open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ята секція
Р І Ш Е Н Н Я

Заява N 24352/07,

подана Володимиром Івановичем Матвійцем

проти України

Переклад офіційний
20 вересня 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли: Марк Віллігер (Mark Villiger), Голова, Ізабелль Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefevre), Ен Пауер (Ann Power), судді, а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції, беручи до уваги зазначену заяву, подану 22 травня 2007 року, після обговорення постановляє таке рішення:
ЩОДО ФАКТІВ
Заявник, пан Володимир Іванович Матвієць, 1963 року
народження, є громадянином України і проживає у м. Донецьку. Уряд
України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим - пані
Валерією Лутковською.
Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 ( 995_004 ) на
тривалість провадження щодо розгляду його трудового спору. Також
він скаржився за статтею 2 на те, що його колишній роботодавець не
забезпечив йому належні умови праці.
ЩОДО ПРАВА
A. Тривалість оскаржуваного провадження
Листом від 9 березня 2011 року Уряд повідомив Суд про
односторонню декларацію щодо врегулювання питання, яке
порушувалося у скарзі. Уряд також просив Суд вилучити заяву з
реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції ( 995_004 ).
Декларація передбачала таке: "Уряд України визнає надмірну тривалість розгляду справи
заявника в національних судах. Я, Валерія Лутковська, Урядовий уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини, заявляю, що Уряд України готовий
сплатити Матвійцю Володимиру Івановичу ex gratia 900 (дев'ятсот)
євро. Таким чином, Уряд України закликає Суд вилучити заяву з
реєстру справ. Уряд України пропонує, щоб Суд прийняв цю
декларацію як підставу вилучення заяви із реєстру справ відповідно
до пункту 1 (c) статті 37 Конвенції ( 995_004 ) ("з будь-якої
іншої підстави"). Ця сума ex gratia є відшкодуванням будь-якої матеріальної та
нематеріальної шкоди, в тому числі судових витрат, звільнена від
будь-яких податків, та буде конвертована в національну валюту
держави-відповідача по курсу, чинному на день виплати. Кошти
будуть виплачені протягом трьох місяців з моменту повідомлення про
винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до
п. 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ). У разі неспроможності сплатити цю суму
протягом тримісячного строку Уряд зобов'язується сплачувати з
моменту спливу цього періоду і до моменту розрахунку простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три
відсоткові пункти. Виплата становитиме остаточне вирішення справи."
Заявник заперечив проти декларації Уряду.
Суд нагадує, що відповідно до статті 37 Конвенції ( 995_004 )
він може на будь-якій стадії провадження у справі винести рішення
про вилучення заяви з реєстру, якщо обставини справи дають
підстави дійти до одного з висновків, визначених у підпунктах (a),
(b) чи (c) пункту 1 цієї статті. Підпункт (c) пункту 1 статті 37
дозволяє Суду вилучити заяву з реєстру, якщо: "на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший
розгляд заяви не є виправданим".
Суд також нагадує, що за певних обставин заяву може бути
вилучено з реєстру відповідно до пункту 1 (c) статті 37
( 995_004 ) на підставі односторонньої декларації Уряду
держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає, аби справа
розглядалася далі (див. "Тахсін Акар проти Туреччини" (Tahsin Acar
c. Turquie) (попередній розгляд) [ВП], заява N 26307/95,
пункти 75-77, ECHR 2003-VI).
Враховуючи характер умов, викладених в декларації Уряду, а
також беручи до уваги суму запропонованої компенсації, яка
відповідає сумам, присуджуваних Судом у подібних справах, Суд не
вважає виправданим подальший розгляд цієї частини заяви
(пункт 1 (c) статті 37) ( 995_004 ).
Таким чином, у світлі викладених вище міркувань та з огляду
на свою чітку та усталену практику з цього питання Суд вважає, що
повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до
неї, не вимагає подальшого розгляду цієї частини заяви (пункт 1
статті 37 in fine) ( 995_004 ).
Отже, ця частина заяви має бути вилучена з реєстру справ
відповідно до пункту 1 (c) статті 37 ( 995_004 ).
B. Решта скарг
Ретельно дослідивши решту скарг у заяві в світлі всіх наявних
матеріалів та в тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до
його компетенції, Суд дійшов висновку про відсутність будь-якого
порушення прав і свобод, закріплених Конвенцією ( 995_004 ) або
протоколами до неї.
Отже, ця частина заяви є очевидно необґрунтованою і має бути
вилучена з реєстру справ відповідно до пунктів 3 (a) та 4
статті 35 Конвенції ( 995_004 ).
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
Бере до уваги положення декларації Уряду стосовно надмірної
тривалості цивільного провадження.
Вирішує вилучити заяву з реєстру справ в тій мірі, в якій
вона стосується вищезазначеної скарги, відповідно до пункту 1 (c)
статті 37 Конвенції ( 995_004 ).
Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними.
Голова Марк ВІЛЛІГЕР
Заступник Секретаря секції Стівен ФІЛЛІПС

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: