open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України

докторам наук для здійснення наукових досліджень

на 2011 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня
2008 року N 444 ( 444/2008 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення розвитку наукової сфери", Указу Президента України
від 17 червня 2009 року N 446 ( 446/2009 ) "Про Положення про
щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення
наукових досліджень" п о с т а н о в л я ю:
1. Призначити на 2011 рік гранти Президента України таким
докторам наук:
ВАРЗАЦЬКОМУ Олегу Анатолійовичу - 1970 року народження,
докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського
Національної академії наук України для здійснення наукового
дослідження "Синтез макробіциклічних комплексів та їх біомедичні
дослідження як топологічних інгібіторів життєво важливих
ферментів, РНК-полімерази, топоізомерази, ВІЛ-протеази для терапії
та діагностики поширених захворювань"
ГНАТУШЕНКУ Володимиру Володимировичу - 1975 року народження,
докторові технічних наук, професорові Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара для здійснення
наукового дослідження "Моделі процесів формоутворення та методи
підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних
зображень"
ГОМЕНЮКУ Сергію Івановичу - 1971 року народження, докторові
технічних наук, професорові Запорізького національного
університету для здійснення наукового дослідження "Інструментальна
система аналізу складних механічних процесів FORTU-FEM"
ГУМОВСЬКОМУ Олексію Васильовичу - 1973 року народження,
докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена Національної академії
наук України для здійснення наукового дослідження "Розмаїття та
еволюція стратегій паразитизму у їздців евлофідного комплексу
(Hymenoptera, Chalcidoidea)"
ДЕНИСЕНКУ Ігорю Борисовичу - 1967 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна для здійснення наукового
дослідження "Фізичні процеси в плазмі, яка містить нано- і
мікрооб'єкти"
ДОСЕНКУ Віктору Євгеновичу - 1970 року народження, докторові
медичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту
фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук
України для здійснення наукового дослідження "Роль мікроРНК в
пагогенезі інфаркту міокарда та його експериментальна терапія"
ЗАГОРОДНЮКУ Андрію Васильовичу - 1967 року народження,
докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики
імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України для
здійснення наукового дослідження "Гомоморфізми і диференціювання в
алгебрах гладких та аналітичних функцій на банахових просторах"
ЗОЛОТАРЮКУ Ярославу Олександровичу - 1973 року народження,
докторові фізико-математичних наук, провідному науковому
співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова
Національної академії наук України для здійснення наукового
дослідження "Динаміка нелінійних когерентних збуджень під впливом
зовнішніх періодичних полів"
КАКАЗЕЮ Глібу Миколайовичу - 1967 року народження, докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту магнетизму Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України для здійснення наукового
дослідження "Від невзаємодіючих магнітних наноелементів до
магнонних кристалів"
КОРДЮКУ Олександру Анатолійовичу - 1967 року народження,
докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова
Національної академії наук України для здійснення наукового
дослідження "Надпровідність та електронне впорядкування у
феропніктидах"
КУССУЛЬ Наталії Миколаївні - 1965 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заступникові директора Інституту
космічних досліджень Національної академії наук України та
Національного космічного агентства для здійснення наукового
дослідження "Інформаційні технології оцінки ризиків повеней на
основі злиття різнорідної інформації"
НАЗАРЕНКУ Василю Геннадійовичу - 1965 року народження,
докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Інституту фізики Національної академії наук
України для здійснення наукового дослідження "Нові
рідкокристалічні напівпровідники для органічної електроніки"
ПЕТРОВІЙ Світлані Анатоліївні - 1973 року народження,
докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Радіоастрономічного інституту Національної
академії наук України для здійснення наукового дослідження
"Прецизійні дослідження магнітосфери пульсарів"
РУСАНОВУ Андрію Вікторовичу - 1967 року народження, докторові
технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту
проблем машинобудування імені А.М. Підгорного Національної
академії наук України для здійснення наукового дослідження
"Розробка методу чисельного інтегрування рівнянь гідрогазодинаміки
на довільних неструктурованих сітках для моделювання фізичних
процесів у енергетичних установках"
СЕРДЮКУ Анатолію Сергійовичу - 1968 року народження,
докторові фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітникові Інституту математики Національної академії наук
України для здійснення наукового дослідження "Структурні та
апроксимативні властивості функціональних множин"
ТЕСЛЮКУ Василю Миколайовичу - 1967 року народження, докторові
технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська
політехніка" для здійснення наукового дослідження "Розроблення
інформаційних технологій автоматизації структурного синтезу та
аналізу мікроелектромеханічних систем"
ХЛОБИСТОВУ Євгену Володимировичу - 1969 року народження,
докторові економічних наук, професорові, завідувачеві відділу
Інституту економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України для здійснення наукового
дослідження "Втрати для економіки України від кліматичних змін (на
прикладі прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій)"
ШЕЛЕСТОВУ Андрію Юрійовичу - 1967 року народження, докторові
технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України
для здійснення наукового дослідження "Дослідження впливу змін
клімату на продовольчу безпеку та створення геоінформаційних
сервісів прогнозування надзвичайних ситуацій в сільському
господарстві"
ШЕЦІ Денису Дмитровичу - 1969 року народження, докторові
фізико-математичних наук, доцентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового
дослідження "Надшвидкі явища в динаміці магнітних вихорів в
наночастинках".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 вересня 2011 року

N 961/2011

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: