open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
П О С Т А Н О В А
30.09.2011 N 7

Про затвердження Положення

про процедуру підготовки, прийняття

та оприлюднення постанов пленуму

Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

Розглянувши Положення про процедуру підготовки, прийняття та
оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, відповідно до
статей 36, 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ), пленум Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ П О С Т А Н О В Л Я Є:
затвердити Положення про процедуру підготовки, прийняття та
оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ (додається).
Голова Вищого
спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ Л.І.Фесенко
Секретар пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ Д.Д.Луспеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова пленуму Вищого

спеціалізованого суду

України з розгляду цивільних

і кримінальних справ

30.09.2011 N 7

ПОЛОЖЕННЯ

про процедуру підготовки, прийняття

та оприлюднення постанов пленуму Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ

1. Підготовка проектів постанов пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ (далі - Пленум) здійснюється відповідно до плану роботи
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ або за рішенням Пленуму, розпорядженням Голови
суду чи його заступників з урахуванням вимог Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), Регламенту пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ ( v_001740-11 ) та Положення про Науково-консультативну раду
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ ( v_006740-11 ). Координатором роботи з підготовки до розгляду у першому
читанні проектів постанов Пленуму стосовно надання судам
роз'яснень із питань застосування законодавства є відповідна
судова палата. До участі в цій роботі можуть залучатися управління
вивчення та узагальнення судової практики, правове управління,
відділ (секретаріат) організаційного забезпечення діяльності
пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів, управління
організаційного забезпечення керівництва суду, управління
інформаційного забезпечення та інші структурні підрозділи апарату
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ (далі - Суд). Як правило, підготовці проекту постанови Пленуму передує
узагальнення судової практики відповідної категорії справ.
2. У разі необхідності прийняття рішення про звернення до
Верховного Суду України про направлення конституційного подання
щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної
Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної ради Автономної Республіки Крим
та щодо офіційного тлумачення Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України Голові Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ подається звернення
відповідної судової палати. За дорученням Голови Суду правове
управління спільно/або відповідна судова палата розробляє проект
постанови Пленуму та звернення і на загальних підставах передає
секретарю Пленуму для включення до порядку денного засідання.
3. Проект постанови має бути підготовлений не пізніше ніж за
місяць до дня, визначеного для проведення засідання Пленуму. За
певних обставин ці строки можуть коригуватися за погодженням із
Головою Суду чи його заступниками.
4. Проект постанови, що виноситься на розгляд Пленуму,
візується суддею-доповідачем, заступником Голови Суду, що курирує
роботу відповідної судової палати, а за його відсутності -
секретарем відповідної судової палати та начальником відділу
коректури, технічного опрацювання та тиражування документів.
Завізований проект постанови передається секретарю Пленуму до
зазначеної в п. 3 цього Положення дати із зазначенням прізвища
судді-доповідача. Проект постанови про звернення до Верховного Суду України про
направлення конституційного подання щодо конституційності законів
та інших правових актів та щодо офіційного тлумачення Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, а також проект звернення мають
бути завізовані додатково виконавцем та начальником правового
управління.
5. Проекти постанов у разі необхідності редагуються у відділі
(секретаріаті) організаційного забезпечення діяльності Пленуму,
Науково-консультативної ради, зборів суддів управління
організаційного забезпечення керівництва суду, в управлінні
інформаційного забезпечення і не пізніше ніж за десять днів до
визначеної дати засідання Пленуму з повідомленням про час його
проведення надсилаються суддям Суду, Генеральному прокурору
України, Міністру юстиції України, Голові Вищої ради юстиції,
Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а за
необхідності - іншим заінтересованим установам чи особам. Пропозиції та зауваження до проектів постанов, які виносяться
на розгляд у другому читанні, за три дні до засідання Пленуму
передаються секретарю Пленуму та судді-доповідачу.
6. Після затвердження у першому читанні за ініціативою
заступника Голови Суду, який курирує роботу відповідної судової
палати, а за його відсутності - секретаря цієї судової палати,
проект постанови розсилається учасникам засідання Пленуму та
зацікавленим установам чи особам для внесення відповідних
пропозицій та зауважень до другого читання із зазначенням дати їх
подачі (до двох місяців). Для підготовки проекту постанови до розгляду у другому
читанні на засіданні Пленуму утворюється робоча група, керівником
якої визначається заступник Голови Суду, що курирує роботу
відповідної судової палати, а за його відсутності - секретар цієї
судової палати. До складу робочої групи обов'язково входить
секретар Пленуму та може бути включено суддів інших судових палат,
працівників структурних підрозділів апарату Суду, а також
відповідальних працівників Генеральної прокуратури України,
Міністерства юстиції України, Вищої ради юстиції, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, інших заінтересованих
міністерств, відомств, установ та організацій, членів
Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддів судів різних
рівнів (за їхньою згодою). Зауваження і пропозиції передаються робочій групі, яка після
їх опрацювання передає проект постанови у строк не пізніше 20 днів
до дня, визначеного для розгляду питання на засіданні Пленуму,
секретарю Пленуму. Проект візується особами, зазначеними в пункті
4 цього Положення.
7. Прийняту остаточно постанову Пленуму в термін до десяти
днів опрацьовує робоча група з урахуванням зауважень редакційного
характеру. Постанову візує заступник Голови Суду, що курирує
роботу відповідної судової палати, суддя-доповідач, начальник
правового управління, начальник відділу коректури, технічного
опрацювання та тиражування документів. Після візування постанова
передається на підпис секретарю Пленуму та головуючому на
засіданні Пленуму. Постанова про звернення до Верховного Суду України про
направлення конституційного подання щодо конституційності законів
та інших правових актів та щодо офіційного тлумачення Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, а також саме звернення у термін
до п'яти днів доопрацьовуються виконавцем (правове управління) та
суддею-доповідачем, після чого ці документи візуються заступником
Голови Суду, що курирує роботу відповідної судової палати,
суддею-доповідачем, начальником правового управління, начальником
відділу редагування та коректури документів і виконавцем. Після
підписання постанови секретарем Пленуму вона передається разом із
зверненням на підпис Голові Суду.
8. Відділ (секретаріат) організаційного забезпечення
діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів
управління організаційного забезпечення керівництва суду не
пізніше трьох днів із дня підписання постанови надсилає її копії
суддям Суду, особам, які беруть участь у його роботі, та
апеляційним судам, до апарату Верховної Ради України, Міністерства
юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Вищої ради юстиції, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та іншим заінтересованим
установам та особам.
9. Друкований та електронний тексти постанови не пізніше
п'яти робочих днів передаються до управління інформаційного
забезпечення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ для оприлюднення на офіційному
веб-сайті Суду та в журналі "Часопис цивільного і кримінального
судочинства".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: