open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.10.2011 N 546
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2011 р.

за N 1262/20000

Про умови оплати праці працівників

бюджетних установ природно-заповідного фонду

Держлісагентства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної

політики та продовольства
N 10 ( z0056-12 ) від 10.01.2012
N 147 ( z0555-12 ) від 27.03.2012
N 358 ( z0949-13 ) від 10.06.2013
N 226 ( z0646-14 ) від 12.06.2014
N 433 ( z1478-15 ) від 18.11.2015
N 86 ( z0410-16 ) від 09.03.2016
N 105 ( z0528-16 ) від 28.03.2016
N 260 ( z1156-16 ) від 01.08.2016
N 32 ( z0220-17 ) від 01.02.2017
N 323 ( z0844-17 ) від 26.06.2017 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду
Державного агентства лісових ресурсів України згідно з додатком 1; схему тарифних розрядів посад керівних працівників, наукових
працівників, фахівців і спеціалістів бюджетних установ
природно-заповідного фонду Державного агентства лісових ресурсів
України згідно з додатком 2; схему тарифних розрядів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних установ
природно-заповідного фонду Державного агентства лісових ресурсів
України згідно з додатком 3; схему тарифних розрядів професій робітників бюджетних установ
природно-заповідного фонду Державного агентства лісових ресурсів
України згідно з додатком 4.
2. Надати право керівникам бюджетних установ
природно-заповідного фонду Державного агентства лісових ресурсів
України (далі - установи природно-заповідного фонду) в межах фонду
заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:
2.1. Установлювати: працівникам установ природно-заповідного фонду конкретні
розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно з
затвердженими схемами, розміри доплат і надбавок до них; посадові оклади заступникам керівників установ
природно-заповідного фонду, заступникам керівників структурних
підрозділів цих установ - на 5-15 відсотків, головним
бухгалтерам - на 10-30 відсотків, помічникам керівників - на
30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначеного за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим
наказом.
2.2. Установлювати надбавки працівникам установ
природно-заповідного фонду: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке
обмеження не поширюється на працівників національних установ. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР,
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником установи
природно-заповідного фонду; за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом.
2.3. Установлювати доплати працівникам: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ
природно-заповідного фонду, їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів установ природно-заповідного фонду, їх заступникам; у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку; за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у працівників двох або більше вчених звань доплата
встановлюється за одним (вищим) званням; за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи природно-заповідного фонду. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством; за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу.
2.4. Установлювати водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
2.6. Преміювати працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи згідно з затвердженими
порядком і розмірами преміювання. Преміювання керівників установ природно-заповідного фонду,
встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органів вищого
рівня у межах наявних коштів на оплату праці. { Абзац другий
підпункту 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 105 ( z0528-16 )
від 28.03.2016 }
3. Керівникам установ природно-заповідного фонду запровадити
ці умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставки
заробітної плати) працівників установ природно-заповідного фонду в
межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету лісового господарства України від 07.09.2005 N 411
( z1275-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ
природно-заповідного фонду Держкомлісгоспу України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за
N 1275/11555.
5. Державному агентству лісових ресурсів України
(Сівець В.М.) у встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 квітня 2011 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сеня О.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.І.Надрага
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова ЦК профспілки
працівників лісового
господарства України С.Й.Кривов'язий

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 546

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів

з оплати праці працівників бюджетних установ

природно-заповідного фонду

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | ------------------------------+---------------------------------| 1 | 1,00 | ------------------------------+---------------------------------| 2 | 1,09 | ------------------------------+---------------------------------| 3 | 1,18 | ------------------------------+---------------------------------| 4 | 1,27 | ------------------------------+---------------------------------| 5 | 1,36 | ------------------------------+---------------------------------| 6 | 1,45 | ------------------------------+---------------------------------| 7 | 1,54 | ------------------------------+---------------------------------| 8 | 1,64 | ------------------------------+---------------------------------| 9 | 1,73 | ------------------------------+---------------------------------| 10 | 1,82 | ------------------------------+---------------------------------| 11 | 1,97 | ------------------------------+---------------------------------| 12 | 2,12 | ------------------------------+---------------------------------| 13 | 2,27 | ------------------------------+---------------------------------| 14 | 2,42 | ------------------------------+---------------------------------| 15 | 2,58 | ------------------------------+---------------------------------| 16 | 2,79 | ------------------------------+---------------------------------| 17 | 3,00 | ------------------------------+---------------------------------| 18 | 3,21 | ------------------------------+---------------------------------| 19 | 3,42 | ------------------------------+---------------------------------| 20 | 3,64 | ------------------------------+---------------------------------| 21 | 3,85 | ------------------------------+---------------------------------| 22 | 4,06 | ------------------------------+---------------------------------| 23 | 4,27 | ------------------------------+---------------------------------| 24 | 4,36 | ------------------------------+---------------------------------| 25 | 4,51 | -----------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня
2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року – 1113 гривень, з
01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335
гривень. Абзац перший примітки 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 10
( z0056-12 ) від 10.01.2012 - застосовується з 1 липня 2011 року;
в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства
N 147 ( z0555-12 ) від 27.03.2012 - застосовується з 1 січня 2012
року, N 358 ( z0949-13 ) від 10.06.2013 - застосовується з
1 січня 2013 року, N 226 ( z0646-14 ) від 12.06.2014; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та
продовольства N 433 ( z1478-15 ) від 18.11.2015 - застосовується з
1 вересня 2015 року, N 86 ( z0410-16 ) від 09.03.2016 -
застосовується з 1 грудня 2015 року, N 260 ( z1156-16 ) від
01.08.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року, N 32
( z0220-17 ) від 01.02.2017 - застосовується з 01 грудня 2016
року }
{ Абзац другий примітки 1 додатка 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 10
( z0056-12 ) від 10.01.2012 - застосовується з 1 липня 2011 року }
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з
01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду,
встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних
осіб на 01 січня календарного року. { Примітку 1 додатка 1
доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 323 ( z0844-17 ) від
26.06.2017 - застосовується з 01 січня 2017 року } Диференціація заробітної плати працівників, для яких
визначені однакові посадові оклади, забезпечується за рахунок
встановлення доплат, надбавок та премій. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ). 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 546

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників,

наукових працівників, фахівців спеціалістів

бюджетних установ природно-заповідного фонду

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Посада | Діапазон розрядів | ----------------------------------------------------------------| I. Керівні працівники | ----------------------------------------------------------------| Керівник установи | 16-20 | ------------------------------------------+---------------------| Головні: лісничий, інженер установи | 16-18 | ------------------------------------------+---------------------| Головні фахівці: еколог, мисливствознавець| 15-18 | та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Керівники основних відділів, лабораторій | 14-18 | ------------------------------------------+---------------------| Керівники інших підрозділів, лісничий | 8-11 | ------------------------------------------+---------------------| Майстер лісу | 8-10 | ----------------------------------------------------------------| II. Наукові працівники | ----------------------------------------------------------------| Головний науковий співробітник | 18-20 | ------------------------------------------+---------------------| Провідний науковий співробітник | 17-19 | ------------------------------------------+---------------------| Старший науковий співробітник | 16-18 | ------------------------------------------+---------------------| Науковий співробітник | 14-17 | ------------------------------------------+---------------------| Молодший науковий співробітник | 10-16 | ----------------------------------------------------------------| III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні | розробки | ----------------------------------------------------------------| Головні фахівці всіх спеціальностей | 15-18 | ------------------------------------------+---------------------| Провідні фахівці всіх спеціальностей | 9-14 | ------------------------------------------+---------------------| Фахівці всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 12-13 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 10-11 | ------------------------------------------+---------------------| без категорій | 8-9 | ------------------------------------------+---------------------| Техніки всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 9-10 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 8-9 | ------------------------------------------+---------------------| без категорій | 7 | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 546

СХЕМА

тарифних розрядів фахівців,

керівників інших структурних підрозділів

і технічних службовців бюджетних установ

природно-заповідного фонду

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Посада | Діапазон розрядів | ------------------------------------------+---------------------| Провідні фахівці: з охорони та захисту | 7-10 | лісу, з лісовідновлення, з | | лісокористування, з охорони навколишнього | | середовища, зоотехнік, мисливствознавець, | | технолог, енергетик, економіст, | | програміст, юрисконсульт, бухгалтер (з | | дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор | | та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Фахівці: з охорони та захисту лісу, з | | лісовідновлення, з лісокористування, з | | охорони навколишнього середовища, | | зоотехнік, мисливствознавець, технолог, | | енергетик, економіст, програміст, | | юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом | | спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, | | статистик, старший лаборант, який має | | вищу освіту, майстер та інші: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 8-9 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 7-8 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 6 | ------------------------------------------+---------------------| Техніки всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 7 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 6 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 5 | ------------------------------------------+---------------------| Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, | 5-8 | центрального складу (складу), | | машинописного бюро, копіювально- | | розмножувального бюро, господарства, інших| | підрозділів | | ------------------------------------------+---------------------| Старші: товарознавець, касир, інспектор, | 4-6 | диспетчер, стенографістка I категорії та | | інші | | ------------------------------------------+---------------------| Інші фахівці та технічні службовці: | 4-5 | експедитор, касир (касир квитковий), | | інспектор, архіваріус, друкарка (усіх | | категорій), секретар-стенографістка, | | секретар-друкарка, секретар, комендант, | | паспортист та інші | | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 4

до наказу Мінагрополітики

України

17.10.2011 N 546

СХЕМА

тарифних розрядів професій робітників

бюджетних установ природно-заповідного фонду

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Посада | Діапазон розрядів | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують просту | 1-2 | некваліфіковану або допоміжну | | роботи: гардеробник, кур'єр, опалювач, | | підсобний робітник, вантажник, робітник з | | благоустрою, сторож, прибиральник | | виробничих (службових) приміщень, | | території, конюх та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують | 1-3 | малокваліфіковані роботи: єгер, робітник | | розсадника, оранжереї, машиніст котельні, | | контролер та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують кваліфіковані | 2-5 | (складні) роботи: лісник, слюсар, столяр, | | електрик, електромеханік, будівельник, | | електромонтер, гідрометеоспостерігач, | | лісоруб, рибовод, водій автомобіля | | (автобуса) та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують | 3-8 | висококваліфіковані (особливо складні та | | відповідальні) роботи: з ремонту та | | налагодження електронного та іншого | | особливо складного обладнання, робітники | | з комплексного обслуговування й ремонту | | будинків | | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: