i3 i3 i3 i3 u3 u3 u3
де D , D , D , D , D , D - обсяг доходів (кошика

u1 u2 u3 i1 i2 i3 оходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним
окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за
звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки
базового періоду;
L , L , L , L , L , L - сума наданих органами u1 u2 u3 i1 i2 i3 ісцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика
доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним
окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за
відповідні роки базового періоду;
Z - коефіцієнт актуалізації індексів відносної i одаткоспроможності, який визначається за формулою:
Z = K / K ,

i ifakt iprohn
де K - фактичний індекс відносної податкоспроможності

ifakt дміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що
передує планованому, який визначається за такою формулою:
K = [D / N ] / [D / N ],

ifakt i4 i3 u4 u3
де D , D - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються

u4 i4 ід час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за
усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним
бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним
бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про
надходження таких доходів у році, що передує планованому, без
урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу;
K - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn дміністративно-територіальної одиниці у році, що передує
планованому, який визначається за такими формулами:
якщо K > K , то K = K + 2 х K - 2 х (K + K +

i3 i1 iprohn i2 i3 i1 i2
+ K ) / 3;
i3
якщо K < K , то K =

i3 i1 iprohn
InKi2 + 2 х InKi3 - 2 х (InKi1 + InKi2 + InKi3) / 3, E
F - коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці в o втономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі,
який визначається за такою формулою:
F = [T / T ] / [T / T ],

o ofop od ufop ud
де T , T - темпи зростання фонду оплати праці найманих

ufop ofop рацівників в Україні та Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві і Севастополі відповідно до щомісячних даних Державної
служби статистики (експрес-випуск) за звітний період 2011 року до
відповідного періоду 2010 року;
T , T - темпи зростання обсягу доходів (кошика доходів), ud od акріплених за усіма місцевими бюджетами та зведеними бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, за
звітними даними періоду, що використовується для розрахунку темпів
зростання фонду оплати праці, без урахування обсягу податку на
доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, які одержують
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.
Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку збільшують
обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів
(кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання
(SD ), який визначається за такими формулами:
izak
якщо g > g' x g'', то SD = RD х (1 / g) х (g' x g'');

izak izak
якщо g < g'/ g'' та PR > 0,95, то SD = RD х

i izak izak
х (1 / g ) х (g' / g'');

якщо g < g'/ g'' та 0,9 < PR < 0,95, то SD = RD х

i izak izak
х ((1 / g) х ( g' / g'') + 1) / 2;
якщо g < g' / g'' та PR < 0,9, то SD = RD ;

i izak izak
якщо g' / g'' < g < g' х g'', то SD = RD ,

izak izak
де g - коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів,
що визначається за такою формулою:
g = RD / D ,

izak io
де D - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році,

io о передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим
зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу
податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;
g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів:
зведених бюджетів районів, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя;
бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
g'' - коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на
прогнозований рік;
PR - коефіцієнт виконання помісячного розпису розрахункового

i бсягу доходів (кошика доходів), доведеного Мінфіном до кожного
окремо взятого зведеного бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету
району, за звітний період року, що передує планованому.
Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів
місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період
визначається за такою формулою:
D = SD + (K х N х DD / N ) + D + D ,

izak izak i5 i3 u5 u3 w b
де DD - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для

u5 ідновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що
визначається за такою формулою:
DD = D - SD ,

u5 u5 uzak
де SD - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з

uzak рахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні
в цілому;
D - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з w рошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;
D - обсяг доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 b астини першої статті 64 і пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої
статті 66 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), що визначається
як сума прогнозних показників, розрахованих окремо за кожним видом
доходів.
7. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до
державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання
(альфа ), який має значення 0,95, крім бюджету м. Києва, для якого i оефіцієнт вирівнювання (альфа ) становить 0,75.

i
Для місцевих бюджетів пілотних регіонів, у яких проводиться
реформування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України
"Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
( 3612-17 ), коефіцієнт вирівнювання (альфа ) застосовується до

i бсягу коштів, що підлягає передачі до державного бюджету,
визначеного у порівняльних умовах в частині розрахункових
показників обсягу видатків на охорону здоров'я, крім місцевих
бюджетів, у яких в таких умовах обсяг коштів, що підлягає передачі
до державного бюджету, відсутній (для таких бюджетів коефіцієнт
вирівнювання (альфа ) встановлюється у розмірі 1).";

i
2) у пункті 12:
формулу
"V = V + V + V + V + V + V + V +

i yi zi oi si ki fi (альфа)i
+ V + V + V "

ski di ho
замінити такою формулою:
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ";
i yi zi oi si ki fi (альфа)i di hi
абзац дев'ятий пункту виключити;
в абзаці одинадцятому символ "V " замінити символом "V ";

ho hi
3) пункти 15 і 16 викласти у такій редакції:
"15. Розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення на утримання органів управління (V ) визначається за

ymi акою формулою:
V = H х N х Y х K + V ,

ymi ymi mi m y1 ymgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для

ymi тримання органів управління, в тому числі фінансових органів, із
зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, який визначається за такою формулою:
H = (V х K - V ) / (сума) (N х Y х K ),

ymi yu ym ymgi mi m y1
V - додатковий обсяг видатків зведеного бюджету міста ymgi еспубліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР );
K - частка обсягу видатків зведених бюджетів міст ym еспубліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових
коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення. На планований бюджетний період K дорівнює 0,38839;

ym
N - чисельність наявного населення міста республіканського mi втономної Республіки Крим та обласного значення станом на
1 січня року, що передує планованому;
Y - норматив штатної чисельності працівників органів m ісцевого самоврядування на одну тисячу населення міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, що становить:
------------------------------------------------------------------ Чисельність наявного населення міста | Y | республіканського Автономної Республіки Крим| m | та обласного значення станом на 1 січня року,| | що передує планованому, тис. осіб | | ---------------------------------------------+------------------| Понад 1100 | 1,333 | ---------------------------------------------+------------------| 1000,001-1100 | 1,431 | ---------------------------------------------+------------------| 700,001-1000 | 1,509 | ---------------------------------------------+------------------| 500,001-700 | 1,607 | ---------------------------------------------+------------------| 400,001-500 | 1,705 | ---------------------------------------------+------------------| 350,001-400 | 1,784 | ---------------------------------------------+------------------| 300,001-350 | 1,882 | ---------------------------------------------+------------------| 250,001-300 | 1,960 | ---------------------------------------------+------------------| 200,001-250 | 2,058 | ---------------------------------------------+------------------| 150,001-200 | 2,136 | ---------------------------------------------+------------------| 100,001-150 | 2,234 | ---------------------------------------------+------------------| 80,001-100 | 2,332 | ---------------------------------------------+------------------| 30,001-80 | 2,411 | ---------------------------------------------+------------------| До 30 | 2,482 | -----------------------------------------------------------------
K - коригуючий коефіцієнт для нормативу штатної чисельності y1 рацівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу
населення для групи міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення з чисельністю населення до
28 тис. осіб. Розмір зазначеного коефіцієнта встановлюється окремо
для кожного такого міста (з чотирма знаками після коми) як частка
від співвідношення максимальної чисельності населення такої групи
(28 тис. осіб) до чисельності наявного населення відповідного
міста станом на 1 січня року, що передує планованому.
Для нормативів інших міст розмір K дорівнює 1.

y1
16. Розрахунковий показник обсягу видатків зведених бюджетів
районів на утримання органів управління (V ) визначається за

yri акою формулою:
V = H х N х Y х K + V ,

yri yri ri r y2 yrgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для

yri тримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління із
зведених бюджетів районів, який визначається за такою формулою:
H = (V х K - V ) / (сума) (N х Y х K ),

yri yu yr yrgi ri r y2
V - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків yrgi ведених бюджетів районів згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР );
K - частка обсягу видатків зведених бюджетів районів на yr тримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових
коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення. На планований бюджетний період K дорівнює 0,50733;

yr
N - чисельність наявного населення району станом на ri січня року, що передує планованому;
Y - норматив типової штатної чисельності працівників органів r ісцевого самоврядування на одну тисячу населення районів, що
визначається раз на три роки як відношення загальної штатної
чисельності апаратів сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад та їх виконавчих комітетів, виконавчих апаратів
районних рад згідно з типовими штатами, зазначеними у постанові
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349
( 1349-97-п ) "Про фінансове забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування", до наявного населення районів станом на
початок відповідного року. На планований бюджетний період Y

r
становить 3,728 одиниці на тисячу населення району;
K - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів, що y2 ає десять значень залежно від щільності населення територій,
підпорядкованих сільським радам.
Розмір коригуючого коефіцієнта для зведених бюджетів районів
залежно від щільності населення територій, підпорядкованих
сільським радам, на планований бюджетний період наведено в
таблиці.
------------------------------------------------------------------ Середня чисельність населення території, | Коригуючий | підпорядкованої сільській раді району, станом |коефіцієнт (K ) | на 1 січня року, що передує планованому, осіб | y2 | ----------------------------------------------+-----------------| Понад 1500 | 1 | ----------------------------------------------+-----------------| 1401-1500 | 1,04 | ----------------------------------------------+-----------------| 1301-1400 | 1,11 | ----------------------------------------------+-----------------| 1201-1300 | 1,2 | ----------------------------------------------+-----------------| 1101-1200 | 1,3 | ----------------------------------------------+-----------------| 1001-1100 | 1,44 | ----------------------------------------------+-----------------| 901-1000 | 1,58 | ----------------------------------------------+-----------------| 801-900 | 1,77 | ----------------------------------------------+-----------------| 701-800 | 2 | ----------------------------------------------+-----------------| До 700 | 2,15"; | -----------------------------------------------------------------
4) у пункті 18:
формулу
"V = H х N х (1 - (лямбда) + (лямбда) х

zob(ark) zob(ark) i
х K ) + V + S ,

zi2 zgi zi

H = (V - V - S ) х K х K / N "
zob(ark) zu zgu zu zob(ark)1 zob(ark)4 u
замінити такою формулою:
"V = H х N х (1 - (лямбда) + (лямбда) х

zob(ark) zob(ark) i
х K ) + S + S + S + V + S ,

zi2 obi(pilot) zhi(pilot) zei zgi zi

H = (V - V - S - S - S ) x zob(ark) zu zgu zeu zhu(pilot) zu
x K x K / N ,

zob(ark)1 zob(ark)4 u

S = (сума) (( H х K х (N - N - obi(pilot) zm(r)i zm(r)3 i dm(r)i
- N х K х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K ))) x

wm(r)i zm(r)5) zi2
x K ,

obi(pilot)

S = (H х N х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K )) х zei zob(ark) i zi2
х K - (H х N х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K ))";
zb(i) zob(ark) i zi2
доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого
змісту:
"S - загальний обсяг цільових коштів, передбачених для

zeu хорони здоров'я, визначений за окремим розрахунком для врахування
екологічних особливостей регіонів;
S - загальний обсяг цільових коштів, що zhu(pilot) прямовується на підтримку проведення реформування системи охорони
здоров'я у пілотних регіонах відповідно до Закону України "Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
( 3612-17 );
S - обсяг цільових коштів, що спрямовується на охорону zei доров'я для врахування екологічних особливостей регіонів,
обрахований за методикою, запропонованою головним фінансовим
управлінням Донецької облдержадміністрації та рекомендованою
Інститутом економіки промисловості Національної академії наук для
апробації під час розрахунку показників місцевих бюджетів на
2012 рік. Зазначений обсяг (S ) спрямовується на здійснення

zei аходів щодо діагностики та лікування захворювань, які викликані
впливом викидів забруднювальних речовин в атмосферу на здоров'я
населення регіону;
K - диференційований екологічний коефіцієнт для регіону, zb(i) о має значення:
K = 1 + (K - 1) х 5%, якщо 1,00 zb(i) eko(i) eko(i)
K = 1 + (K - 1) х 10%, якщо 1,31 zb(i) eko(i) eko(i)
де K - коефіцієнт екологічного неблагополуччя регіону,

eko(i) о визначається за формулою:
K = 1 + lg (W / W ),

eko(i) i svr
де W - обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу від

i таціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 особу по регіону
(тонн);
W - сумарний обсяг викидів забруднювальних речовин в svr тмосферу від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на
1 особу сумарної кількості населення України (тонн). При цьому для
регіонів, у яких сума 1 + lg (W / W ) становить менше одиниці,

i shr начення K дорівнює одиниці;

eko(i)
S - обсяг цільових коштів, що спрямовується на zhi(pilot) ідтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у
пілотних регіонах відповідно до Закону України "Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 )
і розподіляється між регіонами згідно із чисельністю наявного
населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці
станом на 1 січня року, що передує планованому;
S - сумарний обсяг коштів, передбачених для охорони obi(pilot) доров'я, розрахований для бюджетів міст обласного значення та
районів Вінницької, Дніпропетровської та Донецької областей, що
передається обласним бюджетам відповідно до Закону України "Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
( 3612-17 ). Зазначений обсяг (S ) спрямовується на

obi(pilot абезпечення функціонування закладів охорони здоров'я міст
обласного значення та районів, які починаючи з 1 січня 2012 р.
фінансується з обласних бюджетів, і не може бути зменшений;
K - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків obi(pilot) ісцевих бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької
областей відповідно до розподілу видатків за видами медичної
допомоги, визначеного Законом України "Про порядок проведення
реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 ).
Для обласних бюджетів K дорівнює 0,652;".

obi(pilot)
У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;
5) у пункті 19:
формулу
"V = H х K х (N - N - N х

zm(r)i zm(r)i zm(r)3 i dm(r)i wm(r)i
х K х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K ) + V + V "

zm(r)5) zi2 zgi zyi
замінити такою формулою:
"V = (H х K х (N - N - N х K х
zm(r)i zm(r)i zm(r)3 i dm(r)i wm(r)i zm(r)5)
х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K )) х K + V + V ";

zi2 zmr(pilot) zgi zyi
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого
змісту:
"K - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків

zmr(pilot) ісцевих бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької
областей відповідно до розподілу видатків за видами медичної
допомоги, визначеного Законом України "Про порядок проведення
реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 ).
Для бюджетів міст обласного значення та районів K

zmr(pilot)
дорівнює 0,348;".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - тринадцятим;
6) у пункті 22:
формулу
"V = H х (U х K + U х K + U х K + U х K + U х K +
oi o o ob f f w w gt gt t t
+ U х K + U х K + U + U х K + U х K + U х K +

si si gz gz z h h gh gh d d
+ U х K ) + H х (U + U х K + U х K ) х
c c u ptnz ptnzc ptnzc ptnzg ptnzg
х (K / K ) + H х (U + U х K ) +

vptnz wptnz v pnzo pnzo pnzob
+ V + S + S "

ark st gd
замінити такою формулою:
"V = H х (U х K + U х K + U х K + U х K + U х K +
oi o o ob f f w w gt gt t t
+ U х K + U х K + U + U х K + U х K + U х K +

si si gz gz z h h gh gh d d
+ U х K ) + H х (U + U х K + U х K ) +
c c u ptnz ptnzc ptnzc ptnzg ptnzg
+ H х (U + U х K ) + V + S + S ";

v pnzo pnzo pnzob ark st gd
абзаци тридцять другий - тридцять четвертий виключити;
абзац тридцять дев'ятий викласти у такій редакції:
"S - додаткові асигнування на планований бюджетний період,

st бсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати
стипендій студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, у тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на
придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних
ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18
до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, учням та студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для
виплати одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати випускникам комунальних вищих
навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і
спеціальностями педагогічного профілю і уклали на строк не менш як
три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами
управління освітою, та випускникам вищих навчальних закладів, які
здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та
фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки
договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у
сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу
в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної
практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і
лікарів-терапевтів;";
7) у пункті 24:
формулу
"V = H х (D х K + D х K ) + H х

okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
х (U х K + U х K + U х K + U х

kyjv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
х K + U х K + U х K + U х K + U х K + U + U х K +
j o ob f f t t si si z h h
+ U х K + U х K ) + H х (U + U х
d d c c u ptnzkyiv(sev) ptnzckyiv(sev)
х K х (K / K ) + H х D + H х

ptnzc) vptnz wptnz rdonv mssev(nv) rdov
х D + S + S + S + V ",

mssev(v) d st gd tznkyiv(sev)
замінити такою формулою:
"V = H х (D х K + D х K ) + H х
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
х (U х K + U х K + U х K + U х
kyjv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
х K + U х K + U х K + U х K + U х K + U + U х K +
j o ob f f t t si si z h h
+ U х K + U х K ) + H х (U + U х
d d c c u ptnzkyiv(sev) ptnzckyiv(sev)
х K + H х D + H х D + S + S +
ptnzc) rdonv mssev(nv) rdov mssev(v) d st
+ S + V ";

gd tznkyiv(sev)
8) в абзаці третьому пункту 34 цифри "0,92263" замінити
цифрами "0,94104";
9) в абзаці четвертому пункту 35 цифри "(0,33)" і "(0,67)"
замінити відповідно цифрами "(0,28)" та "(0,72)";
10) в абзаці четвертому пункту 36 цифри "3,7134" замінити
цифрами "3,7022";
11) пункт 40 виключити;
12) підпункти 1 і 3 пункту 41 викласти у такій редакції:
"1) для бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення
повноважень відповідно до Закону України "Про затвердження
Конституції Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) -
131,6 млн. гривень, у тому числі в соціально-культурній сфері -
50,3 млн. гривень;";
"3) для зведеного бюджету м. Києва на виконання столичних
функцій відповідно до Закону України "Про столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ) - 1737,8 млн. гривень, у тому числі в
соціально-культурній сфері - 350 млн., на обслуговування основної
суми боргу за кредитами та векселями, отриманими у
2009-2010 роках, - 437,8 млн., благоустрій та озеленення з метою
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу - 150 млн., на погашення основної суми
боргу за кредитами та векселями, отриманими у 2009-2010 роках, -
500 млн. гривень.";
13) пункт 42 викласти у такій редакції:
"42. Розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків
(V ) встановлюється для бюджету Автономної Республіки Крим,
hi бласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджету району і визначається за такою формулою:
V = (V + V + V + V + V + V ) х K ,

hi yi zi oi si ki fi b
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання

yi рганів управління бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і бюджету району;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону zi доров'я бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту oi юджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний si ахист та соціальне забезпечення бюджету Автономної Республіки
Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення і бюджету району;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і ki истецтво бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну fi ультуру і спорт бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і бюджету району;
K - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподілених видатків b юджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району.
На планований бюджетний період K дорівнює 0,005.".

b
3. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого
бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл (їх
об'єднань), селищ, міст, адміністративно підпорядкованих
відповідному району або місту ( 1149-2010-п ), затвердженій
зазначеною постановою:
1) у пункті 11:
формулу
"V = H х N х K + V "

yms yms r(m) y3 yg
замінити такою формулою:
"V = H х N х Y х K + V ";

yms yms r(m) r(m) y2 yg
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"N - чисельність наявного населення району, міста, села,

r(m) елища, які адміністративно підпорядковані м. Севастополю, місту
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, станом на 1 січня року, що передує планованому;";
абзац шостий виключити;
доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого
змісту:
"Y - норматив штатної чисельності працівників органів

r(m) ісцевого самоврядування на одну тисячу населення району, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державним та місцевими
бюджетами;
K - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів;". y2
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;
2) у пункті 12:
формулу
"V = H х N + V "

ymi yms i ygi
замінити такою формулою:
"V = H х L + V ";

ymri yms i ygi
абзац другий викласти у такій редакції:
"де L - типова штатна чисельність працівників органів

i ісцевого самоврядування i-го міста районного значення, селища
міського типу, адміністративно підпорядкованого району, визначена
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
1997 р. N 1349 ( 1349-97-п ) "Про фінансове забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування;";
3) доповнити Формулу ( 1149-2010-п ) пунктом 12-1 такого
змісту:
"12-1. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного
значення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого
м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, (V ) визначається за такою формулою:

ymmi
V = H х N x Y + V ,

ymmi yms i m ygi
де Y - норматив штатної чисельності працівників органів

m ісцевого самоврядування на одну тисячу населення міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державним та місцевими
бюджетами;
N - чисельність наявного населення i-го міста районного i начення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого
м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, станом на 1 січня року, що передує
планованому.";
4) у пункті 13:
формулу "V = (сума) V " замінити такою формулою:

ym ymi
"V = (сума) V ";

ym ymm(r)i
5) доповнити пункт 15 абзацом такого змісту:
"До міст районного значення, які входять до складу районів,
сіл, селищ та селищ міського типу, в яких діти не відвідують
дошкільних навчальних закладів, відносяться відповідні
адміністративно-територіальні одиниці, в яких жодна дитина не
відвідує дошкільного навчального закладу чи дошкільної групи.";
6) у пункті 16:
формулу
"V = H х (K х D + K х D ) "

or od dmm(s) im-nvk dmgm(s) img-nvk
замінити такою формулою:
"V = H х (K х D + K х D ) +

or od dmm(s) im-nvk dmgm(s) img-nvk
H х (D + D x K )";

rdov im-nvk img-nvk gdnz
7) пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. У складі видатків бюджетів територіальних громад сіл (їх
об'єднань), селищ, міст, що враховуються під час визначення
обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до районного або міського (м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення) бюджету), можуть передбачатися нерозподілені видатки в
розмірі не більш як 0,5 відсотка обсягу таких видатків зведеного
бюджету району або зведеного бюджету міста для перерозподілу
зазначених коштів між бюджетами територіальних громад сіл (їх
об'єднань), селищ, міст, адміністративно підпорядкованих
відповідному району або місту. Розподіл таких нерозподілених
видатків між бюджетами територіальних громад сіл (їх об'єднань),
селищ, міст проводиться за окремим розрахунком.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: