open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2011 N 64
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2011 р.

за N 1137/19875

Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних

проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів,

передбачених у державному бюджеті за програмою

"Державна підтримка заходів з енергозбереження через

механізм здешевлення кредитів"
{ Заголовок в редакції Наказу Міністерства економічного

розвитку і торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }

На виконання пунктів 6, 9 та 12 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів
з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
N 439 ( 439-2011-п ), з метою проведення конкурсного відбору
енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна
підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення
кредитів", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок конкурсного відбору інвестиційних
проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка
заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів"
(додається). Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }
2. Затвердити форму договору про компенсацію відсоткової
ставки за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для
фінансування заходів з енергозбереження ( z1138-11 ), що
додається.
3. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та
розвитку державно-приватного партнерства подати в установленому
законодавством порядку наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України Пашкевича М.О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

27.09.2011 N 64
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2011 р.

за N 1137/19875

ПОРЯДОК

конкурсного відбору інвестиційних проектів

для їх державної підтримки за рахунок коштів,

передбачених у державному бюджеті

за програмою "Державна підтримка заходів

з енергозбереження через механізм

здешевлення кредитів"
{ У заголовку та тексті Порядку, відмітці, назві та тексті

додатка до Порядку слова "енергоефективний проект" у

всіх відмінках та числах замінено словами "інвестиційний

проект" у відповідних відмінках та числах згідно з

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі

N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Державним
агентством з енергоефективності та енергозбереження України
(далі - Держенергоефективності України) конкурсного відбору
інвестиційних проектів, зокрема тих, що пов'язані із зменшенням
обсягів споживання природного газу, державна підтримка яких
здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з
енергозбереження через механізм здешевлення кредитів" (далі -
конкурс).
2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується
Держенергоефективності України в засобах масової інформації,
зокрема в газеті "Урядовий кур'єр" і на офіційному веб-сайті
Держенергоефективності України не пізніше ніж за 10 днів до його
проведення.
3. Відбір інвестиційних проектів здійснюється конкурсною
комісією (далі - комісія), до складу якої входять по одному
представнику від Держенергоефективності України, Мінекономрозвитку
України, Мінфіну України, а також представники міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади (за згодою), які займають
посаду не нижче рівня директора департаменту, та Національної
академії наук (за згодою). Склад комісії затверджується наказом Держенергоефективності
України. Комісію очолює Голова Держенергоефективності України.
4. Комісія проводить засідання не рідше одного разу на
квартал у міру надходження заявок на участь у конкурсі.
5. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення
засідання комісії для розгляду заявок, поданих на конкурс, не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання
комісії.
6. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії
здійснює Держенергоефективності України.
7. До участі в конкурсі допускаються суб'єкти господарювання,
які залучили кредити в національній валюті для реалізації
інвестиційних проектів, зокрема тих, що пов'язані із зменшенням
обсягів споживання природного газу та внесені до Державного
реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій (далі - позичальники). Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від
08.10.2014 }
8. До участі в конкурсі не допускаються суб'єкти
господарювання, що визнані банкрутами, проти яких порушено справу
про банкрутство, що перебувають у стані ліквідації, санації,
реорганізації, мають заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та
Пенсійного фонду; одержують або одержали для реалізації
інвестиційного проекту, поданого на конкурс, фінансову
підтримку за іншими бюджетними програмами та (або) кошти
міжнародних фінансових організацій; звільнені від сплати податків
і зборів (обов'язкових платежів) у рамках реалізації
інвестиційного проекту, поданого на конкурс. Відсутність зазначених в абзаці першому цього пункту підстав
підтверджується наданням позичальниками до комісії таких
документів: довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в
установленому порядку банкрутом, а також про те, що він не
перебуває в стані ліквідації, санації, реорганізації, отримані
відповідно до законодавства; довідки з органів державної податкової служби та Пенсійного
фонду про відсутність у позичальника заборгованості з податків і
зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів
та Пенсійного фонду; довідки, складеної позичальником у довільній формі, про те,
що він не одержував і не одержує фінансову підтримку за іншими
бюджетними програмами та (або) кошти міжнародних фінансових
організацій для реалізації інвестиційного проекту, не
звільнявся від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у
рамках реалізації інвестиційного проекту, поданого на конкурс.
9. Для участі в конкурсі позичальники подають до
Держенергоефективності України заявку за формою згідно з додатком
до цього Порядку, до якої додаються документи, визначені в
пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через
механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 439 ( 439-2011-п ). Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }
10. Документи, що подаються на конкурс, складаються
українською мовою. Документи, які стосуються діяльності
позичальника, підписуються керівником та головним бухгалтером і
скріплюються печаткою. Керівник позичальника забезпечує надання достовірної
інформації, що міститься в поданих документах.
11. Держенергоефективності України проводить перевірку
комплектності та змісту пакета документів, наведених у пункті 9
цього Порядку, та в разі, якщо він є повним, оформленим належним
чином та за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку,
реєструє заявку в спеціальному журналі.
12. Якщо позичальник подав неповний комплект документів або
оформлений неналежним чином, Держенергоефективності України
протягом двох робочих днів відмовляє в реєстрації поданої заявки
вмотивованою письмовою відповіддю позичальнику. У разі усунення
недоліків, які стали підставою для відмови, позичальник має право
повторно подати відповідні документи до Держенергоефективності
України.
13. Держенергоефективності України не пізніше ніж за п'ять
робочих днів до засідання комісії надсилає її членам копії заявок,
копії інвестиційних проектів, попередні пропозиції
Держенергоефективності України щодо відповідності проекту
критеріям, визначеним у пункті 14 цього Порядку. Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }
14. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку
поданим інвестиційним проектам, які розподіляються за такими
категоріями: а) проекти з виробництва енергоефективного обладнання -
відповідно до таких критеріїв: зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів порівняно
з відповідними показниками аналогічного обладнання встановленої
якості становить (0-5 балів): 5 - 20% і більше; 4 - від 15 до 20%; 3 - від 10 до 15%; 2 - від 5 до 10%; 1 - до 5%; 0 - використання обладнання не забезпечує зменшення
споживання паливно-енергетичних ресурсів; зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє
природне середовище становить (0-3 бали): 3 - 20% і більше; 2 - від 15 до 20%; 1 - від 10 до 15%; 0 - 10% і менше; дотримання початкового строку реалізації проекту (0 або
3 бали): 3 - терміни дотримуються; 0 - терміни не дотримуються, у зв'язку з чим пролонгуються
кредитні угоди; б) проекти із зниження енергоємності виробництва продукції -
відповідно до таких критеріїв: зниження енергоємності виробництва одиниці продукції (надання
послуг) установленої якості становить (0-5 балів): 5 - 20% і більше; 4 - від 15 до 20%; 3 - від 10 до 15%; 2 - від 5 до 10%; 1 - до 5%; 0 - проект не передбачає зниження енергоємності виробництва
(надання послуг) установленої якості; зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє
природне середовище становить (0-3 бали): 3 - 20% і більше; 2 - від 15 до 20%; 1 - від 10 до 15%; 0 - 10% і менше; дотримання початкового строку реалізації проекту (0 або
3 бали): 3 - терміни дотримуються; 0 - терміни не дотримуються, у зв'язку з чим пролонгуються
кредитні угоди; в) проекти, за якими використовуються альтернативні
(відновлювані) види палива та відновлювані джерела енергії: частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного
призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94
N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються
для виробництва одиниці продукції (надання послуг) установленої
якості, альтернативними видами палива та альтернативними
(відновлюваними) джерелами енергії (0-3 бали): 3 - 80% або більше; 2 - від 50 до 80%; 1 - до 50%; 0 - проектом не передбачено використання альтернативних видів
палива та відновлюваних джерел енергії; зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє
природне середовище становить (0 - 3 бали): 3 - 20% і більше; 2 - від 15 до 20%; 1 - від 10 до 15%; 0 - 10% і менше; дотримання початкового строку реалізації проекту (0 або
3 бали): 3 - терміни дотримуються; 0 - терміни не дотримуються, у зв'язку з чим пролонгуються
кредитні угоди. У разі набрання інвестиційними проектами однакової
кількості балів перевага надається проекту, який набрав більшу
кількість балів за першим критерієм. У разі участі в конкурсі в межах однієї категорії одного
інвестиційного проекту державна підтримка для реалізації
останнього буде надана за умови набрання ним кількості балів
більше нуля за першим критерієм.
15. За результатами оцінки інвестиційних проектів конкурсна
комісія подає Держенергоефективності України пропозиції та
рекомендації щодо доцільності надання компенсації за проектами,
які перемогли в конкурсі, із зазначенням її обсягу. Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }
16. Держенергоефективності України з урахуванням зазначених
пропозицій та рекомендацій приймає остаточне рішення щодо надання
компенсації. Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }
17. Пропозиції та рекомендації комісії схвалюються на її
засіданні за умови присутності не менше двох третин її загального
складу.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні, але не
менше половини загального складу. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови комісії. Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від 08.10.2014 }
18. Держенергоефективності України в тижневий строк після
прийняття рішення щодо надання компенсації інформує учасників
конкурсу про його результати та укладає з позичальниками -
переможцями конкурсу договір за формою, затвердженою наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
27.09.2011 N 64 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору
інвестиційних проектів для їх державної підтримки за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна
підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення
кредитів". Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1195 ( z1565-14 ) від
08.10.2014 }
Заступник директора департаменту -
начальник відділу експертизи
надання кредитів
та державних гарантій А.П.Корнієць

Додаток

до Порядку конкурсного

відбору інвестиційних

проектів для їх державної

підтримки за рахунок коштів,

передбачених у державному

бюджеті за програмою

"Державна підтримка заходів

з енергозбереження через

механізм здешевлення

кредитів"

ЗАЯВКА

на участь у конкурсному відборі

інвестиційних проектів

для їх державної підтримки за рахунок коштів,

передбачених у державному бюджеті

за програмою "Державна підтримка заходів

з енергозбереження через механізм

здешевлення кредитів"

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта господарювання)
з метою отримання компенсації сплачених у ________ році відсотків
за кредитом, залученим для реалізації інвестиційного проекту _________________________________________________________________

(назва проекту)
________________________________________________________________,
просить допустити до участі в конкурсі та розглянути на
конкурсній основі комплект документів (додається) для отримання
компенсації в сумі ______________________________________________ ________________________________________________________________.

(сума цифрами та словами)
Розмір відсоткової ставки за залученим кредитом
становить ____ %.
Додаток: ____________________________________________________
_________________ ____________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
_____________ 20___ року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: