open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 вересня 2011 р. № 1009
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 853 від 12.09.2012
№ 274 від 30.03.2016
№ 9 від 11.01.2017}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2011 р. № 1009

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку” за напрямом гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ № 274 від 30.03.2016}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку, а їх одержувачем - державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", що перебуває у сфері управління Мінекономрозвитку та включене до мережі головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до його рішення.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

3. Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення впровадження в Україні стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (далі - стандарти), їх доступності для користувачів.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

розроблення проектів стандартів, проведення технічної перевірки справи проекту стандарту, редагування перед прийняттям, підготовка стандарту до видання;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 11.01.2017}

здійснення координації заходів, пов'язаних з розробленням проектів стандартів.

Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, визначаються щороку в паспорті бюджетної програми.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

41. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

{Порядок доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

5. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно з програмою робіт з національної стандартизації на відповідний рік, затвердженою в установленому порядку, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспортові бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 11.01.2017}

У разі потреби до зазначеної програми вносяться в установленому порядку зміни.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 11.01.2017}

6. Закупівля товарів робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється їх одержувачем у розробників проектів стандартів в установленому законом порядку.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 11.01.2017}

61. Бюджетні кошти використовуються в межах бюджетних призначень.

{Порядок доповнено пунктом 61 згідно з Постановою КМ № 853 від 12.09.2012}

7. Одержувач бюджетних коштів укладає з розробниками проектів стандартів договори про виконання робіт, пов'язаних з їх розробленням.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт з документальним підтвердженням розробниками проектів стандартів вартості витрат.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012}

Одержувач бюджетних коштів забезпечує виконання робіт, передбачених обов'язковими етапами розроблення проектів стандартів, та дотримання установленого нормативними документами строку проведення технічної перевірки їх справ.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 11.01.2017}

8. Остаточні розрахунки з розробниками проектів стандартів за виконані роботи здійснюються лише за наявності позитивних результатів технічної перевірки їх справ, проведеної одержувачем бюджетних коштів.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 11.01.2017}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012}

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), звітування одержувачів бюджетних коштів перед головним розпорядником з поданням інформації про виконання робіт і заходів, пов'язаних з розробленням проектів стандартів, та досягнуті результати, а також контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 853 від 12.09.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: