open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2011 N 401
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2011 р.

за N 1225/19963

Про затвердження Змін

до Збірника тарифів на перевезення вантажів

залізничним транспортом у межах України

та пов'язані з ними послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" та на виконання Плану заходів із
запровадження електронного документообігу, пов'язаного з
перевезенням вантажів залізничним транспортом, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1557-р
( 1557-2009-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Збірника тарифів на перевезення
вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з
ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 26.03.2009 N 317 ( z0340-09 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за N 340/16356, що
додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома
вантажовідправників, вантажоодержувачів і населення України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.В.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.Клюєв
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

04.10.2011 N 401
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2011 р.

за N 1225/19963

ЗМІНИ

до Збірника тарифів на перевезення вантажів

залізничним транспортом у межах України

та пов'язані з ними послуги

( z0340-09 )

1. У розділі I:
1.1. У підпункті 9.1 пункту 9 : 1.1.1. Абзац другий викласти в такій редакції: "внутрішніх та експортних - за тарифами, що діють на дату
приймання вантажу до перевезення, зазначену в перевізних
документах станцією відправлення". 1.1.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції: "оформлених накладною прямого міжнародного залізничного
сполучення - за тарифами, що діють на дату приймання вантажу до
перевезення, зазначену в перевізних документах станцією
відправлення". 1.1.3. Абзац п'ятий викласти в такій редакції: "перевезення яких здійснюється з переоформленням накладної з
одного транспортного права на інше, - за тарифами, що діють на
залізницях України в день оформлення перевізних документів
прикордонною станцією України або станцією, яка здійснює
переоформлення перевізних документів".
1.2. У підпункті 9.2 пункту 9: 1.2.1. Абзац другий викласти в такій редакції: "із залізничної станції - за тарифами, що діють на залізницях
України на дату приймання вантажу до перевезення, зазначену в
перевізних документах станцією відправлення". 1.2.2. Абзац третій викласти в такій редакції: "з пунктів відправлення інших видів транспорту - за тарифами,
що діють на залізницях України на дату перевалки вантажу,
зазначену в перевізних документах станцією перевалки вантажу з
інших видів транспорту на залізницю". 1.2.3. Пункт 14 викласти в такій редакції: "14. Відмітки, на які є посилання в цьому Збірнику,
проставляються у відповідних графах накладної внутрішнього або
міжнародного сполучення, оформленої у паперовому вигляді, або
відповідних графах електронної накладної. Форми перевізних документів, на які є посилання в цьому
Збірнику, наведено у відповідних Правилах або міжнародних угодах".
2. У розділі II:
2.1. В абзаці першому пункту 3.3 слова "штемпелем станції і"
виключити.
2.2. Пункт 6.3 викласти в такій редакції: "6.3. У разі перевезення вантажу вагонною відправкою у
відповідній графі накладної внутрішнього сполучення проставляється
позначка "х", у накладній СМГС ( 998_011 ) у графі 21
закреслюється непотрібне".
2.3. Друге речення пункту 8.7 викласти в такій редакції:
"Сума плати проставляється у перевізних документах".
2.4. Абзац четвертий пункту 12.2 викласти в такій редакції: "Ці тарифи застосовуються за наявності у накладній відмітки
"Контрейлерний поїзд _______ (назва поїзда)".
2.5. Абзац другий пункту 12.3 викласти в такій редакції: "Ці тарифи застосовуються за наявності у накладній відмітки
"Поїзд комбінованого транспорту ___________ (назва поїзда)".
2.6. В абзацах першому та третьому пункту 13.3, у
пунктах 13.5, 13.6 та 13.8 слова та цифри "форми ГУ-64" виключити.
2.7. В абзаці четвертому пункту 13.4, в абзаці другому
пункту 13.9 слова та цифри "форми ГУ-29-О, ГУ-29-Б" виключити.
2.8. В абзаці другому пункту 18.6 слова "Негабаритний,
індекс ______", "Понаднегабаритний, індекс ___________",
("Негабаритный, индекс _________________", "Сверхнегабаритный,
индекс ______")" замінити словами "Н ______ (індекс негабаритності
вантажу)", ("Негабаритный груз ____ (индекс негабаритности
груза)").
2.9. У пункті 23.5 слова "графі "Найменування вантажу"
замінити словами "відповідній графі".
2.10. У пункті 27.3 літери "ВВ" замінити словами "про вагонну
відправку".
2.11. У пункті 27.4: 2.11.1. В абзаці першому слова "дорожніми відомостями"
замінити словом "документами". 2.11.2. Абзац третій виключити.
2.12. В абзаці другому пункту 31.1 слова "із зазначенням коду
станції" виключити.
2.13. У пункті 31.4 слова "досильною дорожньою відомістю"
замінити словами "досильним документом".
3. У розділі III:
3.1. У пункті 3.1: 3.1.1. Абзаци другий та третій підпункту 3.1.1 викласти в
такій редакції: "вагонних, контейнерних і контрейлерних відправок - 2,2 грн.
за 1 комплект; маршрутних і групових відправок, оформлених накладною з
додаванням відомості вагонів за формою, наведеною в додатку 2 до
Правил оформлення перевізних документів ( z0863-00, za765-11 ),
затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 ) (у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 08.06.2011 N 138) ( z0763-11,
z0765-11 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
24.11.2000 за N 863/5084, або відомості вагонів і контейнерів, що
перевозяться маршрутом (групою) за накладною, за формою, наведеною
в додатку 4 до Правил перевезення вантажів в універсальних
контейнерах ( z0798-01, za771-11 ), затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 20.08.2001 N 542 ( z0793-01 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за
N 798/5989, - 4,5 грн. за 1 комплект;". 3.1.2. Абзац другий підпункту 3.1.3 викласти в такій
редакції: "вагонних, контейнерних і контрейлерних відправок - 3,2 грн.
за 1 комплект;".
4. У пункті 3 розділу VI:
4.1. У рядку 2: у графі "Хто робить відмітку" слова "штемпелем станції і"
виключити; у графі "Місце відмітки в перевізних документах: 1 -
внутрішнього сполучення, 2 - СМГС" (далі - остання графа) слова
"та дорожній відомості" виключити.
4.2. У рядку 3: у графі "Зміст відмітки" слова "та штемпелем" виключити; в останній графі цифру "5" замінити словами "Відмітки
залізниці".
4.3. У рядку 4: у графі "Зміст відмітки" літери "ВВ" замінити словами
"Позначка "х", а літери "ВО" замінити словами "непотрібне
закреслити"; у графі "Підстава" слова та цифри "п. 3.1 Правил оформлення
перевізних документів" виключити.
4.4. В останній графі рядка 10 цифру і слово "5 накладної"
замінити словами "Відмітки залізниці".
4.5. В останній графі рядка 12 слова "Код типорозміру"
замінити словами "Найменування вантажу".
4.6. У рядку 21: у графі "Підстава" слова та цифри "п. 2.1 Правил оформлення
перевізних документів Параграф 9 додатка 3 до СМГС" виключити; в останній графі слова "Найменування вантажу" замінити
словами "Заяви відправника".
4.7. У рядку 24: графу "Зміст відмітки" викласти в такій редакції: "Зазначається індекс негабаритності Н ______" "Негабаритный груз _______ (индекс негабаритности груза)"; останню графу викласти в такій редакції: "1 - у графі 59 2 - у графі 11".
4.8. У рядку 25: графу "Зміст відмітки" викласти в такій редакції: "З окремим локомотивом (електровоз або тепловоз)" "С отдельным локомотивом (электровоз или тепловоз)"; останню графу викласти в такій редакції: "1 - у графі "Найменування вантажу" 2 - у верхній частині".
4.9. У першому абзаці графи "Зміст відмітки" рядка 28 слово
"телеграма" замінити словом "розпорядчим документом".
4.10. У рядку 29: у графі "Хто робить відмітку" слова "Станція відправлення"
замінити словом "Відправник"; у графі "Підстава" слова та цифри "п. 3.1 Правил оформлення
перевізних документів" виключити; в останній графі слова "Місце для відміток і штемпелів"
замінити словами "у графі "Заяви відправника".
4.11. У рядку 31: у графі "Зміст відмітки" слово "Переадресування" виключити; у графі "Підстава" слова та цифри "п. 4.4 Правил оформлення
перевізних документів" виключити; в останній графі слова "у верхній частині нової накладної та
дорожньої відомості" виключити, цифру "5" замінити словами
"Відмітки залізниці" двічі.
4.12. У рядку 32: у графі "Підстава" слова та цифри "п. 4.5 Правил оформлення
перевізних документів" виключити; в останній графі цифру 5 замінити словами "Відмітки
залізниці".
4.13. У рядку 33: у графі "Підстава" слова та цифри "п. 4.6 Правил оформлення
перевізних документів" виключити; в останній графі слова "Місце для відміток і штемпелів"
замінити словами і цифрами "у графі 64".
4.14. У рядку 34: у графі "Зміст відмітки" слова "код станції відправлення або
вхідної станції України" виключити; в останній графі слова "Місце для відміток і штемпелів"
замінити словами "Відмітки залізниці".
4.15. У рядку 35: у графі "Зміст відмітки" слова "код станції відправлення або
вхідної станції України" виключити; в останній графі цифри та слова "1 - "Місце для відміток і
штемпелів", 1 - "Тарифні відмітки" замінити цифрою і словами
"1 - у графі "Відмітки залізниці".
Директор Департаменту
державної політики
у галузі залізничного транспорту М.Снітко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: