open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2011 N 293
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2011 р.

за N 1255/19993

Про затвердження форми для подання

та порядку складення та подання запитів

на публічну інформацію, розпорядником якої

є Держкомтелерадіо України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ), Указу Президента України від 05.05.2011
N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації" та на виконання пункту 4
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583
( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму для подання запиту на отримання публічної інформації,
розпорядником якої є Держкомтелерадіо України; порядок складення і подання запитів на отримання публічної
інформації, розпорядником якої є Держкомтелерадіо України.
2. Управлінню інформаційної політики (Червак Б.О.) розмістити
форму для подання та порядок складення та подання запитів на
публічну інформацію, розпорядником якої є Держкомтелерадіо
України, на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.
3. Управлінню документообігу та матеріально-технічного
забезпечення (Шапкін С.Б.) розмістити форму для подання та порядок
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником
якої є Держкомтелерадіо України, на інформаційному стенді у
приміщенні за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, I поверх.
4. Наказ Держкомтелерадіо України від 14.06.2011 N 145
( v0145603-11 ) "Про затвердження примірних форми запиту на
інформацію та порядку складання та подання запитів на інформацію"
скасувати.
5. Управлінню інформаційної політики (Червак Б.О.) спільно з
відділом законопроектної роботи (Красноступ Г.М.) забезпечити в
установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
6. Цей наказ довести до відома згідно з розрахунком розсилки.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови
Держкомтелерадіо України А.Л.Мураховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення

України

14.10.2011 N 293

ФОРМА

для подання запиту

на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є Держкомтелерадіо України

Запитувач _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

найменування організації,
_______________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника організації -

для юридичних
_______________________________________________________

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу

юридичної особи,
_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний

телефон)
Запит на отримання публічної інформації
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" надати ______________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва,

реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):
на поштову адресу ____________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений

пункт, вулиця,
___________________________________________;

будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ___________________________________________;
телефаксом ___________________________________________;
за телефоном ____________________________________________
____________ _____________

(дата) (підпис)
Примітка: запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2,
каб. N 702;

на електронну адресу: olp@tvradio.gov.ua; oz@comin.gov.ua; телефаксом: (044) 278-89-42; за телефоном: (044) 278-89-42.
Начальник управління
інформаційної політики Б.О.Червак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення

України

14.10.2011 N 293
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2011 р.

за N 1255/19993

ПОРЯДОК

складення і подання запитів

на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є Держкомтелерадіо України

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною
особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи
Держкомтелерадіо України в усній чи письмовій формі під час
особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною
поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2,
каб. N 702; на електронну адресу: olp@tvradio.gov.ua; oz@comin.gov.ua; телефаксом: (044) 278-89-42; за телефоном: (044) 278-89-42.
3. Запит на інформацію подається у довільній формі.
4. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку
(якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
5. Для подання письмового запиту запитувач може використати
форму, яку надає Держкомтелерадіо України або яка розміщується на
офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.
6. Запит на інформацію може бути подано особисто до відділу з
питань свободи слова та доступу до публічної інформації управління
інформаційної політики Держкомтелерадіо України за адресою: 01001,
м. Київ, вул. Прорізна, 2, каб. N 702, в робочий час згідно з
правилами внутрішнього трудового розпорядку: початок робочого дня о 9.00; закінчення робочого дня о 18.00 (у п'ятницю - о 16.45); обідня перерва - 45 хвилин (з 13.00 до 13.45); напередодні святкових днів робочий день скорочується на одну
годину.
7. Під час подання запиту на інформацію запитувачу
пропонується зазначити зручну для нього форму отримання
інформації.
8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його оформлює представник відділу з питань свободи слова та
доступу до публічної інформації управління інформаційної політики
Держкомтелерадіо України із зазначенням в запиті прізвища, імені,
по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка
його подала.
9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування
Держкомтелерадіо України, дати надходження та вхідного номера
запиту. Така копія повертається запитувачу.
Начальник управління
інформаційної політики Б.О.Червак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: