open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.10.2011 N 230
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2011 р.

за N 1244/19982

Про внесення змін до наказу

Мінжитлокомунгоспу від 08.12.2009 N 386

"Про затвердження Порядку погодження

Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу

щодо об'єктів права державної або комунальної

власності, що використовуються для здійснення

діяльності з централізованого водо-,

теплопостачання та водовідведення"

Відповідно до статті 7 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ), статті 6 Закону України "Про особливості передачі в
оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній
власності" ( 2624-17 ), Положення про проведення концесійного
конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права
державної і комунальної власності, які надаються у концесію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000
N 642 ( 642-2000-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 08.12.2009 N 386
( z0004-10 ) "Про затвердження Порядку погодження
Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права
державної або комунальної власності, що використовуються для
здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та
водовідведення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.01.2010 за N 4/17299 (далі - Наказ), такі зміни:
1.1. Заголовок Наказу ( z0004-10 ) викласти у такій редакції: "Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном України умов
конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що
використовуються для здійснення діяльності з централізованого
водо-, теплопостачання та водовідведення";
1.2. Преамбулу Наказу ( z0004-10 ) після слів "Про концесії"
доповнити словами та цифрою "статті 6 Закону України "Про
особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів
централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що
перебувають у комунальній власності" ( 2624-17 );
1.3. Пункт 1 Наказу ( z0004-10 ) викласти у такій редакції: "1. Затвердити Порядок погодження Мінрегіоном України умов
конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що
використовуються для здійснення діяльності з централізованого
водо-, теплопостачання та водовідведення (далі - Порядок), що
додається.".
2. Внести зміни до Порядку погодження Мінжитлокомунгоспом
умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або
комунальної власності, що використовуються для здійснення
діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та
водовідведення, затвердженого Наказом ( z0004-10 ), виклавши його
у редакції, що додається.
3. Директору Департаменту стратегії реформування
житлово-комунального господарства Олійник Н.І.:
3.1. Подати разом з Департаментом нормативно-правового
регулювання (Татаринцева М.А.) цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку;
3.2. Надіслати цей наказ до відома Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій для використання у роботі та подальшого
доведення до відома інших місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр А.М.Близнюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань

житлово-комунального

господарства України

08.12.2009 N 386

( z0004-10 )

(у редакції наказу

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства

10.10.2011 N 230)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2011 р.

за N 1244/19982

ПОРЯДОК

погодження Мінрегіоном України умов конкурсу

щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів,

що використовуються для здійснення діяльності

з централізованого водо-, теплопостачання

та водовідведення

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Мінрегіоном
України умов конкурсу на право отримання в оренду чи концесію
об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній та державній власності.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законах України "Про концесії" ( 997-14 ), "Про особливості
передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній
власності" ( 2624-17 ), "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ).
3. Орендо- чи концесієдавець для погодження умов конкурсу має
подати до Мінрегіону України такі документи: лист-звернення щодо погодження умов конкурсу; інформацію про основні критерії і порядок оцінки пропозицій
претендентів та визначення переможця конкурсу; інформацію, що має міститися у конкурсних пропозиціях
претендентів, відповідно до пункту 4 цього Порядку.
4. Інформація, що має міститися у конкурсних пропозиціях
претендентів щодо отримання в концесію об'єктів права державної
власності, що використовуються для здійснення діяльності з
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, повинна
включати: види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як
концесійні; умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
здійснення концесійної діяльності; перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає
ліцензуванню; умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені
(надані) товари (роботи, послуги); умови найму, використання праці працівників - громадян
України; умови використання вітчизняних сировини, матеріалів; умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх
компенсації; умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; умови відновлення об'єкта концесії та його повернення; умови страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію; відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з
проектування, будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації
об'єкта концесії, розрахунки вартості робіт з будівництва
(реконструкції) та (або) експлуатації об'єкта концесії тощо, а
також гарантії, які підтверджують змогу претендента забезпечити
виконання істотних умов концесійного договору. Інформація, що має міститися у конкурсних пропозиціях
претендентів щодо отримання в оренду чи концесію об'єктів
централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що
перебувають у комунальній власності, повинна включати відомості
щодо: умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
провадження відповідної діяльності; обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером; обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення,
виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер; необхідних даних про орендаря чи концесіонера; основних обов'язків орендаря чи концесіонера; фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця; особливих вимог з питань забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього
природного середовища та охорони праці.
5. Подані орендо- чи концесієдавцем умови конкурсу можуть
бути (за наявності підстав): погоджені; непогоджені.
6. Датою надходження документів на погодження умов конкурсу є
день реєстрації у Мінрегіоні України листа-звернення з доданими до
нього документами, вказаними у пункті 3 цього Порядку.
7. Лист-звернення разом з документами, зазначеними у пункті 3
цього Порядку, розглядається у строк не більше ніж 30 календарних
днів, а стосовно погодження умов конкурсу на право отримання в
оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній
власності, - 10 календарних днів з дня його реєстрації у
Мінрегіоні України.
8. Зареєстрований лист-звернення передається на опрацювання
до структурного підрозділу, до функцій якого належить координація
погодження Мінрегіоном України умов конкурсу
(далі - відповідальний структурний підрозділ), що заносить його до
журналу обліку, та надається на розгляд до юридичної служби та
відповідних структурних підрозділів.
9. Структурні підрозділи здійснюють опрацювання
листа-звернення і доданих до нього документів протягом 5
календарних днів з дати реєстрації листа-звернення та надають
відповідальному структурному підрозділу обґрунтований висновок
щодо можливості погодження або непогодження умов конкурсу.
10. На підставі висновків структурних підрозділів та з
урахуванням аналізу наданих документів відповідальний структурний
підрозділ готує проект листа щодо погодження умов конкурсу або
відмови у їх погодженні з обґрунтуванням причин відмови. Лист про погодження умов конкурсу або про відмову у їх
погодженні підписується Міністром.
11. У погодженні умов конкурсу може бути відмовлено лише з
мотивів невідповідності умов конкурсу вимогам законодавства.
12. Відмова в погодженні умов конкурсу може бути оскаржена
орендо- чи концесієдавцем у судовому порядку.
13. Оригінал листа щодо погодження (відмови) умов конкурсу
надається орендо- чи концесієдавцю, а його копія разом з пакетом
документів, поданих для погодження умов конкурсу, зберігається у
Мінрегіоні України протягом трьох років. Прийняті згідно із
пунктом 3 цього Порядку документи орендо- чи концесієдавцю не
повертаються.
14. Орендо- чи концесієдавець є відповідальним за
достовірність інформації, що міститься у поданих для погодження
документах.
Директор Департаменту
стратегії реформування
житлово-комунального господарства Н.І.Олійник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: