open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Меморандум

про створення українсько-бразильського

Консультативного комітету з питань сільського

господарства між Міністерством аграрної політики

та продовольства України та Міністерством сільського

господарства, тваринництва та продовольчого

забезпечення Федеративної

Республіки Бразилія

Дата підписання: 25.10.2011 Дата набрання чинності для України: 25.11.2011
Міністерство аграрної політики та продовольства України та
Міністерство сільського господарства, тваринництва та
продовольчого забезпечення Федеративної Республіки Бразилія
(далі - Сторони) для започаткування постійного процесу ефективного
співробітництва й координації у справах сільського господарства
домовилися про таке.
Стаття 1
Сторони створюють Консультативний комітет з питань сільського
господарства (далі - ККСГ).
Стаття 2
Цілі
Цілями ККСГ є:
1. Забезпечення форуму високого рівня для сприяння
двостороннім відносинам у галузі сільського господарства між
Україною та Федеративною Республікою Бразилія шляхом здійснення
співробітництва й координації.
2. Сприяння обговоренню та співробітництву питань, які
стосуються сільського господарства, буде здійснюватись між двома
державами в межах компетенції Сторін, у тому числі, але не
обмежуючись цим:
- питань тваринництва й тваринницької продукції;
- питань фітосанітарії;
- питань нарощення потенціалу;
- питань біопалива.
3. Підготовка рекомендацій стосовно політики та програм у
галузі сільського господарства.
4. Надання підтримки та сприяння розвиткові прямих контактів
та співробітництва з питань сільського господарства між приватними
юридичними особами, університетами, дослідницькими центрами,
інституціями, урядовими установами, кооперативами та об'єднаннями,
а також іншими організаціями в Україні та Федеративній Республіці
Бразилія.
Стаття 3
Склад
1. Міністр аграрної політики та продовольства України та
Міністр сільського господарства, тваринництва та продовольчого
забезпечення Федеративної Республіки Бразилія (далі - Співголови)
співголовуватимуть у ККСГ.
2. Кожний Співголова може призначати заступника Співголови
для виконання обов'язків Співголови.
3. Кожний Співголова повинен призначити контактну особу зі
свого боку для цілей забезпечення зв'язку та організації
адміністративної підтримки персоналу ККСГ.
Стаття 4
Засідання ККСГ
1. У разі необхідності ККСГ намагатиметься проводити
засідання не менше ніж раз на рік.
2. Співголови визначатимуть дати, місця, процедури та порядок
денний засідань. Співголова приймаючої держави проводитиме це
засідання.
3. Усі рекомендації або рішення ККСГ погоджуватимуться
Співголовами.
4. Приймаюча держава здійснюватиме організаційне забезпечення
цього засідання.
Стаття 5
Робочі групи
1. Співголови можуть створювати робочі групи для здійснення
діяльності, визначеної Співголовами для досягнення цілей ККСГ.
Кожна робоча група може включати представників державних установ
обох держав Сторін, які є членами ККСГ.
2. Робочі групи можуть проводити засідання незалежно від
ККСГ.
3. За результатами проведення засідання робочі групи
звітуватимуть у письмовій формі щодо проведеної роботи перед ККСГ.
4. Кожний Співголова може припинити діяльність робочої групи
після письмового повідомлення іншому Співголові та за його згоди.
Стаття 6
Документація
1. Кожне засідання ККСГ та робочих груп повинно оформлюватися
протоколами.
2. Протоколи кожного засідання ККСГ та засідань робочих груп
повинні складатись мовами держав Сторін та англійською мовою.
Стаття 7
Обмеження
1. Функції та діяльність ККСГ і будь-якої робочої групи, які
створено згідно зі статтею 4 цього Меморандуму, здійснюються
залежно від наявності коштів і персоналу кожної держави.
2. Цей Меморандум не створює жодних зобов'язань Сторін
відповідно до норм міжнародного права та національного
законодавства держав Сторін.
Стаття 8
Перегляд
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситися зміни та доповнення, які оформляються як окремі
протоколи, що становлять невід'ємну частину цього Меморандуму.
Стаття 9
Вирішення спорів
Усі спори стосовно тлумачення та застосування положень цього
Меморандуму вирішуються шляхом проведення переговорів та
консультацій між Сторонами.
Стаття 10
Чинність
Цей Меморандум підписується на невизначений строк і набирає
чинності через 30 днів після його підписання.
Дія цього Меморандуму може бути припинена шляхом надіслання
письмового повідомлення дипломатичними каналами за 6 місяців до
дати денонсації цього Меморандуму.
Підписано в м. Бразиліа 25 жовтня 2011 року у двох
примірниках, кожний українською, португальською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей у тлумаченні переважну силу матиме текст англійською
мовою. підпис) (підпис)
За Міністерство аграрної За Міністерство сільського
політики та продовольства господарства, тваринництва
України та продовольчого забезпечення

Федеративної Республіки

Бразилія

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: