open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2011 р. N 1095

Київ
Про утворення Координаційного центру

з питань забезпечення функціонування транспорту

та управління дорожнім рухом

під час проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Координаційний центр з питань забезпечення
функціонування транспорту та управління дорожнім рухом під час
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Координаційний центр з питань
забезпечення функціонування транспорту та управління дорожнім
рухом під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1095
СКЛАД

Координаційного центру

з питань забезпечення функціонування транспорту

та управління дорожнім рухом

під час проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року

з футболу

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури -
голова Координаційного центру
Перший заступник Міністра інфраструктури - заступник голови
Координаційного центру
Директор департаменту Укрєвроінфрапроекту - відповідальний
секретар
Заступник начальника управління Державтоінспекції МВС
Заступник Голови Укртрансінспекції
Заступник Голови Укравтодору
Директор департаменту Державіаслужби
Заступник Генерального директора Укрзалізниці
Заступник голови Київської міськдержадміністрації
Представники органів місцевого самоврядування мм. Донецька,
Львова та Харкова (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. N 1095
ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційний центр

з питань забезпечення функціонування транспорту

та управління дорожнім рухом під час проведення

в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року

з футболу

1. Координаційний центр з питань забезпечення функціонування
транспорту та управління дорожнім рухом під час проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(далі - Центр) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів
України, утвореним для забезпечення узгодження дій центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з
функціонуванням транспорту та управлінням дорожнім рухом під час
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу
2012 року (далі - чемпіонат).
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Центру є:
сприяння забезпеченню організації належної роботи транспорту
та управління дорожнім рухом під час проведення чемпіонату;
сприяння координації централізованому управлінню транспортом
під час проведення чемпіонату;
підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності
використання рухомого складу на маршрутах між приймаючими містами;
вивчення проблемних питань функціонування транспорту під час
проведення чемпіонату та розроблення пропозицій щодо шляхів їх
вирішення.
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
взаємодіє відповідно до своєї компетенції з Міжвідомчим
координаційним штабом з питань безпеки та правопорядку при
Президенті України;
утворює для забезпечення своєї діяльності робочі групи, у
тому числі регіональні координаційні центри в мм. Києві, Донецьку,
Харкові та Львові, і координує роботу таких груп;
розробляє пропозиції та рекомендації щодо забезпечення
ефективної взаємодії усіх видів транспорту, задіяного під час
проведення чемпіонату;
проводить аналіз інформації про ситуацію на автомобільних
дорогах, залізницях, авіаційному транспорті, що надходить в
оперативному порядку від уповноважених органів.
5. Центр має право:
отримувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;
залучати до участі у своїй роботі представників державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій (за погодженням з їх керівниками) та об'єднань
громадян, експертів, у тому числі експертів міжнародних
організацій (за згодою);
запрошувати для участі у своїх засіданнях представників
органів виконавчої влади, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та
об'єднань громадян з метою обговорення окремих питань;
брати участь у роботі комітетів, центрів, робочих груп,
діяльність яких пов'язана з підготовкою та проведенням чемпіонату.
6. Центр під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
7. Посадовий склад Центру затверджує Кабінет Міністрів
України.
Головою Центру є Віце-прем'єр-міністр України - Міністр
інфраструктури.
Голова Центру затверджує персональний склад Центру та вносить
у разі потреби до нього зміни.
8. Голова Центру:
здійснює керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його
роботи;
проводить засідання Центру;
представляє Центр у відносинах з державними органами,
підприємствами, установами та організаціями, у тому числі
міжнародними;
затверджує положення про робочі групи Центру та їх
персональний склад;
здійснює інформування Кабінету Міністрів України про хід
реалізації пропозицій та рекомендацій Центру.
Заступник голови Центру:
здійснює керівництво діяльністю робочих груп Центру, погоджує
плани їх роботи;
інформує голову та членів Центру про діяльність робочих груп
Центру;
за дорученням голови здійснює інші функції, пов'язані з
діяльністю Центру;
у разі відсутності голови виконує його обов'язки.
Відповідальний секретар Центру:
скликає за дорученням голови засідання Центру;
забезпечує організацію діяльності Центру, у тому числі
підготовку планів роботи, порядку денного засідань з урахуванням
пропозицій членів Центру, робочих груп Центру, державних органів,
підприємств, установ та організацій;
здійснює моніторинг реалізації пропозицій та рекомендацій
Центру;
доводить пропозиції та рекомендації Центру до відома
заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, робочих груп Центру;
за дорученням голови Центру виконує інші завдання.
9. Формою роботи Центру є засідання, що проводяться за
рішенням його голови.
Засідання Центру веде голова, а в разі його відсутності -
заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Центру
забезпечує його відповідальний секретар.
Засідання Центру вважається правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина його членів. Члени Центру беруть участь
в його засіданнях особисто.
10. Центр на своїх засіданнях розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до його компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Центру.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та відповідальним
секретарем і надсилається усім членам Центру та Кабінетові
Міністрів України.
Член Центру, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
11. Пропозиції та рекомендації Центру можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
12. Центр використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.
13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Центру здійснює Мінінфраструктури.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: