open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Генеральний департамент грошово-кредитної політики,

Департамент контролю, методології

та ліцензування валютних операцій
Л И С Т
28.09.2011 N 28-211/3864-11318
Територіальним управлінням

Національного банку України

Банкам України Приватному

акціонерному товариству

"Українська фінансова група"

Українському державному

підприємству поштового

зв'язку "Укрпошта"

ТОВ "Фінансова

компанія "Вікторія"

ТОВ "Фінансова компанія

"Абсолют Фінанс"

ТОВ "Фінансова установа

"ГГЛА"
{ Лист втратив чинність на підставі Листа Національного

банку

N 29-113/8391-12520 ( v2520500-11 ) від 21.10.2011 }

В доповнення до листа Національного банку України від
21.09.2011 N 28-211/3760-11058 ( v3760500-11 ) щодо практичного
застосування норм Інструкції про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України(1) ( z0021-03 )
(далі - Інструкція) повідомляємо.
_______________

(1) Затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 12.12.2002 N 502 ( z0021-03 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342
Відповідно до статей 60 і 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) інформація щодо діяльності та
фінансового стану клієнтів (резидентів та нерезидентів), яка стала
відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з
ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською
таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам
тільки в законодавчо встановленому порядку (наприклад, за рішенням
суду). Під час здійснення валютно-обмінних операцій ця норма має
чітко дотримуватись банками (фінансовими установами).
Згідно з пунктом 1.3 глави 1 Інструкції ( z0021-03 ) банк
(фінансова установа) має здійснювати валютно-обмінні операції за
умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку
(фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій
сторінок документа, що посвідчує особу, в документах дня.
Резидентність підтверджується: для фізичної особи-резидента
паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для
виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання
за кордоном, посвідченням особи без громадянства для виїзду за
кордон, що видане в Україні, посвідченням біженця, що видане в
Україні, національним паспортом громадянина іншої держави з
відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом з
посвідкою на постійне проживання; для фізичної особи-нерезидента -
національним паспортом громадянина іншої держави, паспортом
громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті
про постійне проживання за кордоном.
Під час здійснення операції на суму до 50000 гривень банк
(фінансова установа) знімає копію першої сторінки паспорта
громадянина України. У разі пред'явлення фізичною особою іншого
паспортного документа, банк (фінансова установа) крім першої
сторінки знімає копію також сторінки, в якій зазначена відмітка
про постійне місце проживання. Банк (фінансова установа) має
забезпечити технічні умови для проведення копіювання сторінок
документа, що посвідчує особу. Звертаємо увагу, що копіювання з
відповідних сторінок документів здійснює банк (фінансова
установа). У разі, якщо клієнт банку (фінансової установи) вимагає
завірити ці копії, він може завірити їх особистим підписом. Копії
цих документів підшиваються в документах дня банку (фінансової
установи) разом з документами про здійснення валютно-обмінних
операцій.
Згідно з вимогами статті 13 розділу II Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
ідентифікація клієнта не є обов'язковою, у разі проведення
фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані. Якщо
фізична особа, яка звернулась до банку (фінансової установи) з
метою проведення валютно-обмінної операції, раніше була
ідентифікована банком (фінансовою установою), то банк (фінансова
установа) здійснює валютно-обмінну операцію для такої фізичної
особи без додаткової ідентифікації. Працівник банку (фінансової
установи) має забезпечити наявність в документах дня банку
(фінансової установи) копії документа особи, яка здійснила
валютно-обмінну операцію, без додаткової ідентифікації.
Під час здійснення операції з купівлі залишку суми в
іноземній валюті, меншого ніж номінальна вартість мінімальної
банкноти, наявність копії документа, який засвідчує резидентність
особи, для проведення банком (фінансовою установою)
валютно-обмінної операції не вимагається.
З метою запобігання безпідставної відмови фізичним
особам-нерезидентам у проведенні валютно-обмінної операції
звертаємо увагу на те, що банки мають забезпечити свої структурні
підрозділи, в тому числі пункти обміну агентів бланками суворого
обліку - довідками-certificate за формою N 377. У разі відсутності
у банку (фінансової установи) таких бланків необхідно терміново
замовити їх на підприємствах, що мають право на проведення
господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності. Перелік цих підприємств, що мають
право на зазначену діяльність, розміщений на офіційному сайті
Міністерства фінансів України: minfin.gov.ua.
Інструкцією ( z0021-03 ), якою встановлений порядок
проведення валютно-обмінних операцій, не встановлено вимоги щодо
підтвердження джерел походження коштів фізичними
особами-нерезидентами. Враховуючи вищевикладене, затребування
банком у фізичної особи-нерезидента копії митної декларації
( 748-97-п ) у разі здійснення валютно-обмінної операції є
неправомірною.
Зобов'язуємо структурні підрозділи територіальних управлінь
Національного банку України, на які покладені функції валютного
контролю, приділити особливу увагу під час здійснення перевірок
питанням дотримання банками вимог Інструкції ( z0021-03 ) та
листів Національного банку України. У випадку виявлення порушень
терміново ініціювати питання щодо притягнення банків (фінансових
установ) та їх керівників до відповідальності згідно із
законодавством України.
Зобов'язуємо банки (фінансові установи) у всіх касах банків
(фінансових установ) та пунктах обміну іноземної валюти розмістити
інформацію щодо основних вимог проведення валютно-обмінних
операцій, які діють з 23 вересня 2011 року, та телефони "гарячої
лінії" банку, територіального управління Національного банку
України та Національного банку України: (044) 230-18-63,
253-22-42.
В.о. Голови Ю.В.Колобов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: