open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2011 N 1236
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за N 1212/19950
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 518 ( z0706-18 ) від 18.05.2018 }
Про затвердження положень

про територіальні органи

Державної фінансової інспекції України

та їх підрозділи

Відповідно до статті 15 Закону України "Про центральні органи
виконавчої влади" ( 3166-17 ) та підпункту 64 пункту 4 Положення
про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента
України від 08.04.2011 N 446 ( 446/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Положення про державні фінансові інспекції в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Положення про державні фінансові інспекції у районах, містах
та міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові
інспекції ( z1213-11 ).
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази: Головного контрольно-ревізійного управління України
від 09.01.2001 N 111 ( z0037-01 ) "Про затвердження Положення про
Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 18.01.2001 за N 37/5228 (зі змінами); Головного контрольно-ревізійного управління України
від 07.02.2001 N 11 ( z0156-01, z0157-01 ) "Про затвердження
Типового положення про контрольно-ревізійний підрозділ",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2001 за
N 156/5347 (зі змінами).
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів
України (Лозицький В.П.) та Департаменту правової роботи Державної
фінансової інспекції України (Попов А.Г.) у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Голова Національного агентства
України з питань державної служби В.Толкованов
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.М.Коломієць
Голова Державної фінансової
інспекції України П.П.Андрєєв
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

03.10.2011 N 1236
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за N 1212/19950

ПОЛОЖЕННЯ

про державні фінансові інспекції

в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

1. Державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - Інспекції)
підпорядковуються Державній фінансовій інспекції України (далі -
Держфінінспекція) та є її територіальними органами. У складі Інспекцій утворюються як структурні підрозділи
державні фінансові інспекції у районах, містах або міжрайонні,
об'єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, а
також можуть вводитись посади головних державних фінансових
інспекторів в районах та містах (далі - підпорядковані фінансові
інспекції та головні інспектори).
2. Інспекції у своїй діяльності керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства України, дорученнями Прем'єр-міністра
України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями
Міністра фінансів України, наказами Держфінінспекції, дорученнями
Голови Держфінінспекції, цим Положенням, а також положенням про
Інспекцію, що затверджується Головою Держфінінспекції.
3. Основним завданням Інспекцій є реалізація повноважень
Держфінінспекції на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
4. Інспекція відповідно до покладеного на неї завдання:
4.1 здійснює державний фінансовий контроль за: використанням і збереженням державних фінансових ресурсів,
необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в
бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням
коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
фінансової звітності у місцевих органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування, державних фондах, фондах
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору
економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях,
які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з
бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування або
використовують (використовували у періоді, який перевіряється)
державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за
дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо
державного і місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про державні закупівлі; діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від
форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних
установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора
або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;
4.2 здійснює контроль за: виконанням функцій з управління об'єктами державної
власності; цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів; цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів
(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм
та звітів про їх виконання (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та
інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету; станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у
розпорядників бюджетних коштів; усуненням виявлених недоліків і порушень;
4.3 вживає в установленому порядку заходів щодо усунення
виявлених під час здійснення державного фінансового контролю
порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних
осіб, а саме: вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних
установ усунення виявлених порушень законодавства; звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною
установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під
час здійснення державного фінансового контролю порушень
законодавства з питань збереження і використання активів; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та
про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші
державні органи та органи місцевого самоврядування; готує і подає до відповідних державних органів пропозиції
щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до
допущення недоліків і порушень; здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих
Інспекцією місцевим органам виконавчої влади, органам влади
Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування за
результатами державного фінансового контролю, та інформує про це
Держфінінспекцію; застосовує заходи впливу за порушення бюджетного
законодавства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у
порушенні законодавства; передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі
встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну
відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує
правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень
законодавства;
4.4 організовує роботу підпорядкованих фінансових інспекцій
та головних інспекторів щодо виконання ними завдань, поставлених
перед Інспекцією, та узагальнює результати державного фінансового
контролю;
4.5 узагальнює досвід проведення державного фінансового
контролю і поширює його серед підпорядкованих фінансових інспекцій
та головних інспекторів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
такого контролю;
4.6 забезпечує погодження призначення на посади та звільнення
з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у структурі
територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
координує діяльність таких підрозділів та погоджує плани
внутрішньої контрольно-ревізійної роботи, здійснює контроль за
проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у
територіальних органах центральних органів виконавчої влади;
4.7 отримує та аналізує звітність про роботу
контрольно-ревізійних підрозділів територіальних органів
центральних органів виконавчої влади;
4.8 узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до компетенції Інспекції, готує та вносить
Держфінінспекції пропозиції щодо його вдосконалення;
4.9 здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує
кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та працівників Інспекції, підпорядкованих фінансових
інспекцій та головних інспекторів;
4.10 забезпечує ведення та складання звітності про
контрольно-ревізійну роботу, її достовірність;
4.11 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5. Інспекція з метою організації своєї діяльності:
5.1 забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів
щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Інспекції, підпорядкованих фінансових інспекціях та головними
інспекторами;
5.2 забезпечує ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів;
5.3 організовує планово-фінансову роботу; здійснює контроль
за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує
організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
5.4 організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до її компетенції, виявляє та усуває причини, що
призводять до подання громадянами скарг;
5.5 забезпечує доступ до публічної інформації, що знаходиться
у її володінні;
5.6 забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
5.7 забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
5.8 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів.
6. Інспекція має право в установленому порядку:
6.1 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників органів виконавчої влади, державних фондів,
підприємств, установ та організацій, зокрема для проведення
контрольних замірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших
робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів,
контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції,
інших перевірок;
6.2 одержувати від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних
осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на Інспекцію завдань;
6.3 скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
6.4 користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами;
6.5 здійснювати державний фінансовий контроль шляхом
проведення: інспектування у формі планових та позапланових ревізій
певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ та організацій, визначених у
підпункті 4.1 пункту 4 цього Положення; державного фінансового аудиту; перевірки державних закупівель;
6.6 перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові
та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних
цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель,
проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних
паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування
тощо);
6.7 безперешкодного доступу в ході державного фінансового
контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що
належать підприємствам, установам та організаціям, що
контролюються;
6.8 вимагати від керівників підконтрольних установ проведення
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
коштів і розрахунків, у разі відмови у її проведенні звертатися до
суду щодо спонукання до проведення інвентаризації, а до ухвалення
відповідного рішення судом опечатувати в установленому порядку
каси, касові приміщення, склади та архіви;
6.9 одержувати від службових і матеріально відповідальних
осіб об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які
виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;
6.10 вилучати під час проведення ревізії у підприємств,
установ та організацій копії фінансово-господарських та
бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на
підставі рішення суду вилучати до закінчення ревізії оригінали
зазначених документів;
6.11 одержувати від Національного банку України і його
установ, інших банків та кредитних установ необхідні відомості,
копії документів, довідки про банківські операції та залишки
коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших
підприємств та організацій, у тому числі недержавної форми
власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами, -
довідки і копії документів про операції і розрахунки з
підприємствами, установами та організаціями;
6.12 проводити на підприємствах, в установах та організаціях
зустрічні звірки з метою документального та фактичного
підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку
підприємства, установи та організації, що контролюються;
6.13 пред'являти керівникам та іншим особам підприємств,
установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання
вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства;
6.14 зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому
законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати
застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі
виявлення порушень законодавства;
6.15 вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час
проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі,
порушувати перед відповідними державними органами питання про
припинення бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли
отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і
позички використовуються з порушенням законодавства;
6.16 порушувати перед відповідними державними органами
питання про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням
законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти,
отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без
установлених законом підстав та з порушенням законодавства;
6.17 накладати у випадках, передбачених законом,
адміністративні стягнення;
6.18 порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до відповідальності
осіб, винних у допущених порушеннях;
6.19 при виявленні збитків, завданих державі чи об'єкту
контролю, визначати їх розмір згідно з методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
7. Інспекція здійснює свої повноваження як безпосередньо, так
і через підпорядковані їй фінансові інспекції та головних
інспекторів. Інспекція здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих
фінансових інспекцій та головних інспекторів.
8. Інспекції при виконанні покладених на них завдань
взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
9. Інспекція у межах своїх повноважень видає накази
організаційно-розпорядчого характеру. Акти Інспекції можуть бути скасовані Головою Держфінінспекції
повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра
фінансів України, а також Міністром фінансів України у разі
відмови Голови Держфінінспекції скасувати такий акт.
10. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду
Головою Держфінінспекції за погодженням з Міністром фінансів
України та головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Начальник Інспекції звільняється з посади
Головою Держфінінспекції за погодженням з Міністром фінансів
України. На посаду начальника Інспекції призначається особа, яка має
вищу освіту фінансового, економічного або юридичного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та
стаж роботи за фахом в органах державної контрольно-ревізійної
служби або в Держфінінспекції (її територіальних органах) на
керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи
на керівних посадах у державній службі не менше 4 років чи в інших
сферах економіки (права) не менше 5 років. Начальник Інспекції може мати двох заступників, у тому числі
одного першого, яких за його поданням призначає на посаду та
звільняє з посади за погодженням із Міністром фінансів України
Голова Держфінінспекції.
11. Начальник Інспекції:
11.1 здійснює керівництво Інспекцією, несе персональну
відповідальність за організацію та результати її діяльності;
11.2 організовує та забезпечує виконання Інспекцією
відповідно актів законодавства, наказів Держфінінспекції, доручень
Голови Держфінінспекції, його першого заступника та заступника;
11.3 вносить Голові Держфінінспекції пропозиції щодо
пріоритетних напрямів роботи Інспекції і шляхів виконання
покладених на неї завдань, подає на погодження плани роботи
Інспекції;
11.4 звітує перед Головою Держфінінспекції щодо виконання
покладених на Інспекцію завдань та планів роботи;
11.5 підписує накази Інспекції, організовує та контролює їх
виконання;
11.6 забезпечує проведення ревізій, перевірок державних
закупівель та державного фінансового аудиту;
11.7 забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до компетенції Інспекції, виявляє та усуває причини, що
призводять до подання громадянами скарг;
11.8 проводить особистий прийом громадян;
11.9 здійснює добір кадрів в Інспекцію, підпорядковані
фінансові інспекції та на посади головних інспекторів, формує
кадровий резерв на відповідні посади;
11.10 організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників;
11.11 вносить пропозиції Голові Держфінінспекції щодо
кандидатур на посади своїх заступників;
11.12 розподіляє обов'язки між своїми заступниками за
погодженням з Держфінінспекцією та контролює їх роботу;
11.13 призначає на посади та звільняє з посад за погодженням
з Головою Держфінінспекції керівників структурних підрозділів
апарату Інспекції, підпорядкованих фінансових інспекцій та
головних інспекторів в районах та містах, призначає на посади та
звільняє з посад інших державних службовців і працівників
Інспекції;
11.14 вносить пропозиції Голові Держфінінспекції щодо
структури, штатного розпису та кошторису Інспекції;
11.15 затверджує положення про структурні підрозділи
Інспекції, в тому числі про підпорядковані фінансові інспекції;
11.16 затверджує посадові інструкції працівників Інспекції, в
тому числі працівників підпорядкованих фінансових інспекцій та
головних інспекторів;
11.17 здійснює організаційні заходи щодо координації
контрольно-ревізійної роботи та взаємодії Інспекції з підрозділами
Держфінінспекції, місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, правоохоронними органами;
11.18 звертається до Голови Держфінінспекції з поданням про
застосування заходів заохочення, дисциплінарних стягнень, інших
заходів дисциплінарного впливу до своїх заступників;
11.19 контролює в межах своїх повноважень стан трудової та
виконавської дисципліни у структурних підрозділах Інспекції, видає
накази про заохочення та про притягнення до дисциплінарної
відповідальності працівників Інспекції;
11.20 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
12. В Інспекції для погодженого вирішення питань, що належать
до її компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності
може утворюватись колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Інспекції. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Інспекції можуть
утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі
та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджуються начальником Інспекції.
13. Інспекції діють на підставі положень, що затверджуються
Головою Держфінінспекції.
14. Інспекції утримуються за рахунок коштів Державного
бюджету України. Структуру Інспекції затверджує Голова Держфінінспекції за
погодженням із Міністром фінансів України. Штатний розпис та кошторис Інспекції затверджує Голова
Держфінінспекції. Чисельність працівників Інспекції, підпорядкованих фінансових
інспекцій та головних інспекторів затверджує Голова
Держфінінспекції в межах граничної чисельності працівників,
визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів
Держфінінспекції. Начальники Інспекцій вносять пропозиції Голові
Держфінінспекції щодо чисельності працівників підпорядкованих
фінансових інспекцій та головних інспекторів.
15. Інспекції утворюються у порядку, передбаченому статтею 21
Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"
( 3166-17 ).
16. Інспекція є юридичною особою публічного права, має
самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської
служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням, власні бланки.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: