open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою інтелектуальної власності України та Відомством Данії з патентів і торговельних марок

Дата підписання:

11.10.2011

Дата набрання чинності для України:

11.10.2011

Державна служба інтелектуальної власності України та Відомство Данії з патентів і торговельних марок (далі - Сторони),

усвідомлюючи важливість інтелектуальної власності в розвитку потужної національної та глобальної економіки, заохоченні економічних інвестицій в інновації та схваленні духу підприємництва, а також

прагнучи до подальшого двостороннього співробітництва між Сторонами для зміцнення існуючих систем інтелектуальної власності шляхом створення механізму для регулярного обміну інформацією та передовим досвідом і для спільної організації заходів зі співробітництва,

цим викладають цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум):

Стаття 1

Сторони розширюватимуть і розвиватимуть двосторонні відносини у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 2

Співробітництво Сторін у сфері інтелектуальної власності охоплює:

- реалізацію проектів двостороннього співробітництва з різних питань, пов'язаних з правовою охороною інтелектуальної власності;

- обмін інформацією про законодавчі зміни у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

- обмін досвідом про виконання прав інтелектуальної власності;

- організацію спільних семінарів, симпозіумів і робочих зустрічей;

- обмін спеціалістами (експертами) та їхнє навчання з питань правової охорони інтелектуальної власності;

- інші напрями співробітництва за згодою Сторін.

Стаття 3

Цей Меморандум не перешкоджає Сторонам брати участь у двосторонньому та багатосторонньому співробітництві з іншими країнами у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 4

Проведення кожного заходу в рамках цього Меморандуму залежатиме від:

- наявності коштів, необхідних для їх фінансування;

- наявності інших засобів та ресурсів;

- наявності згоди обох Сторін.

Стаття 5

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

Цей Меморандум є чинним протягом 5 років з дати підписання. Його дія автоматично продовжується на наступні 5 років, якщо одна зі Сторін за 6 місяців до дати закінчення свого наміру не повідомить іншій Стороні в письмовому вигляді про те, що дію Меморандуму припинено.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться в письмовій формі за взаємною згодою Сторін та складають невід'ємну частину цього Меморандуму.

Уся документація, яка передається Сторонами одна одній під час реалізації цього Меморандуму, англійською мовою.

Учинено в місті Києві 11 жовтня 2011 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними.

Микола Паладій
Голова


(підпис)

Джеспер Конгстад
Генеральний директор


(підпис)

Державна служба інтелектуальної
власності України

Відомство Данії з патентів
і торговельних марок

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: