open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Держприкордонслужби України

29.09.2011 N 720

( z1190-11 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2011 р.

за N 1191/19929

ПОРЯДОК

планової заміни військовослужбовців

Державної прикордонної служби України

на посадах з установленими граничними

строками перебування на них

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру планової заміни
військовослужбовців Державної прикордонної служби України (далі -
Держприкордонслужба) на посадах з установленими граничними
строками перебування на них.
1.2. Військовослужбовець, призначений наказом на штатну
посаду, включену до Переліку посад військовослужбовців Державної
прикордонної служби України з установленими граничними строками
перебування на них ( z1190-11 ) (далі - Перелік), після закінчення
зазначеного у цьому Переліку строку перебування на посаді
призначається у порядку планової заміни (далі - заміна) на іншу
рівну посаду згідно з Переліком посад, на які військовослужбовці
Державної прикордонної служби України можуть призначатися у
порядку заміни (додаток 1) чи за наявності підстав, передбачених
пунктом 93 Положення про проходження громадянами України
військової служби в Державній прикордонній службі України,
затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009
N 1115 ( 1115/2009 ), на вищу або нижчу посаду. У разі якщо є потреба призначити військовослужбовця у порядку
заміни на посаду, призначення на яку можливе після проходження ним
додаткової підготовки в межах наявної у нього професійної
(фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи
основною або спорідненою спеціальністю, і військовослужбовець не
заперечує проти цього, його призначенню на таку посаду має
передувати відповідна підготовка (перепідготовка). У випадках, передбачених підпунктами 2, 4-6 пункту 93
Положення про проходження громадянами України військової служби в
Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом
Президента України від 29.12.2009 N 1115 ( 1115/2009 ),
військовослужбовця може бути призначено на іншу посаду до
закінчення цього строку.
1.3. Строки перебування військовослужбовців на посадах,
включених до Переліку ( z1190-11 ), продовжуються стосовно: осіб офіцерського складу - Головою Держприкордонслужби; осіб сержантського складу органів, підпорядкованих
регіональному управлінню, - начальником регіонального управління; осіб сержантського складу окремого контрольно-пропускного
пункту - начальником окремого контрольно-пропускного пункту - за
погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби. Строки перебування військовослужбовців на посадах, включених
до Переліку ( z1190-11 ), продовжуються у разі: коли призначення військовослужбовця у порядку заміни
передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина
(чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову
службу в органі Держприкордонслужби - до вирішення питання щодо
переміщення у цю саму місцевість іншого з подружжя (на його
особисте прохання) або призначення військовослужбовця у порядку
заміни на іншу вакантну посаду (у зв'язку із звільненням такої) у
цій самій місцевості; наявності підтверджених відповідними документами підстав, за
яких військовослужбовець може бути звільнений з військової служби
за сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік яких
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.94
N 150 ( 150-94-п ) "Про затвердження переліку сімейних обставин та
інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з
військової служби військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом", та подання таким військовослужбовцем (до закінчення
граничного строку перебування на посаді) рапорту про звільнення. Строк перебування військовослужбовця на посаді, включеній до
Переліку ( z1190-11 ), в разі службової необхідності продовжується
посадовою особою, зазначеною в абзацах другому - четвертому цього
пункту.
1.4. Строк перебування військовослужбовців на включених до
Переліку ( z1190-11 ) посадах органів (підрозділів)
Держприкордонслужби, які дислоковані в місцевостях з установленим
строком військової служби, не може бути більшим за встановлений
законодавством строк військової служби в цих місцевостях.
II. Обчислення фактичного строку

перебування на посаді
2.1. Фактичний строк перебування військовослужбовця на
включеній до Переліку ( z1190-11 ) посаді обчислюється з дня,
зазначеного у наказі про прийняття ним цієї посади.
2.2. Строк безперервного проходження військовослужбовцем
військової служби на включеній у Перелік ( z1190-11 ) посаді, на
якій він перебував на час набрання чинності цим Порядком,
зараховується до фактичного строку перебування на цій посаді.
2.3. Фактичний строк перебування на включеній у Перелік
( z1190-11 ) посаді обчислюється незалежно від організаційних змін
у підпорядкуванні, зміни найменування чи структури органу
(підрозділу) Держприкордонслужби, до штату якого включено цю
посаду.
2.4. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці
у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовцям, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку або у відпустці по догляду за хворою дитиною не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, час перебування
у такій відпустці до фактичного строку перебування на включеній до
Переліку ( z1190-11 ) посаді не зараховується.
III. Планування переміщення

військовослужбовців у порядку заміни
3.1. У прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному
пункті, загоні Морської охорони, органі забезпечення, навчальному
центрі, вищому військовому навчальному закладі (далі - органи
Держприкордонслужби), регіональному управлінні та Адміністрації
Держприкордонслужби України щороку у визначеному цим розділом
порядку складаються контрольні списки військовослужбовців, які
досягають у наступному році граничного строку перебування на
посадах з установленими граничними строками перебування на них
(далі - контрольні списки), за формою згідно з додатком 2 до цього
Порядку.
3.2. Контрольні списки складаються кадровим підрозділом
органу Держприкордонслужби, регіонального управління,
Адміністрації Держприкордонслужби України до 15 жовтня року, що
передує року, в якому закінчується граничний строк перебування
військовослужбовців на включених до Переліку ( z1190-11 ) посадах: а) в органі Держприкордонслужби - на усіх
військовослужбовців, які проходять військову службу на включених
до Переліку ( z1190-11 ) посадах цього органу (крім начальника
(командира) органу); б) у регіональному управлінні - на усіх військовослужбовців,
які проходять військову службу на включених до Переліку
( z1190-11 ) посадах цього регіонального управління (крім
начальника управління), а також на начальників (командирів),
підпорядкованих цьому регіональному управлінню органів
Держприкордонслужби; в) в Адміністрації Держприкордонслужби України - на
військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах
начальників регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби,
які безпосередньо підпорядковуються Адміністрації
Держприкордонслужби України, а також у підрозділах внутрішньої
безпеки (далі - органи Держприкордонслужби центрального
підпорядкування).
3.3. Начальником (командиром) (далі - начальник) органу
Держприкордонслужби, зазначеним у пункті 3.1 цього розділу,
регіонального управління до контрольного списку в межах наданих
повноважень вносяться пропозиції щодо призначення
військовослужбовців у порядку заміни із зазначенням найменування
посади, на яку пропонується призначити цих військовослужбовців,
органу Держприкордонслужби та строку, у який планується здійснити
таке призначення. Пропозиції щодо призначення військовослужбовців у порядку
заміни готуються за попереднім узгодженням: начальниками структурних підрозділів управління органу
Держприкордонслужби в межах номенклатури посад начальника органу
Держприкордонслужби - за напрямом діяльності з заступниками
начальника цього самого органу Держприкордонслужби; начальником органу Держприкордонслужби, підпорядкованого
регіональному управлінню в межах номенклатури посад начальника
цього регіонального управління, - з начальником регіонального
управління; начальником регіонального управління в межах номенклатури
посад начальника іншого регіонального управління або Голови
Держприкордонслужби - з управлінням кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України; ректором вищого військового навчального закладу
Держприкордонслужби - з управлінням кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України.
3.4. Пропозиції до контрольного списку Адміністрації
Держприкордонслужби України про призначення у порядку заміни
можуть вносити щодо: начальників регіональних управлінь - перший заступник,
заступник Голови Держприкордонслужби; начальників органів Держприкордонслужби центрального
підпорядкування - перший заступник, заступник Голови
Держприкордонслужби, а також (відповідно до розподілу повноважень
за напрямом діяльності) - директор департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби України; військовослужбовців підрозділів внутрішньої безпеки
Держприкордонслужби - начальник управління внутрішньої безпеки
Адміністрації Держприкордонслужби України.
3.5. Пропозиції щодо призначення військовослужбовців у
порядку заміни мають забезпечувати: безперервність управління органами (підрозділами)
Держприкордонслужби; збереження належного рівня оперативно-службової та
адміністративно-господарської діяльності органів (підрозділів)
Держприкордонслужби і навчально-виховного процесу в навчальних
закладах; варіативність використання військовослужбовців відповідно до
набутої ними професійної (фахової) підготовки за відповідним
напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю та
освітньо-кваліфікаційним рівнем, зміну напряму (профілю) службової
діяльності та регіону служби; реалізацію кадрового резерву для призначення на керівні
посади та атестаційних висновків військовослужбовців; дотримання під час проведення заміни військовослужбовців
вимог законодавства з питань проходження військової служби та їх
соціального захисту. У разі якщо призначення військовослужбовця у порядку заміни
передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина
(чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову
службу в цьому самому органі Держприкордонслужби, питання щодо
переміщення у цю саму місцевість іншого з подружжя вирішується у
порядку, встановленому пунктом 125 Положення про проходження
громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України, затвердженого Указом Президента України від
29.12.2009 N 1115 ( 1115/2009 ).
3.6. До 1 листопада року, що передує року, у якому
закінчується граничний строк перебування військовослужбовців на
включених до Переліку ( z1190-11 ) посадах, контрольні списки
надсилаються: а) до регіонального управління - начальником органу
Держприкордонслужби, який підпорядкований цьому регіональному
управлінню: на осіб офіцерського складу, які проходять військову службу в
цьому органі на посадах номенклатури призначення начальника
регіонального управління та Голови Держприкордонслужби; на осіб сержантського складу, які проходять військову службу
в цьому органі, і плануються до переміщення в інший орган цього
самого регіонального управління; б) до Адміністрації Держприкордонслужби України: начальником регіонального управління - на усіх
військовослужбовців, які проходять військову службу в
регіональному управлінні та підпорядкованих йому органах
Держприкордонслужби на посадах номенклатури призначення Голови
Держприкордонслужби; начальником органу Держприкордонслужби центрального
підпорядкування - на усіх військовослужбовців, які проходять
військову службу в цьому органі на посадах номенклатури
призначення Голови Держприкордонслужби. У цей самий строк посадові особи, визначені пунктом 3.4 цього
розділу, вносять до управління кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України пропозиції до контрольного списку
Адміністрації Держприкордонслужби України щодо призначення
військовослужбовців у порядку заміни.
3.7. Контрольні списки узагальнюються: а) у регіональному управлінні: на осіб офіцерського складу, які проходять військову службу в
цьому органі на посадах номенклатури призначення начальника
регіонального управління та Голови Держприкордонслужби; на осіб сержантського складу, які проходять військову службу
в органі, підпорядкованому регіональному управлінню, і плануються
до переміщення в інший орган, підпорядкований цьому самому
регіональному управлінню; б) в Адміністрації Держприкордонслужби України - на усіх
військовослужбовців Держприкордонслужби, які проходять військову
службу на посадах: номенклатури призначення Голови Держприкордонслужби; номенклатури призначення ректора вищого військового
навчального закладу.
3.8. Після отримання (складання) контрольних списків та їх
узагальнення кадрові підрозділи органу, регіонального управління,
Адміністрації Держприкордонслужби України до 20 листопада року, що
передує року, у якому закінчується граничний строк перебування
військовослужбовців на включених до Переліку ( z1190-11 ) посадах,
формують проект плану переміщення військовослужбовців у порядку
заміни за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі - План
переміщення): у регіональному управлінні: на осіб офіцерського складу відповідно до номенклатури посад
призначення начальника регіонального управління; на осіб сержантського складу, які проходять військову службу
в цьому органі і плануються до переміщення в інший орган цього
самого регіонального управління; в Адміністрації Держприкордонслужби України - відповідно до
номенклатури посад призначення Голови Держприкордонслужби та
начальника (ректора) вищого навчального закладу.
3.9. Проект Плану переміщення відповідно до номенклатури
посад призначення розглядається (за напрямом діяльності)
структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби
України (регіонального управління), за результатами якого внесені
до проекту пропозиції щодо призначення військовослужбовців можуть
бути скореговані (змінені). Після цього уточнений проект Плану
переміщення виноситься на розгляд відповідними атестаційними
комісіями.
3.10. Проект Плану переміщення військовослужбовців
номенклатури начальника регіонального управління перед
затвердженням узгоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби
України. При цьому з урахуванням пропозицій начальників
структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України
у зв'язку із службовою необхідністю (у тому числі переміщення
військовослужбовців у порядку заміни з одного органу
Держприкордонслужби (регіонального управління) до іншого) до нього
можуть вноситися зміни, які є обов'язковими для начальника
регіонального управління.
3.11. План переміщення затверджується не пізніше ніж
30 грудня року, що передує року, у якому закінчується граничний
строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку
( z1190-11 ) посадах: в Адміністрації Держприкордонслужби України - Головою
Держприкордонслужби; у регіональному управлінні - начальником регіонального
управління; в органі Держприкордонслужби - начальником органу.
3.12. За наявності підстав, визначених пунктом 1.3 розділу I
цього Порядку, клопотання про продовження підлеглим
військовослужбовцям строку перебування на включених до Переліку
( z1190-11 ) посадах (далі - клопотання) порушує: начальник органу Держприкордонслужби стосовно
військовослужбовців цього самого органу - перед начальником
регіонального управління; начальник регіонального управління, органу
Держприкордонслужби центрального підпорядкування стосовно осіб
офіцерського складу цього самого регіонального управління та
підпорядкованих йому органів (органу центрального
підпорядкування) - перед Головою Держприкордонслужби.
3.13. Начальник окремого контрольно-пропускного пункту за
наявності підстав, визначених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку,
продовжує підлеглим особам сержантського складу строк перебування
на включених до Переліку посадах за погодженням з Першим
заступником Голови Держприкордонслужби (директором департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби за напрямом діяльності). Клопотання (погодження) подається до Адміністрації
Держприкордонслужби України (регіонального управління) у строк,
встановлений пунктом 3.6 цього розділу. До клопотання додаються
документи, що обґрунтовують (підтверджують) необхідність
продовження військовослужбовцю строку перебування на посаді.
3.14. Надіслані клопотання (погодження) узагальнюються
кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби України
(регіонального управління) і вносяться для розгляду атестаційною
комісією (колегією) Адміністрації Держприкордонслужби України
(регіонального управління).
3.15. Рішення про продовження військовослужбовцю строку
перебування на включеній до Переліку ( z1190-11 ) посаді
приймається не пізніше 10 грудня року, що передує року, у якому
закінчується граничний строк перебування такого військовослужбовця
на посаді, про що видається наказ, який доводиться в установленому
порядку до відома заінтересованих осіб. За виняткових обставин рішення про продовження строку
перебування військовослужбовця на включеній до Переліку
( z1190-11 ) посаді може бути прийняте з дотриманням визначеної
пунктами 3.12-3.14 цього розділу процедури протягом року, в якому
закінчується граничний строк його перебування на такій посаді.
3.16. За відсутності підстав для продовження строку
перебування військовослужбовця на включеній до Переліку
( z1190-11 ) посаді такий військовослужбовець включається до Плану
переміщення у строк, зазначений у пункті 3.11 цього розділу. Пропозиції щодо призначення у порядку заміни такого
військовослужбовця із зазначенням найменування посади, органу
(підрозділу) Держприкордонслужби та строку, у який такі особи
призначатимуться на інші посади, готуються та вносяться за
напрямом діяльності відповідним департаментом Адміністрації
Держприкордонслужби України, структурним підрозділом регіонального
управління.
IV. Реалізація Плану переміщення

військовослужбовців у порядку заміни
4.1. Витяг з Плану переміщення протягом 10 днів від дати його
затвердження надсилається до відповідного органу
Держприкордонслужби, регіонального управління, підрозділу
внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України (в
частині, що їх стосується).
4.2. Після отримання витягу з Плану переміщення (затвердження
Плану переміщення) начальники зазначених у пункті 4.1 цього
розділу органів забезпечують невідкладне інформування включених до
Плану переміщення військовослужбовців про посади, органи
(підрозділи) Держприкордонслужби та строки, у які відбуватиметься
призначення, у порядку заміни в частині, що їх стосується.
4.3. Подання до призначення військовослужбовця у порядку
заміни складається кадровим підрозділом органу
Держприкордонслужби, регіонального управління, у якому
військовослужбовець проходить військову службу, та подається
начальником цього органу за підпорядкованістю посадовій особі,
уповноваженій призначати на передбачену Планом переміщення посаду,
не пізніше ніж за один місяць до досягнення такою особою
граничного строку перебування на включеній у Перелік ( z1190-11 )
посаді. Подання до призначення у порядку заміни військовослужбовця
підрозділу внутрішньої безпеки подається начальником підрозділу
внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України у
строк, передбачений абзацом першим цього пункту.
4.4. Призначення військовослужбовця у порядку заміни на
посаду, передбачену Планом переміщення, здійснюється протягом
одного місяця після закінчення граничного строку перебування на
посаді, включеній у Перелік ( z1190-11 ).
4.5. У разі якщо включеним до Плану переміщення
військовослужбовцем за наявності підстав, визначених частиною
шостою або сьомою статті 26 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), у встановленому порядку
подано рапорт про звільнення з військової служби, строк його
перебування на посаді подовжується на час, необхідний для
прийняття рішення та його звільнення, але не більше ніж три
місяці. Начальник органу Держприкордонслужби, регіонального
управління, у якому такий військовослужбовець проходить військову
службу, невідкладно доповідає в установленому порядку до
Адміністрації Держприкордонслужби України (регіонального
управління).
4.6. Планування та здійснення переміщення у порядку заміни
військовослужбовців, строк перебування яких на включеній до
Переліку ( z1190-11 ) посаді на час набрання чинності цим Порядком
закінчився, здійснюються з урахуванням таких особливостей: складання відповідно до пункту 3.2 розділу III цього Порядку
контрольних списків та їх надсилання до органів, визначених
пунктом 3.7 розділу III цього Порядку, для узагальнення
здійснюються протягом двох місяців з дати набрання чинності цим
Порядком; формування проектів Планів переміщення, їх розгляд
структурними підрозділами регіонального управління, Адміністрації
Держприкордонслужби України, атестаційними комісіями та
затвердження проводяться протягом двох місяців з дня отримання
контрольних списків; витяги з Плану переміщення надсилаються до відповідного
органу Держприкордонслужби, регіонального управління, підрозділу
внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України (у
частині, що їх стосується) протягом 10 днів від дати його
затвердження.
V. Особливості призначення у порядку

заміни військовослужбовців вищого військового

навчального закладу та навчальних центрів
5.1. У вищому військовому навчальному закладі, навчальних
центрах (далі - навчальні заклади) планування заміни
військовослужбовців, які проходять військову службу на включених
до Переліку ( z1190-11 ) посадах, здійснюється відповідно до вимог
та строків, визначених розділом III цього Порядку, з урахуванням
передбачених цим розділом особливостей для певних категорій
військовослужбовців.
5.2. План переміщень військовослужбовців навчальних закладів
у порядку заміни реалізовується з дотриманням вимог та строків,
передбачених розділом IV цього Порядку.
5.3. Військовослужбовці вищого військового навчального
закладу Держприкордонслужби (далі - ВВНЗ), які проходять військову
службу на включених до Переліку ( z1190-11 ) посадах командирів
навчальних дивізіонів та їх заступників, начальників центрів
(курсів) факультетів та їх заступників, викладачів кафедр ВВНЗ, не
пізніше 15 березня року, що передує року, у якому закінчується
граничний строк перебування таких військовослужбовців на посадах,
ректором ВВНЗ подаються до Адміністрації Держприкордонслужби
України кандидатами до зарахування у кадровий резерв для
призначення на відповідні керівні посади відділів прикордонної
служби, органів та навчальних закладів Держприкордонслужби.
5.4. Військовослужбовці навчальних центрів
Держприкордонслужби, які проходять військову службу на посадах
начальника циклу, відділу (відділення) підготовки (перепідготовки)
усіх найменувань, їх заступників, старшого офіцера - старшого
викладача, офіцера-викладача, у строк, передбачений пунктом 5.3
цього розділу, згідно з номенклатурою посад подаються начальником
навчального центру, в якому такі військовослужбовці проходять
військову службу, для зарахування кандидатами у кадровий резерв
для призначення на керівні посади відділів прикордонної служби та
органів Держприкордонслужби.
5.5. Військовослужбовці ВВНЗ, які проходять військову службу
на посадах заступників усіх найменувань, а саме: ректора ВВНЗ,
начальника факультету або кафедри, заступника усіх найменувань
начальника факультету або кафедри, професора, доцента, старшого
викладача усіх найменувань кафедри, після досягнення граничного
строку перебування на посаді для набуття практичного досвіду
управлінської діяльності в прикордонних загонах, окремому
контрольно-пропускному пункті, регіональних управліннях,
науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби
України призначаються у порядку заміни на посади згідно з додатком
1 до цього Порядку на період від 6 місяців до одного року.
5.6. Фактичний строк перебування військовослужбовців,
визначених у пункті 5.5 цього розділу, на посаді, призначення на
яку відбулось у порядку заміни, обчислюється з дня, визначеного
наказом про прийняття такими військовослужбовцями посад.
5.7. Посада, що звільняється у ВВНЗ у зв'язку із призначенням
у порядку заміни військовослужбовця, може бути залишена вакантною.
5.8. Військовослужбовці, визначені пунктом 5.5 цього розділу,
на їх особисте прохання можуть бути повернені на попередню (рівну)
посаду у ВВНЗ.
5.9. Начальник органу Держприкордонслужби, регіонального
управління, директор департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби України, у якому проходить військову службу
військовослужбовець, призначений у порядку заміни на період,
передбачений пунктом 5.5 цього розділу, після закінчення такого
періоду, в разі звернення цього військовослужбовця з проханням про
повернення до ВВНЗ, порушує відповідне клопотання та подає до
Адміністрації Держприкордонслужби України в установленому
законодавством порядку матеріали щодо призначення такого
військовослужбовця на посаду у ВВНЗ.
Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Д.В.Іщенко

Додаток 1

до Порядку планової заміни

військовослужбовців

Державної прикордонної

служби України на посадах

з установленими граничними

строками перебування на них

ПЕРЕЛІК

посад, на які військовослужбовці Державної

прикордонної служби України можуть призначатися

у порядку заміни

------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Посади, на які у порядку заміни | | можуть призначатися | | військовослужбовці | -----------------------------+----------------------------------| Дільничний інспектор |Посада у цьому самому відділі | прикордонної служби 1, 2 |прикордонної служби з іншим | категорій відділу |сектором відповідальності або за | прикордонної служби усіх |іншим напрямом діяльності, посада | категорій та типів |в іншому відділі прикордонної | прикордонного загону |служби або підрозділі забезпечення| |цього самого прикордонного загону,| |окремого контрольно-пропускного | |пункту, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Інспектор прикордонної служби|Посада у цьому самому відділі | 1, 2 категорій усіх |прикордонної служби за іншим | найменувань відділу |напрямом діяльності, посада в | прикордонної служби усіх |іншому відділі прикордонної служби| категорій та типів |або підрозділі забезпечення цього | прикордонного загону, |самого прикордонного загону, | окремого контрольно- |окремого контрольно-пропускного | пропускного пункту |пункту, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Старшина - начальник |Посада у цьому самому відділі | відділення логістики відділу |прикордонної служби за іншим | прикордонної служби усіх |напрямом діяльності, посада в | категорій та типів |іншому відділі прикордонної служби| прикордонного загону, |або підрозділі забезпечення цього | окремого контрольно- |самого прикордонного загону, | пропускного пункту |окремого контрольно-пропускного | |пункту, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Старший технік - начальник |Посада у цьому самому відділі | групи автоматизованих систем |прикордонної служби за іншим | управління відділу |напрямом діяльності, посада в | прикордонної служби усіх |іншому відділі прикордонної служби| категорій та типів |або підрозділі забезпечення цього | прикордонного загону, |самого прикордонного загону, | окремого контрольно- |окремого контрольно-пропускного | пропускного пункту |пункту, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Технік групи автоматизованих |Посада у цьому самому відділі | систем управління відділу |прикордонної служби за іншим | прикордонної служби усіх |напрямом діяльності, посада в | категорій та типів |іншому відділі прикордонної служби| прикордонного загону, |або підрозділі забезпечення цього | окремого контрольно- |самого прикордонного загону, | пропускного пункту |окремого контрольно-пропускного | |пункту, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Старший інспектор |Посада у цьому самому відділі | прикордонної служби усіх |прикордонної служби за іншим | найменувань відділу |напрямом діяльності, посада в | прикордонної служби усіх |іншому відділі прикордонної | категорій та типів |служби, управлінні або підрозділі | прикордонного загону, |забезпечення цього самого | окремого контрольно- |прикордонного загону, окремого | пропускного пункту |контрольно-пропускного пункту, у | |тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада в іншому | |прикордонному загоні, у тому числі| |за іншим напрямом діяльності, | |посада у навчальному центрі | -----------------------------+----------------------------------| Начальник групи усіх |Посада у цьому самому відділі | найменувань, прикордонного |прикордонної служби за іншим | (інспекторського, |напрямом діяльності, посада в | контролерського) поста |іншому відділі прикордонної | відділу прикордонної служби |служби, управлінні або підрозділі | усіх категорій та типів |забезпечення цього самого | прикордонного загону, |прикордонного загону, окремого | окремого контрольно- |контрольно-пропускного пункту, у | пропускного пункту |тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада у відділі | |прикордонної служби іншого | |прикордонного загону, у тому числі| |за іншим напрямом діяльності, | |посада у навчальному центрі, | |вищому військовому навчальному | |закладі | -----------------------------+----------------------------------| Заступник начальника |Посада у цьому самому відділі | відділення інспекторів |прикордонної служби за іншим | прикордонної служби відділу |напрямом діяльності, посада в | прикордонної служби усіх |іншому відділі прикордонної | категорій та типів |служби, управлінні або підрозділі | прикордонного загону, |забезпечення цього самого | окремого контрольно- |прикордонного загону, окремого | пропускного пункту |контрольно-пропускного пункту, у | |тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада у відділі | |прикордонної служби, в управлінні | |іншого прикордонного загону, у | |тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада у навчальному | |центрі, вищому військовому | |навчальному закладі | -----------------------------+----------------------------------| Начальник відділення |Посада у цьому самому відділі | інспекторів прикордонної |прикордонної служби за іншим | служби (дільничних |напрямом діяльності, посада в | інспекторів, кінологічного |іншому відділі прикордонної | відділення) відділу |служби, в управлінні або | прикордонної служби усіх |підрозділі забезпечення цього | категорій та типів |самого прикордонного загону, | прикордонного загону, |окремого контрольно-пропускного | окремого контрольно- |пункту, у тому числі за іншим | пропускного пункту |напрямом діяльності, посада у | |відділі прикордонної служби, в | |управлінні іншого прикордонного | |загону, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності, посада у | |навчальному центрі, вищому | |військовому навчальному закладі | -----------------------------+----------------------------------| Перший заступник, заступник |Посада у цьому самому відділі | (помічник) усіх найменувань |прикордонної служби за іншим | начальника відділу |напрямом діяльності, посада в | прикордонної служби усіх |іншому відділі прикордонної | категорій та типів |служби, управлінні або підрозділі | прикордонного загону, |забезпечення цього самого | окремого контрольно- |прикордонного загону, окремого | пропускного пункту |контрольно-пропускного пункту, у | |тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада у відділі | |прикордонної служби, управлінні | |іншого прикордонного загону, у | |тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада у навчальному | |центрі, вищому військовому | |навчальному закладі, підрозділі | |внутрішньої безпеки | -----------------------------+----------------------------------| Начальник відділу |Посада в управлінні цього самого | прикордонної служби усіх |прикордонного загону, окремого | категорій та типів |контрольно-пропускного пункту, у | прикордонного загону, |тому числі за іншим напрямом | окремого контрольно- |діяльності, посада у відділі | пропускного пункту |прикордонної служби, в управлінні | |іншого прикордонного загону, | |посада у навчальному центрі, | |вищому військовому навчальному | |закладі, підрозділі внутрішньої | |безпеки, регіональному управлінні| -----------------------------+----------------------------------| Офіцер, старший офіцер групи |Посада у відділі прикордонної | відділення (відділу), |служби, управлінні прикордонного | відділення, відділу |загону, в окремому контрольно- | внутрішньої безпеки |пропускному пункті, органі | |забезпечення, навчальному центрі, | |вищому військовому навчальному | |закладі, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності, посада в | |іншому відділенні, відділі | |внутрішньої безпеки | -----------------------------+----------------------------------| Заступник начальника |Посада у відділі прикордонної | відділення, відділу |служби, в управлінні прикордонного| внутрішньої безпеки |загону, в окремому контрольно- | |пропускному пункті, органі | |забезпечення, навчальному центрі, | |вищому навчальному закладі, | |регіональному управлінні, у тому | |числі за іншим напрямом | |діяльності, посада в іншому | |відділенні, відділі внутрішньої | |безпеки | -----------------------------+----------------------------------| Начальник групи відділення |Посада у відділі прикордонної | (відділу), відділення, |служби, в управлінні прикордонного| відділу внутрішньої безпеки |загону, в окремому контрольно- | |пропускному пункті, органі | |забезпечення, посада в навчальному| |центрі, | |вищому військовому навчальному | |закладі, регіональному управлінні,| |у тому числі за іншим напрямом | |діяльності, посада в іншому | |відділенні, відділі внутрішньої | |безпеки | -----------------------------+----------------------------------| Начальник відділення |Посада у відділі прикордонної | (відділу), циклу підготовки |служби, управлінні прикордонного | (перепідготовки) усіх |загону, в окремому контрольно- | найменувань, заступник усіх |пропускному пункті, посада у | найменувань начальника |загоні Морської охорони, вищому | відділення, відділу, циклу |навчальному закладі, підрозділі | підготовки (перепідготовки) |внутрішньої безпеки, регіональному| усіх найменувань навчального |управлінні | центру | | -----------------------------+----------------------------------| Заступник начальника |Посада в управлінні цього самого | оперативно-розшукового |прикордонного загону, в окремому | відділу прикордонного загону,|контрольно-пропускному пункті за | окремого контрольно- |іншим напрямом діяльності, посада | пропускного пункту |в управлінні іншого прикордонного | |загону, посада у навчальному | |центрі, вищому військовому | |навчальному закладі, підрозділі | |внутрішньої безпеки, регіональному| |управлінні, Адміністрації | |Держприкордонслужби, у тому числі | |за іншим напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Начальник відділу управління |Посада в управлінні цього самого | прикордонного загону, |прикордонного загону, загону | окремого контрольно- |Морської охорони, в окремому | пропускного пункту, загону |контрольно-пропускному пункті за | Морської охорони, органу |іншим напрямом діяльності, посада | забезпечення, навчального |в управлінні іншого прикордонного | центру |загону, загону Морської охорони, в| |органі забезпечення, навчальному | |центрі, вищому військовому | |навчальному закладі, підрозділі | |внутрішньої безпеки, регіональному| |управлінні, Адміністрації | |Держприкордонслужби, у тому числі | |за іншим напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Заступник начальника штабу - |Посада в управлінні цього самого | начальник відділу |прикордонного загону за іншим | (прикордонної служби, |напрямом діяльності, посада в | прикордонного контролю) |управлінні іншого прикордонного | штабу прикордонного загону |загону, посада в окремому | |контрольно-пропускному пункті, | |навчальному центрі, вищому | |військовому навчальному закладі, | |підрозділі внутрішньої безпеки, | |регіональному управлінні, | |Адміністрації | |Держприкордонслужби, у тому числі | |за іншим напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Заступник начальника |Посада в управлінні цього самого | головного відділу - начальник|прикордонного загону, в окремому | відділу (прикордонної служби,|контрольно-пропускному пункті за | прикордонного контролю) |іншим напрямом діяльності, посада | прикордонного загону, |в управлінні іншого прикордонного | окремого контрольно- |загону, посада в навчальному | пропускного пункту |центрі, вищому військовому | |навчальному закладі, підрозділі | |внутрішньої безпеки, посада в | |регіональному управлінні, | |Адміністрації | |Держприкордонслужби, у тому числі | |за іншим напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Офіцер-викладач, старший |Посада у відділі прикордонної | офіцер - старший викладач |служби, в управлінні прикордонного| навчального центру |загону, в окремому контрольно- | |пропускному пункті, загоні | |Морської охорони, у тому числі за | |іншим напрямом діяльності, посада | |у підрозділі внутрішньої безпеки | -----------------------------+----------------------------------| Викладач кафедри вищого |Посада в управлінні прикордонного | військового навчального |загону, в окремому контрольно- | закладу |пропускному пункті, навчальному | |центрі, посада в підрозділі | |внутрішньої безпеки, у | |регіональному управлінні | -----------------------------+----------------------------------| Начальник навчального |Посада у відділі прикордонної | відділення (курсовий офіцер) |служби, в управлінні прикордонного| факультету вищого військового|загону, окремому контрольно- | навчального закладу |пропускному пункті, навчальному | |центрі, органі забезпечення, | |підрозділі внутрішньої безпеки | -----------------------------+----------------------------------| Начальник відділення, |Посада в управлінні прикордонного | відділу, циклу підготовки |загону, окремому контрольно- | (перепідготовки) усіх |пропускному пункті, органі | найменувань навчального |забезпечення, навчальному центрі, | центру, заступник усіх |підрозділі внутрішньої безпеки, | найменувань начальника |регіональному управлінні | відділення, відділу, циклу | | підготовки (перепідготовки) | | усіх найменувань навчального | | центру | | -----------------------------+----------------------------------| Командир навчального |Посада в управлінні прикордонного | дивізіону, заступник усіх |загону, окремому контрольно- | найменувань командира |пропускному пункті, органі | навчального дивізіону вищого |забезпечення, навчальному центрі, | військового навчального |підрозділі внутрішньої безпеки, | закладу |регіональному управлінні | -----------------------------+----------------------------------| Начальник курсу (центру) усіх|Посада в управлінні прикордонного | найменувань, заступник усіх |загону, в окремому контрольно- | найменувань начальника курсу |пропускному пункті, органі | (центру) в складі факультету |забезпечення, посада у навчальному| вищого військового |центрі, підрозділі внутрішньої | навчального закладу |безпеки, регіональному управлінні | -----------------------------+----------------------------------| Доцент, професор, старший |Посада в управлінні прикордонного | викладач усіх найменувань |загону, в окремому контрольно- | кафедри вищого військового |пропускному пункті, у | навчального закладу |регіональному управлінні, науково-| |дослідній установі, Адміністрації | |Держприкордонслужби України | -----------------------------+----------------------------------| Заступник усіх найменувань |Посада в управлінні прикордонного | начальника кафедри вищого |загону, в окремому контрольно- | військового навчального |пропускному пункті, у | закладу |регіональному управлінні, науково-| |дослідній установі, Адміністрації | |Держприкордонслужби України | -----------------------------+----------------------------------| Начальник кафедри вищого |Посада в прикордонному загоні, | військового навчального |окремому контрольно-пропускному | закладу |пункті, у регіональному | |управлінні, науково-дослідній | |установі, Адміністрації | |Держприкордонслужби України | -----------------------------+----------------------------------| Начальник служби (відділення)|Посада в іншій службі (відділенні)| тилу, технічної частини |тилу (відділі тилового, | (відділу тилового, |матеріального, матеріально- | матеріального, матеріально- |технічного забезпечення, | технічного, інженерного та |інженерного та технічного | технічного забезпечення, |забезпечення), у тому числі в | логістики) прикордонного |іншому прикордонному загоні, | загону, окремого контрольно- |окремому контрольно-пропускному | пропускного пункту, загону |пункті, загоні Морської охорони, | Морської охорони, органу |органі забезпечення, посада у | забезпечення, навчального |навчальному центрі, вищому | центру, вищого військового |військовому навчальному закладі, у| навчального закладу |тому числі за іншим напрямом | |діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Заступник усіх найменувань |Посада в управлінні іншого | начальника тилу, технічної |прикордонного загону, в окремому | частини (відділу тилового, |контрольно-пропускному пункті, | матеріального, матеріально- |загоні Морської охорони, органі | технічного, інженерного та |забезпечення, навчальному центрі, | технічного забезпечення, |вищому військовому навчальному | логістики) прикордонного |закладі, регіональному управлінні,| загону, окремого контрольно- |структурному підрозділі | пропускного пункту, загону |Адміністрації Держприкордонслужби | Морської охорони, органу |України, у тому числі за іншим | забезпечення, вищого |напрямом діяльності | військового навчального | | закладу, навчального центру | | -----------------------------+----------------------------------| Перший заступник, заступник |Посада у цьому самому | усіх найменувань начальника |прикордонному загоні, окремому | прикордонного загону, |контрольно-пропускному пункті, | окремого контрольно- |загоні Морської охорони, | пропускного пункту, загону |навчальному центрі за іншим | Морської охорони, навчального|напрямом діяльності, посада в | центру, органу забезпечення |іншому прикордонному загоні, | |загоні Морської охорони, | |навчальному центрі, посада в | |органі забезпечення, вищому | |військовому навчальному закладі, | |підрозділі внутрішньої безпеки, | |регіональному управлінні, | |Адміністрації Держприкордонслужби | |України, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Начальник прикордонного |Посада в іншому прикордонному | загону, окремого контрольно- |загоні, посада в органі | пропускного пункту |забезпечення, навчальному центрі, | |вищому військовому навчальному | |закладі, науково-дослідній | |установі, регіональному | |управлінні, Адміністрації | |Держприкордонслужби України, у | |тому числі за іншим напрямом | |діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Командир загону Морської |Посада в іншому загоні Морської | охорони, начальник |охорони, посада в органі | навчального центру |забезпечення, навчальному центрі, | |вищому навчальному закладі, | |регіональному управлінні, | |Адміністрації Держприкордонслужби | |України | -----------------------------+----------------------------------| Начальник центральної бази |Посада в іншому органі | зберігання та постачання, |забезпечення, вищому навчальному | складу пального, голова |закладі, регіональному управлінні,| центральної військово- |Адміністрації | лікарської комісії |Держприкордонслужби України | -----------------------------+----------------------------------| Заступник усіх найменувань |Посада в прикордонному загоні, | начальника факультету вищого |окремому контрольно-пропускному | військового навчального |пункті, у регіональному | закладу |управлінні, науково-дослідній | |установі, Адміністрації | |Держприкордонслужби України | -----------------------------+----------------------------------| Начальник факультету вищого |Посада в регіональному управлінні,| військового навчального |науково-дослідній установі, | закладу |Адміністрації Держприкордонслужби | |України | -----------------------------+----------------------------------| Перший заступник, заступник |Посада в регіональному управлінні,| усіх найменувань начальника |науково-дослідній установі, | (ректора) вищого військового |Адміністрації Держприкордонслужби | навчального закладу |України | -----------------------------+----------------------------------| Перший заступник, заступник |Посада в регіональному управлінні | усіх найменувань начальника |за іншим напрямом діяльності, | регіонального управління |посада в іншому регіональному | |управлінні, посада у вищому | |навчальному закладі, в | |Адміністрації Держприкордонслужби | |України, у тому числі за іншим | |напрямом діяльності | -----------------------------+----------------------------------| Начальник регіонального |Посада в іншому регіональному | управління |управлінні, посада у вищому | |військовому навчальному закладі, | |в Адміністрації | |Держприкордонслужби України | -----------------------------+----------------------------------| Начальник (ректор) вищого |Посада в регіональному управлінні,| військового навчального |посада в Адміністрації | закладу |Держприкордонслужби України | -----------------------------------------------------------------
До навчальних центрів, зазначених у цьому Переліку, належать
Навчальний центр Державної прикордонної служби України,
Кінологічний навчальний центр, Навчально-тренувальний центр
Морської охорони.
Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Д.В.Іщенко

Додаток 2

до Порядку планової заміни

військовослужбовців

Державної прикордонної

служби України на посадах

з установленими граничними

строками перебування на них

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

військовослужбовців ______________________, які

(найменування органу

Держприкордонслужби)
досягають у 20 ___ році граничного

строку перебування на посадах з установленими

строками перебування на них

------------------------------------------------------------------------- N |Військове|Найменування| Фактичний | Посада, на яку | Термін, в | з/п| звання, | посади, | строк | планується | який | |прізвище,| підрозділу |перебування | здійснити |планується | | ім'я та | органу, з |на посаді на| призначення у | здійснити | | по | якого часу | час | порядку заміни, |призначення| |батькові,|перебуває на| складання | орган | | |особистий| посаді | списку, |Держприкордонслужби| | | номер | | дата, коли | | | | | |закінчується| | | | | | граничний | | | | | | строк | | | | | |перебування | | | | | | на посаді | | | -----------------------------------------------------------------------| Номенклатура посад Голови Держприкордонслужби | -----------------------------------------------------------------------| 1 | | | | | | ---+---------+------------+------------+-------------------+-----------| 2 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Номенклатура посад начальника регіонального управління (ректора вищого | військового навчального закладу) | -----------------------------------------------------------------------| 1 | | | | | | ---+---------+------------+------------+-------------------+-----------| 2 | | | | | | -----------------------------------------------------------------------| Номенклатура посад начальника органу Держприкордонслужби | -----------------------------------------------------------------------| | | | | | | ---+---------+------------+------------+-------------------+-----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Начальник _________________________________________

(найменування органу Держприкордонслужби)
____________________ ______________________
(військове звання) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20___ року

Додаток 3

до Порядку планової заміни

військовослужбовців

Державної прикордонної

служби України на посадах

з установленими граничними

строками перебування на них
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(найменування посади)
____________________________

(військове звання, підпис,

прізвище та ініціали)
____ _________ 20 ___ року

ПЛАН

переміщення військовослужбовців у порядку заміни ____________________________ у 20 ___ році

(найменування органу

Держприкордонслужби)

------------------------------------------------------------------------------------------- N |Військове| Найменування | Найменування | Термін, у | Термін, у | Відмітка | з/п| звання, |посади, підрозділу | посади, на яку |який мають | який | про | |прізвище,|органу, яку займає | планується |бути подані|планується |призначення| | ім'я та |військовослужбовець| призначити | матеріали | здійснити | | | по | |військовослужбовця | щодо |призначення| | |батькові,| | у порядку заміни, |призначення| | | |особистий| | органу | | | | | номер | |Держприкордонслужби| | | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Найменування органу Держприкордонслужби | -----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ---+---------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник кадрового підрозділу _________________________________________ (найменування органу Держприкордонслужби)
____________________ ______________________
(військове звання) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: