open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Протокол

між Державною митною службою України

та Федеральною митною службою (Російська Федерація)

про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів і транспортних засобів при здійсненні

митних операцій при перетині українсько-російського

державного кордону

Дата підписання: 18.10.2011 Дата набрання чинності для України: 28.10.2011
Державна митна служба України та Федеральна митна служба
(Російська Федерація), далі - "Сторони",
керуючись положеннями Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон
між Україною та Російською Федерацією ( 643_257 ) від 8 лютого
1995 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах ( 643_050 )
від 24 червня 1993 року,
з метою прискорення та спрощення митних процедур при
переміщенні товарів і транспортних засобів через
українсько-російський державний кордон,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони забезпечують, щоб товари та транспортні засоби, які
переміщуються через українсько-російський державний кордон,
супроводжувалися належними документами, передбаченими митним
законодавством держав Сторін.
Стаття 2
Кожна зі Сторін на основі взаємності визнає результати
митного контролю товарів і транспортних засобів, проведеного іншою
Стороною (відомості про найменування, вартість, кількість, вагу,
результати сканування, накладені митними органами засоби митної
ідентифікації) і використовує їх при проведенні митного контролю
зазначених товарів і транспортних засобів, переміщуваних через
українсько-російський державний кордон.
Результати митного контролю, проведеного однією зі Сторін,
визнаються іншою стороною з урахуванням принципу достатності для
забезпечення дотримання законодавства держави іншої Сторони, у
разі надання при переміщенні через українсько-російський державний
кордон товарів та транспортних засобів оригінальних примірників
митних та інших документів, оформлених відповідно до порядку,
встановленого законодавством держав Сторін.
Стаття 3
1. В якості документів, що підтверджують необхідні для
проведення митного контролю відомості, кожною зі Сторін визнаються
оформлені при вивезенні з території держави іншої Сторони товарів
та транспортних засобів:
- митна декларація ( 748-97-п ) (інший документ, що
використовується в якості митної декларації), оформлена при
вивезенні товарів з території держави іншої Сторони;
- акт митного огляду (огляду) переміщуваних товарів;
- документи, які мають технологічні відмітки (записи), які
свідчать про результати проведеного митного контролю (в тому
числі, контролю радіоактивних матеріалів, що діляться),
переміщуваних товарів та транспортних засобів, завірених митними
органами Сторін.
2. Засоби митної ідентифікації, накладені при проведенні
митного контролю однією зі Сторін, визнаються іншою Стороною за
умови їх цілісності та належної фіксації факту їх накладення у
відповідних документах.
Стаття 4
З метою забезпечення реалізації положень статей 2 і 3 цього
Протоколу Сторони обмінюються зразками митних документів і засобів
митної ідентифікації, а також відомостями про порядок їх складання
(накладення) у п'ятиденний термін з дати підписання цього
Протоколу.
Про всі зміни форм митних документів, порядку їх складання, а
також зміни видів митного забезпечення та порядку його накладення,
Сторона, до законодавства держави якої внесені відповідні зміни,
негайно інформує іншу Сторону.
Стаття 5
Сторони прагнуть до поступової уніфікації форм і порядку
оформлення митних документів.
Стаття 6
У разі виявлення однією зі Сторін недійсних митних
документів, такі документи направляються іншій Стороні для вжиття
необхідних заходів відповідно до законодавства держави цієї
Сторони.
Стаття 7
Положення цього Протоколу не застосовуються, у разі
проведення митного контролю митними органами Сторін у рамках
застосування системи управління ризиками, якщо відповідним
профілем ризику обумовлено його застосування незалежно від
взаємного визнання результатів митного контролю товарів і
транспортних засобів відповідно до цього Протоколу, за наявності
інформації, яка прямо вказує на ознаки порушення митного
законодавства діючого на території держави Сторони, на територію
якої здійснюється ввезення товарів і транспортних засобів, у разі
вжиття заходів правоохоронними підрозділами митних органів Сторін,
а також у випадку, зазначеному у статті 6 цього Протоколу.
Стаття 8
Всі спори і розбіжності, пов'язані з виконанням і тлумаченням
положень цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій і
переговорів між Сторонами.
Стаття 9
Зміни та доповнення до цього Протоколу можуть бути внесені
лише за взаємною згодою Сторін.
Стаття 10
Цей Протокол укладено на невизначений термін і набирає
чинності на десятий день з дати його підписання. Дію цього
Протоколу може бути припинено будь-якою із Сторін шляхом
направлення іншій Стороні письмового повідомлення про намір
припинити дію цього Протоколу. У такому випадку, дія цього
Протоколу припиняється через 30 днів з дати отримання зазначеного
повідомлення.
Вчинено у м. Донецьк 18 жовтня 2011 року в двох оригінальних
примірниках українською та російською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
За Державну митну службу За Федеральну митну службу
України (Російська Федерація)
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: