open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 468
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 вересня 2011 р.

за N 1116/19854

Про затвердження форм документів для надання

фінансової підтримки фермерським господарствам

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки
фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004 N 1102 ( 1102-2004-п )
(із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі форми документів для надання фінансової
підтримки фермерським господарствам, що додаються:
1.1. Заявки на участь у конкурсі щодо отримання права
фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у
державному бюджеті.
1.2. Довідки щодо отримання права на надання фінансової
підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному
бюджеті.
2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та
розвитку сільських територій (Синявська І.М.):
2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. В установленому порядку довести наказ до відома
керівників структурних підрозділів Міністерства аграрної політики
та продовольства України, Міністерства аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
Управління промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної
адміністрації, Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств і його регіональних відділень.
3. Українському державному фонду підтримки фермерських
господарств (Стрижак М.І.) привести власні акти у відповідність з
цим наказом.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

14.09.2001 N 468
Голові комісії _____________ ____________________________

відділення Українського

державного фонду підтримки

фермерських господарств*

керівника фермерського
Реєстраційний номер господарства
заявки ______________ ____________________________
__ ________ 20__ року (найменування фермерського

господарства)
____________________________

(прізвище, ім'я,

по батькові)

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі щодо отримання права

фінансової підтримки фермерським господарствам,

передбаченої у державному бюджеті

Прошу допустити _____________________________________________

(найменування фермерського господарства)
до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки
на безповоротній/поворотній основі (непотрібне закреслити)
для _____________________________________________________________

(мета отримання підтримки)
в сумі _____________________________________________________ грн.

(сума цифрами та словами)
Відомості про фермерське господарство:
Місцезнаходження ________________________________________________
Поштова адреса __________________________________________________
Банківські реквізити ____________________________________________
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ ___________________________
Вид діяльності за КВЕД (основний) _______________________________ _________________________________________________________________
Дата і місце проведення державної реєстрації ____________________
Відомості про керівника фермерського господарства:
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _________________________________________________________________
Місце проживання ________________________________________________
Телефон _________________________________________________________
З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1102 (зі змінами), та з умовами
проведення конкурсу ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.
_______________

* У разі оскарження прийнятого регіональною комісією рішення
заявка подається до комісії Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств.
Керівник ____________ __________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Директор Департаменту
науково-освітнього
забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій І.М.Синявська

Реєстраційний номер ЗАТВЕРДЖЕНО
довідки _____________ Наказ Міністерства аграрної
__ ________ 20__ року політики та продовольства

України

14.09.2011 N 468

ДОВІДКА

щодо отримання права на надання

фінансової підтримки фермерським господарствам,

передбаченої у державному бюджеті

Видана ______________________________________________________

(найменування фермерського господарства)
_________________________________________________________________

(місцезнаходження)
про те, що воно за результатами конкурсу _________________________________________________________________

(дата та номер наказу Українського державного фонду

підтримки фермерських господарств)
отримало право на фінансову підтримку (поворотна основа,
безповоротна основа) (непотрібне закреслити) за рахунок
державного бюджету відповідно до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки
фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004 N 1102 (із змінами), в розмірі _________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)
для _____________________________________________________________

(цілі, на які надається фінансова підтримка)
_________________________________________________________________
Голова комісії ____________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар комісії ____________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Директор Департаменту
науково-освітнього
забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій І.М.Синявська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: