open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2011 N 1000
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2011 р.

за N 1173/19911
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 905 ( z1193-14 ) від 04.09.2014 }
Про затвердження Вимог

до переліку та змісту документів

для надання експертного висновку

про рівень надзвичайної ситуації

техногенного та природного характеру

Відповідно до Положення про Міністерство надзвичайних
ситуацій України, затвердженого Указом Президента України
від 06.04.2011 N 402 ( 402/2011 ), Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.03.2004 N 368 ( 368-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до переліку та змісту документів для
надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру, що додаються.
2. Департаменту цивільного захисту (Квашук В.П.) спільно з
Управлінням правового забезпечення (Поворозник Р.Р.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бута В.П.
Міністр В.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

15.09.2011 N 1000
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2011 р.

за N 1173/19911

ВИМОГИ

до переліку та змісту документів

для надання експертного висновку

про рівень надзвичайної ситуації

техногенного та природного характеру

I. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги розроблено відповідно до положень Закону
України "Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ),
Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 402
( 402/2011 ), Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.03.2002 N 415 ( 415-2002-п ) (далі - Порядок використання
коштів), та Порядку класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 N 368
( 368-2004-п ) (далі - Порядок класифікації).
1.2. Ці Вимоги визначають перелік і зміст документів, які
необхідні для розгляду та підготовки МНС України експертного
висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного чи
природного характеру (далі - Експертний висновок). Експертний висновок готується на підставі аналізу інформації,
що містять документи, визначені цими Вимогами, та порівняння
отриманих даних із значеннями критеріїв рівнів надзвичайних
ситуацій, визначених Порядком класифікації ( 368-2004-п ).
II. Перелік і зміст документів, необхідних

для підготовки Експертного висновку
2.1. Перелік документів, які подаються центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями до МНС України для підготовки Експертного
висновку: звернення центрального органу виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (далі -
звернення); протокол засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі -
протокол) щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за
видом, класифікаційними ознаками та рівнем; розрахунок збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації; довідка про порушення нормальних умов життєдіяльності; довідка про гідрометеорологічні умови. До переліку документів, які подаються центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями та використовуються для підготовки Експертного
висновку, МНС України додає повідомлення про виникнення або
загрозу виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її
наслідків (далі - повідомлення), яке надається територіальними
органами управління МНС України.
2.2. Документи, які подаються для підготовки Експертного
висновку, повинні відповідати вимогам Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ). У документах надається інформація щодо форми власності
суб'єкта господарювання, який зазнав втрат.
2.3. Зміст документів, які подаються до МНС України для
підготовки Експертного висновку: 2.3.1. У зверненні наводиться короткий опис надзвичайної
ситуації, в якому відображено причини її виникнення та наслідки;
зазначено перелік населених пунктів і часовий інтервал дії
надзвичайної ситуації, кількість загиблого та постраждалого
населення, строк порушення нормальних умов життєдіяльності
населення (вказується кількість осіб); розмір фінансування (з
місцевих бюджетів, цільових регіональних і бюджетних програм,
субвенцій) заходів, направлених на запобігання виникненню
надзвичайної ситуації, а також обсяг асигнувань, спрямованих на
ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації за рахунок коштів
підприємств, установ та організацій, на території яких вона
виникла, і додатково - за рахунок резервних фондів місцевих
бюджетів та матеріальних резервів (відповідно до Порядку створення
і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.03.2001 N 308) ( 308-2001-п ). 2.3.2. У протоколі зазначаються узагальнена інформація про
надзвичайну ситуацію, час її виникнення, зона дії та наслідки,
рівень за класифікаційними ознаками; прийняті рішення щодо її
ліквідації, залучені сили і засоби для проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних заходів, а також обсяг
матеріальних ресурсів і коштів, виділених з місцевих резервних
фондів та інших джерел. До протоколу додаються: список громадян, які внаслідок надзвичайної ситуації загинули
або постраждали (особи, яким внаслідок дії уражальних чинників
джерела надзвичайної ситуації завдано тілесні ушкодження або які
захворіли, що призвело до втрати працездатності), - вказуються
прізвища, імена та по батькові громадян; дати народження;
найменування та реквізити документів, що посвідчують особу; адреси
місць проживання (реєстрації); реквізити свідоцтв про смерть
загиблого і завірені копії документів закладів охорони здоров'я (у
тому числі регіональних бюро судово-медичної експертизи), що
підтверджують факти загибелі, лікування чи надання невідкладної
допомоги; список громадян, які внаслідок надзвичайної ситуації
залишилися без житлового будинку (приміщення) та/або
евакуйованих, - вказуються прізвища, імена та по батькові
громадян; дати народження; найменування та реквізити документів,
що посвідчують особу; дати реєстрації за адресами втрачених місць
проживання (реєстрації), відомості (площа, майнові права,
залишкова вартість тощо) бюро технічної інвентаризації щодо
житлових будинків (приміщень); акти (паспорти) технічного стану об'єкта (якісні та кількісні
характеристики дефектів і пошкоджень об'єкта). У разі визнання
житлового будинку (приміщення) непридатним для проживання
додатково надається витяг з рішення виконавчого комітету місцевої
ради згідно з Положенням про порядок обстеження стану жилих
будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і
технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень
непридатними для проживання, затвердженим постановою Ради
Міністрів Української РСР від 26.04.84 N 189 ( 189-84-п ), а
дорожньо-транспортних пригод, аварійних морських подій із суднами,
аварій на виробництві (незалежно від форм власності), пожеж, у
тому числі лісових, - матеріали розслідування відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112
( 1112-2004-п ) "Деякі питання розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві". У разі вимушено забитих, загиблих або знищених
тварин чи вилучення продуктів тваринництва під час локалізації
осередків ветеринарних хвороб - висновок про відшкодування
матеріальних збитків особам, які постраждали внаслідок уведення
карантинного режиму для тварин або у зв'язку з проведенням робіт,
спрямованих на ліквідацію та профілактику карантинних хвороб
тварин (наказ Міністерства аграрної політики України
від 29.12.2001 N 395 ( z0059-02 ) "Про затвердження Методики
розрахунку збитків, завданих особам, які постраждали внаслідок
уведення карантинного режиму для тварин або у зв'язку з
проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію та профілактику
карантинних хвороб тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 25.01.2002 за N 59/6347). 2.3.3. Розрахунок збитків, завданих уражальними чинниками
джерела надзвичайної ситуації, який розраховується відповідно до
Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 175 ( 175-2002-п ). 2.3.4. Довідка про порушення нормальних умов
життєдіяльності - інформація місцевого органу виконавчої влади про
відсутність (строки припинення) питного водопостачання,
водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в
осінньо-зимовий період), та/або про зміну технічного стану
житлового будинку (приміщення), внаслідок якої він став аварійним
або непридатним до експлуатації, та/або про зміну стану території
(об'єкта), внаслідок якої проживання населення і провадження
господарської діяльності на території (об'єкті) є неможливим. 2.3.5. Довідка про гідрометеорологічні умови, яка надається
Українським гідрометеорологічним центром, Центром з
гідрометеорології в Автономній Республіці Крим або обласним
центром з гідрометеорології у разі виникнення надзвичайної
ситуації природного характеру. 2.3.6. У повідомленні про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків надається
оперативна інформація про факт або загрозу виникнення надзвичайної
ситуації, її первинна класифікація та інші відомості. Повідомлення готується та надається оперативно-черговими
службами територіальних органів МНС України з урахуванням
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом
МНС України від 22.04.2003 N 119 ( z0656-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 29.07.2003 за N 656/7977 (далі -
Класифікаційні ознаки), та державного стандарту ДК 019:2010
"Класифікатор надзвичайних ситуацій" ( vb457609-10 ), прийнятого
та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України
від 11.10.2010 N 457 ( v0457609-10 ).
2.4. Для визначення рівня можливої надзвичайної ситуації
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації подають до МНС України для підготовки
відповідного Експертного висновку такий перелік документів: звернення; протокол засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо
попередньої класифікації можливої надзвичайної ситуації; розрахунок можливих збитків, пов'язаних з виникненням
надзвичайної ситуації; експертний висновок за результатами обстеження об'єкта
(будівельних конструкцій та елементів) з прогнозами щодо можливого
перебігу подій у короткостроковій перспективі, що готується
спеціалізованими організаціями, які мають право на виконання
спеціальних видів робіт; узагальнені дані моніторингу, експертизи та прогнозних
досліджень негативних явищ або процесів, що характеризуються
фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом) та
перевищенням нормативних показників, які готуються територіальним
органом управління МНС України на основі відомостей, наданих
спеціалізованими службами і суб'єктами державного моніторингу
довкілля.
III. Особливості підготовки

та подання документів
3.1. Розгляд поданих документів та надання Експертного
висновку заявнику або Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України здійснюються МНС України у 10-денний строк. У
разі невідповідності документів вимогам, зазначеним у розділі II
цих Вимог, Експертний висновок не надається, про що МНС України
повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
та заявника.
3.2. У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам
економіки та територіям) подання Експертного висновку у більш
стислі строки, у тому числі за дорученням Кабінету Міністрів
України, його підготовка здійснюється на підставі рішення
Експертної комісії МНС України з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій.
3.3. У кожному конкретному випадку документи, які подаються
до МНС України для підготовки Експертного висновку, комплектуються
та готуються залежно від територіального поширення надзвичайної
ситуації, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних
для ліквідації її наслідків; кількості людей, які внаслідок дії
уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації загинули або
постраждали або нормальні умови життєдіяльності яких порушено;
розміру збитків, завданих уражальними чинниками джерела
надзвичайної ситуації, відповідно до вимог Порядку класифікації
( 368-2004-п ) та залежно від Класифікаційних ознак ( z0656-03 ).
3.4. У разі здійснення класифікації надзвичайної ситуації,
пов'язаної з втратами сільськогосподарських товаровиробників, до
переліку документів обов'язково додається експертний висновок щодо
оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам,
та необхідних для їх відшкодування коштів, який згідно з Порядком
використання коштів ( 415-2002-п ) готується Міністерством
аграрної політики та продовольства України.
3.5. Коригування (уточнення) Експертного висновку
здійснюється МНС України на підставі документів, наданих
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, у разі збільшення негативних наслідків
надзвичайної ситуації, але не пізніше одного місяця з дня її
виникнення, за винятком надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
інфекційними захворюваннями, епідеміями та епізоотіями.
3.6. Відповідальність за достовірність і повноту інформації,
яка подається до МНС України для підготовки Експертного висновку,
несе орган виконавчої влади, який її подає.
Директор Департаменту
цивільного захисту В.Квашук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: