open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про висновки і пропозиції до проекту Закону України

про Державний бюджет України на 2012 рік

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2012 рік (реєстр. N 9000),
поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити висновки і пропозиції до проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2012 рік як Бюджетні висновки
Верховної Ради України (додаються).
2. Кабінету Міністрів України:
підготувати проект Закону України про Державний бюджет
України на 2012 рік до другого читання відповідно до Бюджетних
висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд
Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності
цією Постановою;
у шестимісячний строк надати Верховній Раді України
інформацію про стан реалізації частини третьої Бюджетних висновків
Верховної Ради України.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 жовтня 2011 року

N 3952-VI

Схвалено

Постановою Верховної Ради України

від 20 жовтня 2011 року N 3952-VI
БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2012 рік до другого читання врахувати такі зміни:
у тексті:
1) частину другу статті 2 виключити;
2) у статті 3 слова "відповідно до Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) виключити;
3) пункт 33 статті 4 викласти в такій редакції:
"33) судовий збір";
4) у пункті 2 статті 7 слова "невикористаний залишок коштів,
що зберігають своє цільове призначення" замінити словами "залишок
коштів";
5) пункт 4 статті 7 доповнити словами і цифрами "згідно із
статтею 18 цього Закону";
6) статтю 7 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) надходження від приватизації державного майна понад
обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону";
7) у пункті 1 статті 9 слова "погашення зобов'язань" замінити
словами "виконання боргових зобов'язань";
8) у пункті 22 статті 9 слова "у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України" виключити;
9) у пункті 47 статті 9 слова "та інше" виключити;
10) статтю 9 доповнити пунктом 48 такого змісту:
"48) формування Державного фонду регіонального розвитку (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону)";
11) частину третю статті 14 виключити;
12) у статті 19 слова "з подальшим придбанням у державну
власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії
державного підприємства Національна енергетична компанія
"Укренерго" та публічного акціонерного товариство "Укргідроенерго"
замінити словами "в обмін на придбання у державну власність акцій
додаткової емісії публічного акціонерного товариства
"Укргідроенерго" та збільшення статутного капіталу державного
підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго";
13) у статті 21 слова "Міністерством оборони України разом з
Міністерством фінансів України" замінити словами "Кабінетом
Міністрів України";
14) статтю 22 виключити;
у додатку N 1:
15) назву коду 24020000 викласти в такій редакції: "Плата за
надання адміністративних послуг";
16) у назві коду 24050000 слова і цифри "а також
недобудованого літака Ан-70" виключити;
17) назву коду 24060200 викласти в такій редакції: "Збори за
підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів,
які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання
контрольних марок";
18) назву коду 24060400 викласти в такій редакції: "Плата за
видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення
з території України або транзиту через територію України
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
19) у назві коду 24110100 слова "та/або під державні
гарантії" виключити;
у додатку N 2:
20) код 603000 та найменування показника "Фінансування за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" замінити кодом
602200 та найменуванням показника "На кінець періоду" у розділі
"Зміни обсягів бюджетних коштів";
у додатку N 3:
21) назву бюджетної програми за кодом 0111090 викласти в
такій редакції: "Висвітлення діяльності Верховної Ради України
через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка
видання газети "Голос України" і журналу "Віче";
22) назву бюджетної програми за кодом 0301170 викласти в
такій редакції: "Надання медичних послуг медичними закладами
Державного управління справами";
23) у назві бюджетної програми за кодом 0301810 слово
"реконструкція" замінити словами "капітальний ремонт,
реконструкція";
24) у назві бюджетної програми за кодом 1003020 слова
"особливо важливих об'єктів" замінити словами "охорона особливо
важливих об'єктів";
25) у назві бюджетної програми за кодом 1101200 слова "а
також заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на
вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами
контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю
параметрів дегазації у сумі 65 000 тис. гривень" виключити та
передбачити виконання відповідних заходів за окремою бюджетною
програмою;
26) визначити видатки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка окремим рядком у складі Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України;
27) у назві бюджетної програми за кодом 2204320 слова
"Паралімпійських, Дефлімпійських" виключити;
28) у назві відповідального виконавця за кодом 2209000 слово
"інформації" замінити словом "інформатизації";
29) передбачити Державне агентство екологічних інвестицій
України, Державне агентство автомобільних доріг України, Державне
агентство лісових ресурсів України та Національну акціонерну
компанію "Украгролізинг" головними розпорядниками коштів
державного бюджету за відповідними бюджетними програмами;
30) у назві бюджетної програми за кодом 2601440 слова
"визначених Концепцією проекту Загальнодержавної цільової
економічної програми розвитку промисловості на період до
2017 року" виключити;
31) у назві бюджетної програми за кодом 3106020 слово "місті"
замінити словом "містах";
32) назву бюджетної програми за кодом 3501230 доповнити
словами "у тому числі будівництво метрополітену до житлового
масиву Троєщина";
33) назву коду 3511250 викласти в такій редакції: "Субвенція
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг
зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з
відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян" і відповідно уточнити назву такої
субвенції у додатку N 7;
34) у назвах бюджетних програм за кодами 6541030, 6551030,
6561040 і 6581040 слово "Дослідження" замінити словами
"Фундаментальні дослідження, прикладні";
у додатку N 4:
35) у назві бюджетної програми за кодом 2751600 слова
"міської інфраструктури" замінити словами "міської інфраструктури
в Україні";
36) назву бюджетної програми за кодом 3511660 доповнити
словами "на виконання окремих заходів";
у додатку N 5:
37) цифри "2201170" замінити словами і цифрами "код бюджетної
програми 2201170";
у додатку N 7:
38) передбачити розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, між відповідними місцевими бюджетами;
у додатку N 9:
39) коди і назви бюджетних програм привести у відповідність з
кодами і назвами відповідних бюджетних програм, передбачених у
додатках N 3 і N 4;
40) назву відповідного проекту за кредитом Європейського
банку реконструкції та розвитку щодо розвитку автомагістралей та
реформи дорожнього сектору викласти в такій редакції: "Покращення
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на
під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)";
41) назву відповідного проекту за позикою Європейського
інвестиційного банку щодо розвитку автомагістралей та реформи
дорожнього сектору викласти в такій редакції: "Проект "Покращення
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах
до м. Києва (Європейські дороги України ІІ)";
у додатку N 10:
42) графи третю і четверту вважати відповідно графами
четвертою і третьою та їх назви відповідно викласти в такій
редакції: "Нормативи щомісячних відрахувань від доходів, які є
джерелом надання цієї субвенції" та "Обсяги субвенції (тис. грн)".
2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2012 рік до другого
читання:
1) здійснити моніторинг стану світової економіки у 2011 році
і з урахуванням міжнародних тенденцій оцінити внутрішні та
зовнішні ризики для розвитку національної економіки, у разі
необхідності уточнити основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та
відповідні показники проекту державного бюджету на 2012 рік;
2) опрацювати питання врегулювання погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;
3) передбачити реалізацію першочергових екологічних заходів у
місті Дніпродзержинську в межах видатків спеціального фонду
державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів;
4) провести уточнення розрахункових показників місцевих
бюджетів і відповідних обсягів міжбюджетних трансфертів на
2012 рік згідно з прийнятими 6 жовтня 2011 року ( 3828-17 )
змінами до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
5) переглянути розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та
обладнання для закладів охорони здоров'я (за кодом 3511070) між
місцевими бюджетами;
6) збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій на 692,85 млн грн (за рахунок зменшення
видатків за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки, що
розподіляються Кабінетом Міністрів України"), у тому числі:
Автономна Республіка Крим: м. Ялта (для будівництва дитячого
центру розвитку) - 3 млн грн;
Вінницька область: м. Вінниця - 14 млн грн, м. Козятин -
2 млн грн;
Волинська область: Горохівський район - 3 млн грн,
Локачинський район - 2 млн грн, Рожищенський район (у тому числі
для с. Іванівка - 2 млн грн) - 4 млн грн;
Дніпропетровська область: Межівський район - 1 млн грн,
Нікопольський район - 1,5 млн грн, Покровський район - 1 млн грн,
Синельниківський район - 1 млн грн;
Донецька область: обласний бюджет - 117,5 млн грн,
м. Вугледар - 2 млн грн, м. Дебальцеве (для смт Миронівський -
3 млн грн, м. Світлодарськ - 2 млн грн) - 5 млн грн, м. Жданівка -
3 млн грн, м. Маріуполь - 1,2 млн грн, м. Слов'янськ - 2 млн грн,
м. Сніжне - 2,3 млн грн, м. Шахтарськ - 18 млн грн, Волноваський
район - 2 млн грн, Мар'їнський район (для м. Курахове) -
2 млн грн;
Житомирська область: м. Житомир - 5 млн грн,
м. Новоград-Волинський - 4 млн грн, м. Малин - 1 млн грн,
Малинський район - 1 млн грн, Народицький район - 2 млн грн,
Олевський район - 5 млн грн;
Закарпатська область: Хустський район (для с. Шаян) -
14,7 млн грн;
Запорізька область: обласний бюджет - 25 млн грн,
м. Енергодар - 4 млн грн, м. Мелітополь - 10 млн грн, м. Токмак -
5 млн грн, Веселівський район - 3,4 млн грн, Вільнянський район -
2 млн грн, Гуляйпільський район - 2,5 млн грн, Запорізький район -
2,5 млн грн, Михайлівський район - 2 млн грн, Новомиколаївський
район - 2,5 млн грн, Оріхівський район - 2,5 млн грн, Пологівський
район - 2,5 млн грн, Приазовський район - 4 млн грн, Токмацький
район - 3,6 млн грн, Якимівський район - 3 млн грн;
Івано-Франківська область: Верховинський район - 1 млн грн,
Коломийський район - 5 млн грн, Косівський район (у тому числі для
с. Космач - 3,8 млн грн) - 4,8 млн грн, Снятинський район -
3,5 млн грн;
Київська область: м. Біла Церква - 8 млн грн, м. Бориспіль -
3 млн грн, м. Буча - 5 млн грн, м. Ірпінь (для смт Ворзель) -
4 млн грн, Васильківський район (для смт Глеваха) - 3 млн грн,
Іванківський район (для с. Мусійки) - 0,8 млн грн,
Києво-Святошинський район - 15 млн грн, Макарівський район (для
сіл Колонщинської сільської ради) - 9,9 млн грн;
Кіровоградська область: обласний бюджет - 13 млн грн,
м. Кіровоград - 2 млн грн, м. Світловодськ - 2 млн грн,
Маловисківський район - 1,2 млн грн, Новоукраїнський район -
3,1 млн грн;
Луганська область: обласний бюджет - 25 млн грн,
м. Луганськ - 10 млн грн, м. Стаханов - 4,5 млн грн, Перевальський
район (для смт Ящикове) - 2 млн грн, Попаснянський район (для
м. Попасна) - 2 млн грн;
Львівська область: м. Львів - 3 млн грн, Бродівський район -
1,5 млн грн, Буський район - 1,5 млн грн, Городоцький район -
2 млн грн, Дрогобицький район - 3 млн грн, Жидачівський район -
1 млн грн;
Миколаївська область: м. Миколаїв - 5 млн грн,
м. Южноукраїнськ - 4 млн грн;
Одеська область: м. Іллічівськ - 12 млн грн, м. Одеса (у тому
числі для реконструкції будівель комунальної установи "Міська
клінічна інфекційна лікарня" - 57 млн грн) - 67 млн грн,
Біляївський район - 10 млн грн, Ізмаїльський район (для
с. Комишівка, с. Першотравневе) - 1,7 млн грн, Овідіопольський
район - 10 млн грн, Ренійський район (для м. Рені) - 1 млн грн;
Полтавська область: м. Комсомольськ - 10 млн грн,
Великобагачанський район - 1 млн. грн.;
Рівненська область: м. Рівне - 10 млн грн, Сарненський район
(для м. Сарни) - 2 млн грн;
Сумська область: обласний бюджет - 8 млн грн, м. Глухів -
2 млн грн, Конотопський район - 2 млн грн;
Тернопільська область: обласний бюджет - 5 млн грн;
Харківська область: обласний бюджет - 0,75 млн грн, м. Ізюм -
4,1 млн грн, м. Куп'янськ - 5 млн грн, м. Харків - 10 млн грн,
м. Чугуїв - 4 млн грн, Богодухівський район - 1 млн грн,
Борівський район - 3,2 млн грн, Дергачівський район - 3 млн грн,
Золочівський район - 2,7 млн грн, Ізюмський район - 5,1 млн грн,
Краснокутський район - 2 млн грн, Куп'янський район -
13,2 млн грн, Чугуївський район - 3 млн грн, Шевченківський
район - 6,1 млн грн;
Херсонська область: м. Херсон - 10 млн грн, Цюрупинський
район - 3 млн грн;
Черкаська область: м. Черкаси - 5 млн грн, Жашківський
район - 1 млн грн, Звенигородський район - 1 млн грн,
Катеринопільський район - 1 млн грн, Маньківський район -
1 млн грн, Тальнівський район - 1 млн грн, Уманський район (для
с. Ладижинка) - 3 млн грн;
Чернігівська область: обласний бюджет - 5,5 млн грн,
м. Новгород-Сіверський - 3 млн грн, м. Чернігів - 7 млн грн,
Прилуцький район (для с. Богданівка) - 3 млн грн;
7) додатково опрацювати відхилені пропозиції народних
депутатів України та комітетів Верховної Ради України до проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік у таблиці
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до цього
законопроекту (щодо додатків N 3, N 4, N 6, N 7 і N 8).
3. Кабінету Міністрів України для забезпечення реалізації
бюджетної політики у 2012 році:
1) прискорити подання на розгляд Верховної Ради України
проекту Державної програми приватизації;
2) вжити дієвих заходів щодо детінізації економіки і доходів
громадян, що забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування без посилення фіскального навантаження та з
дотриманням принципу справедливості при наданні суспільних послуг;
3) активізувати роботу з реалізації заходів щодо реформування
галузей соціально-культурної сфери в рамках виконання Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ),
забезпечивши підвищення якості надання послуг населенню і
ефективне використання бюджетних коштів;
4) протягом 2012 року забезпечити скорочення на 50 відсотків
ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої
влади, шляхом продажу відповідного автотранспорту та зарахування
коштів від такого продажу до загального фонду державного бюджету;
5) проаналізувати з урахуванням необхідності оптимізації
видатків на державне управління правове регулювання надання пільг
народним депутатам України та подати пропозиції про внесення змін
до Закону України "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ), передбачивши: скасування безкоштовного забезпечення
путівками для санаторно-курортного лікування; запровадження норм
щодо забезпечення народних депутатів України виключно службовим
житлом та скасування норм щодо надання грошової компенсації або
жилого приміщення для постійного проживання; виплату матеріальної
допомоги колишньому народному депутату України безпосередньо після
закінчення строку його повноважень на період працевлаштування
протягом одного року; обмеження безоплатного проїзду на всіх
шляхах сполучення;
6) внести пропозиції щодо переходу до надання адресної
соціальної допомоги та поступової монетизації соціальних пільг з
упорядкуванням отримувачів таких пільг;
7) забезпечити розробку і затвердження державних соціальних
стандартів і нормативів з урахуванням вимог, встановлених Законом
України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії" ( 2017-14 );
8) внести пропозиції щодо удосконалення державного замовлення
на надання професійно-технічної і вищої освіти залежно від потреб
ринку праці з урахуванням фінансових можливостей держави;
9) внести пропозиції щодо законодавчого унормування напрямів
і порядку використання коштів Державного фонду регіонального
розвитку;
10) вжити заходів щодо розширення джерел фінансового
забезпечення виконання Загальнодержавної програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки
( 1869-15 );
11) завершити інвентаризацію нормативно-правових актів, що
регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні
видатків місцевих бюджетів, та визначити доцільність обов'язкового
застосування таких нормативів з метою оптимізації видатків у
бюджетній сфері;
12) активізувати підготовку законодавчих пропозицій щодо
створення правових умов та можливостей для проведення
адміністративно-територіальної реформи в контексті підвищення
фінансової самодостатності місцевого самоврядування і забезпечення
сталого розвитку регіонів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: