open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.10.2011 N 545
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2011 р.

за N 1261/19999
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 656 ( z1917-13 ) від 08.11.2013 }
Про умови оплати праці працівників

Української державної лісонасіннєвої інспекції

Держлісагентства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної

політики та продовольства
N 11 ( z0057-12 ) від 10.01.2012
N 148 ( z0556-12 ) від 27.03.2012
N 357 ( z0953-13 ) від 10.06.2013 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1 Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Української державної лісонасіннєвої інспекції
Державного агентства лісових ресурсів України згідно з додатком 1; схему тарифних розрядів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців Української
державної лісонасіннєвої інспекції Державного агентства лісових
ресурсів України згідно з додатком 2; схему тарифних розрядів професій робітників Української
державної лісонасіннєвої інспекції Державного агентства лісових
ресурсів України згідно з додатком 3.
2. Надати право керівнику Української державної
лісонасіннєвої інспекції Державного агентства лісових ресурсів
України (далі - лісонасіннєва інспекція) в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисах:
2.1. Установлювати: працівникам лісонасіннєвої інспекції конкретні розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно з затвердженими
схемами, розміри доплат і надбавок до них; посадові оклади заступникам керівників лісонасіннєвої
інспекції, заступникам керівників структурних підрозділів цих
інспекцій - на 5-15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10-30
відсотків, помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж
посадовий оклад відповідного керівника, визначеного за схемами
тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.
2.2. Установлювати надбавки працівникам лісонасіннєвої
інспекції: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР,
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
лісонасіннєвої інспекції; за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом.
2.3. Установлювати доплати працівникам: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам
лісонасіннєвої інспекції, їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів лісонасіннєвої інспекції, їх заступникам; у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку; за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням; за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
лісонасіннєвої інспекції. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством; за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу.
2.4. Установлювати водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
2.6. Преміювати працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи згідно з затвердженими
порядком і розмірами преміювання працівників. Преміювання керівників лісонасіннєвої інспекції, їх
заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових
окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням
органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
3. Керівникам лісонасіннєвої інспекції запровадити ці умови
оплати праці та розміри посадових окладів (ставки заробітної
плати) працівників лісонасіннєвої інспекції в межах фонду оплати
праці, затвердженого в кошторисах.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету лісового господарства України від 07.09.2005 N 412
( z1274-05 ) "Про умови оплати праці працівників Української
державної лісонасіннєвої інспекції Держкомлісгоспу України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за
N 1274/11554.
5. Державному агентству лісових ресурсів України
(Сівець В.М.) у встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 квітня 2011 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сеня О.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.І.Надрага
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова ЦК профспілки
працівників лісового
господарства України С.Й.Кривов'язий
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 545

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів

з оплати праці працівників Української

державної лісонасіннєвої інспекції

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | ------------------------------+---------------------------------| 1 | 1,00 | ------------------------------+---------------------------------| 2 | 1,09 | ------------------------------+---------------------------------| 3 | 1,18 | ------------------------------+---------------------------------| 4 | 1,27 | ------------------------------+---------------------------------| 5 | 1,36 | ------------------------------+---------------------------------| 6 | 1,45 | ------------------------------+---------------------------------| 7 | 1,54 | ------------------------------+---------------------------------| 8 | 1,64 | ------------------------------+---------------------------------| 9 | 1,73 | ------------------------------+---------------------------------| 10 | 1,82 | ------------------------------+---------------------------------| 11 | 1,97 | ------------------------------+---------------------------------| 12 | 2,12 | ------------------------------+---------------------------------| 13 | 2,27 | ------------------------------+---------------------------------| 14 | 2,42 | ------------------------------+---------------------------------| 15 | 2,58 | ------------------------------+---------------------------------| 16 | 2,79 | ------------------------------+---------------------------------| 17 | 3,00 | ------------------------------+---------------------------------| 18 | 3,21 | ------------------------------+---------------------------------| 19 | 3,42 | ------------------------------+---------------------------------| 20 | 3,64 | ------------------------------+---------------------------------| 21 | 3,85 | ------------------------------+---------------------------------| 22 | 4,06 | ------------------------------+---------------------------------| 23 | 4,27 | ------------------------------+---------------------------------| 24 | 4,36 | ------------------------------+---------------------------------| 25 | 4,51 | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду з 01 січня - 852 гривні.
{ Абзац перший примітки 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 11
( z0057-12 ) від 10.01.2012 - застосовується з 1 липня 2011 року;
в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства
N 148 ( z0556-12 ) від 27.03.2012 - застосовується з 1 січня 2012
року, N 357 ( z0953-13 ) від 10.06.2013 - застосовується з 1 січня
2013 року }
{ Абзац другий примітки 1 додатка 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 11
( z0057-12 ) від 10.01.2012 - застосовується з 1 липня 2011 року }
Диференціація заробітної плати працівників, для яких
визначені однакові посадові оклади, забезпечується за рахунок
встановлення доплат, надбавок та премій. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ). 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 545

СХЕМА

тарифних розрядів фахівців,

керівників інших структурних підрозділів

і технічних службовців Української

державної лісонасіннєвої інспекції

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Категорії та посади | Діапазон розрядів | ------------------------------------------+---------------------| Завідувачі (начальники): лабораторії, | 7-11 | відділу та інших служб, головні фахівці | | ------------------------------------------+---------------------| Провідні фахівці: технолог, | 7-10 | електронник, програміст, економіст, | | юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом | | спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Фахівці: технолог, механік, енергетик, | | програміст, економіст, юрисконсульт, | | бухгалтер, статистик, старший лаборант, | | який має вищу освіту, бухгалтер-ревізор, | | майстер та інші | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 8-9 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 7-8 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 6-7 | ------------------------------------------+---------------------| Техніки всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 7 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 6 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 5 | ------------------------------------------+---------------------| Завідувачі: центрального складу (складу), | 5-8 | копіювально-розмножувального бюро, | | господарства, інших підрозділів | | ------------------------------------------+---------------------| Старші: касир, інспектор, диспетчер та | 4-6 | інші | | ------------------------------------------+---------------------| Інші фахівці та технічні службовці: | 4-5 | експедитор, касир, інспектор, обліковець, | | друкарка (усіх категорій), секретар- | | друкарка, секретар та інші | | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 545

СХЕМА

тарифних розрядів професій робітників

Української державної лісонасіннєвої інспекції

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Найменування професій | Діапазон розрядів | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують просту | 1-2 | некваліфіковану або допоміжну роботу: | | опалювач, підсобний робітник, вантажник, | | робітник з благоустрою, сторож, | | прибиральник виробничих (службових) | | приміщень та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують малокваліфіковані| 1-3 | роботи: єгер, копіювальник, контролер та | | інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують кваліфіковані | 2-5 | (складні) роботи: слюсар, столяр, | | електрик, електромеханік, електромонтер, | | дозиметрист, оператори: копіювальних і | | розмножувальних машин, електронно- | | обчислювальних та обчислювальних машин; | | будівельник, водій автомобіля (автобуса) | | та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують | 3-8 | висококваліфіковані (особливо складні та | | відповідальні) роботи: з ремонту та | | налагодження електронного та іншого | | особливо складного обладнання | | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: