open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2011 N 3021/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2011 р.

за N 1111/19849
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 458/5 ( z0353-15 ) від 30.03.2015 }
Про затвердження Порядку розгляду питань,

пов'язаних з погодженням кандидатур

для зайняття посад начальників управлінь

(відділів, завідувачів секторів)

головних управлінь юстиції Міністерства юстиції

України в Автономній Республіці Крим, в областях,

містах Києві та Севастополі, що забезпечують

реалізацію повноважень у сфері банкрутства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції

N 1595/5 ( z1173-14 ) від 26.09.2014 }
{ У заголовку та тексті наказу слова "начальників відділів

(завідувачів секторів)" замінено словами "начальників

управлінь (відділів, завідувачів секторів)" згідно з

Наказом Міністерства юстиції N 1595/5 ( z1173-14 )

від 26.09.2014 }

Відповідно до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395
( 395/2011 ), та Положення про Головні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5 ( z0759-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за
N 759/19497, з метою залучення кваліфікованих фахівців до роботи в
територіальних органах юстиції Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду питань, пов'язаних з
погодженням кандидатур для зайняття посад начальників управлінь
(відділів, завідувачів секторів) головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень у сфері банкрутства, що додається.
2. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі, забезпечити добір кваліфікованих і
досвідчених кандидатів для призначення на посади начальників
управлінь (відділів, завідувачів секторів) головних управлінь
юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері
банкрутства, належний рівень підготовки документів, необхідних для
розгляду питань про погодження для призначення кандидатів на
посади.
3. Відділу координації роботи з територіальними органами
управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу
Міністерства юстиції України, забезпечити проведення співбесід
керівництва Департаменту з кандидатами.
4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):
4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
4.2. Довести цей наказ до начальників головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, до відома та виконання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

15.09.2011 N 3021/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 вересня 2011 р.

за N 1111/19849

ПОРЯДОК

розгляду питань, пов'язаних з погодженням кандидатур

для зайняття посад начальників управлінь, відділів,

завідувачів секторів головних управлінь юстиції

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі,

що забезпечують реалізацію повноважень

у сфері банкрутства
{ У заголовку та у тексті Порядку слова "начальник відділу
(завідувач сектору)" в усіх відмінках і числах замінено
словами "начальник управління, відділу, завідувач сектору"
у відповідному відмінку і числі;
слова "Департаменту нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу"
замінено словами "Департаменту з питань банкрутства"
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1595/5 ( z1173-14 )
від 26.09.2014 }
1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
погодження, призначення кандидатів на посади начальників
управлінь, відділів, завідувачів секторів головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління
юстиції), що забезпечують реалізацію повноважень у сфері
банкрутства.
2. Начальники управлінь, відділів, завідувачі секторів
головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
у сфері банкрутства, призначаються на посади начальниками головних
управлінь юстиції за погодженням з директором Департаменту
з питань банкрутства Міністерства юстиції України.
3. Начальники головних управлінь юстиції за наявності
вакансій начальників управлінь, відділів, завідувачів секторів
головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
у сфері банкрутства, здійснюють заходи щодо організації проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад відповідно до вимог Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
17.06.94 N 423 ( 423-94-п ) "Про деякі питання застосування
статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )
призначення на посади третьої - сьомої категорій посад державних
службовців органів виконавчої влади при просуванні по службі
державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи
пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного
службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою,
може здійснюватись без проведення конкурсу. Для призначення на посаду начальника управління, відділу,
завідувача сектору головних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень у сфері банкрутства, кандидат повинен
відповідати таким кваліфікаційним вимогам: для начальника управління (відділу) - вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за
напрямами "Право", "Менеджмент організацій і адміністрування",
"Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Міжнародна
економіка", "Економіка підприємства", "Оподаткування" або за іншим
напрямом юридичного чи економічного спрямування. Стаж роботи за
фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не
менше трьох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах не менше п’яти років; { Абзац четвертий пункту 3 в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 1595/5 ( z1173-14 ) від
26.09.2014 } для завідувача сектору - вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за
напрямами "Право", "Менеджмент організацій і адміністрування",
"Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Міжнародна
економіка", "Економіка підприємства", "Оподаткування" або за іншим
напрямом юридичного чи економічного спрямування. Стаж роботи за
фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в
інших сферах управління не менше трьох років.
4. З метою набуття практичних навичок, перевірки професійного
рівня та ділових якостей кандидатів на зайняття вакантних посад
начальників управлінь, відділів, завідувачів секторів головних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері
банкрутства, головні управління юстиції можуть організовувати
стажування кандидатів відповідно до Положення про порядок
стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.12.94 N 804 ( 804-94-п ). Начальник головного управління юстиції направляє подання щодо
погодження для призначення кандидата на посаду начальника
управління, відділу, завідувача сектору директору Департаменту
з питань банкрутства щодо кандидата на посаду. У поданні щодо кандидатури на погодження для призначення на
посаду начальника управління, відділу, завідувача сектору головних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері
банкрутства, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, громадянство, займана посада, відповідність вимогам
щодо кваліфікаційного рівня, рівень фахової та професійної
підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи,
ділові та інші якості кандидата, відомості про конкурсний відбір,
проходження стажування, перебування в кадровому резерві (якщо не
перебував - обґрунтовані пояснення невикористання кадрового
резерву). До подання щодо погодження для призначення кандидата на
посаду начальника управління, відділу, завідувача сектору головних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері
банкрутства, додаються належним чином завірена копія диплома про
освіту та біографічна довідка.
5. Структурний підрозділ Департаменту з питань банкрутства
організовує проведення співбесід кандидата на посаду з
керівництвом Департаменту. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1595/5 ( z1173-14 ) від 26.09.2014 }
6. За результатами співбесіди з кандидатом на посаду
начальника управління, відділу, завідувача сектору головних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері
банкрутства, директором Департаменту з питань банкрутства
приймається рішення про погодження або про відмову в погодженні
кандидатури для призначення на вказані посади, про що
направляється інформаційний лист Міністерства юстиції України.
Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального
органу К.І.Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: