open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи з реалізації

Закону України "Про засади запобігання

і протидії корупції"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 499/2014 ( 499/2014 ) від 05.06.2014 }

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ),
відповідно до частини другої статті 102 та пунктів 1, 17
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозицію Міністерства юстиції України та
Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики щодо
здійснення Міністерством юстиції України та Урядовим уповноваженим
з питань антикорупційної політики функції із забезпечення
реалізації антикорупційної політики. Стаття 1 в редакції Указу Президента N 499/2014 ( 499/2014 ) від
05.06.2014 }
2. Кабінету Міністрів України:
1) підготувати та внести до 15 листопада 2011 року в
установленому порядку проект указу Президента України стосовно
порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування (далі - спеціальна
перевірка);
2) вжити невідкладних організаційних заходів щодо підготовки
центральних і місцевих органів виконавчої влади до запровадження з
1 січня 2012 року спеціальної перевірки та щодо забезпечення
належних умов для своєчасного та об'єктивного її проведення;
3) забезпечувати у межах повноважень виконання вимог Закону
України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 )
щодо своєчасного подання відповідними суб'єктами відповідальності
за корупційні правопорушення декларацій про майно, доходи, витрати
і зобов'язання фінансового характеру та своєчасного оприлюднення в
установленому порядку відомостей, зазначених у таких деклараціях
за минулий рік осіб, визначених у частині другій статті 12 цього
Закону ( 3206-17 );
4) вжити разом зі Службою безпеки України, за участю
Генеральної прокуратури України заходів щодо запровадження єдиної
форми звітності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері
протидії корупції про результати роботи у цій сфері;
5) визначити порядок підготовки та оприлюднення звітів про
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії
корупції;
6) підготувати разом зі Службою безпеки України, за участю
Генеральної прокуратури України і подати до 1 грудня 2011 року в
установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення діяльності
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
3. Міністерству юстиції України:
1) вжити заходів щодо формування та ведення Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
2) внести у двотижневий строк доопрацьований з урахуванням
пропозицій членів Національного антикорупційного комітету проект
Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції, який
має грунтуватися на системному аналізі причин поширення корупції в
державі та умов, що сприяють корупційним проявам, містити оцінку
ефективності впроваджуваних механізмів протидії корупції, комплекс
взаємопов'язаних завдань і заходів із цих питань;
3) внести до 1 грудня 2011 року в установленому порядку
проект закону про спеціально уповноважений орган з питань
антикорупційної політики.
4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України:
1) вивчити питання щодо запровадження ведення та періодичного
оприлюднення переліку резонансних кримінальних справ про злочини у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг, для інформування суспільства про хід
розкриття таких злочинів;
2) разом зі Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх
справ України, Міністерством оборони України, Державною податковою
службою України:
налагодити системну взаємодію та оперативний обмін
інформацією про виявлені та розкриті корупційні правопорушення;
організувати підвищення кваліфікації працівників спеціально
уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо
застосування антикорупційного законодавства;
3) запровадити разом зі Службою безпеки України
функціонування телефонів довіри для повідомлення про факти
корупційних правопорушень.
5. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ
України, за участю Генеральної прокуратури України розробити та
запровадити до 1 листопада 2011 року організаційно-правові
механізми захисту від незаконного втручання, впливу на працівників
правоохоронних органів, які розслідують справи про факти
корупційних проявів серед посадових осіб високого рівня.
6. Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
організувати у Національній школі суддів України підвищення
кваліфікації суддів щодо застосування антикорупційного
законодавства.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 жовтня 2011 року

N 964/2011

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: