open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.10.2011 N 538
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2011 р.

за N 1256/19994
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 130 ( z0366-18 ) від 07.03.2018 }
Про затвердження переліків питань

для здійснення планових заходів державного

нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами

господарювання законодавства у галузі

ветеринарної медицини та уніфікованої

форми акта перевірки

На виконання Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Перелік питань для здійснення державними органами
ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної
медицини підприємствами з первинної переробки птиці.
1.2. Перелік питань для здійснення державними органами
ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної
медицини птахівничими господарствами ( z1257-11 ).
1.3. Перелік питань для здійснення державними органами
ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної
медицини підприємствами по забою тварин ( z1258-11 ).
1.4. Перелік питань для здійснення державними органами
ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної
медицини господарської діяльності з виробництва ветеринарних
медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі
ветеринарними медикаментами і препаратами ( z1259-11 ).
1.5. Перелік питань для здійснення державними органами
ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної
медицини на агропродовольчих ринках ( z1260-11 ).
1.6. Уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог
законодавства у галузі ветеринарної медицини.
2. Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України
(Бісюк І.Ю.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

12.10.2011 N 538
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2011 р.

за N 1256/19994

ПЕРЕЛІК

питань для здійснення державними

органами ветеринарної медицини планових заходів

державного нагляду (контролю) за дотриманням

законодавства у галузі ветеринарної медицини

підприємствами з первинної переробки птиці

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання; "Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання; "НВ" - дотримання питання не вимагається від даного
(конкретно узятого) об'єкта контролю; "НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.
I. Перелік питань, що підлягають перевірці
------------------------------------------------------------------ N з/п| Питання |Так|Ні|НВ|НП| Нормативне | | | | | | | обґрунтування | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.1 |Дотримання вимог | | | | |Підпункт 3.1.1 | |здійснення суб'єктом | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |господарювання | | | | |ПпДВНтК | |ветеринарно- | | | | | | |санітарного контролю | | | | | | |за надходженням | | | | | | |забійної птиці, іншої | | | | | | |підконтрольної | | | | | | |продукції та | | | | | | |матеріалів, включаючи | | | | | | |перевірку правильності| | | | | | |оформлення і | | | | | | |відповідності | | | | | | |ветеринарних | | | | | | |документів до вантажу,| | | | | | |що надійшов, | | | | | | |дотримання правил | | | | | | |транспортування тощо | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.2 |Санітарна обробка | | | | |Пункт 13.20 глави 13 | |автомашин, тракторних | | | | |ВСП | |причепів, контейнерів,| | | | | | |тари, що | | | | | | |використовуються для | | | | | | |транспортування живої | | | | | | |птиці, після | | | | | | |вивантаження | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.3 |Відповідність | | | | |Пункти 3.1-3.8 глави 3| |території забійного | | | | |ВСП; глава 2 | |підприємства | | | | |Санітарних правил | |санітарним правилам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.4 |Відповідність ділянок | | | | |Пункт 3.13 глави 3 | |та відділень, що | | | | |ВСП; глава 3 | |потребують | | | | |Санітарних правил | |послідовного або | | | | | | |відокремленого | | | | | | |розташування, діючим | | | | | | |будівельним і | | | | | | |санітарним нормам та | | | | | | |відповідність стану | | | | | | |бази передзабійного | | | | | | |утримання тварин | | | | | | |санітарним правилам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.5 |Дотримання | | | | |Глава 11 ВСП | |ветеринарно-санітарних| | | | | | |вимог до відділень | | | | | | |(утилізаційних цехів) | | | | | | |з переробки технічних | | | | | | |відходів | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.6 |Дотримання правил | | | | |Пункт 3.13 глави 3, | |карантинування і | | | | |пункт 8.3 глави 8 | |термінів передзабійної| | | | |ВСП; підпункт 3.1.3 | |витримки птиці | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | | | | | |ПпДВНтК | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.7 |Проведення у повному | | | | |Пункт 8.56 глави 8 | |обсязі ветеринарно- | | | | |ВСП; підпункт 3.1.4 | |санітарної експертизи | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |сировини, | | | | |ПпДВНтК | |продовольчої сировини,| | | | | | |у тому числі м'яса та | | | | | | |м'ясопродуктів, | | | | | | |отриманих при забої | | | | | | |птиці | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.8 |Клеймування тушок | | | | |Пункти 8.40, 8.47 | |відповідно до | | | | |глави 8 ВСП; | |Інструкції із | | | | |підпункт 3.1.6 | |застосування позначки | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |придатності та | | | | |ПпДВНтК | |ветеринарних штампів, | | | | | | |затвердженої наказом | | | | | | |Державного комітету | | | | | | |ветеринарної медицини | | | | | | |України від 02.02.2010| | | | | | |N 46, зареєстрованої в| | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | |України 07.04.2010 за | | | | | | |N 278/17573 | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.9 |Відбір зразків | | | | |Пункт 8.32 глави 8 | |продукції, інших | | | | |ВСП; | |підконтрольних | | | | |підпункт 3.1.8 | |матеріалів для | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |проведення | | | | |ПпДВНтК | |ветеринарно-санітарних| | | | | | |досліджень у державній| | | | | | |лабораторії | | | | | | |ветеринарної медицини,| | | | | | |розташованій на | | | | | | |території суб'єкта | | | | | | |господарювання, або в | | | | | | |інших державних | | | | | | |лабораторіях | | | | | | |ветеринарної медицини | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.10 |Відповідність вимогам | | | | |Пункт 8.34 глави 8 ВСП| |умов зберігання тушок | | | | | | |птиці, від якої був | | | | | | |відібраний матеріал | | | | | | |для лабораторного | | | | | | |дослідження | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.11 |Наявність внутрішніх | | | | |Пункт 8.31 глави 8 | |органів у тушках до | | | | |ВСП; підпункт 3.1.10 | |ветеринарного огляду | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | | | | | |ПпДВНтК | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.12 |Відповідність | | | | |Глава 4 ВСП; глава 4 | |водозабезпечення та | | | | |Санітарних правил | |каналізації | | | | | | |ветеринарно-санітарним| | | | | | |вимогам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.13 |Відповідність | | | | |Глава 5 ВСП; глава 5 | |освітлення, вентиляції| | | | |Санітарних правил | |і опалення санітарним | | | | | | |правилам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.14 |Відповідність | | | | |Глава 3 ВСП; глава 6 | |ветеринарно-санітарним| | | | |Санітарних правил | |вимогам стану | | | | | | |виробничих, допоміжних| | | | | | |і побутових приміщень | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.15 |Відповідність стану | | | | |Пункт 12.16 глави 12 | |технологічного | | | | |ВСП; глава 7 | |обладнання і інвентарю| | | | |Санітарних правил | |ветеринарно-санітарним| | | | | | |вимогам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.16 |Дотримання | | | | |Пункт 6.7 глави 6, | |ветеринарно-санітарних| | | | |пункт 8.14 глави 8 | |вимог при | | | | |ВСП; розділ 8 | |технологічному процесі| | | | |Санітарних правил | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.17 |Дотримання правил | | | | |Пункти 8.43-8.46 | |пакування, маркування,| | | | |глави 8 ВСП; | |транспортування | | | | |підпункт 3.1.11 | |продукції тваринного | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |походження | | | | |ПпДВНтК | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.18 |Відповідність | | | | |Пункт 3.18 глави 3, | |складських приміщень, | | | | |пункт 12.18 глави 12 | |холодильників | | | | |ВСП; глава 9 | |ветеринарно-санітарним| | | | |Санітарних правил | |вимогам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.19 |Відповідність | | | | |Пункт 3.36 глави 3 ВСП| |гардероба санітарним | | | | | | |правилам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.20 |Дотримання вимог | | | | |Глава 16 ВСП; глава 11| |особистої гігієни | | | | |Санітарних правил | |працівниками | | | | | | |підприємства | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.21 |Дотримання | | | | |Пункт 3.34 глави 3, | |температурних режимів | | | | |пункт 5.12 глави 5, | |переробки продукції, | | | | |пункт 6.19 глави 6, | |отриманої на | | | | |пункти 8.20, 8.38 | |підприємстві або тієї,| | | | |глави 8 ВСП; підпункт | |що надійшла | | | | |3.1.12 пункту 3.1 | | | | | | |глави 3 ПпДВНтК | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.22 |Своєчасність | | | | |Глава 11 ВСП; | |утилізації трупів | | | | |підпункт 3.1.13 | |птиці, ветеринарних | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |конфіскатів, | | | | |ПпДВНтК | |забракованого м'яса | | | | | | |птиці та їх продуктів | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.23 |Проведення повторних | | | | |Пункт 10.51 глави 10 | |аналізів при отриманні| | | | |ВСП; підпункт 3.1.13 | |незадовільних | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |результатів | | | | |ПпДВНтК | |дослідження | | | | | | |яйцепродуктів хоча б | | | | | | |за одним показником | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.24 |Відповідність | | | | |Пункти 3.10-3.13 | |санітарного стану | | | | |глави 3 ВСП; | |виробничих приміщень | | | | |підпункт 3.1.15 | |(холодильників, | | | | |пункту 3.1 глави 3 | |складів) та умов | | | | |ПпДВНтК | |зберігання продукції | | | | | | |тваринного походження | | | | | | |та інших | | | | | | |підконтрольних | | | | | | |матеріалів | | | | | | |ветеринарно-санітарним| | | | | | |вимогам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.25 |Дотримання вимог | | | | |Глава 12 ВСП; глава 12| |проведення | | | | |Санітарних правил | |дезінсекції, | | | | | | |дератизації | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.26 |Проведення обліку | | | | |Підпункт 3.1.16 | |ветеринарно-санітарної| | | | |пункту 3.1 глави 3 | |експертизи продукції | | | | |ПпДВНтК | |та ветеринарно- | | | | | | |санітарної роботи | | | | | | |суб'єкта | | | | | | |господарювання, | | | | | | |своєчасне подання | | | | | | |звітності у | | | | | | |встановленому порядку | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.27 |Використання для | | | | |Пункт 13.20 глави 13 | |транспортування живої | | | | |ВСП | |птиці транспортних | | | | | | |засобів, які | | | | | | |відповідають | | | | | | |санітарним вимогам | | | | | | -----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| 1.28 |Застосування | | | | |Частина шоста | |виробником системи | | | | |статті 20 ЗУ 771/97-ВР| |HACCP (система аналізу| | | | | | |ризиків та контролю | | | | | | |(регулювання) у | | | | | | |критичних точках) або | | | | | | |інших систем | | | | | | |забезпечення | | | | | | |безпечності та якості | | | | | | |харчових продуктів під| | | | | | |час виробництва та | | | | | | |обігу | | | | | | -----------------------------------------------------------------
II. Нормативні документи,

на підставі яких складено

та яким відповідають питання,

передбачені цим Актом перевірки
------------------------------------------------------------------ N з/п|Скорочення документа| Назва документа | -----+----------------------------------------------------------| 2.1 | Закони України | -----+----------------------------------------------------------| 2.1.1|ЗУ 771/97-ВР |Закон України від 23.12.97 | | |N 771/97-ВР ( 771/97-ВР ) "Про | | |безпечність та якість харчових | | |продуктів" | -----+--------------------+-------------------------------------| 2.1.2|ЗУ 2498-XII |Закон України від 25.06.92 N 2498-XII| | |( 2498-12 ) "Про ветеринарну | | |медицину" | -----+--------------------+-------------------------------------| 2.1.3|ЗУ 877-V |Закон України від 05.04.2007 N 877-V | | |( 877-16 ) "Про основні засади | | |державного нагляду (контролю) у сфері| | |господарської діяльності" | -----+----------------------------------------------------------| 2.2 | Накази органів виконавчої влади та СНіП | -----+----------------------------------------------------------| 2.2.1|ПпДВНтК |Положення про державний ветеринарно- | | |санітарний нагляд та контроль за | | |діяльністю суб'єктів господарювання | | |щодо забою тварин, переробки, | | |зберігання, транспортування й | | |реалізації продукції тваринного | | |походження, затверджене наказом | | |Головного державного інспектора | | |ветеринарної медицини України від | | |01.09.2000 N 45 ( z0760-00 ), | | |зареєстроване в Міністерстві юстиції | | |України 31.10.2000 за N 760/4981 | -----+--------------------+-------------------------------------| 2.2 |ВСП |Ветеринарно-санітарні правила для | | |суб'єктів господарювання | | |(підприємств, цехів) з переробки | | |птиці та виробництва яйцепродуктів, | | |Правила ветеринарно-санітарної | | |експертизи яєць свійської птиці, | | |затверджені наказом Головного | | |державного інспектора ветеринарної | | |медицини України від 07.09.2001 N 70 | | |( z0849-01 ), зареєстровані в | | |Міністерстві юстиції України | | |27.09.2001 за N 849/6040 | -----+--------------------+-------------------------------------| 2.3 |Санітарні правила |"Санитарные правила для предприятий | | |мясной промышлености", затверджені | | |Головним державним санітарним лікарем| | |СРСР від 27.03.85 | | |N 3238-85 ( v3238400-85 ) | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
тваринництва А.А.Гетя

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

12.10.2011 N 538

УНІФІКОВАНА ФОРМА АКТА

перевірки дотримання вимог законодавства

у галузі ветеринарної медицини

(Акт)
(Державний Герб України)

_________________________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади)
_________________________________________________________________

(найменування територіального органу, що здійснює заходи з державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду)
N ____ від ___ ______ 20__ року
Населений пункт _____________________________________________

(населений пункт, район, область)
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / номер облікової картки
фізичної особи - платника податку (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера, облікової карти платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті)_______________________________ _________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
_________________________________________________________________
Мною (нами), державним(и) інспектором(ами) __________________ ________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
проведено плановий захід з державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на підконтрольних об'єктах _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

його місце проживання)
у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
Предмет державного нагляду ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вид планового або позапланового заходу з державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на підконтрольних

об'єктах (без скорочень))
------------------------------------------------------------------ Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваного|Вид здійснюваного| здійснюваного заходу | заходу | заходу | ----------------------------+-----------------+-----------------| Наказ N ____ від __________| плановий | | Направлення | позаплановий | | N ____ від _______________ | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Початок заходу | Завершення заходу | --------------------------------+-------------------------------| | | | | | | -----------+-----------+--------+----------+-----------+--------| число | місяць | рік | число | місяць | рік | -----------------------------------------------------------------
Дані щодо попередньо проведених заходів:
------------------------------------------------------------------ Плановий | Позаплановий | --------------------------------+-------------------------------| не було взагалі |не було взагалі | --------------------------------+-------------------------------| був у період з _____ по ________|був у період з _____ по _______| Акт N _________ від ___________ |Акт N _________ від ___________| -----------------------------------------------------------------
Розділ I
Загальна характеристика суб'єкта господарювання _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Розділ II
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу
державного нагляду (контролю)
------------------------------------------------------------------ N з/п |Детальний опис виявленого | Посилання на | | порушення | нормативно-правовий акт, | | | вимоги якого порушені | -------+--------------------------+-----------------------------| | | | -------+--------------------------+-----------------------------| | | | -------+--------------------------+-----------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ III
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
------------------------------------------------------------------ N з/п| Питання, що підлягають |Так|Ні|Нормативне обґрунтування | |контролю з боку суб'єкта | | | | | господарювання | | | | -----+-------------------------+---+--+-------------------------| 1 |Про проведення планової | | |Частина четверта статті 5| |перевірки суб'єкта | | |Закону України "Про | |господарювання письмово | | |основні засади державного| |попереджено не менше ніж | | |нагляду (контролю) у | |за 10 днів до її початку | | |сфері господарської | | | | |діяльності" від | | | | |05.04.2007 N 877-V | | | | |(далі - ЗУ N 877-V) | -----+-------------------------+---+--+-------------------------| 2 |Службові посвідчення, що | | |Частина п'ята статті 7 та| |засвідчують перевіряючих,| | |абзац третій статті 10 | |пред'явлено | | |ЗУ N 877-V | -----+-------------------------+---+--+-------------------------| 3 |Копію посвідчення | | |Частина п'ята статті 7 та| |(направлення) на | | |абзаци третій і шостий | |перевірку надано | | |статті 10 ЗУ N 877-V | -----+-------------------------+---+--+-------------------------| 4 |Перед початком здійснення| | |Частина дванадцята | |перевірки перевіряючими | | |статті 4 ЗУ N 877-V | |внесено запис про | | | | |перевірку до відповідного| | | | |журналу суб'єкта | | | | |господарювання (за його | | | | |наявності) | | | | -----+-------------------------+---+--+-------------------------| 5 |Під час позапланової | | |Частина перша | |перевірки з'ясовувалися | | |статті 6 ЗУ N 877-V | |лише ті питання, | | | | |необхідність перевірки | | | | |яких стала підставою для | | | | |її здійснення. У | | | | |направленні на здійснення| | | | |позапланової перевірки | | | | |зазначено питання, що є | | | | |підставою для здійснення | | | | |такої перевірки | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно уповноваженими
посадовими особами суб'єкта господарювання.
Розділ IV
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства
------------------------------------------------------------------ N з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень | ---------------+------------------------------------------------| | | ---------------+------------------------------------------------| | | ---------------+------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Розділ V
Цей Акт складено на ______________ аркушах у 2-х примірниках
державним(и) інспектором(ами)
___________________ ___________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ ___________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ ___________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Уповноважені посадові особи суб'єкта господарювання:
_________________ ______________ ________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________ ______________ ________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_________________ ______________ ________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
З Актом ознайомлений і один примірник отримав керівник
суб'єкта господарювання _______________________ _______________________________________
(підпис, печатка) (прізвище, ініціали)
Позначка про надсилання Акта суб'єкту господарювання поштою
Акт відправлено через поштове відділення N __________________
___________________ _____________________

(дата) (підпис інспектора)
Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Акта ________________ __________________ _____________________

(дата) (підпис)
Відмітка про відмову підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта та/або
заповнення розділів III, IV _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розділ VI
Нормативно-правові документи, на підставі яких складено та
яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки
------------------------------------------------------------------ N з/п | Скорочення документа | Назва документа | ------------+---------------------------------------------------| 1 | Закони України | ------------+---------------------------------------------------| | | | ------------+---------------------------------------------------| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України та накази | | органів виконавчої влади | ------------+---------------------------------------------------| | | | ------------+-----------------------------------+---------------| | | | ------------+-----------------------------------+---------------| | | | ------------+-----------------------------------+---------------| | | | ------------+-----------------------------------+---------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
тваринництва А.А.Гетя

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: