open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КРЕДИТНА УГОДА
(Проект "Реабілітація гідроелектростанцій")
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

29 вересня 2011 року


{Угоду ратифіковано Законом № 5255-VI від 18.09.2012}

Офіційний переклад

КРЕДИТНА УГОДА

Угода, датована 29 вересня 2011 року, між Україною (далі - Позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - Банк).

Преамбула

Оскільки Банк створено з метою надання фінансування для конкретних проектів для швидшого переходу до ринкової економіки та сприяння приватним і підприємницьким ініціативам у країнах Центральної та Східної Європи, які взяли на себе зобов'язання та керуються принципами багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки;

оскільки Позичальник має намір реалізувати Проект, який описаний у додатку 1 та метою якого є надання допомоги в модернізації гідромеханічного та електромеханічного обладнання публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (далі - Проект);

оскільки Проект буде виконаний публічним акціонерним товариством "Укргідроенерго" (далі - Суб'єкт виконання Проекту) за фінансової підтримки Позичальника;

оскільки Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит для фінансування частини Проекту;

оскільки Банк погодився надати грантові кошти (кошти технічного співробітництва) для допомоги в упровадженні Проекту;

оскільки Позичальник має намір одержати кредит від Європейського інвестиційного банку (далі - Співфінансуюча організація, або ЄІБ) у сумі двохсот мільйонів євро (200000000 євро) для допомоги у фінансуванні Проекту, відповідно до умов, які повинні бути викладені в угоді (далі - Угода про співфінансування) між Позичальником та Співфінансуючою організацією, а також

оскільки Банк погодився на підставі, inter alia, викладеного вище, надати кредит Позичальнику в сумі двохсот мільйонів євро (200000000 євро) відповідно до умов, які викладено в цій Угоді або на які в цій Угоді є посилання, та в проектній угоді від дати цієї Угоди між Суб'єктом виконання Проекту та Банком (далі - Проектна угода, визначена в "Стандартних положеннях та умовах"),

зараз, отже, сторони цією Угодою домовляються про таке:

Стаття I. "СТАНДАРТНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ". ВИЗНАЧЕННЯ

Розділ 1.01. Включення "Стандартних положень та умов"

Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від 1 жовтня 2007 року (далі - "Стандартні положення та умови") включено до цієї Угоди та зроблено застосовними стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у разі повного їхнього викладення в цій Угоді.

Розділ 1.02. Визначення

У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в преамбулі та додатках), якщо не зазначено іншого або контекстом не вимагається іншого, терміни, визначені в преамбулі, мають відповідні значення, надані їм в ній; терміни, визначені в "Стандартних положеннях та умовах" мають відповідні значення, надані їм у них, а наведені нижче терміни мають такі значення:

"Уповноважений Представник Позичальника"

означає Міністра фінансів Позичальника, за винятком того, як визначено в розділі 2.04.

"Рахунок обслуговування боргу"

означає спеціальний поточний рахунок, на кошти якого нараховуються відсотки, який повинен відкрити й підтримувати Суб'єкт виконання Проекту відповідно до розділу 2.06 Проектної угоди.

"Фінансовий рік"

означає фінансовий рік Позичальника, що починається 1 січня кожного року.

"Інформаційний лист"

означає інформаційний лист, який повинен бути наданий Банкові Суб'єктом виконання Проекту, і цей інформаційний лист повинен бути за формою та змістом задовільний для Банку.

"Місцевий рахунок Проекту"

означає спеціальний депозитний рахунок, на кошти якого нараховуються відсотки, який повинен відкрити й підтримувати Суб'єкт виконання Проекту відповідно до розділу 2.07 Проектної угоди.

"НКРЕ"

означає Національну комісію регулювання електроенергетики Позичальника чи будь-якого її правонаступника.

"ГУП", або "Група управління Проектом"

означає групу управління Проектом, яка повинна бути створена та керована Суб'єктом виконання Проекту відповідно до розділу 2.03 Проектної угоди, і ця група управління Проектом повинна бути прийнятна для Банку.

"Консультант ГУП"

означає міжнародного консультанта, який фінансується за рахунок грантових коштів, залучених Банком, та (або) коштів Кредиту, цей консультант наймається Суб'єктом виконання Проекту для надання допомоги у створенні та функціонуванні ГУП, і цей консультант повинен бути прийнятний для Банку.

"План впровадження Проекту"

означає план впровадження Проекту, за формою та змістом задовільний для Банку, який повинен бути розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості Позичальника разом із Суб'єктом виконання Проекту й наданий Банкові, і такий план впровадження Проекту може час від часу змінюватися Міністерством енергетики та вугільної промисловості Позичальника разом із Суб'єктом виконання Проекту за попередньої письмової згоди Банку.

"Установчі документи"

означає установчі документи Суб'єкта виконання Проекту.

"Державний бюджет"

означає річний бюджет Позичальника, прийнятий Парламентом Позичальника згідно з бюджетним законодавством Позичальника.

"Субкредитна угода"

означає кредитну угоду, за формою та змістом задовільну для Банку, яка повинна бути укладена між Суб'єктом виконання Проекту, НКРЕ, Міністерством енергетики та вугільної промисловості Позичальника та Міністерством фінансів Позичальника відповідно до пункту "a" розділу 3.01, до такої кредитної угоди час від часу можуть уноситися зміни.

"Український центральний рахунок надходжень"

означає будь-який з рахунків надходжень Оптового ринку електроенергії.

"Оптовий ринок електроенергії", або "ОРЕ"

означає Оптовий ринок електроенергії Позичальника, функціонування якого підтримується державним підприємством "Енергоринок" згідно з постановою Кабінету Міністрів Позичальника від 5 травня 2000 року № 755, функції якого визначені Законом Позичальника "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР, Договором про створення оптового ринку електричної енергії та іншими законодавчими й регулятивними документами Позичальника.

Консультант з упровадження реформування енергетичного ринку ОРЕ

означає консультанта, який фінансується за рахунок грантових коштів (коштів технічного співробітництва), який вибирається та наймається НКРЕ для надання допомоги в запровадженні двосторонніх контрактів та ринку балансування в енергетичному секторі Позичальника.

Розділ 1.03. Тлумачення

У цій Угоді посилання на певну статтю, розділ чи додаток повинно, якщо не зазначено іншого, тлумачитися виключно як посилання на цю статтю, розділ чи додаток до цієї Угоди.

Стаття II. ОСНОВНІ УМОВИ КРЕДИТУ

Розділ 2.01. Сума та Валюта

a) Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які викладено або на які є посилання в цій Угоді, кредит у сумі двохсот мільйонів євро (200000000 євро).

b) Кредит складається з таких двох (2) Траншів:

1) Траншу 1 у розмірі вісімдесяти п'яти мільйонів євро (85000000 євро) та

2) Траншу 2 у розмірі ста п'ятнадцяти мільйонів євро (115000000 євро).

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

a) Мінімальною сумою вибірки є сто тисяч євро (100000 євро).

b) Мінімальною сумою дострокової сплати є десять мільйонів євро (10000000 євро).

c) Мінімальною сумою анулювання є п'ять мільйонів євро (5000000 євро).

d) Датами виплати відсотків є 20 березня та 20 вересня кожного року.

e) Позичальник виплачує Кредит так:

1) Транш 1 повинно бути виплачено 24 рівними (або максимально рівними) піврічними внесками 20 березня та 20 вересня кожного року, при цьому першою Датою погашення Кредиту для Траншу 1 є 20 березня 2015 року, а останньою Датою погашення Кредиту для Траншу 1 є 20 вересня 2026 року;

2) Транш 2 повинно бути виплачено 20 рівними (або максимально рівними) піврічними внесками 20 березня та 20 вересня кожного року, при цьому першою Датою погашення Кредиту для Траншу 2 є 20 березня 2017 року, а останньою Датою погашення Кредиту для Траншу 2 є 20 вересня 2026 року.

Незважаючи на зазначене вище, у випадку, коли i) Позичальник не вибирає повної суми Траншу 1 та (або), залежно від обставин, Траншу 2 до відповідно першої Дати погашення Кредиту для Траншу 1 або першої Дати погашення Кредиту для Траншу 2, які визначено в цьому пункті "e" розділу 2.02, та ii) Банк відстрочує Останню дату надання, зазначену у викладеному нижче пункті "f" розділу 2.02, стосовно Траншу 1 та (або), залежно від обставин, Траншу 2 до дати після відповідної першої Дати погашення Кредиту, тоді розмір кожної вибірки, здійсненої на першу Дату погашення Кредиту або після неї, повинен бути розподілений для погашення на рівні частини для кількох Дат погашення Кредиту, які випадають після дати такої вибірки (при цьому Банк корегує розподілені суми так, щоб кожного разу отримувати цілі числа). Банк час від часу повідомляє Позичальнику про такі розподіли.

f) Останньою датою надання є дата, яка припадає через сімдесят вісім (78) місяців після дати цієї Угоди або така пізніша дата, яку Банк на власний розсуд може призначити й повідомити Позичальнику.

g) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5% per annum.

h) До Кредиту застосовується Плаваюча відсоткова ставка. Незважаючи на зазначене вище, Позичальник може як альтернативу сплаті відсотків за Плаваючою відсотковою ставкою на весь Кредит чи будь-яку його частину, що підлягає сплаті на той момент, вибрати сплату відсотків за Фіксованою відсотковою ставкою на таку частину Кредиту відповідно до пункту "c" розділу 3.04 "Стандартних положень та умов".

Розділ 2.03. Вибірки

Надана сума може час від часу вибиратися відповідно до положень додатка 2 для фінансування 1) здійснених витрат (або, якщо Банк погодиться, витрат, які повинні бути здійснені) стосовно обґрунтованої вартості товарів, робіт і послуг, необхідних для Проекту, та 2) Початкової одноразової комісії.

Розділ 2.04. Уповноважений представник для вибірок

Міністр енергетики та вугільної промисловості Позичальника та Міністр фінансів Позичальника, які діють разом (або особи, спільно призначені кожним із цих міністрів), призначаються як Уповноважені представники Позичальника для здійснення будь-яких дій, які необхідні або дозволені відповідно до положень пункту "a" розділу 2.03 та відповідно до положень розділів 3.01 і 3.02 "Стандартних положень та умов".

Стаття III. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Розділ 3.01. Інші позитивні зобов'язання за Проектом

На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статтях IV та V "Стандартних положень та умов", Позичальник, якщо Банк не погодиться на інше:

a) надає Суб'єкту виконання Проекту відповідно до Субкредитної угоди кошти Кредиту на прийнятних для Банку умовах;

b) реалізовує свої права за Субкредитною угодою таким чином, щоб забезпечити захист інтересів Позичальника та Банку, дотримуватися положень цієї Угоди та досягти цілей, для яких цей Кредит надано;

c) забезпечує виконання Суб'єктом виконання Проекту всіх його зобов'язань за Проектною угодою, у тому числі без обмежень його зобов'язань стосовно:

1) створення Групи управління Проектом і керування нею, як передбачено в розділі 2.03 Проектної угоди;

2) закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках Проекту, як передбачено в розділі 2.04 Проектної угоди;

3) природоохоронних та соціальних питань, як передбачено в розділі 2.05 Проектної угоди;

4) залучення та використання послуг консультантів для надання допомоги у виконанні Проекту, як передбачено в розділі 2.08 Проектної угоди;

5) відкриття та ведення Рахунка обслуговування боргу, як передбачено в розділі 2.06 Проектної угоди;

6) відкриття та ведення Місцевого рахунка Проекту, як передбачено в розділі 2.07 Проектної угоди;

7) підготовки та подання звітів з питань, які стосуються Проекту й діяльності Суб'єкта виконання Проекту, як передбачено в розділі 2.09 Проектної угоди;

8) дотримання процедур, ведення обліку та рахунків, підготовки, аудиту й подання Банкові своїх фінансових звітів, а також будь-якої іншої відповідної інформації стосовно Проекту чи діяльності Суб'єкта виконання Проекту, як передбачено в розділі 3.01 Проектної угоди, а також

9) дотримання всіх зобов'язань, які стосуються фінансових та операційних аспектів Проекту й Суб'єкта виконання Проекту, як передбачено в розділах 3.02, 3.03 й 3.04 Проектної угоди;

d) вчиняє або забезпечує вчинення всіх необхідних дій для уможливлення отримання Суб'єктом виконання Проекту всіх дозволів та ліцензій, необхідних для виконання робіт за Проектом;

e) забезпечує, що НКРЕ:

1) цілком співробітничає з Консультантом з упровадження реформування енергетичного ринку ОРЕ та бере до уваги для можливого майбутнього використання в процесі реформування всі обґрунтовані рекомендації Консультанта з упровадження реформування енергетичного ринку ОРЕ, які відповідають найліпшій світовій практиці;

2) запроваджує додаткові послуги, необхідні для механізму балансування ринку електроенергії, а також уносить відповідні зміни до методики розрахунку тарифу Суб'єкта виконання Проекту для врахування його функції додаткових послуг, що ґрунтується на найліпшій світовій практиці, а також

3) будь-коли підтримує тарифи, установлені Суб'єктом виконання Проекту на рівнях, які є достатніми для того, щоб Суб'єкт виконання Проекту міг вчасно виконувати всі свої зобов'язання за Субкредитною угодою, а також дотримуватися фінансових зобов'язань, викладених у Проектній угоді, у кожному випадку без використання субсидій з Державного бюджету;

f) забезпечує прозорість і справедливість платіжних трансакцій у межах Оптового ринку електроенергії та на обґрунтовану вимогу Банку доступ Банку до всієї інформації та статистичних даних, що стосуються процесу розрахунків на Оптовому ринку електроенергії із Суб'єктом виконання Проекту;

g) вчиняє або забезпечує вчинення всіх додаткових дій, необхідних для надання відповідних коштів для завершення Проекту, у тому числі, зокрема, шляхом:

1) забезпечення розгляду та в разі необхідності затвердження всіма компетентними суб'єктами будь-якої заяви, зробленої Суб'єктом виконання Проекту, про переоцінку його активів з метою відображення їхньої справедливої ринкової вартості та встановлення реалістичної собівартості для цілей розрахунку тарифів;

2) надання Суб'єкту виконання Проекту дозволу на списання дебіторської заборгованості відповідно до стандартної галузевої практики та українського законодавства;

3) забезпечення, щоб кошти, які перераховуються з українського центрального рахунка надходжень Суб'єкту виконання Проекту, завжди розподілялися згідно з українським законодавством та алгоритмом, який є застосовним на час такого розподілу, такий алгоритм не повинен суттєво змінюватися без попереднього схвалення Банку, а також

4) подання Банку піврічних звітів з детальним описом того, як ринкові кошти розподілено в цілому та, зокрема, які розподіли в грошовій формі фактично зроблені Суб'єкту виконання Проекту.

Розділ 3.02. Негативні зобов'язання за Проектом

На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статтях IV й V "Стандартних положень та умов", Позичальник не повинен, якщо Банк не погодиться на інше:

a) переуступати, змінювати, скасовувати або анульовувати будь-якого положення Субкредитної угоди;

b) обкладати будь-якими податками іноземних консультантів, які залучатимуться Банком або Суб'єктом виконання Проекту під час впровадження Проекту й фінансуватимуться з коштів Кредиту або Субкредиту чи грантових коштів (коштів технічного співробітництва), а також

c) здійснювати будь-яких заліків зустрічних вимог, конфіскації чи накладення арешту ні на Рахунок обслуговування боргу, ні на Місцевий рахунок Проекту.

Стаття IV. ПРИЗУПИНЕННЯ. ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ. АНУЛЮВАННЯ

Розділ 4.01. Призупинення

Наведене нижче визначено для цілей підпункту "xvii" пункту "a" розділу 7.01 "Стандартних положень та умов":

a) нормативно-правові акти, які застосовуються до енергетичного сектора на території Позичальника, змінено, призупинено, анульовано, скасовано чи здійснено відмову від них таким чином, що це, на обґрунтовану думку Банку, має суттєвий негативний вплив на Проект або Суб'єкт виконання Проекту, інший, ніж той, що схвалив Банк у письмовій формі;

b) Установчі документи змінено (таким чином, що, на обґрунтовану думку Банку, має суттєвий негативний вплив на Проект або Суб'єкт виконання Проекту), призупинено, анульовано, скасовано чи здійснено відмову від них;

c) контроль над Суб'єктом виконання Проекту передано стороні, іншій, ніж Позичальник, або

d) Суб'єкт виконання Проекту не зміг виконати будь-яких з його зобов'язань за Субкредитною угодою.

Розділ 4.02. Дострокове погашення

Наведене нижче визначено для цілей пункту "f" розділу 7.06 "Стандартних положень та умов": виникнення будь-яких подій, визначених у розділі 4.01.

Стаття V. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Розділ 5.01. Умови, що передують набранню чинності

Наведені нижче умови визначено як додаткові умови набрання чинності цією Угодою та Проектною угодою для цілей пункту "c" розділу 9.02 "Стандартних положень та умов":

a) Субкредитну угоду, прийнятну для Банку за формою та змістом, укладено й вручено, та виконано всі умови, що передують набранню нею чинності або виникненню права Суб'єкта виконання Проекту здійснювати вибірки за нею, за винятком набрання чинності цією Угодою;

b) Інформаційний лист відповідним чином підготовлений Суб'єктом виконання Проекту й переданий Банкові;

c) Суб'єкт виконання Проекту надав Банкові План впровадження Проекту;

d) Суб'єкт виконання Проекту створив Групу управління Проектом, і залучено Консультанта ГУП;

e) НКРЕ, Міністерство фінансів Позичальника та Міністерство енергетики та вугільної промисловості Позичальника надали юридичне зобов'язання шляхом підписання Субкредитної угоди, прийнятну для Банку за формою та змістом, про те, що тарифи, установлені Суб'єктом виконання Проекту, будуть завжди достатніми для того, щоб Суб'єкт виконання Проекту міг вчасно виконувати всі свої зобов'язання за Субкредитною угодою, а також дотримуватися фінансових зобов'язань, визначених у Проектній угоді, у кожному випадку без використання субсидій з Державного бюджету, а також

f) тарифи, установлені Суб'єктом виконання Проекту, є достатніми для того, щоб Суб'єкт виконання Проекту міг вчасно виконувати всі свої зобов'язання за Субкредитною угодою, а також дотримуватися фінансових зобов'язань, визначених у Проектній угоді, у кожному випадку без використання субсидій з Державного бюджету.

Розділ 5.02. Юридичні висновки

a) Для цілей пункту "a" розділу 9.03 "Стандартних положень та умов" юридичний висновок або висновки від імені Позичальника надаються Міністром юстиції Позичальника (стосовно Позичальника та цієї Угоди), а також керівником Юридичного департаменту Міністерства фінансів Позичальника (стосовно укладення Субкредитної угоди її сторонами), й наведене нижче визначено як додаткову інформацію, яку повинно бути включено до висновку чи висновків для подання Банкові: Субкредитна угода належним чином дозволена або ратифікована Позичальником, передана від імені Позичальника та становить дійсне та юридично обов'язкове зобов'язання Позичальника, яке може бути примусово здійснено в судовому порядку відповідно до її умов.

b) Для цілей пункту "c" розділу 9.03 "Стандартних положень та умов" юридичний висновок або висновки від імені Суб'єкта виконання Проекту надаються керівником юридичного департаменту Суб'єкта виконання Проекту, а наведене нижче визначено як додаткову інформацію, яку повинно бути включено до висновку або висновків для подання Банкові: Субкредитна угода належним чином дозволена або ратифікована Суб'єктом виконання Проекту, укладена та передана від імені Суб'єкта виконання Проекту та становить дійсне та юридично обов'язкове зобов'язання Суб'єкта виконання Проекту, яке може бути примусово здійснено в судовому порядку відповідно до її умов.

Розділ 5.03. Припинення через ненабрання чинності

Дата, що настає через сто вісімдесят (180) днів після дати цієї Угоди, визначено для цілей розділу 9.04 "Стандартних положень та умов".

Стаття VI. РІЗНЕ

Розділ 6.01. Поправки

Поправки до цієї Угоди здійснюються згідно з розділом 10.03 "Стандартних положень та умов" Банку. Поправки набирають чинності в спосіб, визначений в Угоді про внесення поправок, яка повинна бути підписана Позичальником та Банком.

Розділ 6.02. Повідомлення

Для цілей розділу 10.01 "Стандартних положень та умов" наводяться такі адреси:

Для Позичальника:

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського Михайла, 12/2

м. Київ, 01008

Україна

До уваги: Міністра фінансів

Факс: (38044) 277-54-87

Телекс: (38044) 277-54-88

Для Банку:

European Bank for Reconstrucrion and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

До уваги: Operation Administration Unit

Факс: +44-20-7338-6100

На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися підписати цю Угоду в шести примірниках й офіційно вручити її в м. Київ, Україна, станом на дату й рік, які вперше зазначено вище.

УКРАЇНА

Представник: (Підпис)

Ім'я: Ю.А. Бойко

Посада: Міністр енергетики та вугільної промисловості

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Представник: (Підпис)

Ім'я: Ріккардо Пуліті

Посада: Керуючий директор


Додаток 1. ОПИС ПРОЕКТУ

1. Метою Проекту є надання допомоги Позичальнику у фінансуванні модернізації гідромеханічного та електромеханічного обладнання до 39 гідроагрегатів гідроелектростанцій на до 9 гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях (принаймні 6 з яких фінансуватиме Банк) публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго".

2. Проект складається з таких частин з урахуванням змін до них, про які Банк та Позичальник часу від часу можуть домовлятися:

Частина A: Поставка товарів для Проекту.

Частина B: Поставка та монтаж обладнання для Проекту.

Частина C: Надання консалтингових послуг для підтримки ГУП.

3. Передбачається, що Проект буде виконано до 29 грудня 2017 року.


Додаток 2. КАТЕГОРІЇ ТА ВИБІРКИ

1. У доданій до цього додатка таблиці встановлено Категорії, суму Кредиту, яка виділяється на кожну Категорію, та відсоткову частку витрат, яка фінансується в кожній Категорії.

2. Незважаючи на положення викладеного вище пункту 1, жодної вибірки не здійснюється стосовно витрат, понесених до дати Кредитної угоди.

3. Банк має право здійснювати від імені Позичальника вибірки в обсязі, необхідному для сплати Початкової одноразової комісії в термін її сплати.Доповнення
до додатка 2

Категорія

Сума Кредиту,
яка виділяється у Валюті Кредиту

Відсоткова частка витрат,
яка фінансується

1) Роботи, товари та консалтингові послуги для частин A, B та C, як визначено в додатку 1

198000000

До 100% вартості контракту за вирахуванням будь-яких податків

2) Початкова одноразова комісія

2000000

100%

Усього

200000000 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: