open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Меморандум

про взаєморозуміння між Міністерством енергетики

та вугільної промисловості України та Міністерством

гірничої промисловості та енергетики Федеративної

Республіки Бразилія в сфері виробництва

біопалива

Дата підписання : 25.10.2011 Дата набрання чинності для України: 25.10.2011
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і
Міністерство гірничої промисловості та енергетики Федеративної
Республіки Бразилія, надалі разом іменовані - Сторони, окремо
відповідно - Українська Сторона і Бразильська Сторона,
- беручи до уваги взаємні інтереси Сторін розширювати
двосторонні взаємовигідні економічні зв'язки,
- враховуючи взаємну зацікавленість в ефективному
використанні сировинної бази для виробництва біопалива, зокрема
біоетанолу, і в організації нових форм співробітництва,
- відзначаючи нові можливості для розширення економічного та
комерційного співробітництва;
- беручи до уваги те, що таке співробітництво дасть
можливість зміцнити відносини між двома державами;
домовилися про таке:
Стаття 1
Цілі Меморандуму
1.1 Сторони, на засадах взаємних інтересів, створять основу
для спільного інституційного співробітництва та заохочуватимуть і
підтримуватимуть двостороннє співробітництво у сфері виробництва
біопалива, зокрема біоетанолу.
1.2 Сторони, в межах законодавства своїх держав і
нормативно-правових актів, сприятимуть розвитку двостороннього
наукового, технічного, технологічного, нормативного,
адміністративного і комерційного співробітництва у сфері
виробництва біопалива, зокрема біоетанолу.
1.3 Сторони погоджуються співпрацювати з метою сприяння
інвестиційній діяльності в обох державах у сфері виробництва
біопалива, зокрема біоетанолу.
1.4 Сторони також погоджуються заохочувати обмін інформацією
та досвідом, особливо з метою покращення співробітництва між
урядовими органами та суб'єктами господарювання обох держав, які
працюють у сфері виробництва біопалива, зокрема біоетанолу.
Стаття 2
Відповідальні органи
2.1 Відповідальними органами за виконанням цього Меморандуму
є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і
Міністерство гірничої промисловості та енергетики Федеративної
Республіки Бразилія.
2.2 Вищезазначені органи будуть нести спільну
відповідальність за стан та результати виконання цього
Меморандуму.
2.3 З урахуванням універсальності питань, пов'язаних з
виробництвом біопалива, що включають такі сфери, як сільське
господарство, промисловість, наука і техніка, реалізація палива.
Сторони докладатимуть зусиль для залучення до участі, коли це буде
необхідно, інших державних і приватних організацій з метою надання
сприяння у досягненні цілей цього Меморандуму.
Стаття 3
Інвестування
Сторони підтверджують, що існує чимало потенційних сфер
інвестування у сфері біопалива для державного та приватного
сектору. Сторони будуть заохочувати компанії, розташовані у своїх
країнах, інвестувати у сферу виробництва біопалива, зокрема
біоетанолу.
Стаття 4
Співробітництво у сфері виробництва

біопалива, зокрема біоетанолу
Сторони докладатимуть усіх зусиль з метою взаємовигідного
співробітництва у наступних напрямах, але не обмежуючись цими
напрямами:
a) Спільне вивчення перспектив розвитку виробництва
біопалива, зокрема біоетанолу, в Україні;
b) Розробка та реалізація екологічно безпечних, соціально та
економічно обґрунтованих проектів у сфері виробництва біопалива,
зокрема біоетанолу, в Україні, Бразилії та у третіх країнах;
c) Наукові дослідження щодо можливостей реалізації проектів у
сфері виробництва біопалива, зокрема біоетанолу;
d) Навчання персоналу;
e) Обмін інформацією та фахівцями у сфері біопалива.
Стаття 5
Законодавство
Співробітництво, передбачене цим Меморандумом,
здійснюватиметься у відповідності з національними законодавствами
та міжнародними угодами, що є чинними в обох країнах.
Стаття 6
Конфіденційність
Проекти, контракти та програми зі спеціальних робіт
визначатимуть у рівній мірі умови конфіденційності інформації,
розкриття та/або оприлюднення якої може поставити під загрозу
придбання, обслуговування і комерційне використання прав
інтелектуальної власності на потенційні вироби та/або процеси,
отримані або використані в рамках реалізації цього Меморандуму.
Стаття 7
Вирішення спорів
Будь-які розбіжності стосовно тлумачення та виконання
Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та
переговорів.
Стаття 8
Набрання чинності, внесення змін

та термін дії Меморандуму
8.1 Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та
є дійсним протягом 5 років, якщо жодна зі Сторін не вирішить його
припинити. Про таке рішення необхідно повідомити письмово іншій
стороні за три місяці до припинення дії Меморандуму. Термін дії
Меморандуму може бути продовжено за спільним рішенням Сторін.
8.2. За взаємною згодою сторін, цей Меморандум може бути
змінено або доповнено шляхом укладання протоколів, підписаних між
двома Сторонами, які становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму.
8.3. Термін дії цього Меморандуму не впливатиме на
застосування та тривалість будь-яких діючих програм або проектів,
які реалізуються відповідно до цього Меморандуму.
Вчинено в місті Бразиліа, 25 жовтня 2011 року в двох
примірниках, кожний українською, та португальською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними.
(підпис) (підпис)
За Міністерство енергетики За Міністерство гірничої
та вугільної промисловості промисловості та енергетики
України Федеративної Республіки

Бразилія

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: