open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

щодо фінансового моніторингу діяльності

професійних учасників фондового ринку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 22, ст.211 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 31, ст. 268) такі зміни:
1. Статтю 16 доповнити частинами п'ятою і шостою такого
змісту:
"5. Професійні учасники фондового ринку можуть утворювати
відокремлені підрозділи за межами України за погодженням з
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та у
встановленому нею порядку.
Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені
підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних
державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового
моніторингу, встановлених законодавством України у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу
суперечать законодавству іноземної держави, на території якої
утворено відокремлений підрозділ, професійний учасник фондового
ринку зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган з
питань фінансового моніторингу і Національну комісію з цінних
паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його
відокремленим підрозділом зазначених вимог.
6. Професійний учасник фондового ринку в установленому
законодавством порядку вживає заходів щодо обмеження ділових
відносин або фінансових операцій з особами, що діють на території
держав, які не виконують або неналежним чином виконують
рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у
сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму".
2. Статтю 27 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Умовою отримання ліцензії та провадження професійної
діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників
(акціонерів) юридичної особи (професійного учасника фондового
ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в
установленому порядку судимість за злочини проти власності, у
сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності
та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному
капіталі цієї юридичної особи.
Підставою для анулювання ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку є встановлення Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи
опосередкованого володіння акціями (частками) професійного
учасника фондового ринку фізичною особою, яка має не погашену або
не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти
власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері
службової діяльності, після 30 днів з дня такого встановлення, але
не раніше 120 днів з дня набрання законної сили обвинувальним
вироком стосовно такої фізичної особи за зазначені злочини.
Державні органи за письмовим запитом зобов'язані у межах
повноважень надавати Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до закону інформацію про наявність або
відсутність у фізичної особи, яка прямо чи опосередковано володіє
акціями (частками) у статутному капіталі професійного учасника
фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому
порядку судимості за злочини проти власності, у сфері
господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У
разі якщо запит передбачає надання інформації з обмеженим
доступом, така інформація надається Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує збереження
правового режиму доступу до такої інформації".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.
2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом
юридичні особи, які до набрання чинності цим Законом отримали
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку,
зобов'язані привести свою діяльність у відповідність із цим
Законом.
З дня набрання чинності цим Законом видача нових ліцензій на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється
з урахуванням вимог цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 жовтня 2011 року

N 3831-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: