open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2011  № 142

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної інспекції ядерного регулювання № 32 від 06.02.2017}


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2011 р.
за № 1229/19967

Про затвердження Положення про державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 403, та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563 "Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 16.10.2007 № 139  "Про затвердження Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2007 за № 1269/14536.

3. Юридичному відділу (Матвєєва В.Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

Голова

О.А. Миколайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
11.10.2011 № 142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2011 р.
за № 1229/19967

ПОЛОЖЕННЯ
про державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України

1. Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України (далі - Держінспекції) утворюються в установленому порядку як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, які підпорядковуються Держатомрегулюванню України.

Держінспекції є незалежними від державних органів, установ і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, від місцевих органів влади і самоврядування, об'єднань громадян.

2. Держінспекції у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Держатомрегулювання України, дорученнями Голови Держатомрегулювання України та його заступників, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

3. Основними завданнями Держінспекцій є реалізація повноважень Держатомрегулювання України, передбачених Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 403, на відповідній території, визначеній Держатомрегулюванням України згідно з регіональним принципом охоплення суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

4. Держінспекції відповідно до покладених на них завдань:

4.1 здійснюють в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

4.2 здійснюють оцінку безпеки джерел іонізуючого випромінювання;

4.3 беруть участь у реєстрації джерел іонізуючого випромінювання;

4.4 здійснюють державний нагляд за дотриманням:

законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

умов виданих документів дозвільного характеру на здійснення діяльності з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання радіоактивних відходів, на використання земель та водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта;

4.5 здійснюють у межах своїх повноважень державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки джерел іонізуючого випромінювання, фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання;

4.6 здійснюють у межах своїх повноважень нагляд за реалізацією заходів, спрямованих на запобігання аваріям у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання та на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, на забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій;

4.7 здійснюють нагляд за службовим розслідуванням радіаційних аварій та ведуть облік таких аварій на відповідній території, крім радіаційних аварій на АЕС;

4.8 застосовують у межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

4.9 надсилають в межах своєї компетенції ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії;

4.10 застосовують в межах своєї компетенції в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

4.11 притягають в установленому законодавством порядку в межах своєї компетенції до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

4.12 надсилають в межах своєї компетенції ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ і організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

4.13 зупиняють дію або анулюють ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання, подають керівництву Держатомрегулювання України пропозиції про зупинення дії або анулювання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії у разі порушення ліцензіатом їх умов, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

4.14 обмежують, припиняють чи зупиняють, у межах своїх повноважень, на відповідній території експлуатацію підприємств, установ, організацій, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів, установок з джерелами іонізуючого випромінювання у разі порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог;

4.15 передають правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

4.16 оперативно повідомляють Держатомрегулювання України про радіаційні аварії та інші небезпечні події, пов'язані з втратою контролю над джерелами іонізуючого випромінювання, що виникли на відповідній території, та здійснюють нагляд та подальше інформування про розвиток і ліквідацію наслідків;

4.17 узагальнюють практику застосування законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, готують та подають до Держатомрегулювання України пропозиції щодо їх вдосконалення;

4.18 подають до Держатомрегулювання України у межах своїх повноважень пропозиції щодо:

розроблення та виконання загальнодержавних, інших програм з безпеки використання ядерної енергії, проведення наукових і науково-технічних досліджень у сфері безпеки використання ядерної енергії;

здійснення заходів щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії та культури захищеності ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

удосконалення системи обліку та звітності з питань, що належать до їх компетенції;

4.19 беруть участь у розробці:

норм, правил, стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

норм, правил з фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

нормативно-правових актів з організації та ведення обліку і контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї;

вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

4.20 беруть участь у підготовці:

щорічної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, відповідних звітів та оглядів, що подаються Держатомрегулюванням України Верховній Раді України, Президентові України, іншим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування, громадським організаціям;

національної доповіді про вжиті Україною заходи до виконання зобов'язань, передбачених Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, іншими міжнародними договорами України з питань, що належать до їх компетенції;

4.21 беруть участь у міжнародному співробітництві Держатомрегулювання України щодо:

удосконалення механізму регулювання безпеки переробки уранових руд;

поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами;

загальних питань радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

питань підвищення збереженості джерел іонізуючого випромінювання та запобігання їх незаконному обігу;

обліку і контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї;

4.22 подають до Держатомрегулювання України та органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

4.23 погоджують звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

4.24 здійснюють у межах своїх повноважень на відповідній території заходи щодо організації державного обліку ядерних матеріалів, координують заходи щодо реалізації Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Додаткового протоколу до цієї Угоди, а також супроводжують представників Міжнародного агентства з атомної енергії під час проведення інспекцій;

4.25 ведуть реєстр виданих ними ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

4.26 сприяють запобіганню та реагуванню на випадки незаконного обігу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та повідомляють Держатомрегулювання України про такі випадки, що виникли на відповідній території;

4.27 беруть участь та контролюють перевірку знань з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку, суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню;

4.28 здійснюють контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

4.29 беруть участь в організації створення та функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення;

4.30 надають консультаційну та інформаційну допомогу підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань ліцензування, реєстрації, сертифікації, інших дозвільних процедур щодо окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

4.31 здійснюють у межах своїх повноважень заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії та культури захищеності ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

4.32 звітують перед Держатомрегулюванням України про свою роботу і надають інформацію за окремими запитами державним інспекціям з ядерної безпеки на АЕС та іншим структурним підрозділам Держатомрегулювання України у встановленому порядку;

4.33 управляють об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством.

5. Держінспекції з метою організації своєї діяльності:

5.1 забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

5.2 забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

5.3 організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5.4 організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5.5 забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

5.6 забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.7 забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.8 організовують роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Держінспекції мають право:

6.1 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.2 одержувати від ліцензіатів, власників чи керівників суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідні пояснення, матеріали та інформацію;

6.3 користуватися Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання; інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

6.4 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

6.5 скликати наради, утворювати комісії, робочі групи;

6.6 володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації;

6.7 виступати за дорученням Держатомрегулювання України замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

7. Держінспекції під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, з державними інспекціями з ядерної безпеки на АЕС та іншими структурними підрозділами Держатомрегулювання України.

8. Працівники Держінспекцій, які за посадою є державними інспекторами та здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установи та організації всіх форм власності для проведення в межах своїх повноважень відповідної перевірки, а також інші права, передбачені законом.

9. Держінспекції у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази Держінспекції можуть бути скасовані Головою Держатомрегулювання України повністю чи в окремій частині.

10. Держінспекції діють на підставі положень, що затверджуються відповідно до цього Положення Головою Держатомрегулювання України.

11. Держінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням з головами відповідних обласних державних адміністрацій та звільняється з посади Головою Держатомрегулювання України.

Начальник Держінспекції за посадою є заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.

Начальник Держінспекції має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держатомрегулювання України в установленому законодавством порядку.

12. Начальник Держінспекції:

здійснює керівництво Держінспекцією, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;

організовує та забезпечує виконання Держінспекцією відповідно актів законодавства, наказів Держатомрегулювання України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Голови та його заступників;

вносить Голові Держатомрегулювання України пропозиції щодо пріоритетів роботи Держінспекції і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Держінспекції (річні, піврічні);

звітує перед Головою Держатомрегулювання України щодо виконання покладених на Держінспекцію завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів у Держінспекцію, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку керівників структурних підрозділів та інших працівників Держінспекції, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім свого заступника);

порушує перед Головою Держатомрегулювання України питання про присвоєння рангів державних службовців заступнику, а також щодо заохочення та притягнення його до відповідальності;

підписує накази Держінспекції;

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Держінспекції;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. У Держінспекціях для погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Держінспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держінспекції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Держінспекції.

14. Граничну чисельність працівників Держінспекції затверджує Голова Держатомрегулювання України у межах граничної чисельності працівників Держатомрегулювання України, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

15. Структуру, штатний розпис та кошторис Держінспекції затверджує Голова Держатомрегулювання України.

16. Держінспекція утримується за рахунок Державного бюджету України у межах коштів, передбачених на утримання Держатомрегулювання України.

17. Держінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Начальник Юридичного відділу

В. Матвєєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: