open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації
(укр/рос)

{Угоду ратифіковано Законом № 4423-VI від 22.02.2012}

Дата підписання:

18.10.2011

Дата ратифікації Україною:

22.02.2012

Дата набрання чинності для України:

29.03.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),

реалізуючи положення Угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань від 3 серпня 1994 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації від 27 січня 1995 року та Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року,

ураховуючи історично сформовані добросусідські відносини,

визнаючи необхідність збереження і розвитку господарських, культурних та інших традиційних зв'язків між населенням прикордонних регіонів України та Російської Федерації,

з метою створення сприятливих умов для перетинання державного кордону громадянами, що проживають у прикордонних регіонах України та Російської Федерації,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Терміни в цій Угоді вживаються в такому значенні:

а) кордон - українсько-російський державний кордон, встановлений Договором між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року;

б) прикордонний регіон - область України, Автономна Республіка Крим, суб'єкт Російської Федерації, території яких прилягають до кордону. Перелік прикордонних регіонів України і Російської Федерації наведено в Додатку 1 до цієї Угоди;

в) жителі прикордонних регіонів - громадяни України та громадяни Російської Федерації, які постійно проживають у прикордонних регіонах;

г) місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) - місця на кордоні, які облаштовуються компетентними органами держав Сторін та через які здійснюється перетинання кордону жителями прикордонних регіонів на умовах цієї Угоди;

д) компетентні органи держав Сторін - державні органи, уповноважені вирішувати питання облаштування і оснащення місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону), порядку перетинання кордону жителями прикордонних регіонів, здійснювати прикордонний і митний контроль.

2. Сторони обміняються списками компетентних органів держав Сторін, відповідальних за реалізацію цієї Угоди, дипломатичними каналами.

Стаття 2

1. Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону), перелік яких наведено в Додатку 2 до цієї Угоди, відповідно до режиму їх функціонування, а також у пунктах пропуску, передбачених Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року.

2. Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) того регіону, жителями якого вони є, і перебувати на території суміжної держави тільки в межах регіону, в який вони в'їхали через місцевий пункт пропуску (місце перетинання кордону).

Стаття 3

1. Установлення нових місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону), їх відкриття і закриття здійснюється за домовленістю Сторін шляхом внесення змін у Додаток 2 до цієї Угоди, про що Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами.

2. Компетентні органи держав Сторін за взаємною письмовою домовленістю можуть, як виняток, дозволяти тимчасове перетинання кордону в інших місцях, а також встановлювати в цих місцях режим пропуску жителів прикордонних регіонів.

3. Вимоги до облаштування і оснащення місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону) розробляються компетентними органами держав Сторін.

4. Компетентні органи держав Сторін за взаємною письмовою домовленістю та за узгодженням з органами державної влади прикордонних регіонів установлюють і за необхідності можуть змінювати режим функціонування місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону).

Стаття 4

1. Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон пішки, на велосипедах, мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, що їм належать, а також на автомобільному і поромному транспорті загального користування міждержавного сполучення в межах прикордонних регіонів.

2. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщувати через кордон легкові транспортні засоби, що їм належать, та зареєстровані на території держави Сторони проживання без реєстрації їх на території прикордонних регіонів держави Сторони перебування протягом терміну, визначеного її законодавством.

3. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщати через кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) товари, які не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності, у кількості, що не перевищує передбачені законодавством держав Сторін норми ввезення (вивезення) товарів без сплати митних зборів і податків.

4. У разі перевищення норм, вказаних у пункті 3 цієї статті, а також за наявності у жителів прикордонних регіонів наміру ввезти (вивезти) товари, які призначені для виробничої або іншій комерційній діяльності або ввезення (вивезення) яких заборонено чи потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, їх проходження через місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) не допускається. У цьому випадку жителі прикордонних регіонів зобов'язані перетинати кордон у пунктах пропуску, передбачених Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року.

5. Компетентні органи держав Сторін за необхідності обмінюються між собою переліками товарів, ввезення (вивезення) яких заборонено або потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, для завчасного інформування жителів прикордонних регіонів.

Стаття 5

1. Жителі прикордонних регіонів перетинають кордон на умовах цієї Угоди на підставі документів, дійсних для перетинання кордону жителями прикордонних регіонів, наведених у Додатку 3 до цієї Угоди, та підтверджують постійне проживання в прикордонних регіонах.

2. Жителі прикордонних регіонів України - діти у віці до 16 років перетинають кордон у супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, або осіб, уповноважених на це батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками.

Жителі прикордонних регіонів Російської Федерації – неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон разом з батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, іншими законними представниками або одним з них.

У випадку, якщо неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон без супроводу, вони повинні мати при собі, крім документів, вказаних у Додатку 3, нотаріально оформлену згоду зазначених осіб на перетинання неповнолітніми громадянами Російської Федерації кордону із зазначенням терміну виїзду в Україну.

3. Жителі прикордонних регіонів, які перетинають кордон на умовах цієї Угоди, можуть перебувати на території прикордонних регіонів держави іншої Сторони без реєстрації, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в'їзду на територію держави іншої сторони.

4. Під час перетинання кордону жителями прикордонних регіонів на умовах цієї Угоди міграційні картки не заповнюються.

Стаття 6

Якщо в період перебування жителів прикордонних регіонів держави однієї Сторони на території держави іншої Сторони, які перетнули кордон на умовах цієї Угоди, були втрачені або пошкоджені документи, зазначені в Додатку 3 до цієї Угоди, то такі жителі зобов'язані негайно повідомити про це органи внутрішніх справ держави Сторони перебування.

У цьому випадку органи внутрішніх справ держави Сторони перебування видають зазначеним жителям після встановлення їхньої особи довідку про втрату документів для негайного повернення цих жителів на територію держави їх постійного проживання.

Стаття 7

Під час епідемій, епізоотій, стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій Сторони можуть запроваджувати тимчасові обмеження для жителів прикордонних регіонів на перетинання кордону.

Про тимчасове припинення (відновлення) перетинання кордону жителями прикордонних регіонів через вказані причини Сторони негайно у письмовій формі повідомляють одна одну.

Стаття 8

1. Жителі прикордонних регіонів, які перетинають кордон на умовах цієї Угоди, зобов'язані дотримуватися законодавства держави Сторони перебування.

2. Компетентні органи держав Сторін вживають заходів з організації приймання (передачі) жителів прикордонних регіонів, затриманих за вчинення адміністративних правопорушень у прикордонних регіонах держав Сторін або тих, які порушили правила перетинання кордону. При цьому збирання і оформлення доказів правопорушень здійснюється відповідно до законодавства держави Сторони, на території якої вчинено правопорушення.

3. У разі виявлення порушень жителями прикордонних регіонів вимог митного законодавства держав Сторін у частині переміщення товарів через кордон компетентні органи держав Сторін негайно інформують про це митні органи держави Сторони, на території якої вчинено правопорушення. При цьому особа, яка вчинила правопорушення, несе відповідальність відповідно до законодавства тієї держави, на території якої вчинено правопорушення.

Стаття 9

Розбіжності, що виникають у ході реалізації цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 10

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений термін і залишається чинною до закінчення 6 місяців з дати письмового повідомлення однієї із Сторін про свій намір припинити її дію.

2. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

3. З дати набрання чинності цією Угодою припиняється дія Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації, підписаної в м. Москва 21 квітня 2006 року.

Вчинено в м. Донецьк 18 жовтня 2011 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України


(підпис)


За Уряд Російської Федерації


(підпис)Додаток 1
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації
про порядок перетинання
українсько-російського державного
кордону жителями прикордонних
регіонів України та Російської Федерації

Перелік
прикордонних регіонів України та Російської Федерації

І. Україна

Автономна Республіка Крим,

Донецька область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область,

Чернігівська область

ІI. Російська Федерація

Білгородська область,

Брянська область,

Воронезька область,

Краснодарський край,

Курська область,

Ростовська областьДодаток 2
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації
про порядок перетинання
українсько-російського державного
кордону жителями прикордонних
регіонів України та Російської Федерації

Перелік
місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону)

Україна


Російська Федерація

Чернігівська область


Брянська область

Семенівський район

Карповичі - Бровничі
Клюси - Новий Світ

Климівський район

Костобобрів - Азарівка
Леонівка - Курковичі

Стародубський район

Новгород-Сіверський район

Грем'яч - Вітемля

Погарський район

Сумська областьСередино-Будський район

Нововасилівка - Біла Берізка

Трубчевский район

Середина Буда - Зерново
Стара Гута - Новая Погощ

Суземський район

Ямпільський район

Марчихіна Буда - Хінель
Муравєйня - Лемєшовка

Сєвський район

Глухівський район

Сопич - Некислиця
Курська область

Глухівський район

Старикове - Козино
Ходине - Старая Ніколаєвка

Рильський район


Сопич - Клєвєнь

Хомутовський район

Путивльський район

Бруски - Ходейково

Глушковський район

Білопільський район

Бояро-Лежачі - Тьоткіно
Рижівка - Тьоткіно
Волфине - Волфіно
Ободи - Політотдєльский
Кондратівка - Єлизаветовка


Сумський район

Володимирівка - Троїцьке
Веселівка - Успєновка

Корєньовський район

Краснопільський район

Миропілля - Кучеров

Бєловський район

Новєнькоє - Свердликово
Запсілля - Горналь
Журавка - Ніколаєво-Дар'їно

Суджанський район


Бєлгородська область

Миропольське - Попівка
Мар'їно - Демидівка
Тур'я - Графівка
Степок - Ліпци
Покровка - Колотилівка
Попівка - В'язове
Грабовське - Старосєльє

Красноярузький район

Рясне - Почаєво
Майське - Дронівка
Славгород - Дронівка
Славгород - Пороз
Порозок - Пороз

Грайворонський район

Великописарівський район

Попівка - Сподарюшино
Олександрівка - Заріччя-2


Харківська областьЗолочівський район

Відродженівське - Безіменне
Тимофіївка - Безіменне
Тимофіївка - Байрак
Івашки - Новостроєвка 2-я
Перовське - Горьковський
Одноробівка - Головчино


Басове - Лозова Рудка
Козачок - Климово (Козаче)
Козачок - Козаче-Рудченське
Уди - Богун-Городок
Уди - Борисівка

Борисовський район

Уди – Щетинівка

Бєлгородський район

Окіп - Щетинівка
Ветеринарське - Валківський


Дергачівський район

Козача Лопань - Красний Хутір
Журавлівка - Журавлівка


Харківський район

Стрілече - Журавлівка
Пильна - Мухановка
Борисівка - Солнцевка
Лук'янці - Вергельовка
Борисівка - Новая Дєрєвня


Нескучне - Середа
Зелене - Середа
Плоске - Середа

Шебекинський район

Вовчанський район

Тернова - Середа
Стариця - Муром
Бугроватка - Муром
Огурцово - Нова Таволжанка
Гатище - Нова Таволжанка
Зибіне - Мар'їно
Бочкове - Красне
Піщане - Балки
Кругле - Терезівка
Дегтярне - МішковеБударки - Землянки (Старий)

Волоконовський район

Великобурлуцький район

Крейдянка - Кисельов
Рублене - Кисельов
Рублене - Борисівка
Березики - Коновалове

Артільне - Старий Хутір
Чугунівка - Бутирки
Мілове - Новопетрівка
Амбарне - Новопетрівка

Валуйський район

Дворічанський район

Отрадне - Новопетрівка
Бологівка - Новопетрівка
Бологівка - Новогор'євка
Строївка - Піщанка
Тополі - Нижні Мєльніци
Тополі - Логачевка
Піщанка - Логачевка
Терни - Дальній

Луганська область


Троїцький район

Солонці - Дальній
Бабичеве - Конотопівка
Дьоміно-Олександрівка - Ураєво

Сиротине - Клименки
Богачка - Клименки
Воєводське - Солонці
Розсипне - Станове
Розсипне - Білий Колодязь

Вейделєвський район

Розсипне - Лозная

Ровенський район

Білокуракинський район

Петрівка - Шияни
Лозно-Олександрівка - Ровеньки
Шарівка - Ровеньки

Новопсковський район

Світле - Верхняя Серебрянка
Козлове - ОрловВоронезька область


Пантюхіне - Бондареве

Кантемировський район

Марківський район

Височинівка - Новомарківка


Міловський район

Нікольське - Колещатівка
Благодатне - Гартмашівка

Ростовська область


Заринівка - Тарасово-Мєловське
Морозівка - Тарасово-Мєловське
Червона Зірка - Михайлово-Олександрівка
Мілове - Чертково

Чертковський район

Біловодський район

Бараниківка - Карпівка


Бараниківка - Никонорівка
Нижньобараниківка - Верхньокамишинський
Ноздрівка - Підгаївка

Міллеровський район

Станично-Луганський район

Олександрівка - Титовка
Олександрівка - Новоруський
Красна Талівка - Волошино
Талове - Волошино
Благовіщенка - РогаликГерасимівка - Можаєвка
Красна Талівка - Деркул
Красна Талівка - Ушаківка
Юганівка - Єлань
Юганівка - Маноцький

Тарасовський район

Краснодонський район

Кружилівка - МітякінськаСєвєрний - Донецьк
Краснодарський - Донецьк
Краснодарський - Нижній Швирьов
Верхня Герасимівка - Верхній Швирьов

місто Донецьк


Провалля - Нижня Ковалівка
Червонопартизанськ - Васецький
Бірюкове - Павлівка
Астахове - Маяки
Попівка - Нижня Оріхівка

Красносулинський район


Никишівка - Плєшаков

Каменський район


Дякове - Куйбишево
Дякове - Міллерово
Клунникове - Міллерово

Куйбишевський район


Новоборовці - Новопрохорівка
Новоборовці - Олексієво-Тузлівка

Родіоново- Несвєтайський район

Донецька областьШахтарський район

Дібровка - Новая Надєжда

Куйбишевський район

Амвросієвський район

Манич - СвободнийУльянівське - Шрамко
Василівка - Марфинка
станція Успенка – Авілово-Федорівка

Матвєєво-Курганський район

Старобешівський район

Шевченко - Малокатеринівка


Тельманівський район

Кузнєцово-Михайлівка - Григор’євкаНовоолександрівка - Верхнє-Комарівський

Неклиновський район

Новоазовський район

Кузнєці - Щербаково


Автономна Республіка Крим


Краснодарський край


Порт Крим - Порт Кавказ
Порт Маріуполь - Порт Єйськ
Порт Ялта - Порт Новоросійськ

Темрюцький районДодаток 3
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації
про порядок перетинання
українсько-російського державного
кордону жителями прикордонних
регіонів України та Російської Федерації

Перелік
документів, дійсних для перетинання кордону громадянами України та Російської Федерації, які постійно проживають у прикордонних регіонах

Для громадян України:

1) паспорт громадянина України (за наявності відмітки про реєстрацію постійного проживання в прикордонному регіоні);

2) свідоцтво про народження (для дітей до 16 років) та витяг з домової книги (довідка), що підтверджує постійне проживання дитини у прикордонному регіоні;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності відмітки про реєстрацію постійного проживання у прикордонному регіоні);

4) проїзний документ дитини (за наявності відмітки про постійне проживання в прикордонному регіоні);

5) довідка про втрату документів, передбачена статтею 6 цієї Угоди.

Для громадян Російської Федерації:

1) паспорт громадянина Російської Федерації (за наявності відмітки про реєстрацію постійного проживання в прикордонному регіоні);

2) свідоцтво про народження (для дітей до 14 років) з вкладкою про громадянство Російської Федерації та витяг з домової книги про постійне проживання дитини в прикордонному регіоні, засвідчений органами реєстраційного обліку громадян Російської Федерації, що підтверджує його проживання у прикордонному регіоні;

3) паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації, і витяг з домової книги про постійне проживання в прикордонному регіоні, засвідчений органами реєстраційного обліку громадян Російської Федерації, що підтверджує його проживання у прикордонному регіоні;

4) довідка про втрату документів, передбачена статтею 6 цієї Угоди.


СОГЛАШЕНИЕ
между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации

Кабинет Министров Украины и Правительство Российской Федерации, именуемые далее Сторонами,

реализуя положения Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам от 3 августа 1994 года, Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве приграничных областей Украины и Российской Федерации от 27 января 1995 года и Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года,

учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и других традиционных связей между населением приграничных регионов Украины и Российской Федерации,

с целью создания благоприятных условий для пересечения государственной границы гражданами, проживающими в приграничных регионах Украины и Российской Федерации,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

а) граница - украинско-российская государственная граница, установленная Договором между Украиной и Российской Федерацией о украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года;

б) приграничный регион - область Украины, Автономная Республика Крым, субъект Российской Федерации, территории которых прилегают к границе. Перечень приграничных регионов Украины и Российской Федерации приведен в Приложении 1 к настоящему Соглашению;

в) жители приграничных регионов - граждане Украины и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в приграничных регионах;

г) местные пункты пропуска (места пересечения границы) - места на границе, которые оборудуются компетентными органами государств Сторон и через которые осуществляется пересечение границы жителями приграничных регионов на условиях настоящего Соглашения;

д) компетентные органы государств Сторон - государственные органы, уполномоченные решать вопросы обустройства и оснащения местных пунктов пропуска (мест пересечения границы), порядка пресечения границы жителями приграничных регионов, осуществлять пограничный и таможенный контроль.

2. Стороны обменяются списками компетентных органов государств Сторон, ответственных за реализацию настоящего Соглашения, по дипломатическим каналам.

Статья 2

1. Жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы), перечень которых приведен в Приложении 2 к настоящему Соглашению, в соответствии с режимом их функционирования, а также в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года.

2. Жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) того региона, жителями которого они являются, и находиться на территории сопредельного государства только в пределах региона, в который они въехали через местный пункт пропуска (место пересечения границы).

Статья 3

1. Установление новых местных пунктов пропуска (мест пересечения границы), их открытие и закрытие осуществляется по договоренности Сторон путем внесения изменений в Приложение 2 к настоящему Соглашению, о чем Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам.

2. Компетентные органы государств Сторон по взаимной письменной договоренности могут, в порядке исключения, разрешать временное пересечение границы в иных местах, а также устанавливать в этих местах режим пропуска жителей приграничных регионов.

3. Требования к обустройству и оснащению местных пунктов пропуска (мест пересечения границы) разрабатываются компетентными органами государств Сторон.

4. Компетентные органы государств Сторон по взаимной письменной договоренности и по согласованию с органами государственной власти приграничных регионов устанавливают и при необходимости могут изменять режим функционирования местных пунктов пропуска (мест пересечения границы).

Статья 4

1. Жители приграничных регионов могут пересекать границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом и легковом транспорте, лодках, принадлежащих им, а также на автомобильном и паромном транспорте общего пользования межгосударственного сообщения в пределах приграничных регионов.

2. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу легковые транспортные средства, принадлежащие им и зарегистрированные на территории государства Стороны проживания, без регистрации их на территории приграничных регионов государства Стороны пребывания, в течение срока, определенного ее законодательством.

3. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) товары, которые не предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности, в количестве, не превышающем предусмотренных законодательством государств Сторон норм ввоза (вывоза) товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов.

4. В случае превышения норм, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также при наличии у жителей приграничных регионов намерения ввезти (вывезти) товары, которые предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности либо ввоз (вывоз) которых запрещен или требует наличия разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, их следование через местные пункты пропуска (места пересечения границы) не допускается. В этом случае жители приграничных регионов обязаны пересекать границу в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года.

5. Компетентные органы государств Сторон по мере необходимости обмениваются между собой перечнями товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен либо требует наличия разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, для заблаговременного информирования жителей приграничных регионов.

Статья 5

1. Жители приграничных регионов пересекают границу на условиях настоящего Соглашения на основании документов, действительных для пересечения границы жителями приграничных регионов, указанных в Приложении 3 к настоящему Соглашению и подтверждающих постоянное проживание в приграничных регионах.

2. Жители приграничных регионов Российской Федерации -несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу совместно с родителями, усыновителями, опекунами или попечителями, другими законными представителями или одним из них.

В случае если несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу без сопровождения, они должны иметь при себе кроме документов, указанных в Приложении 3, нотариально оформленное согласие названных лиц на пересечение несовершеннолетними гражданами Российской Федерации границы с указанием срока выезда в Украину.

Жители приграничных регионов Украины - дети в возрасте до 16 лет пересекают границу в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями.

3. Жители приграничных регионов, пересекающие границу на условиях настоящего Соглашения, могут находиться на территории приграничных регионов государства другой Стороны без регистрации, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию государства другой Стороны.

4. При пересечении границы жителями приграничных регионов на условиях настоящего Соглашения миграционные карточки не заполняются.

Статья 6

Если в период пребывания жителей приграничных регионов государства одной Стороны на территории государства другой Стороны, пересекших границу на условиях настоящего Соглашения, были утрачены или повреждены документы, указанные в Приложении 3 к настоящему Соглашению, то такие жители обязаны немедленно уведомить об этом органы внутренних дел государства Стороны пребывания.

В этом случае органы внутренних дел государства Стороны пребывания выдают указанным жителям после установления их личности справку об утрате документов для незамедлительного возвращения этих жителей на территорию государства их постоянного проживания.

Статья 7

При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях Стороны могут вводить временные ограничения для жителей приграничных регионов на пересечение границы.

О приостановлении (возобновлении) пересечения границы жителями приграничных регионов по указанным причинам Стороны немедленно в письменной форме уведомляют друг друга.

Статья 8

1. Жители приграничных регионов, пересекающие границу на условиях настоящего Соглашения, обязаны соблюдать законодательство государства Стороны пребывания.

2. Компетентные органы государств Сторон принимают меры по организации приема (передачи) жителей приграничных регионов, задержанных за совершение административных правонарушений в приграничных регионах государств Сторон или нарушивших правила пересечения границы. При этом сбор и оформление доказательств правонарушений осуществляется в соответствии с законодательством государства Стороны, на территории которого совершено правонарушение.

3. В случае выявления нарушений жителями приграничных регионов требований таможенного законодательства государств Сторон в части перемещения товаров через границу компетентные органы государств Сторон незамедлительно информируют об этом таможенные органы государства Стороны, на территории которой совершено правонарушение. При этом лицо, совершившее правонарушение, несет ответственность в соответствии с законодательством того государства, на территории которого совершено правонарушение.

Статья 9

Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций между Сторонами.

Статья 10

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.

Статья 11

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 6 месяцев с даты письменного уведомления одной из Сторон о своем намерении прекратить его действие.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращается действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных районов Украины и Российской Федерации, подписанного в г. Москве 21 апреля 2006 года.

Совершено в г, Донецк 18 октября 2011 года в двух экземплярах, каждый на украинском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Кабинет Министров
Украины


(подпись)


За Правительство
Российской Федерации


(подпись)Приложение 1
к Соглашению
между Кабинетом Министров Украины
и Правительством Российской Федерации
о порядке пересечения
украинско-российской государственной
границы жителями приграничных
регионов Украины и Российской Федерации

Перечень
приграничных регионов Украины и Российской Федерации

I. Украина

Автономная Республика Крым,

Донецкая область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Черниговская область

IІ. Российская Федерация

Белгородская область,

Брянская область,

Воронежская область,

Краснодарский край,

Курская область,

Ростовская областьПриложение 2
к Соглашению
между Кабинетом Министров Украины
и Правительством Российской Федерации
о порядке пересечения
украинско-российской государственной
границы жителями приграничных
регионов Украины и Российской Федерации

Перечень
местных пунктов пропуска (мест пересечения границы)

Российская Федерация


Украина

Брянская область


Черниговская область

Климовский район

Бровничи - Карповичи
Новый Свет - Клюсы

Семеновский район

Стародубский район

Азаровка - Костобобров
Курковичи - Леоновка


Погарский район

Витемля - Гремяч

Новгород-Северский районСумская область

Трубчевский район

Белая Березка - Нововасильевка

Середино-Будский район

Суземский район

Зерново - Середина Буда
Новая Погощь - Старая Гута


Севский район

Хинель - Марчихина Буда
Лемешовка - Муравейня

Ямпольский район


Некислица - Сопыч

Глуховский район

Курская областьРыльский район

Козино - Стариково
Старая Николаевка - Ходино

Глуховский район

Хомутовский район

Клевень - Сопыч


Глушковский район

Ходейково - Бруски
Теткино - Бояро-Лежачи
Теткино - Рыжевка

Путивльский район


Волфино - Волфино
Политотдельский - Ободы
Елизаветовка - Кондратовка

Белопольский район

Кореневский район

Троицкое - Владимировка
Успеновка - Веселовка

Сумской район

Беловский район

Кучеров - Мирополье

Краснопольский район

Суджанский район

Свердликово - Новенькое
Горналь - Запселье
Николаево-Дарьино - Журавка


Белгородская областьКраснояружский район

Поповка - Миропольское
Демидовка - Марьино
Графовка - Турья
Липцы - Степок
Колотиловка - Покровка
Вязовое - Поповка
Староселье - Грабовское


Грайворонский район

Почаево - Рясное
Дроновка - Майское
Дроновка - Славгород
Пороз - Славгород
Пороз - ПорозокСподарюшино - Поповка
Заречье-2 - Александровка

Великописаревский районХарьковская область


Безыменно - Видроженовско
Безыменно - Тимофеевка
Байрак - Тимофеевка
Новостроевка 2-я - Ивашки
Горьковский - Перовское
Головчино - Одноробовка

Золочевский район

Борисовский район

Лозовая Рудка - Басово
Климовое (Казачье) - Казачек
Казачье-Рудченское - Казачек
Богун-Городок - Уды
Борисовка - Уды


Белгородский район

Щетиновка - Уды
Щетиновка - Окоп
Валковский - ВетеринарскоеКрасный Хутор - Казачья Лопань
Журавлевка - Журавлевка

Дергачевский район


Журавлевка - Стрелечья
Мухановка - Пыльная
Солнцевка - Борисовка
Вергелевка - Лукьянцы
Новая Деревня - Борисовка

Харьковский район

Шебекинский район

Середа - Нескучное
Середа - Зеленое
Середа - ПлоскоеСереда - Терновая
Муром - Старица
Муром - Бугроватка
Новая Таволжанка - Огурцово
Новая Таволжанка - Гатище
Марьино - Зыбино
Красное - Бочково
Балки - Песчаное
Терезовка - Круглое
Мешковое - Дегтярное

Волчанский район

Волоконовский район

Землянки (Старый) - БударкиКиселев - Крейдянка
Киселев - Рубленое
Борисовка - Рубленое
Коновалово - Березики

Великобурлукский район

Валуйский район

Старый Хутор - Артельное
Бутырки - Чугуновка
Новопетровка - Меловое
Новопетровка - АмбарноеНовопетровка - Отрадное
Новопетровка - Бологовка
Новогорьевка - Бологовка
Песчанка - Строевка
Нижние Мельници - Тополи
Логачевка - Тополи
Логачевка - Песчанка
Дальний - Терны

Двуречанский районЛуганская область


Дальний - Солонцы
Конотоповка - Бабичево
Ураево - Демино-Александровка

Троицкий район

Вейделевский район

Клименки - Сиротино
Клименки - Богачка
Солонцы - Воеводское
Становое - Рассыпное
Белый Колодезь - Рассыпное


Ровеньский район

Лозная - РассыпноеШияны - Петровка
Ровеньки - Лозно-Александровка

Белокуракинский район


Ровеньки - ШаровкаВерхняя Серебрянка - Светлое
Орлов - Козлово

Новопсковский район

Воронежская областьКантемировский район

Бондарево - ПантюхиноНовомарковка - Высочиновка

Марковский район


Колещатовка - Никольское
Гартмашевка - Благодатное

Меловский район

Ростовская областьЧертковский район

Тарасово-Меловское - Зариновка
Тарасово-Меловское - Морозовка
Михайлово- Александровка - Червона Зирка
Чертково - МеловоеКарповка - Баранниковка

Беловодский район

Миллеровский район

Никоноровка - Баранниковка
Верхнекамышинский - Нижнебаранниковка
Подгаевка - НоздревкаТитовка - Александровка
Новорусский - Александровка
Волошино - Красная Таловка
Волошино - Талово
Рогалик - Благовещенка

Станично-Луганский район

Тарасовский район

Можаевка - Герасимовка
Деркул - Красная Таловка
Ушаковка - Красная Таловка
Елань - Югановка
Маноцкий - ЮгановкаМитякинская - Кружиловка

Краснодонский район

город Донецк

Донецк - Северный
Донецк - Краснодарский
Нижний Швырев - Краснодарский
Верхний Швырев - Верхняя Герасимовка


Красносулинский район

Нижняя Ковалевка - Провалье
Васецкий - Червонопартизанск
Павловка - Бирюково
Маяки - Астахово
Нижняя Ореховка - Поповка


Каменский район

Плешаков – Никишовка


Куйбишевский район

Куйбишево - Дьяково
Миллерово - Дьяково
Миллерово - Клунниково


Родионово- Несветайский район

Новопрохоровка - Новоборовцы
Алексеево-Тузловка - Новоборовцы
Донецкая область

Куйбышевский район

Новая Надежда - Дибровка

Шахтерский район


Свободний - Маныч

Амвросиевский район

Матвеево-Курганский район

Шрамко - Ульяновское
Марфинка - Васильевка
Авилово-Федоровка - станция УспенкаМалокатериновка - Шевченко

Старобешевский район


Григорьевка - Кузнецово-Михайловка

Тельмановский район

Неклиновский район

Верхне-Комаровский - НовоалександровкаЩербаково - Кузнецы

Новоазовский район

Краснодарский край


Автономная Республика Крым

Темрюкский район

Порт Кавказ - Порт Крым
Порт Ейск - Порт Мариуполь
Порт Новороссийск - Порт Ялта
Приложение 3
к Соглашению
между Кабинетом Министров Украины
и Правительством Российской Федерации
о порядке пересечения
украинско-российской государственной
границы жителями
приграничных регионов Украины
и Российской Федерации

Перечень
документов, действительных для пересечения границы гражданами Украины и Российской Федерации, постоянно проживающими в приграничных регионах

Для граждан Украины:

1) паспорт гражданина Украины (при наличии отметки о регистрации постоянного проживания в приграничном регионе);

2) свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) и выписка из домовой книги (справка), подтверждающая постоянное проживание ребенка в приграничном регионе;

3) паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при наличии отметки о регистрации постоянного проживания в приграничном регионе);

4) проездной документ ребенка (при наличии отметки о постоянном проживании в приграничном регионе);

5) справка об утере документов, предусмотренная статьей 6 настоящего Соглашения.

Для граждан Российской Федерации:

1) паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии отметки о регистрации постоянного проживания в приграничном регионе);

2) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с вкладышем о гражданстве Российской Федерации и выписка из домовой книги о постоянном проживании ребенка в приграничном регионе, заверенная органами регистрационного учета граждан Российской Федерации и удостоверяющая его проживание в приграничном регионе;

3) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, и выписка из домовой книги о постоянном проживании в приграничном регионе, заверенная органами регистрационного учета граждан Российской Федерации и удостоверяющая его проживание в приграничном регионе;

4) справка об утрате документов, предусмотренная статьей 6 настоящего Соглашения.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: