open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 21 вересня 2011 р. N 892-р

Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ

N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
Про затвердження переліку

платних адміністративних послуг,

що надаються Державною комісією

з регулювання ринків фінансових послуг

Затвердити перелік платних адміністративних послуг, що
надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 2011 р. N 892-р
ПЕРЕЛІК

платних адміністративних послуг,

що надаються Державною комісією

з регулювання ринків фінансових послуг

------------------------------------------------------------------ Найменування послуги | Нормативно-правовий акт, | | яким встановлено розмір | | плати за надання послуги | ----------------------------------------------------------------| I. Провадження страхової діяльності | ----------------------------------------------------------------| Добровільне страхування | ----------------------------------------------------------------| 1.|Видача ліцензії на: |постанова Кабінету Міністрів | | |України від 13 квітня 2005 р. | | |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |вісник України, 2005 р., N 15, | | |ст. 773) | |----------------------------+-------------------------------| |страхування життя | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування повітряного | | |транспорту | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| | |власників повітряного | | |транспорту (включаючи | | |відповідальність | | |перевізника) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування водного | | |транспорту (морського | | |внутрішнього та інших видів | | |водного транспорту) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| | |власників водного транспорту| | |(включаючи відповідальність | | |перевізника) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| | |перед третіми особами (крім | | |тієї, що передбачена | | |пунктами 12-14 статті 6 | | |Закону України "Про | | |страхування") ( 85/96-ВР ) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування кредитів (у тому| | |числі відповідальності | | |позичальника за непогашення | | |кредиту) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування фінансових | | |ризиків | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування виданих гарантій| | |(порук) та прийнятих | | |гарантій | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування від нещасних | | |випадків | | |----------------------------+-------------------------------| |медичне страхування | | |(безперервне страхування | | |здоров'я) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування здоров'я на | | |випадок хвороби | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування залізничного | | |транспорту | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування наземного | | |транспорту | | |(крім залізничного) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної | | |відповідальності власників | | |наземного транспорту | | |(включаючи відповідальність | | |перевізника) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування вантажів та | | |багажу (вантажобагажу) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування від вогневих | | |ризиків та ризиків стихійних| | |явищ | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування майна (крім | | |того, що передбачене | | |пунктами 5-9 статті 6 Закону| | |України "Про страхування") | | |( 85/96-ВР ) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування інвестицій | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування судових витрат | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування медичних витрат | | |----------------------------+-------------------------------| |інші види добровільного | | |страхування | | ---+----------------------------+-------------------------------| 2.|Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 3.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 4.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| Обов'язкове страхування | ----------------------------------------------------------------| 5.|Видача ліцензії на: | | |----------------------------+-------------------------------| |медичне страхування |постанова Кабінету Міністрів | | |України від 13 квітня 2005 р. | | |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |вісник України, 2005 р., N 15, | | |ст. 773) | |----------------------------+-------------------------------| |страхування життя і здоров'я| -"- | |випускників закладів для | | |дітей-сиріт та дітей, | | |позбавлених батьківського | | |піклування | | |----------------------------+-------------------------------| |особисте страхування | -"- | |медичних і фармацевтичних | | |працівників (крім тих, що | | |працюють в установах і | | |організаціях, які | | |фінансуються з державного | | |бюджету) на випадок | | |інфікування вірусом | | |імунодефіциту людини під час| | |виконання ними службових | | |обов'язків | | |----------------------------+-------------------------------| |особисте страхування |постанова Кабінету Міністрів | |працівників відомчої (крім |України від 13 квітня 2005 р. | |тих, що працюють в установах|N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| |і організаціях, які |вісник України, 2005 р., N 15, | |фінансуються з державного |ст. 773) | |бюджету) та сільської | | |пожежної охорони і членів | | |добровільних пожежних дружин| | |(команд) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування спортсменів | -"- | |вищої категорії | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування життя і здоров'я| -"- | |спеціалістів ветеринарної | | |медицини | | |----------------------------+-------------------------------| |особисте страхування від | -"- | |нещасних випадків на | | |транспорті | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільно- | -"- | |правової відповідальності | | |власників наземних | | |транспортних засобів | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування засобів водного | -"- | |транспорту | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування майнових ризиків| -"- | |користувача надр під час | | |дослідно-промислового і | | |промислового видобування та | | |використання газу (метану) | | |вугільних родовищ | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування працівників | -"- | |(крім тих, що працюють в | | |установах і організаціях, | | |які фінансуються з | | |державного бюджету), які | | |беруть участь у наданні | | |психіатричної допомоги, в | | |тому числі здійснюють догляд| | |за особами, що страждають на| | |психічні розлади | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної | -"- | |відповідальності інвестора, | | |в тому числі за шкоду, | | |заподіяну довкіллю, | | |здоров'ю людей, за угодою | | |про розподіл продукції, якщо| | |інше не передбачено такою | | |угодою | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування майнових ризиків| -"- | |за угодою про розподіл | | |продукції у випадках, | | |передбачених Законом | | |України "Про угоди про | | |розподіл продукції" | | |( 1039-14 ) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування фінансової |постанова Кабінету Міністрів | |відповідальності, життя і |України від 13 квітня 2005 р. | |здоров'я тимчасового |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| |адміністратора, ліквідатора |вісник України, 2005 р., N 15, | |фінансової установи та |ст. 773) | |працівників Мінфіну, які | | |визначені ним для вирішення | | |питань щодо участі держави у| | |капіталізації банку | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування майнових ризиків| -"- | |під час промислової розробки| | |родовищ нафти і газу у | | |випадках, передбачених | | |Законом України "Про нафту і| | |газ" ( 2665-14 ) | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування медичних та | -"- | |інших працівників державних | | |і комунальних закладів | | |охорони здоров'я та | | |державних наукових установ | | |(крім тих, що працюють в | | |установах і організаціях, | | |які фінансуються з | | |державного бюджету) на | | |випадок захворювання на | | |інфекційні хвороби, | | |пов'язаного з виконанням | | |ними професійних обов'язків | | |в умовах підвищеного ризику | | |зараження збудниками | | |інфекційних хвороб | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування професійної | -"- | |відповідальності осіб, | | |діяльність яких може | | |заподіяти шкоду третім | | |особам, за переліком, | | |визначеним Кабінетом | | |Міністрів України | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |власників собак (за | | |переліком порід, визначеним | | |Кабінетом Міністрів України)| | |щодо шкоди, яка може бути | | |заподіяна третім особам | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної | -"- | |відповідальності громадян | | |України, що мають у | | |власності чи іншому | | |законному володінні зброю, | | |за шкоду, яка може бути | | |заподіяна третій особі або | | |її майну внаслідок | | |володіння, зберігання чи | | |використання такої зброї | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування тварин на | -"- | |випадок загибелі, знищення, | | |вимушеного забою, від | | |хвороб, стихійних лих та | | |нещасних випадків у випадках| | |та згідно з переліком | | |тварин, що визначені | | |Кабінетом Міністрів України | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності|постанова Кабінету Міністрів | |суб'єктів туристичної |України від 13 квітня 2005 р. | |діяльності за шкоду, |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| |заподіяну життю чи здоров'ю |вісник України, 2005 р., N 15, | |туриста або його майну |ст. 773) | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |морського судновласника | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування ліній | -"- | |електропередач та | | |перетворюючого обладнання | | |передавачів електроенергії | | |від пошкодження внаслідок | | |впливу стихійних лих або | | |техногенних катастроф та | | |протиправних дій третіх осіб| | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |виробників (постачальників) | | |продукції тваринного | | |походження, ветеринарних | | |препаратів, субстанцій за | | |шкоду, заподіяну третім | | |особам | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування предмета іпотеки| -"- | |від ризиків випадкового | | |знищення, випадкового | | |пошкодження або псування | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування майна, | -"- | |переданого у концесію | | |----------------------------+-------------------------------| |авіаційне страхування | -"- | |цивільної авіації | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |морського перевізника та | | |виконавця робіт, пов'язаних | | |з обслуговуванням морського | | |транспорту, щодо | | |відшкодування збитків, | | |завданих пасажирам, багажу, | | |пошті, вантажу, іншим | | |користувачам морського | | |транспорту та третім особам | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування життя і здоров'я| -"- | |волонтерів на період надання| | |волонтерської допомоги | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної | -"- | |відповідальності суб'єктів | | |господарювання за шкоду, яку| | |може бути заподіяно пожежами| | |та аваріями на об'єктах | | |підвищеної небезпеки, | | |включаючи пожежо- | | |вибухонебезпечні об'єкти та | | |об'єкти, господарська | | |діяльність на яких може | | |призвести до аварій | | |екологічного та санітарно- | | |епідеміологічного характеру | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної |постанова Кабінету Міністрів | |відповідальності оператора |України від 13 квітня 2005 р. | |ядерної установки за ядерну |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| |шкоду, яка може бути |вісник України, 2005 р., N 15, | |заподіяна внаслідок ядерного|ст. 773) | |інциденту | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |експортера та особи, яка | | |відповідає за утилізацію | | |(видалення) небезпечних | | |відходів, щодо відшкодування| | |шкоди, яку може бути | | |заподіяно здоров'ю людини, | | |власності та навколишньому | | |природному середовищу під | | |час транскордонного | | |перевезення та утилізації | | |(видалення) небезпечних | | |відходів | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної | -"- | |відповідальності суб'єктів | | |космічної діяльності | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування об'єктів | -"- | |космічної діяльності | | |(наземна інфраструктура), | | |перелік яких затверджується | | |Кабінетом Міністрів України | | |за поданням ДКА | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування об'єктів | -"- | |космічної діяльності | | |(космічна інфраструктура), | | |які є власністю України, | | |щодо ризиків, пов'язаних з | | |підготовкою до запуску | | |космічної техніки на | | |космодромі, запуском та | | |експлуатацією її у | | |космічному просторі | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |щодо ризиків, пов'язаних з | | |підготовкою до запуску | | |космічної техніки на | | |космодромі, запуском та | | |експлуатацією її у | | |космічному просторі | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування відповідальності| -"- | |суб'єктів перевезення | | |небезпечних вантажів на | | |випадок настання негативних | | |наслідків під час | | |перевезення небезпечних | | |вантажів | | |----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної |постанова Кабінету Міністрів | |відповідальності суб'єктів |України від 13 квітня 2005 р. | |господарювання за шкоду, яку|N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| |може бути заподіяно довкіллю|вісник України, 2005 р., N 15, | |або здоров'ю людей під час |ст. 773) | |зберігання та застосування | | |пестицидів і агрохімікатів | | +----------------------------+-------------------------------| |страхування цивільної | -"- | |відповідальності суб'єкта | | |господарювання за шкоду, яку| | |може бути заподіяно третім | | |особам унаслідок проведення | | |вибухових робіт | | |----------------------------+-------------------------------| |державне обов'язкове |постанова Кабінету Міністрів | |особисте страхування |України від 28 листопада | |службових осіб державної |2007 р. N 1372 ( 1372-2007-п ) | |контрольно-ревізійної служби|(Офіційний вісник України, | | |2007 р., N 91, ст. 3337) | |----------------------------+-------------------------------| |обов'язкове державне | -"- | |особисте страхування | | |посадових осіб органів | | |державної податкової служби | | |----------------------------+-------------------------------| |державне обов'язкове | -"- | |страхування життя і здоров'я| | |службових осіб державних | | |органів у справах захисту | | |прав споживачів | | |----------------------------+-------------------------------| |обов'язкове державне | -"- | |страхування життя і здоров'я| | |народних депутатів України, | | |працівників державної | | |лісової охорони, посадових | | |осіб інспекцій державного | | |архітектурно-будівельного | | |контролю, державних | | |виконавців, посадових осіб | | |центрального органу | | |виконавчої влади у сфері | | |технічного регулювання та | | |споживчої політики, його | | |територіальних органів, | | |спортсменів вищої категорії | | |----------------------------+-------------------------------| |обов'язкове особисте | -"- | |страхування медичних і | | |фармацевтичних працівників | | |(крім тих, що працюють в | | |установах і організаціях, | | |які не фінансуються з | | |державного бюджету) на | | |випадок інфікування вірусом | | |імунодефіциту людини під час| | |виконання ними службових | | |обов'язків, працівників | | |відомчої (крім тих, що | | |працюють в установах і | | |організаціях, які не | | |фінансуються з державного | | |бюджету) та сільської | | |пожежної охорони і членів | | |добровільних пожежних дружин| | |(команд) | | ---+----------------------------+-------------------------------| 6.|Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 7.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 8.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| II. Провадження діяльності з адміністрування | недержавних пенсійних фондів | ----------------------------------------------------------------| 9.|Видача ліцензії** | | ---+----------------------------+-------------------------------| 10.|Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 11.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 12.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| III. Провадження діяльності з надання фінансових кредитів | за рахунок залучених коштів кредитною установою та ломбардом | ----------------------------------------------------------------| 13.|Видача ліцензії** | | ---+----------------------------+-------------------------------| 14.|Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 15.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 16.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| IV. Провадження кредитними спілками діяльності з надання | фінансових послуг із залучення внесків (вкладів) членів | кредитної спілки на депозитні рахунки та фінансових | кредитів за рахунок залучених коштів | ----------------------------------------------------------------| 17.|Видача ліцензії** | | ---+----------------------------+-------------------------------| 18.|Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 19.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 20.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| V. Провадження діяльності з надання фінансових послуг, | що передбачають пряме або опосередковане | залучення фінансових активів від фізичних осіб | ----------------------------------------------------------------| 21.|Видача ліцензії на | | |здійснення переказу коштів**| | ---+----------------------------+-------------------------------| 22.|Видача ліцензії на | | |провадження діяльності із | | |залучення коштів | | |установників управління | | |майном для фінансування | | |об'єктів будівництва та/або | | |здійснення операцій з | | |нерухомістю** | | ---+----------------------------+-------------------------------| 23 |Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 24.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 25.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| VI. Провадження господарської діяльності, пов'язаної із | збиранням та використанням інформації, яка складає | кредитну історію | ----------------------------------------------------------------| 26.|Видача ліцензії |постанова Кабінету Міністрів | | |України від 29 листопада | | |2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) | | |(Офіційний вісник України, | | |2000 р., N 48, ст. 2093; | | |2010 р., N 17, ст. 776) | ---+----------------------------+-------------------------------| 27.|Переоформлення ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 28.|Видача дубліката ліцензії* | | ---+----------------------------+-------------------------------| 29.|Видача копії ліцензії* | | ----------------------------------------------------------------| VII. Провадження діяльності недержавними пенсійними | фондами | ----------------------------------------------------------------| 30.|Реєстрація статуту | | |недержавного пенсійного | | |фонду, в тому числі | | |пенсійних схем, та змін до | | |статуту недержавного | | |пенсійного фонду, в тому | | |числі пенсійних схем** | | ---+----------------------------+-------------------------------| 31.|Реєстрація інвестиційної | | |декларації недержавного | | |пенсійного фонду та змін до | | |неї** | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Розмір плати встановлений Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
** Розмір плати встановлюється нормативно-правовими актами
Держфінпослуг.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: