open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон

{Угоду затверджено Постановою КМ № 501 від 06.06.2012}

Дата підписання:

18.10.2011

Дата затвердження Україною:

06.06.2012

Дата набрання чинності для України:

18.06.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),

беручи до уваги економічні та культурні зв'язки, які традиційно склалися між обома державами,

підкреслюючи взаємну зацікавленість Сторін в налагодженні і підтримці співробітництва та взаємодії у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон,

виходячи із завдань щодо подальшого зміцнення охорони державного кордону та підвищення якості роботи пунктів пропуску через державний кордон,

керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною та Російською Федерацією від 8 лютого 1995 р. і Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації від 21 квітня 2006 р.,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Предметом цієї Угоди є співробітництво та взаємодія Сторін у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон (далі - пункт пропуску).

2. Співпраця та взаємодія Сторін з метою розбудови пунктів пропуску здійснюється у таких формах:

здійснення обміну інформаційними ресурсами у сфері будівництва та облаштування пунктів пропуску шляхом надання інформації українською або російською мовою в електронному або друкованому вигляді з дотриманням узгодженого компетентними органами Сторін порядку та строків надання такої інформації;

проведення експертних консультацій у сфері будівництва, облаштування та адміністрування пунктів пропуску;

координація заходів з будівництва та облаштування пунктів пропуску;

створення спільних робочих груп, проведення спільних навчальних семінарів, конференцій, круглих столів.

3. Компетентними органами Сторін по реалізації цієї Угоди є:

від України:

Державна митна служба України - відносно пунктів пропуску для автомобільного сполучення;

Міністерство інфраструктури України - відносно пунктів пропуску для залізничного, морського, повітряного, паромного та річкового сполучення;

від Російської Федерації - Федеральне агентство з облаштування державного кордону Російської Федерації.

Стаття 2

У рамках цієї Угоди компетентні органи Сторін здійснюють взаємодію та обмін інформацією з метою:

вивчення міжнародного досвіду у сфері облаштування та функціонування пунктів пропуску через державний кордон та можливості його застосування з урахуванням національної специфіки держав Сторін;

розвитку та модернізації інфраструктури пунктів пропуску для збільшення їх пропускної спроможності;

спільного визначення пріоритетності і черговості будівництва, облаштування та реконструкції пунктів пропуску;

узгодження і синхронізації планів розвитку інфраструктури пунктів пропуску (строків будівництва, облаштування або реконструкції, пропускної спроможності пунктів пропуску з урахуванням їх категорії, видів сполучення, режиму роботи).

Стаття 3

З метою реалізації цієї Угоди компетентні органи Сторін можуть укладати письмові протоколи про співробітництво.

Стаття 4

Компетентні органи Сторін здійснюють запити про надання інформації у сфері будівництва та облаштування пунктів пропуску відповідно до законодавства держав Сторін.

Запит про надання інформації може бути відхилений компетентними органами Сторін, якщо його виконання може завдати шкоди суверенітету, безпеці, а також суперечить законодавству або міжнародним зобов'язанням держави Сторони, що отримала такий запит.

У разі відмови у виконанні запиту компетентні органи Сторін інформують про це одна одну в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Стаття 5

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної зі Сторін за іншими міжнародними договорами, учасницею яких є її держава.

Стаття 6

Спори, що виникають в ході реалізації цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що становлять невід'ємну частину Угоди.

Стаття 8

Ця Угода укладається на невизначений термін і діє до закінчення 6 місяців з дати отримання письмового повідомлення однієї із Сторін про намір припинити її дію.

Ця Угода тимчасово застосовується з дати підписання і набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Вчинено у місті Донецьк 18 жовтня 2011 року, у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України
(підпис)


За Уряд Російської Федерації
(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: