open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2011  № 745


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2012 р.
за № 159/20472

Про затвердження Змін до наказу МВС від 21.08.98 № 622

Відповідно до Законів України „Про захист персональних даних”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про міліцію”, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383, постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 576 „Про затвердження Положення про дозвільну систему” та з метою приведення нормативно-правового акта МВС України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МВС від 21.08.98 № 622 “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077 (далі - Наказ), такі зміни:

1.1. У преамбулі слова та цифри “Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України” замінити словами та цифрами “Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383”.

1.2. Пункт 1 після слів “холодної зброї” доповнити словами “пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів”.

1.3. У тексті абревіатуру “ДГБ” замінити абревіатурою “ДПП”.

1.4. У пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

“2. Структурні підрозділи апарату МВС України відповідають:”;

у абзаці третьому підпункту 2.5 слова “які підлягають захисту голографічними елементами,” виключити;

в абзаці другому підпункту 2.6 слова та цифри “у відповідності з вимогами пунктів 4.8.6.7 - 4.8.6.8.5 Інструкції, затвердженої наказом МВС України № 485-92 року” виключити;

в абзаці першому підпункту 2.8 абревіатуру “ДДАІ” замінити абревіатурою “УДАІ”.

1.5. У пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

“3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:”;

у підпункті 3.8:

перше речення після слів “пневматичної та холодної зброї” доповнити словами “пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії”;

друге речення викласти в такій редакції: “Про такі надзвичайні події інформувати ДПП МВС України негайно, а висновки службових розслідувань за цими фактами направляти в триденний строк”.

1.6. У додатку до Наказу:

1.6.1. Підпункт 2.1 пункту 2 доповнити новим підпунктом 2.1.4 такого змісту:

“2.1.4. Нагородної (короткоствольної воєнних зразків) -”.

1.6.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність відповідно до ліцензій, виданих МВС України:

8.1. Діяльності, пов’язаної з виробництвом, ремонтом та торгівлею вогнепальною зброєю, -

8.2. Діяльності, пов’язаної з виробництвом спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажем, -

8.3. Діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів, -

8.4. Діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами, - ”.

1.6.3. Пункт 17 доповнити новим підпунктом 17.12 такого змісту:

“17.12. Стаття 1956 - ”.

1.6.4. Абревіатуру “ УАСМ (ВАСМ)” замінити абревіатурою “УПП (ВПП)”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС від 21.08.98 № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077 (із змінами), що додаються.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях організувати вивчення вимог цього наказу працівниками підпорядкованих органів та підрозділів.

4. Департаменту профілактики правопорушень (Петровський В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.

6. Цей наказ надіслати за належністю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал-полковник міліціїА.В. Могильов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України


В. ШайтанА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
11.10.2011  № 745


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2012 р.
за № 159/20472

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів

1. Розділи І та ІІ викласти у такій редакції:

“І. Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України “Про міліцію”, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383, рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і громадян.

1.2. МВС України роботу щодо здійснення дозвільної системи організовує через свої структурні підрозділи профілактики правопорушень (управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду Департаменту профілактики правопорушень МВС України (далі - УДСЛ та ДОН ДПП МВС України), управління (відділи) профілактики правопорушень головних управлінь, управлінь (далі - УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС), УМВС на транспорті (лінійні управління, відділи), старших інспекторів, інспекторів дозвільної системи, а також дільничних інспекторів міліції в районних, районних в містах, міських управліннях органів внутрішніх справ (далі - міськрайоргани).

1.3. Основними завданнями органів внутрішніх справ є запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду (далі - пневматична зброя) і холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо (далі - холодна зброя)), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), та зазначених патронів, бойових припасів до зброї, вибухових матеріалів і речовин, попередження випадків їх втрати, крадіжок, використання не за призначенням та з протиправною метою.

1.4. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадянами правил дозвільної системи органи внутрішніх справ здійснюють шляхом обстеження таких об’єктів, погодження укладення трудових договорів на виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів і матеріалів, проведення профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної системи, а також притягнення осіб, що вчинили правопорушення, до відповідальності в порядку, встановленому законом.

1.5. Прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій в органах внутрішніх справ здійснюється відповідно до встановленого порядку не менше трьох разів на тиждень - у робочі дні та в один із вихідних днів. Прийом громадян та представників підприємств, установ, організацій реєструється в книзі обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи (додаток 1).

1.6. Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи ґрунтується на суворому дотриманні Конституції України та інших нормативно-правових актів.

2. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи

2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям дозволи на придбання, зберігання, перевезення й використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ, складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з  виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї; громадянам - дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської, холодної, пневматичної зброї, пристроїв.

2.2. Бланки дозволів (додатки 2 - 8, 43) повинні зберігатися в підрозділах дозвільної системи у місцях, що виключають доступ до них сторонніх осіб.

Бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї виготовляється відповідно до форм, визначених у додатку 5 або додатку 43, на вибір заявника.

Строк дії дозволів:

на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,  які видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також громадянам, - 3 роки;

на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин - до 3 місяців;

на придбання вибухових матеріалів - до 6 місяців.

2.3. Дозволи видаються:

2.3.1. Департаментом профілактики правопорушень МВС України (далі - ДПП МВС України) на:

право придбання, перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до зброї, вибухових матеріалів і речовин міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, а також іноземним суб’єктам господарювання на підставі міжнародних договорів України;

придбання в Україні та перевезення (за 5 днів до перевезення) вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів до зброї, пристроїв та зазначених патронів іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та холодної зброї в Україну для участі у змаганнях здійснюються за клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, а з метою полювання - на конкретно визначений уповноваженим на це органом термін;

відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

право перевезення нагородної зброї та патронів до неї громадянами України;

зберігання нагородної зброї.

ДПП МВС можуть видаватися всі види дозволів, передбачені законодавством, в тому числі цією Інструкцією.

2.3.2. УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС на:

відкриття та функціонування сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини, піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї;

право перевезення мисливської вогнепальної зброї, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї громадянами України;

придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них громадянами України;

придбання та зберігання відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів підприємствами, установами та організаціями.

2.3.3. Міськрайоргани внутрішніх справ на:

придбання і перевезення вибухових матеріалів і речовин;

носіння і перевезення відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї;

придбання, зберігання і носіння громадянами України мисливської гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї.

2.4. Органи внутрішніх справ на транспорті у межах своєї компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання, зберігання, носіння, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, речовин, які зберігаються на цих об'єктах.

2.5. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони підписуються відповідно керівником МВС України та його заступниками, начальником ДПП МВС України та його заступниками, начальником управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду ДПП МВС, начальником ГУМВС, УМВС, начальником УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС та начальником відділу дозвільної системи УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС, а в міськрайорганах - начальниками або їх заступниками і скріплюються гербовою печаткою органів внутрішніх справ.

2.6. Дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, нагородної вогнепальної зброї громадянами підписуються Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником та заступниками, начальником ДПП МВС, його заступниками, начальником управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду ДПП МВС, начальником ГУМВС, УМВС, начальником УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС.

2.7. Оформлений відповідний дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, а також громадянам після пред’явлення документа, що посвідчує особу. У загонах воєнізованої охорони (далі - ВОХОР) видача дозволів на зберігання відомчої зброї здійснюється на ім’я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.

2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та носіння зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40).

До складу комісій з приймання заліків обов’язково входять працівники дозвільної системи.

Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування ведуть ДПП МВС України, ГУМВС, УМВС.

Підставою для видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування є заява суб’єкта господарської діяльності, що подається за територіальною належністю до ГУМВС, УМВС, у якій зазначаються: найменування суб’єкта господарської діяльності, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, місце і дата реєстрації, місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета звернення.

До заяви додаються:

відомості про наявність матеріальної бази для проведення навчання;

відомості про осіб, які відповідають за відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, проводять навчання та мають доступ до зброї, яка буде використовуватися (використовується) в пункті, охороняють пункт (особові листки з обліку кадрів);

медичні довідки встановленого зразка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (далі - медична довідка), службовий телефон, номер та дата наказу про призначення;

відомості про місце проведення практичних стрільб;

інформація про наявність зброї та дозвіл на її зберігання за умови зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

ГУМВС, УМВС, до якого надійшла зазначена заява, приймає її до провадження і перевіряє подані документи (наявність підписів, печаток, штампів тощо).

Документи за наслідками такої перевірки та висновок про можливість видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, затверджений керівником УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС, протягом місяця з дня подання заяви про видачу такого дозволу, надсилаються до ДПП МВС України для подальшого провадження.

ДПП МВС України, протягом місяця з дня надходження документів, перевіряє їх, після чого готує висновок про видачу дозволу або відмову в його видачі. Висновок затверджується начальником ДПП МВС України або його заступниками. У разі відмови у видачі дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначаються підстави такої відмови та повертається плата за оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу.

2.9. Продовження терміну дії дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування здійснюється в порядку, передбаченому для його видачі. При цьому документи, які були подані при отриманні дозволу і є дійсними, повторно не подаються.

2.10. Громадяни України повинні в установленому законодавством порядку укласти договір страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі - договір страхування).

2.11. Дозволи на відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, видаються відповідно до пункту 11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції.

Приміщення стрілецького тиру повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-13-2003 „Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди” та мати пункт вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

При цьому до стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, для оформлення зазначеного дозволу висуваються вимоги, визначені пунктом 2.8 глави 2 цього розділу та пунктом 11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції.

3. Контроль за об'єктами дозвільної системи

3.1. Об'єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються щокварталу, а об'єкти, де зберігається велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), і базові склади вибухових матеріалів і речовин - щомісяця. При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами і речовинами проводиться за участю посадових осіб Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО МВС України), вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та органів державного пожежного нагляду (за згодою).

3.2. Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше одного разу на рік особисто брати участь у перевірці об'єктів дозвільної системи.

3.3. На підприємствах, в установах і організаціях, де виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються предмети, матеріали і речовини, на які поширюється дозвільна система, перевіряються:

наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень та лабораторій (також відповідних паспортів на бази, сховища, склади вибухових матеріалів, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих документів; погодження укладання трудових договорів на виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин; дотримання пропускного режиму;

облік підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, порядок видачі, приймання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, вибухових матеріалів і речовин; їх списання після використання, повернення в місця постійного зберігання; правильність ведення відповідної службової документації;

придатність приміщень, в яких розміщені об'єкти дозвільної системи, до зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, вибухових матеріалів і речовин, а саме: міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність замків, справність охоронної протипожежної сигналізації;

стан технічного устаткування (складів, баз, сховищ); наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак, засобів пожежогасіння, зв'язку з найближчими постами охорони і органами внутрішніх справ;

стан охорони об’єктів, укомплектованість особовим складом, придатність його для охорони об'єктів та знання своїх посадових обов'язків,  тривалість збору за сигналом "Тривога", порядок зміни і підміни, відповідність розміщення сил дислокації постів, а також планів оборони цих об'єктів в органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;

обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює перевезення предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.

3.4. На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково перевіряється організація внутрішнього контролю за схоронністю предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.

3.5. У разі виявлення під час обстеження об'єктів дозвільної системи порушень складаються відповідні акти (додатки 9, 10), в яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівнику органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт.

У разі виявлення під час перевірки порушень порядку виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, особи, які допустили порушення, притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законами України.

3.6. Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.

3.7. Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівнику органу внутрішніх справ, який приймає відповідні рішення щодо проведеної перевірки, після чого вони підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.

4. Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень правил дозвільної системи

Згідно з пунктом 22 статті 11 Закону України “Про міліцію” органам внутрішніх справ надано право:

анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, бойових припасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил користування і поводження з ними або при недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати при необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпасами, до усунення порушень відповідних правил;

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, пристроїв та боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законодавством;

оглядати за участю адміністрації підприємств, установ, організацій приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові матеріали, з метою перевірки додержання правил поводження з ними;

оглядати зброю, пристрої та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання;

анулювати дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї та бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів, видані громадянам, у випадках, передбачених у пункті 5.1 глави 5 цього розділу. Після анулювання дозволу на зберігання та носіння зброї та бойових припасів, пристрою та зазначених патронів власник зобов’язаний здати зброю чи пристрій, бойові припаси до них до органу внутрішніх справ та прийняти рішення щодо подальшого її переоформлення чи реалізації (пункт 12.21 глави 12 розділу ІІ цієї Інструкції). У разі незгоди власника з рішенням органу внутрішніх справ про анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання щодо примусового вилучення зброї, пристроїв. При цьому відповідна інформація вноситься до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ (далі - ІІПС ОВС);

давати керівникам підприємств, установ, організацій обов'язкові для них письмові приписи щодо усунення порушень правил виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання предметів, матеріалів і

речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система.

5. Погодження укладання трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система

5.1. Надання керівникам підприємств, установ, організацій згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, здійснюється після перевірки таких осіб працівниками органів внутрішніх справ за територією обслуговування (місця проживання таких осіб) на підставі листів керівників цих підприємств, установ, організацій, які з цією метою подають до органів внутрішніх справ необхідні дані (список осіб із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, дати і місця народження і проживання, відомостей щодо попередньої трудової діяльності; медичні довідки; довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування).

Органи внутрішніх справ не мають права давати згоду керівникам підприємств, установ, організацій на укладення трудових договорів на виконання таких робіт, а також видавати дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї, бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів громадянам у разі:

наявності в особи медичних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов'язків та володіння зброєю;

наявності даних про систематичне (два чи більше разів) порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих засобів, скоєння насильства в сім’ї, що підтверджується документально;

пред'явлення такій особі обвинувачення у вчиненні злочину;

наявності в особи судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку;

відсутності довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

5.2. У разі наявності обставин, що перешкоджають одержанню згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, орган внутрішніх справ у письмовій формі в місячний строк із дня надходження матеріалів повідомляє про це керівників цих підприємств, установ, організацій.

6. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної системи)

6.1. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється в книзі обліку об'єктів дозвільної системи, які перебувають під контролем (додаток 11).

6.2. На кожний об'єкт дозвільної системи заводиться облікова справа, якій присвоюється реєстраційний номер. Облікові справи на об'єкти, які знаходяться на одному підприємстві, в установі, організації, ведуться окремо.

6.3. Облікова справа на об'єкт дозвільної системи складається із двох розділів:

у першому містяться матеріали, які стали підставою для відкриття об'єкта: листування, пов'язане з одержанням дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, корінці цих дозволів, платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції, копії актів перевірок або рапортів;

у другому - списки особового складу охорони, дані про осіб, які виконують роботи, пов'язані з виготовленням, ремонтом, зберіганням, придбанням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, матеріали перевірки зазначених осіб, дислокації постів охорони, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування тощо.

6.4. Облікові справи постійно зберігаються у працівників дозвільної системи. У разі ліквідації об'єкта дозвільної системи облікова справа здається в архів, а при передачі цього об'єкта під контроль іншому органу внутрішніх справ пересилається останньому.

6.5. УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС щодо кожного органу внутрішніх справ ведуть контрольно-наглядові справи.

6.6. Контрольно-наглядові справи містять дані про працівників, які здійснюють дозвільну систему; списки об'єктів дозвільної системи із зазначенням їхньої належності, кількості в них зброї, бойових припасів до неї, звітні дані, доповідні записки про результати роботи органу внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи; матеріали перевірок.

7. Облік власників зброї, пристроїв

7.1. Облік власників мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї, пристроїв здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 12). Відомості про наявність такої зброї у громадян заносяться в ІІПС ОВС.

7.2. На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, а також холодною, нагородною, пневматичною зброєю (крім відомчої зброї), пристроями, заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної, нагородної вогнепальної зброї та пристроїв ведуться в УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС, а на власників мисливської гладкоствольної, пневматичної та холодної зброї - у міськрайорганах внутрішніх справ.

7.3. Особова справа власника зброї містить такі документи:

заяву про видачу дозволу на право придбання, зберігання та носіння на кожну одиницю зброї окремо;

картку-заяву (додаток 13);

корінець дозволу на придбання зброї або копії інших документів, що засвідчують реєстрацію зброї в органах внутрішніх справ;

матеріали перевірки власника зброї, рапорт (додаток 14), інформацію про відсутність або наявність судимості, медичні довідки;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

7.4. Особові справи власників зброї зберігаються у працівника, який здійснює дозвільну систему, і для зручності користування розставляються в алфавітному порядку.

7.5. У чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека, у якій містяться картки обліку власника мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 15), яка використовується для перевірки осіб, затриманих за правопорушення, а також для інформування нарядів міліції. Працівниками чергової частини може вестися комп'ютерний облік власників зброї.

7.6. У разі зміни місця проживання власник зброї, пристрою у десятиденний строк повинен звернутися із заявою в довільній формі про постановку на облік в органі внутрішніх справ за новим місцем проживання.

Особова справа власника зброї за письмовим запитом міськрайоргану надсилається для взяття на облік в орган внутрішніх справ за новим місцем проживання, а зброя, пристрій знімаються з обліку, про що вноситься інформація до ІІПС ОВС.

У разі вилучення зброї у випадках, передбачених законодавством, добровільної її здачі в орган внутрішніх справ, продажу, смерті власника зброї особова справа здається в архів, про що в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї робиться відповідний запис, а також дані вносяться до ІІПС ОВС.

7.7. Контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв, що належать громадянам, здійснюється органами внутрішніх справ відповідно до законодавства. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами проводиться не рідше одного разу на рік. Про результати перевірки складається рапорт, який підшивається до особової справи власника зброї, пристрою. Вимоги працівників органів внутрішніх справ щодо забезпечення схоронності вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також пневматичної, холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів є обов'язковими для її власників.

7.8. Облікові справи на об'єкти дозвільної системи, контрольно-наглядові справи на органи внутрішніх справ, особові справи власників мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв, журнали обліку об'єктів дозвільної системи обліковуються і зберігаються в порядку, встановленому для документів службового користування.

II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і використання зброї та бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів

8. Види зброї, щодо якої здійснюється дозвільна система

8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх справ, поширюється на бойову нарізну воєнних зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, охолощену, навчальну, несучасну стрілецьку, спортивну, мисливську нарізну і гладкоствольну вогнепальну зброю, бойові припаси до цих видів зброї, пневматичну зброю, пристрої та зазначені патрони, холодну зброю, що належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам.

8.2. Вогнепальною вважається зброя, у якій снаряд (куля, шрот тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші).

8.3. До бойової нарізної вогнепальної зброї належить зброя воєнних зразків або виготовлена на спеціальне замовлення (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо).

8.4. До несучасної стрілецької зброї належить вогнепальна і холодна зброя, знята з озброєння армії та виробництва або яка існує в одиничних екземплярах, а також зазначена зброя, виготовлена спеціально для виставок (експонування) в одиничних екземплярах.

8.5. До охолощеної зброї належить зброя воєнних зразків, спеціально пристосована до стрільби холостими зарядами, з якої неможливо зробити постріл бойовим зарядом.

8.6. До навчальної вогнепальної зброї належить нарізна вогнепальна зброя воєнних зразків (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо), мисливська вогнепальна зброя, приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї до стану, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

8.7. До спортивної зброї належить вогнепальна (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), пневматична, холодна зброя, що відповідає стандартам (правилам) міжнародних чи національних спортивних федерацій, призначена для проведення спортивних змагань та підготовки спортсменів і виконання ними відповідних нормативів.

8.8. До мисливської вогнепальної зброї належать мисливські карабіни, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або у кінці ствола, мисливські рушниці з свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та мисливські малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів гладкоствольних рушниць та мисливської нарізної зброї повинна бути не менше 450 мм, а загальна довжина зброї - не менше 800 мм.

8.9. До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони для гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.

8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснених газів.

8.11. До холодної зброї належать пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м'язової сили людини чи механічного пристрою (може бути холодною ручною і холодною метальною).

8.12. До пристроїв належать такі пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, які конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і технічно не придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї, унеможливлює здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами.

До зазначених патронів належать патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до використання.

8.13. Порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання зброї та бойових припасів до неї в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях і господарських об'єднаннях регламентується відповідними інструкціями, узгодженими з МВС України.

9. Придбання зброї і бойових припасів до неї міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами

9.1. Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним банком України, підприємствами, установами, організаціями і громадянами можуть придбаватися для:

озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб, яким за родом служби законом дозволено носіння вогнепальної зброї, пневматичної та холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів;

науково-дослідних потреб;

навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і спеціальної підготовки);

спортивних потреб;

промислового та любительського полювання;

захисту життя, здоров'я та майна громадян;

використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;

експонування в музеях та виставках;

колекціонування.

9.2. Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв та зазначених патронів для вказаних потреб видаються тільки за наявності законодавчого або іншого нормативно-правового акта про надання права працівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, підприємств, установ і організацій, громадянам користуватися нею при виконанні службових обов'язків, мати у власності лише після вивчення ними матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

При цьому на роботу, пов'язану з використанням зброї при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку.

9.3. Спортивна зброя (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична і холодна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони купуються на заводах-виготовлювачах або у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію МВС України на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з торгівлею вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, за дозволами на придбання, виданими органами внутрішніх справ.

9.4. ВОХОР озброюється карабінами, пістолетами та револьверами за нормами зброї і бойових припасів до неї, що передбачаються для їх озброєння і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Озброєння її іншими видами вогнепальної зброї (автоматами тощо) допускається тільки за погодженням із МВС України.

9.5. Цивільна охорона озброюється гладкоствольною вогнепальною або пневматичною зброєю. За погодженням з МВС України, ГУМВС, УМВС допускається озброєння такої охорони і нарізною вогнепальною зброєю за умови суворого дотримання встановлених вимог щодо її зберігання та застосування.

Про вид охорони, кількість працівників, наявної зброї і бойових припасів до неї складаються відомості про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 16).

9.6. Кількість і вид вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, необхідних для озброєння працівників, які використовуються ними в процесі виконання покладених на них обов’язків, залежно від характеру здійснюваної охоронної діяльності, штатної чисельності зазначених працівників встановлюються керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національного банку України за погодженням з МВС України згідно з нормами зброї і боєприпасів до неї, що передбачаються для озброєння воєнізованої охорони і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (додаток 17).

9.7. У навчальних закладах дозволено зберігати навчальну вогнепальну зброю, що приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї в стан, який виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

9.8. Навчальна вогнепальна зброя повинна мати:

сегментний виріз на казенній частині ствола знизу і ПК-41 - зверху;

наскрізний проріз на початку каналу ствола з виходом його в ділянку патронника завширшки 4 мм і завдовжки в АК та РКК - 48 мм, СКС - 38 мм,   ПК - 41 - 51 мм, РПД - 48 мм, ДК та ДКТ - 65 мм, СГД - 60 мм, КК-52 мм, у карабінів зразка 1938 і 1944 років - 57 мм;

спиляний бойок у всіх зразках зброї;

спиляні курок (АК, РКК, АКТ, СКС, СГД) чи стояк затворної рами (РКД) у місці удару по ударнику;

вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДК, ДКМ, КК), який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї на навчальну;

проточку на казенній частині ствола (ПК-41, ДК, ДКМ, КК) для входження обмежувача ствола, що виступає, усередину ствольної коробки;

наскрізні поздовжні пази в передній частині ствола зверху та в кришці ствольної коробки.

На військових кафедрах навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації зберігається нарізна зброя воєнних зразків, що приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї в стан, який виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.

9.9. Навчальними закладами вогнепальна зброя і бойові припаси отримуються за наявності дозволу на придбання, який видається органом внутрішніх справ.

9.10. У сценічних постановках і циркових виставах використовується бутафорська зброя або охолощена вогнепальна зброя. Для захисту артистів від нападу хижих звірів під час циркових вистав застосовується короткоствольна вогнепальна зброя воєнних зразків.

9.11. Вогнепальна зброя, що використовується кіностудіями для кінозйомок, має бути приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан, придатний для стрільби тільки холостими патронами,  що підтверджується відповідною довідкою. Умови зберігання і використання такої зброї під час зйомок письмово погоджуються керівником знімальної групи з територіальним органом внутрішніх справ.

9.12. Для експонування в музеях та на виставках міномети, артилерійські гармати, танки, літаки з навчальним стрілецьким озброєнням відпускаються Міністерством оборони України, військовим округом (оперативним командуванням) без дозволу органу внутрішніх справ. Інша зброя може бути придбана виключно за дозволом на придбання зброї, який видає орган внутрішніх справ.

Забороняється використовувати для експонування в музеях і на виставках зброю, знайдену в місцях минулих боїв, подаровану або передану громадянами, яка не зареєстрована в органах внутрішніх справ.

Державні музеї для отримання дозволу на придбання зброї одночасно з письмовим зверненням до УДПП МВС надають копію договору дарування  зброї, завірену в установленому законодавством порядку.

Придбання державними музеями колекцій зброї і бойових припасів до неї у фізичних та юридичних осіб здійснюється за письмовим зверненням музею та за погодженням з органами внутрішніх справ.

9.13. Вогнепальна зброя, що надходить до державних музеїв, перед експонуванням її власниками подається до майстерень з ремонту зброї, де вона має бути перероблена до стану, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт, шляхом:

просвердлення відтулини діаметром не менше 5 мм у казенній частині зброї без ушкоджень написів і тавра;

вилучення чи спилення бойка.

Набої до стрілецької зброї експонуються в музеях тільки в розрядженому стані (без пороху).

9.14. Підставою для видачі органом внутрішніх справ дозволу на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям є:

заява керівника підприємства, установи, організації, у якій зазначаються кількість зброї і бойових припасів, що купуються, номер та термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта;

акт про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя та бойові припаси, що складається комісією, до складу якої входять представники органу внутрішніх справ, органу державного пожежного нагляду та підприємства, установи, організації;

наказ керівника підприємства, установи, організації про призначення особи, відповідальної за придбання зброї і бойових припасів, медична довідка, копія договору страхування, довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

9.15. Суб’єкт господарювання, діяльність якого пов’язана з функціонуванням стрілецьких тирів, має право на користування та зберігання зброї (крім зброї військових зразків, що знаходяться на озброєнні), яка відповідає стандартам (правилам) міжнародних чи національних спортивних федерацій, несучасної стрілецької зброї, мисливської зброї, пістолетів та револьверів для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

9.16. Приміщення стрілецького тиру повинно:

відповідати вимогам ДБН В.2.2-13-2003 “Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”;

мати висновок Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру щодо відповідності приміщень заходам безпеки, які висуваються до них, і придатності проведення в них стрільби з певних видів зброї;

мати пункт вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

10. Перевезення зброї і бойових припасів, пристроїв та патронів до них, які належать підприємствам, установам, організаціям

10.1. Дозвіл на перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і бойових припасів, а також пристроїв та зазначених патронів видається УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС за заявою керівника підприємства, установи, організації, в якій зазначаються:

найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер зброї), що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення, термін;

відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання, дані про зброю, якою буде озброєна охорона), копія договору на охорону (у разі його укладання);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

10.2. Перевезення вогнепальної, холодної та пневматичної зброї, а також мисливського пороху, заряджених мисливських та спортивних патронів, бойових припасів до зброї воєнних зразків, пристроїв та зазначених патронів автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами законодавства щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим транспортом. Керівник підприємства, установи, організації для супроводження цього вантажу повинен призначити не менше двох осіб, які озброюються відомчою вогнепальною зброєю. У разі її відсутності охорона здійснюється працівниками ДСО МВС України або охороною іншої організації, що має ліцензію на надання послуг з охорони власності та громадян, з якою укладено відповідний договір. Під час перевезення мисливської, спортивної вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), а також зброї воєнних зразків (понад 15 одиниць), набоїв до зброї воєнних зразків (10000 штук і більше), набоїв до мисливської, спортивної вогнепальної зброї (20000 штук, 50 кг пороху і більше) охорона здійснюється виключно працівниками ДСО МВС України. Для перевезення мають бути виділені криті автомашини. При перевезенні пороху підлога кузова автомашини застилається повстю, кошмою або іншим подібним матеріалом. Зброя і бойові припаси, пристрої та зазначені патрони мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

10.3. Посадові особи спортивних делегацій (команд), відповідальні за перевезення зброї і бойових припасів до неї, після прибуття в пункт проведення стрілецьких змагань (навчальних зборів) зобов'язані негайно здати привезену ними зброю і бойові припаси до неї разом з дозволом на перевезення для тимчасового зберігання в спеціально обладнане приміщення на місці проведення стрілецьких змагань (навчальних зборів). Забороняється зберігання зброї і бойових припасів до неї у місцях розміщення делегацій (команд), готелях, гуртожитках, спортивних таборах та інших місцях відпочинку. На період стрілецьких змагань (навчальних зборів) особи, що відповідають за збереження зброї та бойових припасів до неї на місці їх проведення, зобов'язані щодня перед здаванням зброї та бойових припасів до неї під охорону перевіряти наявність усіх одиниць зброї та бойових припасів до неї відповідно до книги обліку, видачі і прийняття зброї і боєприпасів (додаток 18).

10.4. Без дозволів органів внутрішніх справ вогнепальна зброя та бойові припаси до неї, які належать підприємствам, установам, організаціям, на які є  дозволи на зберігання, перевозиться в межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані.

10.5. За перевезення та зберігання зброї та бойових припасів до неї, ввезеної для полювання іноземцями, відповідає користувач мисливських угідь. Зберігання такої зброї та бойових припасів до неї здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за місцем проведення полювання з обов'язковим погодженням цього зберігання з територіальним органом внутрішніх справ.

11. Зберігання, облік і використання зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів

11.1. Вогнепальна, пневматична, холодна зброя та бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, придбані підприємствами, установами, організаціями з метою, зазначеною в пункті 9.1 глави 9 цього розділу, належать до відомчої. Забороняється використовувати їх не за призначенням, з метою, не передбаченою установчими документами (положеннями), статутними завданнями, передавати іншим особам, продавати, зберігати у місцях проживання працівників, за винятком випадків, передбачених у пунктах 11.15 та 11.16 цієї глави.

11.2. Передача вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів із однієї юридичної особи до іншої незалежно від підпорядкування проводиться ними тільки за дозволами на придбання, які видає орган внутрішніх справ. Юридична особа, яка здійснила передачу зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, зобов'язана в п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв та зазначених патронів, що були передані, кількість і калібр бойових припасів до неї. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї для його переоформлення.

11.3. Керівники підприємств, установ, організацій упродовж десяти днів із дня придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів зобов'язані одержати в органі внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання.

11.4. Підставою для видачі дозволу на право зберігання, використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів є заява керівника підприємства, установи, організації, в якій зазначаються:

кількість придбаної зброї, бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів, її система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці, бойова чи навчальна, мисливська, спортивна, охолощена, пневматична;

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про працівників охорони (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність), медичні довідки, копії договорів страхування, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

наказ керівника юридичної особи про призначення особи (осіб), відповідальної (их) за зберігання зброї і бойових припасів до неї;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У разі відкриття нового об'єкта дозвільної системи, призначеного для зберігання зброї, акт про придатність приміщення до зберігання зброї та бойових припасів до неї складається комісією, до складу якої входять представники органів внутрішніх справ (дозвільної системи, ДСО МВС України, органів державного пожежного нагляду, юридичної особи, що відкриває об'єкт).

11.5. Відомча зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким вимогам:

бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армовані сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки із дощок, зміцнених сталевими ґратами;

мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні - дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм, завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10 - 12 мм і завдовжки не менше 120 - 150 мм;

мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю, віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці повинні замикатися на навісні замки;

ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін (перегородок) виконуються з сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під охорону ДСО МВС України у встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

мати протипожежні засоби та опис майна, в який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і якою печаткою опечатуються. У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні ґрати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які виключають можливість проникнення через ці системи. Створи в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

11.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) з вогнепальною, пневматичною, холодною зброєю і бойовими припасами до неї, пристроями та зазначеними патронами має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, дублікат ключів повинен зберігатися в опечатаному пеналі у керівника юридичної особи, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів.

11.7. Вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони мають зберігатися в металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм з внутрішніми замками (не менше двох). Дверці шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями. На дверцях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї, бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів за номерами. Допускається зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів у важких сейфах, які мають внутрішні замки.

11.8. Забороняється спільне зберігання із вогнепальною зброєю і бойовими припасами до неї навчально-наочних приладів, спортивного реманенту, інших предметів, окрім пневматичної зброї, радіостанцій і дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у відгородженій залізними  ґратами частині збройової кімнати. Бойові припаси до зброї мають зберігатися в окремому від зброї металевому ящику або в металевій шафі. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змащування зброї зберігаються у спеціально відведених для цього місцях окремо від зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів.

11.9. У відокремлених підрозділах банків зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються в залізобетонних коморах, сейфах або металевих шафах. У разі відсутності комор зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони (у разі наявності охоронної сигналізації, що виведена на пульт централізованого спостереження органів внутрішніх справ) - у залізобетонних внутрішніх або вбудованих шафах (касах) чи у важких сейфах.

11.10. Експонування зброї та бойових припасів до неї здійснюється у зачинених вітринах і на стендах, обладнаних автономною сигналізацією з установкою датчиків на кожній вітрині і стенді з виведенням дзвінка до місцезнаходження сторожа (вахтера) і на пульт охорони.

У разі експонування зброї та бойових припасів до неї на відкритих вітринах і стендах датчиками охоронної сигналізації має бути заблокована кожна одиниця зброї.

11.11. У професійно-технічних навчальних закладах дозволено зберігати не більше 5 малокаліберних гвинтівок, а у середніх навчальних закладах - не більше 3 малокаліберних гвинтівок на 100 учнів.

Забороняється зберігати малокаліберні гвинтівки у середніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах з числом осіб у них менше 100 осіб, малокаліберних пістолетів - у середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах з кількістю осіб у них менше 500 осіб.

Дозволено за наявності письмового погодження з органами внутрішніх справ спільне зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів до неї, які належать навчальним закладам, підприємствам, установам, організаціям, у збройових кімнатах команд (загонів) ВОХОР.

У навчальних закладах, спортивних товариствах, які не мають створених на підставі дозволів органів внутрішніх справ на відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, зберігання зброї та бойових припасів до неї, крім навчальної, заборонено.

11.12. Для зберігання відомчої зброї і бойових припасів до неї, які належать різним підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам, ними обладнуються пункти централізованого зберігання зброї та бойових припасів до неї. Такі пункти утворюються ними на базі сховищ, складів і баз, стрілецьких тирів і стрільбищ, спортивно-стрілецьких клубів, навчальних закладів, загонів (команд) ВОХОР, де вони функціонують.

У пункті централізованого зберігання зброя і бойові припаси до неї зберігаються відповідно до вимог, установлених пунктом 11.5 цієї глави. Передача зброї та бойових припасів до неї на пункт централізованого зберігання оформлюється актом. Кожній юридичній особі, яка зберігає там зброю і бойові припаси до неї, повинні бути виділені окремі металеві шафи або бокси.

Ключі від металевих шаф або боксів зберігаються у осіб, які відповідають за зберігання зброї та бойових припасів до неї, юридичних осіб, які здали зброю та бойові припаси до неї, а дублікати ключів - у адміністрації пункту централізованого зберігання зброї та бойових припасів до неї в металевих сейфах (шафах).

Дозвіл на зберігання зброї і бойових припасів до неї у пункті централізованого зберігання зброї і бойових припасів до неї видається органами внутрішніх справ на ім'я керівника юридичної особи, на базі якої утворений такий пункт централізованого зберігання.

11.13. У загонах (командах) ВОХОР, сторожовій охороні, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах зброя і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони (у тому числі резервні) зберігаються відповідно до вимог, викладених у пункті 11.5 цієї глави та інших нормативно-правових актах. У разі неможливості обладнання збройової кімнати сигналізацією із виведенням на пульт централізованого спостереження органів внутрішніх справ вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост.

11.14. Бойові припаси до зброї, що використані на навчальні цілі (практичні стрільби), у стрілецьких змаганнях (навчальних зборах) або в результаті застосування (використання) зброї під час несення служби, а також втрачені списуються за актом списання бойових припасів (додаток 19) із залученням відповідних роздавально-здавальних відомостей (додатки 20, 21) або за матеріалами службового розслідування причин застосування (використання) зброї або втрати боєприпасів. Акт складається не пізніше наступного дня після застосування (використання) зброї чи втрати бойових припасів до неї - затверджується керівником юридичної особи і повинен зберігатися в особи, яка відповідає за зберігання зброї та бойових припасів до неї. Копія акта в той самий день передається до органу внутрішніх справ, який видав дозвіл на зберігання зброї та бойових припасів до неї. Факт списання бойових припасів до зброї фіксується в книзі обліку вогнепальної зброї і бойових припасів, яка ведеться на підприємствах, в установах, організаціях, особою, відповідальною за збереження зброї та бойових припасів.

11.15. Працівниками правоохоронних органів нарізна і гладкоствольна вогнепальна зброя (пістолети, револьвери, рушниці) і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони зберігаються за місцем їх проживання. Нарізна вогнепальна зброя повинна зберігатися у міцно прикріплених до підлоги або стіни металевих ящиках (шафах) з внутрішніми замками (не менше двох), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм.

11.16. Міськрайорганами внутрішніх справ за клопотанням керівників підприємств, установ, організацій видаються дозволи на право зберігання і носіння відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів для супроводження їхніми працівниками грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів під час перевезення та у разі потреби на носіння зброї поза об'єктом, що охороняється, працівникам правоохоронних органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв та зазначених патронів. При цьому в дозволі робиться відмітка "відомчий".

Органом внутрішніх справ на транспорті такі дозволи видаються особовому складу ВОХОР об'єктів, що ними обслуговуються.

До заяв керівників підприємств, установ, організацій додаються такі документи:

список осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат і місць народження та проживання, відомості про попередню трудову діяльність;

медичні довідки;

копії договорів страхування;

довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

копія наказу керівника підприємства, установи, організації про закріплення осіб, відповідальних за супроводження грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см для кожної особи;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У заяві обов'язково зазначається мета отримання дозволу.

Орган внутрішніх справ упродовж місяця з дня надходження заяви і документів розглядає їх і видає дозволи на зберігання та носіння відомчої зброї, а в разі відмови у видачі дозволу на зберігання та носіння відомчої зброї - письмово повідомляє про це керівника підприємства, установи, організації із зазначенням причин відмови.

11.17. Дозволи на право носіння відомчої вогнепальної зброї та бойових припасів до неї поза об'єктом, що охороняється, видаються МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайорганом внутрішніх справ з обов'язковим проставленням у них штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків".

11.18. Для охорони цінностей, які перевозяться в поштових вагонах відділами (відділеннями) поштового зв’язку при вокзалах, начальникам поштових вагонів та їх заступникам відповідальною особою видається по одному пістолету (револьверу) та бойові припаси до нього із числа відомчої вогнепальної зброї, про що робиться запис у дорожніх відомостях. З прибуттям поштового вагона в пункт призначення зброя передається на тимчасове зберігання у відділ (відділення) поштового зв’язку пункту призначення, а після повернення зазначених осіб до місця дислокації здається у відділ (відділення) поштового зв’язку, який видав зброю.

11.19. Працівники ВОХОР, які супроводжують вантажі, після прибуття в пункт призначення і закінчення роботи, пов'язаної з охороною вантажу, здають відомчу вогнепальну зброю та бойові припаси до неї на тимчасове зберігання в збройову кімнату ВОХОР юридичної особи, яка прийняла вантаж, або в найближчий міськрайорган.

11.20. Юридичні особи, які використовують зброю і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, повинні вести книги обліку вогнепальної зброї і бойових припасів на підприємствах, в установах, організаціях (додаток 22), які мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою органу внутрішніх справ.

11.21. Облік видачі і прийняття вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, що видаються працівникам охорони юридичної особи на час несення служби, здійснюється відповідальною особою в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів. Видача відомчої зброї повинна здійснюватися відповідальною особою на підставі розпорядження керівника підприємства, установи, організації.

11.22. Не придатна для подальшого використання відомча вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони здаються підприємствами, установами, організаціями в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або зберігання. Ця зброя та бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони здаються органами внутрішніх справ на склади озброєння управлінь (відділів) матеріального забезпечення ГУМВС, УМВС України.

11.23. Зайва, але придатна для подальшого використання відомча вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, що належать юридичним особам, здаються ними за місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші підприємства, установи, організації за дозволом органів внутрішніх справ на придбання зброї та бойових припасів. Зайва, але придатна для подальшого використання навчальна вогнепальна зброя воєнних зразків здається юридичними особами за місцем її отримання.

11.24. За стан обліку, зберігання і використання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів відповідають керівники юридичних осіб, а в загонах (командах) ВОХОР - начальники загонів (команд), які в разі втрати зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів зобов'язані негайно повідомити про це територіальний орган внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для зняття з обліку органів внутрішніх справ втраченої зброї і бойових припасів до неї є відповідний документ органу дізнання та досудового слідства.

12. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної, пневматичної та холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів громадянами

12.1. Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, мисливської нарізної зброї - 25-річного віку, холодної та пневматичної зброї - 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність.

12.2. Для одержання громадянами в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної зброї громадянами подаються такі документи:

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

заповнена картка-заява (додаток 13);

медична довідка;

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

ксерокопія паспорта.

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене  в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Дозволи на придбання зброї оформляються після проведення органами внутрішніх справ у встановленому порядку перевірок щодо відсутності обставин, визначених у пункті 5.1 глави 5 розділу І цієї Інструкції, тривалість яких не повинна перевищувати один місяць.

Якщо громадянин, який звертається до органу внутрішніх справ для оформлення дозволу на придбання зброї, пристрою, вже має у власності чи у користуванні зброю, пристрій, він надає ксерокопію дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а документи (довідки), які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання (перереєстрації), є дійсними, повторно не оформляються, власник подає їх копії.

Особи, що звернулися до органів внутрішніх справ за видачею дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв, персонально відповідають за достовірність наданих документів відповідно до законодавства України.

12.3. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної зброї одержують після подання заяви, довідки з місця служби, платіжного документа (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги та заповненої картки-заяви.

12.4. Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.

12.5. Для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної зброї, пристроїв власниками до органів внутрішніх справ подаються:

заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування.

Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган внутрішніх справ за місцем проживання:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання колекційної холодної зброї на ім'я керівника органу внутрішніх справ;

фотографії зброї розміром 15 х 15 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на зберігання такої зброї. У дозволі ставиться штамп "колекція".

У разі потреби перевезення такої зброї органи внутрішніх справ, у яких така зброя зареєстрована, видають дозволи на її перевезення в порядку, визначеному для надання дозволу на перевезення вогнепальної зброї.

Мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. При цьому в дозволі на право зберігання та носіння такої зброї магазином робиться відмітка про реалізацію ножа.

Для перереєстрації зброї, пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до органів внутрішніх справ власник подає:

заяву про продовження терміну дії дозволу;

медичну довідку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування.

12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю, органами внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання, носіння без зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України.

12.7. Для одержання дозволу на зберігання, носіння нагородної зброї власник до органу внутрішніх справ подає такі документи:

заяву;

заповнену картку-заяву;

оригінал, що повертається власнику, або засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа про нагородження зброєю;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

особи, нагороджені зброєю уповноваженими посадовими особами іноземних держав, подають оригінали документів про нагородження зброєю. Якщо такі документи складені іноземною мовою, до них додаються їх переклади, засвідчені в установленому законодавством порядку.

12.8. Генерали, адмірали і офіцери Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України та інші громадяни, які мають нагородну зброю, зобов'язані в місячний строк зареєструвати таку зброю в Міністерстві внутрішніх справ і одержати дозвіл на її зберігання, носіння.

12.9. Подарована мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої можуть бути зареєстровані в органах внутрішніх справ, якщо особа, якій ця зброя подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація такої зброї відбувається відповідно до вимог, встановлених пунктом 12.5 цієї глави.

12.10. Спортсмени користуються закріпленою за ними спортивною нарізною та холодною зброєю тільки в межах стрілецьких тирів і стрільбищ  без права зберігання її за місцем проживання. Гладкоствольна спортивна зброя може зберігатися за місцем проживання членів і кандидатів у члени збірної команди України, майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту і першорозрядників із стендової стрільби у разі одержання ними в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання такої зброї. Зазначена зброя зберігається цими особами відповідно до вимог, викладених у пункті 12.12 цієї глави.

12.11. Для навчання практичній стрільбі громадян, які мають бажання придбати зброю, у стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах дозволено використовувати мисливську вогнепальну зброю, яка належить іншим громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки у стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах, які мають ліцензію (дозвіл), видану МВС України на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування мисливських стендів, в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання з стрільби.

Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в установленому законодавством порядку в органах внутрішніх справ, для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові припаси до неї. Продаж бойових припасів до зброї здійснюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на торгівлю вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, які видані МВС України, або через Департамент матеріального забезпечення МВС України на підставі дозволів на придбання бойових припасів до конкретного виду зброї, виданих МВС України. Перевезення бойових припасів до нагородної зброї здійснюється на підставі дозволів на придбання та перевезення бойових припасів, виданих МВС України.

Для отримання дозволу на придбання, перевезення бойових припасів до нагородної зброї її власник подає до МВС України:

заяву про видачу дозволу на придбання та (або) перевезення бойових припасів в Україну із зазначенням їх кількості (та країни, якщо здійснюється перевезення);

копію дозволу на зберігання нагородної зброї;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

12.12. Зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи внутрішніх справ. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані.

Дозволяється за погодженням з органами внутрішніх справ, де зареєстрована зброя, пристрої, тимчасове їх зберігання без права використання в іншого члена сім'ї або найближчої близької особи, а в разі їх відсутності - в інших громадян, які мають відповідні дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. В особових справах власників зброї робиться запис про передачу зброї на тимчасове зберігання.

12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані. Під час перенесення або перевезення вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, боєприпасів до неї, пристроїв та зазначених патронів власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї.

12.14. Вогнепальна мисливська зброя, бойові припаси до неї, пневматична, холодна зброя, пристрої та зазначені патрони громадянами України перевозяться через державний кордон України на підставі дозволів на право перевезення зброї, які видаються МВС України, ГУМВС, УМВС.

Перевезення громадянами України зброї, якою вони нагороджені уповноваженими посадовими особами іноземних держав, здійснюється за дозволом МВС України на перевезення зброї.

12.15. Дозволено оформлення документів в органах внутрішніх справ про передачу мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї від одного власника іншому, а також переоформлення мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на їх придбання. Це здійснюється органом внутрішніх справ за місцем обліку зброї, яка переоформляється працівником дозвільної системи в присутності її власника (спадкоємця) та особи, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання цього виду зброї. При цьому марка, калібр і номер зброї, що передається, а також прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання колишнього власника вписуються в дозвіл на придбання зброї і в дублікат цього дозволу, підпис працівника дозвільної системи засвідчується печаткою з відбитком "Дозвільна система". Дублікат дозволу на придбання зброї повертається новому власникові для постановки зброї на облік в органі внутрішніх справ за місцем його проживання. Про факт здійснення передачі зброї заноситься  відповідний запис в книгу обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї про зняття такої зброї з обліку, а також відповідні зміни про цю зброю вносяться в інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ.

12.16. У разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна та інша зброя воєнних зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, пневматична та холодна зброя протягом п'ятиденного строку здається близькими особами до органів внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести місяців).

Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у власності та користуватися нею, вона може бути зареєстрована на його ім'я в установленому законодавством порядку відповідно до вимог пункту 12.2 цієї глави.

Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на зберігання зброї, то зброя в місячний строк після строку, вказаного в абзаці першому цього пункту, повинна бути реалізована в установленому законодавством України порядку особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї, або здана на реалізацію в магазин з торгівлі зброєю.

Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за погодженням з МВС України також може бути передана спадкоємцями до державного музею або залишена у власності спадкоємців після приведення її підприємством або майстернею по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт. Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку переробку, ксерокопія якої надається до органу внутрішніх справ, де зареєстрована зброя, а оригінал залишається у спадкоємця або разом з експонатом передається до музею. Така зброя вважається масогабаритним макетом і знімається органами внутрішніх справ з обліку власників нагородної зброї.

12.17. Мисливська вогнепальна, пневматична зброя, що визнана комісією з визначення технічного стану зброї не придатною для подальшого користування (не підлягає ремонту), не реєструється (не перереєстровується) і в місячний строк від дати прийняття комісією рішення про визнання її не придатною власником здається до органів внутрішніх справ безкоштовно для знищення або приводиться підприємством або майстернею по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт, і знімається з обліку.

12.18. У разі втрати зброї власник зобов’язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ за місцем встановлення факту втрати зброї та за місцем перебування її на обліку.

12.19. У разі анулювання дозволу на зберігання та носіння вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, пристроїв органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про анулювання дозволу на їх зберігання (додаток 23), який затверджується начальником органу внутрішніх справ. У цьому висновку викладаються підстави прийняття такого рішення.

12.20. У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання та носіння вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, пристроїв вони в 15-денний строк передаються власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на особу, що має дозвіл на їх придбання.

12.21. Вогнепальна, пневматична і холодна зброя, а також бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони, що належать особам, щодо яких порушено кримінальну справу, зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття відповідного рішення органом дізнання та досудового слідства або до винесення вироку суду. Якщо стосовно зазначеної особи прийнято рішення про закриття кримінальної справи, винесений виправдувальний вирок, зброя, бойові припаси до неї, а також дозвіл на її зберігання та носіння повертаються власникові.

12.22. Для визначення технічного стану щодо наявності основних ушкоджень мисливської вогнепальної зброї, які враховуються при реєстрації (перереєстрації) (додаток 24), в органах внутрішніх справ створюються комісії з числа працівників дозвільної системи, експертів-криміналістів.

12.23. При здачі до органів внутрішніх справ мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв, які не були зареєстровані в органах

внутрішніх справ, але можуть перебувати у власності громадян України для подальшої реєстрації в особисте користування, оформлення документів здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 12.5 цієї глави. При цьому органами внутрішніх справ обов'язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї по обліках МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.”.

2. Пункт 15.1 глави 15 розділу ІІІ після слова “встановленим” доповнити абревіатурою та цифрами “НПАОП 0.00-7.08-07”.

Начальник
Департаменту профілактики
правопорушень МВС України
полковник міліціїВ.В. Петровський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: